Програми з позашкільної освіти


Швидкісна радіокерована модель класу Р-МБ (120 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка20/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54

3. Швидкісна радіокерована модель класу Р-МБ (120 год)

3.1. Корпус моделі (56 год)

Будова й технологія виготовлення корпусу моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклю­вання та обробка корпусу.

3.2. Механічна частина і рульове обладнання (32 год)
Призначення та будова механічної частини й рульового обладнання

швидкісних моделей.Практична робота. Розробка конструкції механічної частини мо­делі. Виконання робочих кресленнь. Виготовлення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей ме­ханічної частини та рульового обладнання в корпус. Виготовлення дета­лей карданної передачі. Виготовлення руля і румпеля. Виготовлення гвин­тів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

3.3. Радіоапаратура для керування моделлю (24 год)

Загальні принципи дії радіоапаратури керування моделями, будова та використання приводів й автоматичних приладів.Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення фунда­ментів для кріплення сервоприводів й автоматичних приладів. Виготовлен­ня приводів рульового керування. Виготовлення приводів умикання та ре­гулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності систем керування.

3.4. Фарбування та складання моделі (8 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

4. Тренувальні запуски моделей (44 год)

Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Елементи жив­лення модельних електричних двигунів.Практична робота. Регулювання моделі на воді. Техніка керування моделлю. Установка елементів живлення електричного двигуна. Перевірка остійності та диференту моделі. Регулювання стійкості моделі на курсі. Відпрацювання навичок керування моделлю.

136

5. Підсумкове заняття (4 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Тех­ніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуск моделей.

Вищий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Швидкісна радіокерована модель класу

РЗ-У:

150

-

-

2.1

корпус моделі;

(66)

6

60

2.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(42)

3

39

2.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(ЗО)

3

27

2.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

9

3

Швидкісна радіокерована модель класу

Р1-У:

144

3.1

корпус моделі;

(66)

6

60

3.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(39)

3

36

3.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(27)

3

24

3.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

9

4

Тренувальні запуски моделей

60

3

57

5

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

360

37

323

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра­діокерованих моделей. Будова й технологія виготовлення моделі. Правила поведінки та техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

2. Швидкісна радіокерована модель класу РЗ-У (150 год)

2.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

137


2.2. Механічна частина рульового обладнання (42 год)

Призначення й будова гвинторульового комплексу швидкісних суден. Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швид­кісних моделей. Будова й принцип дії модельних двигунів внутрішнього запалювання.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моделі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготовлення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклею­вання деталей механічної частини і рульового обладнання в корпус. Виготов­лення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

2.3. Радіоапаратура керування моделлю (ЗО год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

2.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

3. Швидкісна радіокерована модель класу Е1-У (144 год)

3.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

3.2. Механічна частина рульового обладнання (39 год)

Призначення й будова гвинторульового комплексу швидкісних суден. Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швид­кісних моделей. Будова та принцип дії модельних двигунів внутрішнього запалювання.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини мо­делі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виго­товлення деталей дейдвуда та гельмпорту. Виготовлення фундаменту дви­гуна. Уклеювання деталей механічної частини і рульового обладнання в корпус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

3.3. Радіоапаратура керування моделлю (27 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлення приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового ке­рування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Перевірка працездатності систем керування.

138


3.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

4. Тренувальні запуски моделей (60 год)

Правила змагань моделей класів РЗ-Е, Р8Я-Е. Перевірка працездат­ності систем керування моделлю.

Практична робота. Регулювання моделі. Відпрацювання навичок керування моделлю.

5. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань швидкісних радіокерованих моделей. Тех­ніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуск моделей.

Вищий рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-УЗ,5:

150

-

-

2.1

корпус моделі;

(66)

6

60

2.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(42)

3

39

2.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(ЗО)

3

27

2.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

9

3

Швидкісна радіокерована модель класу

Р8Я-У7,5:

144

-

-

3.1

корпус моделі;

(66)

6

60

3.2

механічна частина та рульове облад-

нання;

(39)

3

36

3.3

радіоапаратура для керування моделлю;

(27)

3

24

3.4

фарбування та складання моделі

(12)

3

6

4

Тренувальні запуски моделей

60

3

57

5

Підсумкове заняття

3

1

2

Разом

360

37

323

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація швидкісних ра­діокерованих моделей. Будова й технологія виготовлення моделі. Правила поведінки й техніки безпеки. Організація робочого місця. Індивідуальні плани роботи.

139


2. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-УЗ,5 (150 год)

2.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання й обробка корпусу.

2.2. Механічна частина рульового обладнання (42 год)
Призначення та будова гвинторульового комплексу швидкісних суден.

Призначення та будова механічної частини та рульового обладнання швидкісних моделей. Будова та принцип дії модельних двигунів внутріш­нього загоряння.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моде­лі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготов­лення деталей дейдвуда і гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклеювання деталей механічної частини та рульового обладнання в кор­пус. Виготовлення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпе­ля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механіч­ної частини моделі.

2.3. Радіоапаратура для керування моделлю (ЗО год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

2.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

3. Швидкісна радіокерована модель класу Р8К-У7,5 (144 год)

3.1. Корпус моделі (66 год)

Будова корпусу швидкісної радіокерованої моделі.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу. Виготовлення й обробка деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матри­ці. Виготовлення корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

3.2. Механічна частина рульового обладнання (39 год)
Призначення та будова гвинторульового комплексу швидкісних суден.

Призначення та будова механічної частини і рульового обладнання швид­кісних моделей. Будова й принцип дії модельних двигунів внутрішнього запалювання.

Практична робота. Розробка конструкції механічної частини моделі. Розробка технології виготовлення механічної частини моделі. Виготовлення деталей дейдвуда й гельмпорту. Виготовлення фундаменту двигуна. Уклею­вання деталей механічної частини і рульового обладнання в корпус. Виготов­лення деталей карданної передачі. Виготовлення руля румпеля. Виготовлення гвинтів. Складання та перевірка працездатності механічної частини моделі.

140


3.3. Радіоапаратура керування моделлю (27 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями. Будова й викорис­тання приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів регулювання обертів двигунів. Пере­вірка працездатності систем керування.

3.4. Фарбування та складання моделі (12 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка