Програми з позашкільної освіти


Фарбування та складання моделі (8 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка23/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54

2.6. Фарбування та складання моделі (8 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

3. Радіокерована модель яхти класу Р5-Х (112 год)

3.1. Корпус моделі (40 год)

Будова корпусу яхти. Будова й технологія виготовлення корпусу моде­лі. Теоретичне креслення корпусу моделі. Правила техніки безпеки при роботі з інструментом, обладнанням і на верстатах.

Практична робота. Виготовлення й обробка деталей набору кор­пусу. Складання набору корпусу. Виготовлення матриці. Виготовлення корпусу моделі зі склопласта. Шпаклювання та обробка корпусу.

3.2. Рульове обладнання (16 год)

Призначення та будова рульового обладнання яхт. Будова й техноло­гія виготовлення рульового обладнання моделі.Практична робота. Розробка конструкції рульового обладнання моделі. Виготовлення деталей гельмпорту. Уклеювання деталей рульового пристрою в корпус. Виготовлення руля й румпеля.

3.3. Рангоут і такелаж (20 год)

Призначення та будова рангоуту й такелажу яхт. Будова і технологія виготовлення рангоуту й такелажу моделі яхти.Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня рангоуту й такелажу моделі. Виготовлення деталей рангоуту й такела­жу моделі. Складання рангоуту і такелажу.

3.4. Прилади керування вітрилами (12 год)

Призначення і будова приладів керування вітрилами яхти. Призначен­ня та будова модельних яхтових лебідок. Прилади керування вітрилами яхти.

Практична робота. Розробка будови й технології виготовлення де­талей приладів керування вітрилами моделі яхти. Виготовлення деталей. Складання та перевірка дієздатності механізмів.

3.5. Радіоапаратура для керування моделлю (20 год)

Призначення й будова радіоапаратури керування моделями. Будова приводів та автоматичних приладів.

Практична робота. Розробка конструкції та виготовлення приво­дів й автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керуван­ня. Перевірка працездатності систем керування.

3.6. Фарбування та складання моделі (8 год)

Технологія фарбування моделі.Практична робота. Підготовка поверхонь деталей моделі до фар­бування. Фарбування корпусу моделі. Складання моделі.

4. Тренувальні запуски моделей (56 год)

Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Дія вітру на вітрила. Напрямки вітру відносно курсу яхти (галси).

Практична робота. Установка елементів живлення. Перевірка ос­тійності та диференту моделі. Відпрацювання навичок керування моделлю.

150


5. Підсумкове заняття (5 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей яхт. Техніка без­пеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуски моделей.

Вищий рівень, перший-другий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2

Радіокерована модель-копія вітрильного

судна:

648

-

-

2.1

корпус моделі;

(120)

12

108

2.2

рульове обладнання;

(ЗО)

6

24

2.3

надбудови моделі;

(72)

6

66

2.4

рангоут;

(84)

12

72

2.5

такелаж;

(90)

12

78

2.6

прилади керування вітрилами;

(42)

12

ЗО

2.7

суднові пристрої та обладнання, озбро-

єння старовинних вітрильних кораблів;

(120)

12

108

2.8

радіоапаратура для керування моделлю;

(42)

6

36

2.9

фарбування та складання моделі

(48)

6

42

3

Тренувальні запуски моделей

60

6

54

4

Підсумкові заняття

6

2

4

Разом

720

98

622

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих моделей-копій вітрильних суден. Організація робочого місця. Вимоги тех­ніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документації. Розробка індивідуальних планів роботи.

2. Радіокерована модель-копія вітрильного судна

2.1. Корпус моделі (120 год)

Будова корпусу вітрильних суден.Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу мо­делі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення де­талей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення обшивки корпусу моделі. Шпаклювання та обробка корпусу.

2.2. Рульове обладнання (ЗО год)

Призначення й будова рульового обладнання вітрильних суден.

151

Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення рульового обладнання моделі. Виготовлення деталей рульового обладнання моделі. Уклеювання деталей рульового обладнання в корпус. Виготовлення руля й румпеля.

2.3. Надбудови (72 год)

Призначення й улаштування надбудов старовинних і сучасних віт­рильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок. Розробка технології виготовлення надбудов. Креслення деталей надбудов на заготівках. Виготовлення та підгонка деталей. Склеювання деталей.

2.4. Рангоут (84 год)

Призначення і будова рангоуту вітрильних суден.Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

2.5. Такелаж (90 год)

Призначення й будова такелажу старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання такелажу.

2.6. Прилади керування вітрилами (42 год)

Призначення й будова механізмів керування вітрилами суден.Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення деталей механізмів керування вітрилами моделі. Виго­товлення деталей. Складання та перевірка дієздатності механізмів.

2.7. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних військових
кораблів (120 год)

Призначення та будова суднових пристроїв й обладнання старовинних і сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.Практична робота. Виконання робочих креслень деталей пристро­їв, обладнання й озброєння моделі судна. Розробка технології виготовлен­ня пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, ряту­вального пристроїв.

2.8. Радіоапаратура для керування моделлю (42 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями.Практична робота. Розробка конструкції і технології виготовлен­ня приводів та автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів керування вітрилами. Перевірка пра­цездатності систем керування.

2.9. Фарбування та складання моделі (48 год)

Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

152


3. Тренувальні запуски моделей (60 год)

Правила змагань радіокерованих моделей-коігій вітрильних суден. Напрямки вітру відносно курсу судна.Практична робота. Робота з вітрилами. Перевірка остійності та диференту моделі. Перевірка працездатності систем керування моделлю. Відпрацювання навичок керування моделлю.

4. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей-коігій вітрильних суден. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.Практична робота. Запуски моделей.

Вищий рівень, третій-четвертий роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступні заняття

6

6

-

2

Радіокерована модель-копія вітрильного

судна:

648

-

-

2.1

корпус моделі;

(120)

12

108

2.2

рульове обладнання;

(ЗО)

6

24

2.3

надбудови моделі;

(72)

6

66

2.4

рангоут;

(84)

12

72

2.5

такелаж;

(90)

12

78

2.6

прилади керування вітрилами;

(42)

12

ЗО

2.7

суднові пристрої й обладнання, озбро-

єння старовинних військових кораблів;

(120)

12

108

2.8

радіоапаратура для керування моделлю;

(42)

6

36

2.9

фарбування та складання моделі

(48)

6

42

3

Тренувальні запуски моделей

60

6

54

4

Підсумкові заняття

6

2

4

Разом

720

98

622

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступні заняття (6 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Класифікація радіокерованих моделей — копій вітрильних суден. Організація робочого місця. Вимоги техніки безпеки. Розподіл класів моделей. Вивчення креслень і документа­ції. Розробка індивідуальних планів роботи.

2. Радіокерована модель — копія вітрильного судна (648 год)

2.1. Корпус моделі (120 год)

Будова корпусу вітрильних суден.

153

Практична робота. Виконання теоретичних креслень корпусу моделі. Розробка технології виготовлення корпусу моделі. Виготовлення деталей набору корпусу. Складання набору корпусу. Виготовлення об­шивки корпусу моделі. Шпаклювання обшивки корпусу.

2.2. Рульове обладнання (ЗО год)

Призначення та будова рульового обладнання вітрильних суден.Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення рульового обладнання моделі. Виготовлення деталей рульового обладнання моделі. Уклеювання деталей рульового обладнання в корпус. Виготовлення руля й румпеля.

2.3. Надбудови моделі (72 год)

Призначення та влаштування надбудов старовинних і сучасних віт­рильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень надбудов і рубок. Розробка технології виготовлення надбудов. Креслення деталей надбудов на заготівках. Виготовлення та підгонка деталей. Склеювання деталей.

2.4. Рангоут (84 год)

Призначення та будова рангоуту вітрильних суден.Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення рангоуту. Виготовлення деталей рангоуту. Складання рангоуту.

2.5. Такелаж (90 год)

Призначення та будова такелажу старовинних і сучасних вітрильних суден.

Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення такелажу. Виготовлення деталей такелажу. Складання такелажу.

2.6. Прилади керування вітрилами (42 год)

Призначення й будова механізмів керування вітрилами суден.Практична робота. Виконання робочих креслень. Розробка техно­логії виготовлення деталей механізмів керування вітрилами моделі. Виго­товлення деталей. Складання і перевірка дієздатності механізмів.

2.7. Суднові пристрої й обладнання, озброєння старовинних військових
кораблів (120 год)

Призначення та будова суднових пристроїв і обладнання старовинних і сучасних вітрильних суден, озброєння старовинних військових кораблів.

Практична робота. Виконання робочих креслень деталей суднових пристроїв, обладнання й озброєння моделі. Розробка технології виготов­лення пристроїв моделі. Виготовлення деталей швартовного, якірного, ря­тувального пристроїв.

2.8. Радіоапаратура для керування моделлю (42 год)

Принципи дії радіоапаратури керування моделями.Практична робота. Розробка конструкції й технології виготовлен­ня приводів і автоматичних приладів. Виготовлення приводів рульового керування. Виготовлення приводів керування вітрилами. Перевірка пра­цездатності систем керування.

2.9. Фарбування та складання моделі (48 год)

Кольори фарб, які використовувалися для фарбування старовинних і сучасних вітрильних суден.

154


Практична робота. Розробка технології фарбування моделі. Підго­товка поверхонь деталей моделі до фарбування. Фарбування корпусу та деталей моделі. Складання моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка