Програми з позашкільної освіти


Тренувальні запуски моделей (60 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка24/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54

3. Тренувальні запуски моделей (60 год)

Правила змагань радіокерованих моделей-коігій вітрильних суден. Напрямки вітру відносно курсу судна.Практична робота. Робота з вітрилами. Перевірка остійності й ди­ференту моделі. Перевірка працездатності систем керування моделлю. Від­працювання навичок керування моделлю.

4. Підсумкові заняття (6 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців гуртка. Правила змагань радіокерованих моделей-коігій вітрильних суден. Техніка безпеки при проведенні змагань із судномодельного спорту.

Практична робота. Запуски моделей.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • будову та властивості суден;

 • типи кораблів і суден;

 • геометрію конусу судна, його властивості;

 • суднові пристрої;

 • специфічні суднові речі;

 • навігаційне обладнання;

 • технологію обробки металів;

 • інструмент для обробки металів.

Учи/ мають уміти:

 • користуватися вимірювальним і креслярським інструментом;

 • читати та виконувати креслення;

 • користуватися столярним і слюсарним інструментом;

 • користуватися обладнанням для виготовлення деталей із пластика;

 • користуватися обладнанням для штампування деталей;

 • виконувати роботи на верстатах: свердлувальному, токарському,
  фрезерному;

 • виконувати фарбувальні роботи;

 • користуватися й обслуговувати модельні двигуни;

 • користуватися й обслуговувати акумулятори;

 • користуватися радіоапаратурою керування моделями;

 • виготовляти автоматичні пристрої.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

РОБОТИ ГУРТКА СУДНОМОДЕЛЮВАННЯ

І СУДНОМОДЕЛЬНОГО СПОРТУ

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.


Верстат свердлильний

(настільний) 1

Електроточило 1

Верстат «Умілі руки» 2

Верстат токарний 1

Лобзики (з пилками) 15

Ножівки по дереву (різні) З

Ножиці 15

Напилки (різні) ЗО

Надфілі (набір) 5

Лещата (малогабаритні) 5

Молотки (50-100 г) 5

Плоскогубці 5

Круглогубці 5

Гострогубці 5

Викрутки 5

Електропаяльник З

Дриль ручний 1

Верстат фрезерний 1

Електролобзик 1

Ножі (складані, скальпелі,НМ-1) 15

Рубанки (з набором свер- 5

дел)

Бруски для заточування 12

Лінійки 500 мм(дерев'яні, металеві) 15

Циркулі (учнівські) 15

Штангенциркуль(учнівський) 5

Транспортир 15

Терези з рівновагами 1

Олівці, гумки,копіювальний папір,

пензлі 15

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Аксютин Л. П. Двенадцать тисяч миль под парусами. — Л.: Судостро-
  ение, 1981.

 2. Бабкин Й. А., Лясников В. В. Организация й проведение соревнова-
  ний судомоделистов. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1981.

 3. Багрянцев Б. Й., Решетов П. Й. Учись морскому делу. — 2-е изд.,
  доп. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1986.

 4. Белавин Н. Й. Авианесущие корабли. — М.: Патриот, 1990.

 5. Бережних О. А. Самьіе большие корабли: С древнейших времен до на­
  ших дней. — Л.: Судостроение, 1985.

 6. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота / Ачкасов В. А., Ба-
  сов А. Б., Сумин А. Й. й др. — 4-е изд., испр. й доп. — М.: Воениздат, 1988.

 7. Большаков Ю. Й. Злементарная теория подводной лодки. — М.: Во­
  ениздат, 1977.

 8. Бронников А. В. Морские транспортньїе суда: Основи проектирования:
  Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. й доп. — Л: Судостроение, 1984.

 9. Бронштейн Д. Я. Устройство й основи теории судна: Учебник. — Л.:
  Судостроение, 1988.
 1. Бугаенко Б. А., Магула В. 9. Специальньїе судовне устройства: Учеб.
  пособие. — Л.: Судостроение, 1983.

 2. Военно-морской словарь /Гл. ред. В. Н. Чернавин. — М.: Воениздат,
  1989.

 3. Войцехович Я. Дистанционное управление моделями. Пособие для
  моделиста й радиолюбителя /Под ред. А. П. Павлова й Н. Н. Путятина: Пер. с
  польск. — М.: Связь, 1977.

156

 1. Гантваргер Р. Б. Дельньїе вещи в судостроении. — 2-е изд., перераб.
  й доп. — Л.: Судостроение, 1979.

 2. Генриот 9. Краткая иллюстрированная история судостроения / Пер. с
  нем. — Л.: Судостроение, 1973.

 3. Горбунов Ю. В. й др. Суда для мальк рек. — М.: Транспорт, 1990.

 4. Допатка Р., Перепечко А. Книга о судах /Пер. с нем. — Л.: Судостро­
  ение, 1981.

 5. Дорогостайский Д. В., Жученко М. М., Мальцев Н. Я. Теория й
  устройство судна. — Л.: Судостроение, 1970.

І&.ДородньІх В. П., Лобашинский В. А. ТорпедьІ. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1986.

 1. Дремлюга А. Й., Дубина Л. П. Юному судомоделисту. — К.: Рад. шк.,
  1983.

 2. Журавлева А. П. Что нам стоит флот построить. — К.: Патриот, 1990.

 3. Зайцев В. В., Коробанов Й. Н. Суда газовози. — Л.: Судостроение,
  1990.

 4. Залесский Н. А «Краб» — первьш в мире подводньш заградитель. —
  2-е изд., перераб. й доп. — Л.: Судостроение, 1988.
 1. Калина Й. Двигатели для спортивного моделизма /Пер. с чес.
  С. Й. Грачева. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1983.

 2. Калина Й. Двигатели для спортивного моделизма. Ч. 2. Пер. с чес.
  Е. Г. Соломониной. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1988.

 3. Карпинский А., Смолис С. Модели судов из картона /Пер. с польс. —
  Л.: Судостроение, 1989.

 4. Катцер С. Флот на ладони /Пер. с польс. — Л.: Судостроение, 1980.

 5. Кондратович А. А., Пиянзов Г. Г. Противоминное оружие. — М.:
  Воениздат, 1989.

 6. Короткий Р. М., Нейдінг М. М. Таємниці п'яти океанів: Нариси. —
  К.: Веселка, 1983.

 7. Кривоносов Л. М. Какими бьівают корабли. Пособие для учащих-
  ся. — М.: Просвещение, 1974.

 8. Курти О. Постройка моделей судов. Знциклопедия судомоделизма /
  Сокр. пер. с итал. — Л.: Судостроение, 1977.

 9. Курти О. Постройка моделей судов. Знциклопедия судомоделизма /
  Сокр. пер. с итал. — Изд. 2-е, стереотип. — Л.: Судостроение, 1987.

 10. ЛедокольІ. —Л.: Судостроение, 1972.

 11. Леонтьев Е. П. Ветер наполняет паруса. — М.: Физкультура й спорт,
  1974.

 12. Марквардт К. X. Рангоут, такелаж й паруса судов XVIII века / Пер.
  с нем. — Л.: Судостроение, 1991.

 13. Мельников Р. М. Крейсер «Очаков». — Л.: Судостроение, 1986.

 14. Миль Г. Модели с дистанционньш управлением / Пер. с нем. — Л.: Су­
  достроение, 1984.

 15. Митрофанов В. П., Митрофанов П. С. ШкольІ под парусами: Учеб-
  ньй парусньш флот ХУПІ-ХХ вв. — Л.: Судостроение, 1989.

38. Митяєв А. В. Книга майбутніх адміралів: Нариси /Пер. з рос.
М. Я. Видиш. — К.: Веселка, 1983.

 1. Михайлов М. А. Модели современньк военньк кораблей. — М.: Изд-во
  ДОСААФ, 1772.

 2. Михайлов М. А., Баскаков М. А. Фрегати, крейсера, линейньїе ко­
  рабли. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1986.

41. Морской знциклопедический справочник: в 2-х т. / Под ред.
Н. Н. Исанина. — Л.: Судостроение, 1987.

157


 1. Нарусбаев А. А. Катастрофи в морских глубинах. — 2-е изд., перераб.
  й доп. — Л.: Судостроение, 1989.

 2. Перестюк І. Ю. Майстрам малого флоту: Посібник для судномоделіс-
  тів. — К.: Веселка, 1983.

 3. Перестюк І. Ю. Малий флот. — К.: Веселка, 1996.

 4. Подсевалов В. В., Фомин А. П. Словарь стандартизированной терми-
  нологии в судостроении. — Л.: Судостроение, 1990.

 5. Протопопов В. В., Свечников О. Й., Егоров Н. М. Конструкция кор­
  пуса судов внутреннего й сметанного плавання: Учебник. — Л.: Судострое­
  ние, 1984.

 6. Раздолгин А. А., Фатеев М. А. На румбах морской славьі. — Л.: Су­
  достроение, 1988.

 7. Сахновский Б. М. Модели судов нових типов. — Л.: Судостроение,
  1987.

 8. Сидорченко В. Ф. Суда спасатели й их служба. — Л.: Судостроение,
  1983.

 9. Смирнов Г. В. Корабли й сражения. — М.: Дет. лит., 1987.

 10. Снисаренко А. Б. Властители античньк морей. — М.: Мьісль, 1986.

 11. Сопоцко А. А. История плавання В. Беринга на боте «Св. Гавриил» в
  Северннй Ледовитнй океан. — М.: Наука, 1983.

 12. Сорокин А. Й., Краснов В. Н. Корабли проходят испьггания. — 2-е
  изд., перераб. й доп. — Л.: Судостроение, 1985.

 13. Справочник по судовьш устройствам: в 2-х т. — Л.: Судостроение,
  1975.
 1. Суворов Н. С. й др. Современньїе боевьіе корабли. — М.: Изд-во
  ДОСААФ, 1978.

 2. Суда й судоходство будущего Р. Шенкнехт, Ю. Люш, М. Шенцель й др.
  Пер. с нем. — Л.: Судостроение, 1981.

 3. Сьічев В. А. Корабельнеє оружие. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1984.

 4. Труб М. С. Промьісловьіе плавучие базьі. —Л.: Судостроение, 1972.

 5. Фиркс Й. Фон. Суда викингов /Пер. с нем. — Судостроение. 1982.

 6. Фирст П., Паточка В. Паруса над океанами / Модели старинннх па-
  русников / Пер. с чес. В. С. Тетельбаума. — Л.: Судостроение, 1977.

 7. Фуйвльман В. Д. Жизнь корабля. — Л.: Судостроение, 1978.

 8. Целовальников А С. Справочник судомоделиста / По судовьш уст­
  ройствам. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1978.

 9. Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. Ч. 2. — М.: Изд-во
  ДОСААФ, 1981.

 10. Целовальников А. С. Справочник судомоделиста. Ч. 3. Модели парус-
  ньк кораблей. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1983.


 11. Шапиро Л. С. Сердце корабля. — Л.: Судостроение, 1990.

 12. ІПмаков М. Г. Судовьіе устройства: Учеб. для техникумов. — Л.: Су­
  достроение, 1979.

 13. Шнейдер Й. Г., Белецкий Ю. Г. Модели советских парусньк су­
  дов. — Л.: Судостроение, 1990.

 14. Щетанов Б. В. Судомодельньш кружок. Пособие для руководителей
  кружков школ й внешкольньк учреждений. — М.: Просвещение, 1977.

 15. Щетнов Б. В. Судомодельньш кружок: Пособие. — 2-е изд., дораб. —
  М.: Просвещение, 1983.

 16. Юньїе корабели. — М.: Изд-во ДОСААФ, 1996.

 17. Яковлев Й. Й. Корабли й верфи. — 2-е изд. — Л.: Судостроение, 1973.

158

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ КОРАБЛІВ І СУДЕНР1-Е 1кг Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом

і електродвигуном, загальною масою до 1 кг.Р1-Е 1кг Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом

і електродвигуном, загальною масою понад 1 кг.Р 1-У 3,5 Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним або

повітряним гвинтом і ДВЗ об'ємом до 3,5 см3.

Р1-У 6,5 Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом

і ДВЗ об'ємом від 3,5 до 6,5 см3.

Р 1-У 15 Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом

і ДВЗ об'ємом під 6,5 до 15 см3.

РЗ-Е Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом

і електродвигуном.РЗ-У Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним або по-

вітряним гвинтом і ДВЗ необмеженого об'єму. Повітряний гвинт допускається для моделей із ДВЗ об'ємом циліндра до 3,5 см3.

ЕСО Ехрегі Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом і електродвигуном. Мінімальна припустима загальна маса 1 кг.ЕСО 8Іап<іаг<і Вільно сконструйована швидкісна модель із гребним гвинтом і електродвигуном конструктивного розміру 540 (із феромагні-тами). Мінімальна загальна маса 1 кг.

Р8К-Е 2 кг Вільно сконструйована швидкісна модель для тривалих гонок із гребним гвинтом і електродвигуном. Загальна маса моделі не перевищує 1 кг.

Р8К-Е+2кг Вільно сконструйована швидкісна модель для тривалих гонок із гребним гвинтом і електродвигуном. Загальна маса моделі понад 2 кг.

Мопо 1 Швидкісні однокорпусні моделі нашвкопії з одним або декіль-

кома електродвигунами і напівзануреним гвинтом. Акумуля­торна батарея складається не більш ніж із 7-ми елементів.

Мопо 2 Швидкісні однокорпусні моделі нашвкопії з одним або декіль-

кома електродвигунами і напівзануреним гвинтом. Акумуля­торна батарея складається не більш ніж із 12-ти елементів.

Мопо 3 Швидкісні однокорпусні моделі нашвкопії з одним або декіль-

кома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Акумуля­торна батарея складається не більш ніж із 20-ти елементів.

Нуйго 1 Швидкісні багатокорпусні моделі нашвкопії з одним або де-

кількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Аку­муляторна батарея складається не більш ніж із 7-ми елементів.

Нуйго 2 Швидкісні багатокорпусні моделі нашвкопії з одним або

декількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Акумуляторна батарея складається не більш ніж із 12-ти еле­ментів.

Нуйго 3 Швидкісні багатокорпусні моделі нашвкопії з одним або де-

кількома електродвигунами та напівзануреним гвинтом. Аку­муляторна батарея складається не більш ніж із 20-ти елементів.

С-1 Моделі гребних (веслових) і вітрильних суден.

С-2 Моделі суден із мотором.

159


С-3 А...О Моделі установок, деталей кораблів, портового устаткування,

устаткування верфів, сценарії.С-4 А...О Мініатюрні моделі класів із С-1 по С-3 у масштабі 1:250 і мен-

ше.


С-5 Моделі в пляшках.

С-6 А, В Пластикові моделі.

С-7 А, В Картонні й паперові моделі.

Р8К-НЗ,5 Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього

згоряння до 3,5 см3 і гребним гвинтом.

Р8К-Н7,5 Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього

згоряння від 3,5 до 7,5 см3 і гребним гвинтом.

Р8К-Н15 Гідроплан вільної конструкції з двигуном внутрішнього зго-ряння від 7,5 до 15 см3 і гребним гвинтом.

Р8К-УЗ,5 Гоночна модель вільної конструкції для 20-30-хвилиннихгонок із двигуном внутрішнього згоряння до 3,5 см3 і гребним гвинтом.

Р8К-У7,5 Гоночна модель вільної конструкції для 20-30-хвилинних го-

нок із двигуном внутрішнього згоряння від 3,5 до 7,5 см3 і греб­ним гвинтом.

Р8К-У15 Гоночна модель вільної конструкції для 20-30-хвилинних го-

нок із двигуном внутрішнього згоряння від 7,5 до 15 см3 і греб­ним гвинтом.

Р8К-У35 Гоночна модель вільної конструкції для 20-30-хвилинних го-

нок із двигуном внутрішнього згоряння (бензиновий мотор із іскровою свічею) від 15 до 35 см3 і гребним гвинтом.

Р8К-ОЗ,5 Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього згоряння

до 3,5 см3.

Р8К-О7,5 Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього згоряннявід 3,5 до 7,5 см3.

Р8К-015 Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього згоряння

від 7,5 до 15 см3.

Р8К-О35 Модель вільної конструкції з двигуном внутрішнього згоряння

(бензиновий мотор із іскровою свічею) від 15 до 35 см3 і греб­ним гвинтом.

Р2-А...С Точно виконані, правильно розраховані в масштабі моделі,

побудовані за технічною документацією (без упакування).

Р4-А...С Моделі, що є точною копією оригіналу або схожі, побудовані

з набору-конструктора або з різного матеріалу.

Р6/Р7 Точно виконані копії моделей кораблів і суден для командного

(клас Р6) і особистого (клас Р7) виступів, а також пристрої, як­що вони мають причинний зв'язок із типом корабля або судна.Р-О8 Точно виконані копії пароплавів із гвинтовим, бічним коліс-

ним або з кормовим колісним механізмом. Двигун — діюча па­рова машина з поршневим механізмом.

Р К88-А.. .О Точно виконані або близькі до зразка моделі вітрильників.Р5-Р Модель яхти класу Р.

РР5-Х Модель яхти класу X.

ХР5-Е Модель яхти класу Е.

ЕР5-М Модель яхти класу М.

160

ПРОГРАМА гуртка операторів колективної радіостанції

Основний рівень ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Залучення учнів до технічної творчості є одним зі шляхів задоволення їх особистіших потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні здібності, розширення обсягу знань допрофесійної підготовки, вирішення особистіших проблем спілкування з однолітками, змістовної організації вільного часу, формування основних компетенцій, яких вимагає від своїх громадян сучасне суспільство.

Для молоді особливо захоплюючим є радіоаматорство, яке допомагає долати відстані та кордони за короткий час, встановлювати контакти з людьми не тільки в межах України, але й з різних країн і континентів. Радіо-ефір безмежний. Для нього досяжний навіть космічний простір. Саме зав­дяки радіоефіру можна встановити зв'язок з Арктикою й Антарктикою; до­помогти тим, хто потрапив у біду в найвіддаленіших куточках безмежних просторів нашої планети; брати участь у вирішенні глобальних проблем, які хвилюють молодь різних континентів; поширювати ідеї гуманізму та співжиття усіх народів світу, ознайомитись із їх культурою й звичаями.

Програма розрахована на основний рівень, перший, другий та третій роки навчання. Виходячи з рівня знань, необхідних для досконалого осво­єння радіоефіру, у гуртку можуть навчатися учні віком від 10 років.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі аматорського та професійного радіозв'язку.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння знаннями в аматорському й професійно­
  му радіозв'язку, навчання телеграфній азбуці, основам радіоконструю-
  вання;

 • практичної: набуття навичок радіозв'язку, освоєння радіоефіру,
  застосування комп'ютерів у галузі радіозв'язку й комунікацій;

 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток конс­
  трукторських здібностей, просторового та логічного мислення, слуху,
  пам'яті, уяви, координації рухів, фантазії, творча самореалізація та духов­
  не самовдосконалення;

 • соціальної: розвиток культури праці, спілкування з однолітками,
  стійкого інтересу до технічних професій; формування доброзичливості,
  товариських відносин, самостійності, наполегливості та працелюбства.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість го­дин: перший рік навчання — 144 год; другий — 216 год; третій — 288 год.

Цільовий компонент програми спрямований на реалізацію відповід­них завдань загального розвитку особистості, теоретичного та практично­го оволодіння основами творчої діяльності; створення умов для розвитку творчих здібностей.

161


Програма гуртка операторів колективної радіостанції підготовлена з урахуванням сучасного рівня науково-технічного прогресу та відповід­но до програм школи. Радіоаматорство має кілька основних напрямів діяльності: радіозв'язок на коротких та ультракоротких хвилях, швид­кісний прийом і передача радіограм. Зміст програми спрямований на те­оретичне навчання, роботу на радіостанції в короткохвильових й ульт­ракороткохвильових діапазонах, використанні комп'ютерної техніки, участі гуртківців у спортивних та інших культурно-масових заходах.

Керівник гуртка відповідно до своєї кваліфікації, матеріальної бази са­мостійно визначає порядок вивчення, зміст і кількість годин на вивчення навчальних тем, ураховуючи інтереси та ступінь підготовки вихованців.

Кількість учнів у гуртку операторів колективної радіостанції може ста­новити 10-20 чоловік. Ураховуючи специфіку роботи на колективній радіо­станції та вимоги техніки безпеки, при проведенні занять групу ділять на ланки по чотири-п'ять учнів. Заняття з кожною ланкою проводяться окре­мо. Оскільки до складу колективу радіостанції одночасно входять гуртків-ці різних років навчання, то навчальний план для кожної підгрупи обира­ється відповідно до стажу їх роботи на радіостанції.

Можлива організація роботи гуртка за клубним принципом або інди­відуально за окремим графіком. Для підвищення операторської майстер­ності гуртківець має відпрацювати на радіостанції не менше 1 год на тиж­день.

Курс навчання основного рівня будується на основі базових знань, не­обхідних для початку роботи; серії практичних занять для закріплення та поглиблення отриманих знань і виявлення додаткових питань; повторення теорії паралельно з практикою в індивідуальних варіантах.

Практичні заняття включають роботу гуртківців у ефірі; самостійне тренування для вивчення телеграфної азбуки; розробку, монтаж, перевір­ку та налагодження схем радіоелектронних пристроїв, які розробляються чи виготовляються гуртківцями в лабораторії приймально-передавальних пристроїв.

Процес навчання регулюється перервами і почерговою зміною опера­торських місць. Поки один чи декілька учнів працюють в ефірі, інші — займаються конструюванням, вивченням чи складанням радіосхем елек­тронних пристроїв, підвищенням швидкості прийому та передачі теле­графної азбуки. Перевірка й оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт.

Організуючи навчальну діяльність учнів, керівники гуртків повинні реалізувати індивідуальний підхід до учнів, ураховуючи їхні психологічні особливості; застосовувати різноманітні методи, то активізують пізна­вальну діяльність учнів; сприяти самостійності у здобутті знань і вироблен­ні практичних умінь і навичок. Систематично проводити доступні експе­рименти та демонструвати відповідні прийоми і способи роботи з радіо­апаратурою, використовуючи аудіо- та відеотехнічні засоби.

Наприкінці навчального року проводяться підсумкові заняття, на яких визначаються навчальні досягнення учнів, аналізуються успіхи та причини невдач, виробляються рекомендації з удосконалення роботи та перспектив подальшої діяльності гуртківців. Результати роботи гуртка підбиваються щороку за допомогою спеціальних тестів під час підсумкового заняття, змагань різного рівня.

162


Програмою передбачені основні вимоги до знань, умінь і навичок учнів.

До програми додається бібліографія на допомогу керівнику гуртка та учням. При підготовці до занять керівники гуртків можуть користуватись окремими статтями, уміщеними в різних номерах журналів «Радіоаматор», «Радиохобби», «Радіо» та інших радіоаматорських виданнях.

Програма гуртка може використовуватись під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й до­повнення до її змісту, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гур-тківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

1

1

2

Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство

2

2

-

3

Позивний сигнал — ім'я радіостанції

2

2

-

4

Радіоаматорські коди

2

1

1

5

Коротко- та ультракороткохвильова апа­ратура

4

2

2

6

Спостереження за роботою аматорських радіостанцій

4

1

3

7

Вивчення телеграфної азбуки

50

10

40

8

Підготовка до самостійного виходу в ефір

8

2

6

9

Самостійна робота в ефірі на колектив­ній радіостанції

38

-

38

10

Радіоаматорська документація

2

1

1

11

Комп'ютер і радіоаматорство

8

2

6

12

Змагання радіоаматорів

20

2

18

13

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

144

26

118

163

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Мета і завдання гуртка на навчальний рік. Правила внутрішнього роз­порядку, права та обов'язки гуртківців. Загальні правила техніки безпеки. Техніка безпеки при роботі з електрообладнанням. Техніка безпеки під час роботи на радіостанції, заходи безпеки на заняттях і змаганнях.

Практична робота. Надання першої невідкладної допомоги при ураженні електрострумом. Вивчення захисних і запобіжних пристроїв.

2. Загальні відомості про короткохвильове радіоаматорство (2 год)

Загальні поняття про позивні сигнали аматорських радіостанцій. Радіо­аматорська карта світу. Види модуляції. Радіолюбительські діапазони. 08Ь — картка. Облік часу проведення зв'язку. Категорії аматорських ра­діостанцій. Індивідуальні та колективні аматорські радіостанції.

3. Позивний сигнал — ім'я радіостанції (2 год)

Структура кличних сигналів в Україні та в інших країнах. Префікс кличного сигналу — показчик країни або території. Суфікс — показчик області, регіону або код до іншої інформації. Кличний сигнал даної радіо­станції. Спеціальні кличні сигнали.

Позивні сигнали індивідуальних і колективних радіостанцій України. Позивні сигнали індивідуальних радіостанцій першої категорії.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка