Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка29/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54

3.10. Змій-дельтальот (16 год)

Розгляд складових частин моделі змія-дельтальоту. Схожість моделі змія на класичний дельтаплан. Освоєння технології виготовлення окремих елементів моделі, їхньої зборки, методики запуску, а також техніки керу­вання змієм. Основні способи шиття крила. Розгляд фігур пілотажу для ак­робатичних зміїв-дельтальотів.

Практична робота. Виготовлення окремих деталей конструкції мо­делі. Принципи виготовлення стикувальних вузлів каркаса. Підгонка та збирання каркаса змія. Виготовлення обшивки моделі з поліетиленової плівки чи синтетичної тканини типу «болонья». Виготовлення елементів кріплення леєрів і вуздечок змія-дельтальоту. Кріплення крила до цен­тральної рейки каркаса. Комплексне збирання моделі змія-дельтальоту. Виготовлення котушок для леєра та різних типів ручок керування акроба­тичними зміями.

4. Коробчасті повітряні змії (36 год)

4.1.Простий коробчастий змій (6 год)

Відмінність об'ємних коробчастих зміїв від плоских. Вибір необхідних матеріалів для їхнього виготовлення. Технологія з'єднання ребер каркаса моделі.

Практична робота. Склеювання каркаса моделі. Виготовлення об­шивання змія. Під'єднання вуздечки до каркаса змія. Комплексне збиран­ня моделі. Запуск моделі.

4.2. Прямокутний коробчастий змій Л. Харграва (8 год)

Історичні дані про створення змія. Розгляд способів розкрою обтягу­вання змія. Особливості технології кріплення основних частин каркаса. Підбір матеріалів, необхідних для моделі.

Практична робота. Виготовлення лонжеронів, костилька, кінцевої вилки, хрестовини, розпірної рейки каркаса. Розкрій кільця обтяжки. Зби­рання та випробовування моделі.

4.3. Коробчастий ромбічний змій (6 год)

Розгляд конструкцій одно- та двокоробчастого зміїв, їхня відмінність і подібність до попередніх моделей. Відмінність технології кріплення еле­ментів каркаса змія.

Практична робота. Виготовлення лонжеронів та елементів кріплен­ня каркаса. Розкрій обтягування каркаса. Збирання змія. Запуск моделі.

4.4. Коробчастий змій Потера (8 год)

Порівняння двох моделей коробчастого змія. Відмінність елементів кріплень каркаса в розбірного та нерозбірного зміїв. Розгляд моделі дво­коробчастого змія І. Коніна. Вибір моделі та матеріалів для її виготов­лення.

Практична робота. Складання креслення моделі нерозбірного (розбірного) змія. Виготовлення деталей кріплення каркаса. Розкрій обтя­гування змія. Виготовлення лонжеронів і розпірних рейок моделі. Обклею­вання змія. Збирання та запуск моделі.

192


4.5. Коробчастий змій Коді (8 год)

Історична довідка про модель англійського морського офіцера Коді. Розгляд зовнішнього вигляду та конструкції коробчастого змія Коді. Ви­бір матеріалів для виготовлення моделі.

Практична робота. Розкрій обшивки змія. Виготовлення елементів каркаса. Збирання моделі. Випробовування моделі коробчастого змія Коді.

5. Змій-ракета (10 год)

Відмінність зовнішнього виду моделі від попередніх. Розгляд її конс­труктивних особливостей. Вибір матеріалів, необхідних для обшивання та елементів каркаса. Технологія збирання каркаса змія.

Практична робота. Виготовлення кілець - елементів кріплення каркаса. Виготовлення головної частини ракети. Кріплення стрингерів і стабілізаторів руху ракети. Виготовлення та кріплення лапок до каркаса. Збирання конструкції змія-ракети. Випробовування моделі.

6. Виставка виготовлених моделей повітряних зміїв (6 год)

Участь гуртківців у різноманітних виставках, повітряних шоу, з де­монстрацією найгарніших і маневрових моделей повітряних зміїв.7. Змагання серед вихованців по запуску повітряних зміїв

і керуванню ними (6 год)

Організація міжгурткових, районних, обласних змагань.8. Підсумкове заняття (4 год)

1. Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік. 2. Узагаль­нення знань, умінь і навичок учнів. 3. Характеристика кращих робіт і гуртківців. 4. Успіхи й недоліки в роботі гуртка і кожного учня. 5. Наго­родження гуртківців за сумлінну роботу.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Комбіновані повітряні змії:

842.1

модель комбінованого змія;

(3)

1

2

2.2

паперові пташки;

(6)

2

4

2.3

пінопластовий змій;

(6)

2

4

2.4

парафлекс;

(Ю)

2

8

2.5

змій-збирання;

(3)

1

2

2.6

змії з дифузорами;

(14)

4

10

2.7

змії за принципом АПП;

(14)

4

10

2.8

зміи-парашут;

(14)

4

10

2.9

ЗМ1И-ДИСК

(14)

4

10

3

Надувні змії

6

2

4

193Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

4 4.1 4.2

Змії-вертушки: модель змія-вертушки; оригінальний змій-вертушка

28 (14) (14)

4 4

10 10

5

Змій-вертоліт

14

2

12

6

Змій-автожир

9

3

6

7

Змії Магнуса

12

2

10

8 8.1 8.2 8.3

Бумеранги: бумеранг загальної конструкції; чотирилопатевий бумеранг; трилопатевий бумеранг

21 (3) (9) (9)

1 3 3

2 6 6

9

Запуск повітряних зміїв

9

1

8

10

Виставка виготовлених моделей повіт­ряних зміїв

12

2

10

11

Змагання серед гуртківців із запуску й керуванню повітряними зміями

12

2

10

12

Екскурсія

3

-

3

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

63

153

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

Організаційні питання. План роботи гуртка на навчальний рік. Техні­ка безпеки під час роботи з інструментами.Практична робота. Організація робочих місць для виготовлення моделей. Підбір матеріалів для розробки моделей повітряних зміїв.

2. Комбіновані повітряні змії (84 год)

2.1. Модель комбінованого змія (3 год)

Повторення даних про основні види повітряних зміїв. Відмінність ком­бінованих зміїв від інших моделей. Розгляд конструкцій наявних комбіно­ваних зміїв. Перегляд схем і креслень моделей та порівняння їх між собою.

Практична робота. Підготовка матеріалів, необхідних для виго­товлення моделей. Відмірювання леєрів і вуздечок зміїв.

2.2.Паперові пташки (6 год)

Розгляд креслень паперових пташок. Підбір матеріалів для їхнього ви­готовлення.Практична робота. Розкрій обшивки пташки. Виготовлення цен­тральної та бічних рейок. Комплексне збирання пташки. Випробування конструкції.

2.3. Пінопластовий змій (6 год)

Конструктивні особливості пінопластового змія. Визначення матеріа­лу для обшивки та кріплень до каркаса.

194


Практична робота. Вирізування з пінопласту каркаса за визначе­ною розгорткою. Виготовлення лопатей та Ігід'єднання до каркаса. Випро­бування моделі.

2.4. Парафлекс (10 год)

Розгляд конструктивних особливостей комбінованого змія. Порівнян­ня його конструкції з моделями, виготовленими раніше.

Практична робота. Виготовлення розкрою крил змія. Збирання конструкції. Випробування моделі.

2.5. Змій-збирання (3 год)

Історичні дані про зміїв даного типу. Розгляд зовнішнього вигляду на кресленнях. Підбирання матеріалів, необхідних для виготовлення змія.Практична робота. Виготовлення змія-збирання з 4 чи 16 типових елементів. Випробування моделі.

2.6. Змії з дифузорами (14 год)

Відмінність конструкції зміїв із дифузорами від попередніх моделей. Визначення принципу польоту змія з дифузорами. Вибір матеріалів для ре­алізації конструкції.

Практична робота. Креслення розгортки каркаса змія. Вирізування з тканини, обтягування та кріплення його до основи. Випробування моделі.

2.7. Змії за принципом АІ111 (14 год)

Проведення аналогії між апаратом на повітряній подушці та повітря­ним змієм даної конструкції. Підготовка креслень для виготовлення осно­ви каркаса змія.

Практична робота. Виготовлення днища та бортів змія. Виготов­лення кіля й корпусу моделі. Обклеювання каркаса обтягуванням. Ком­плексне збирання моделі. Випробування конструкції змія.

2.8. Змій-парашут (14 год)

Визначення фізичних законів за підіймальною силою змія-парашута. Креслення та схеми основних складових частин конструкції змія. Вибір ма­теріалів для виготовлення моделі змія-парашута.

Практична робота. Вирізання та зшивання купола парашута. Ви­готовлення строп і кріплень парашута. Складання змія-парашута. Випро­бування моделі.

2.9. Змій-диск (14 год)

Розгляд двох варіантів повітряних зміїв: змія-диска та змія-дискольота конструкції Ж. Бортьє. Підбирання необхідних матеріалів для виготовлен­ня однієї з розглянутих конструкцій зміїв.

Практична робота. Збирання каркаса з тонких дерев'яних рейок і скріплення їх ободом. Виготовлення ободу з тонких бамбукових чи сосно­вих рейок. Обтягування диска та кіля цигарковим чи газетним папером. Комплексне збирання конструкції. Випробування моделі.

3. Надувні змії (6 год)

Розгляд двох конструкцій повітряних зміїв П. Расела. Особливості зва­рювання швів поліетиленової плівки при виготовленні обтягування змія. Вибір необхідних матеріалів.

Практична робота. Креслення розкрою однієї з конструкцій повіт­ряного змія. Вирізування поліетиленової плівки за визначеними розмірами обтягування. Складання змія. Випробування моделі.

195


4. Змії-вертушки (28 год)

4.1.Модель змія-вертушки (14 год)

Конструкції зміїв-вертушок Е. Вайтхестона та Р. Ф'югестона. Вико­нання необхідних креслень 1-го та 2-го варіантів роторів. Вибір потрібних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення шарнірних з'єднань рухомих частин змія. Склеювання каркаса та його обтягування. Виготовлення од­ного з варіантів роторів. Комплексне збирання всієї конструкції змія. Вип­робування моделі.

4.2. Оригінальний змій-вертушка (14 год)

Оригінальність конструкції змія. Наявність чотирилопатної вертушки, що додає повітряному змію більшої стійкості при сильному вітрі. Розроб­ка креслення обтяжки змія. Підбирання матеріалів, необхідних для виго­товлення моделі.

Практична робота. Виготовлення каркаса із двох поздовжніх і по­перечних соснових рейок. Розробка та встановлення вертушки на каркас. Збирання змія. Випробування моделі.

5. Змій-вертоліт (14 год)

Конструкція змія-вертольота А. Вікторчика. Невибагливість конс­трукції до величини місця. Складні технологічні моменти при виготовлен­ні моделі. Креслення каркаса змія-вертольота.

Практична робота. Виготовлення фюзеляжу, стабілізатора лопаті, гвинта та флюгера вертольота. Складання моделі змія-вертольота. Регулю­вання виконавчих механізмів моделі. Випробування створеної конструкції.

6. Змій-автожир (9 год)

Розгляд конструкції змія-автожира. Креслення розгорток стабілізато­ра, лопаті. Підбір матеріалів, необхідних для виготовлення моделі.Практична робота. Виготовлення підйомної лопаті, планки фюзе­ляжу, несучої лопаті. Складання конструкції. Випробування моделі.

7. Змії Магнуса (12 год)

Використання закону Д. Бернуллі та ефекту Магнуса у конструкціях даного типу повітряних зміїв. Розгляд кількох конструкцій повітряних змі­їв: змія-вертушки Д. Едвардса, моделі С. Альбертсона та змія-літака А. Фі­на. Вибір конструкції та необхідних матеріалів.

Практична робота. Виготовлення каркаса вертушки, шарнірних з'єднань, фюзеляжу, стабілізатора-шасі. Обклеювання обшиванням конс­трукції. Збирання моделі. Випробування моделі.

8. Бумеранги (21 год)

8.1. Бумеранг загальної констр^ції (3 год)

Історичні дані про бумеранг. Його застосування. Розгляд різних конс­трукцій бумерангів. Підготовка креслень і матеріалів для виготовлення бу­мерангів.

Практична робота. Вирізування соснових чи осикових пластин і надання їм необхідного профілю.

196


8.2. Чотирилопатевий бумеранг (9 год)

Розгляд креслення чотирилопатевого бумеранга. Практична робота. Шліфування заготівок і складання бумеранга. Випробування моделі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка