Програми з позашкільної освіти


Підсумкове заняття (3 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка4/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

10. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік.Організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих вихованців. Рекомендації вихованцям щодо подальшого навчання в інших гуртках і творчих об'єднаннях закладу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • відомості про трудову діяльність дорослих, деякі види технічної
  праці в побуті та на виробництві;

 • назви і призначення найпоширеніших технічних об'єктів та інстру­
  ментів ручної праці;

 • властивості матеріалів, які використовуються на заняттях гуртка
  (паперу, картону, деревини, пластмаси, деяких тканин, дроту, жерсті, при­
  родних матеріалів), їх застосування, доступні способи обробки;

 • прийоми і правила користування інструментами ручної праці;

 • правила організації робочого місця:

 • основні лінії креслення та умовні позначення, які використовують­
  ся в графічних зображеннях;

 • порядок читання й складання ескізу плоскої деталі;

 • порядок читання зображень об'ємних деталей нескладної форми;

 • способи розмічання деталей на різних матеріалах;

 • способи використання шаблонів, трафаретів;

 • способи з'єднання деталей із паперу, картону, деревини, природних
  матеріалів:

 • назви основних частин макетіві моделей, які виготовляються;

 • назви технологічних операцій, необхідних для виготовлення маке­
  тів і моделей;

 • способи та прийоми виготовлення виробів на основі простих гео­
  метричних тіл;

 • правила та прийоми складання макетів і моделей із готових наборів
  деталей конструкторів за технічними рисунками;

 • правила техніки безпеки в процесі на всіх етапах конструювання.

Учи/ мають уміти:

 • виокремлювати загальні та індивідуальні ознаки предметів і техніч­
  них об'єктів;

 • визначати основні частини макетів і моделей, які виготовляються,
  правильно вимовляти їх назви;

 • порівнювати технічні об'єкти за різними ознаками, робити узагаль­
  нення;

 • впізнавати і називати геометричні фігури (трикутник, квадрат, пря­
  мокутник, коло) і геометричні тіла (куб, куля, циліндр, конус, призма);

29

 • проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, го­
  ризонтальні та похилі лінії;

 • креслити геометричні фігури і виконувати розгортки найпростіших
  геометричних тіл на папері в клітинку;

 • складати ескізи плоских деталей;

 • планувати трудові дії, підбирати матеріал, інструменти і засоби для
  розмітки та обробки виробу;

 • організувати робоче місце;

 • виконувати розмічання деталей виробів на різних матеріалах;

 • виконувати операції обробки з чергуванням інструментів (заміна
  одного іншим);

 • вибирати спосіб з'єднання деталей;

 • з'єднувати деталі виробів між собою;

 • виконувати рухомі та нерухомі з'єднання;

 • виконувати оздоблення виробу;

 • створювати оздоблення за власним задумом;

 • знаходити способи підвищення міцності та стійкості виробу;

 • знаходити способи виправлення дефекту;

 • переносити отримані знання, вміння й досвід роботи в нову ситуацію;

 • знаходити шляхи швидкого, раціонального та якісного виконання
  завдання;

 • самостійно виготовляти виріб за технічним рисунком, ескізом;

 • користуватися поширеними інструментами ручної праці, дотриму­
  ватись правил техніки безпеки;

 • бережливо ставитись до інструментів і обладнання;

 • економити матеріал, витрати трудових зусиль, час;

 • дотримуватись правил санітарії, гігієни, техніки безпеки;

 • співпрацювати зі своїми однолітками, розподіляти обов'язки під час
  колективної роботи;

 • оцінювати власні вироби і результати праці інших учнів.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ПОЧАТКОВОГО

ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Обладнання спеціалізоване

Верстати

К-сть, шт.

Верстати

К-сть, шт.

Свердильний 111-2910

1

«Умілі руки»

2

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

К-сть, шт.

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

К-сть, шт.

Електропаяльник Елоктровипалювач Лобзик електромеханічний Ножиці господарські Ножиці по металу Лобзик Струбцина

2 5 2 15 2 15 15

Шило Ножівка Коловорот Дриль Гайковий ключ Напилки Рашпілі

15 5 1 1

5 10

5


ЗО

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

К-сть, шт.

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

К-сть, шт.


Набір надфілів

Набір свердел

Молоток (0,2 кг)

Плоскогубці

Круглогубці

Гострозубці

Лещата настільні

Рубанок


Стусло

Ніж


Викрутка

Стамеска


Набір голок

Лінійка


Косинець

Циркуль


Лекала

Пензлики


Щітки для клею

Олівці кольорові

Олівці графічні

Креслярські учнівські

дошки

Підставкидля випилювання

15 10 10 5

15 15 15 15

15 15Матеріали

К-сть, шт.

МатеріалиК-сть, шт.


Плівка лавсанова 5 м2

Пінопласт 0,5 м2

Набір шпильок 2 набори

Фольга 3 рулони

Жерсть 2 м2

Дріт кольорових металів 10м

Дріт сталевий 0,5-3 5 м

Гума авіамодельна 500 м

Наждачний папір 3 м2

Фанера (1-5 мм) 8 м2

Шпон 2 м2
Пиломатеріали (сосна,

липа, осика, береза) 0,5 м

Шурупи 0,5 кг
Гвіздки (1,0x10,0; 2,0x30,0) 0,5 кг

Метизи дрібні (гвинт,шайба, гайка) 0,5 кг

Пластилін 15 наборів

Фарби акварельні 5 наборів

Гуаш плакатна 5 наборів

Клей ПВА 250 г 10 банок

Калька 2 рулони

Папір кольоровий 15 наборів

Картон кольоровий 15 наборів

Папір цигарковий 2 рулони

Папір копіювальний 2 набори

Папір креслярський 2 рулони

Хутро 1 м2
Тканина різнокольорова 10м2

Набір ниток 10 наборів

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Афонькин С. Ю., Афонькин Е. Ю. Уроки оригами в школе й дома. —
СПб.: Аким., 1996. — 207 с.

 1. Богатеева 3. А Чудесньїе поделки из бумаги. — М.: Просвещение,
  1991.—157с.


 2. Бортон П., Кзйв В. Игрушки забавнне й ужасньїе. — М.: Росмзн,
  1997. — 64 с.

 3. Веремійчик І. М. Граючись, вчимося. — Тернопіль: Мальва, 2002. —
  116с.

 1. Гибсон Р. Обучающие игрьі. — М.: Росмзн, 1997. — 64 с.

 1. Глущенко А. Г. Внеклассная работа в начальньгх классах. — К.: Радян­
  ська школа, 1982. — 124 с.

 2. Горбачев А. М. От поделки к модели. — Нижний Новгород: ГИПП
  «Нижполиграф», 1997. — 400 с.

 1. Гульянц 9. К. Учите детей мастерить. — М.: Просвещение, 1984. — 160 с.

 1. Гульянц 9. К., Базик Й. Я. Что можно сделать из природного матери-
  ала. — М.: Просвещение, 1991. — 175 с.

31

 1. Гусакова М. А. Аппликация. — М.: Просвещение, 1982. — 190 с.

 2. Данкевич Е., Полякав В. Вьшиливаем из фанерьі. — СПб.: Кристалл,
  1998. — 208 с.

 3. Житомирский В. Г., Шеврин Л. Н. Путешествие по стране геомет-
  рии. — М.: Педагогика, 1991. — 176 с.
 1. Журавлева А, ТІ. Что нам стоит флот построить. — М.: Патриот,
  1990. — 227 с.

 2. Журавлева А. П., Болотина Л. А, Начальнеє техническое моделирова-
  ние. — М.: Просвещение, 1982. — 158 с.

15. Леонтович О. А. Фізика. Дитяча енциклопедія. — К.: Школа,
2002. —432с.

16. Падалко А. Е. Букварь изобретателя. — М.: Рольф, 2001. — 208 с.

17. Перевертень Г. Й. Самоделки из бумаги. — М.: Просвещение,
1983.—156с.

 1. Перевертень Г. Й. Самоделки из разньк материалов. — М.: Просве­
  щение, 1985. — 126 с.

 2. Перевертень Г. Й. Техническое творчество в начальньк класах. —
  М.: Просвещение, 1988. — 160 с.

 3. Програми для гуртків науково-технічної творчості / За заг. ред. Пав-
  лової Л. М. — К.: ІЗМП, 1996. — 220 с.

 4. ПрограммьІ дли внешкольньк учреждений й общеобразовательньк
  школ / Под ред. Горского В. А., Кротова Й. В. — М.; Просвещение, 1988. —
  350с.

 5. Развитие технического творчества младших школьников: Кн. Для учи­
  теля / Под ред. Андрианова П. Н., Галагузовой М. А. — М.: Просвещение,
  1990.—110с.

 6. Сикорук Л. Л. Физика для мальппей. — М.: Просвещение, 1979. —
  165с.

 7. Хоронжий В. І. Практичні роботи в навчальних майстернях. — К.: Ви­
  ща школа, 1989. — 136 с.

 8. Цейтлин Н. Е., Рожнов Я. А. Наблюдение й опьітьі на уроках труда
  в начальньк классах: Пособие для учителя. — М.: Просвещение, 1980. — 128 с.

 9. Шатро А. У. Таємниці довкілля, або секрети знайомих предметів. —
  К.: Спалах ЛТД, 1998. — 232 с.

 10. Шиманский В. Й., Шиманская Г. С. Логические игрьі й задачи. —
  Донецк: Сталкер, 1999. — 448 с.

Розділ 2

СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

ПРОГРАМА гуртка автомоделювання

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКААвтомоделювання — один із найпопулярніших напрямів технічного моделювання, що поєднує конструювання і побудову діючих моделей.

Метою програми є формування компетентної особистості в процесі автомоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння поняттями, знаннями про моделювання й
  конструювання діючих моделей автомобілів;

 • практичної: формування практичних умінь і навичок виготовлен­
  ня діючих моделей автомобілів, навичок роботи з різними матеріалами та
  інструментом і на верстатному обладнанні;

 • творчої: розвиток конструкторських здібностей, навичок практич­
  ного застосування теоретичних знань у самостійній конструкторській ді­
  яльності;

 • соціальної: виховання культури праці, відповідальності за резуль­
  тати власної діяльності, формування та розвиток позитивних якостей емо­
  ційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості в досяг­
  ненні мети, відповідальності за результати власної діяльності; професійне
  самовизначення, сприяння обгрунтованому вибору професії з урахуванням
  власних здібностей, уподобань та інтересів.

Програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Матема­тика», «Фізика», «Трудове навчання», «Хімія», «Технології» Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

Робота гуртка здійснюється за принципами інтеграції загальної се­редньої та позашкільної освіти, здійснення міжпредметних зв'язків, а та­кож опори на базові знання з фізики, математики, трудового навчання. Змістове наповнення програми має чітко виражену прикладну спрямо­ваність і реалізується здебільшого шляхом застосування практичних форм і методів організації занять.

Навчально-виховний процес будується на основі методики особистіс-но орієнтованого навчання і виховання. Під час проведення занять гуртків застосовуються як традиційні, так й інноваційні технології, методи, прийо­ми роботи на основі співтворчості педагога й учня. Важливу роль відіграє використання сучасних інформаційно-технологічних засобів навчання (графічні редактори, ділова графіка та ін.).Одночасно з колективними та груповими формами роботи організову­ється самостійна робота, а також робота в парах.

33

Перевірка та оцінювання знань здійснюються під час виконання уч­нями практичних робіт, а також у формі проведення виставок і змагань різного рівня.Під час занять гуртківці опановують навички технічного моделювання, вивчають будову моделей автомобілів, властивості та технологію обробки матеріалів, з яких виготовляються моделі, правила техніки безпеки під час роботи на верстатному обладнанні, основи матеріалознавства, вчаться ко­ристуватися різними вимірювальними приладами.

Програмою роботи гуртка передбачено виготовлення різних моделей автомобілів. Учні самостійно виконують креслення моделей, обираючи тип і клас автомобіля.

Протягом навчального року проводяться екскурсії до лабораторій автомоделювання, на виставки технічної творчості, підприємства маши­нобудування. Організовуються зустрічі з конструкторами автомобільної техніки, спеціалістами в галузі машинобудування.

Програма автомодельного гуртка основного рівня розрахована на навчання підлітків віком 10-15 років протягом двох років. На опрацюван­ня навчального матеріалу відводиться така кількість годин: 1-й рік — 144 год (4 год на тиждень), 2-й — 216 год (6 год на тиждень).

Протягом першого року навчання учні вчаться працювати зі слю­сарним та вимірювальним інструментом, оволодівають початковими елементами технічного моделювання, конструюють моделі аеромобілів АМ1 або АМ2 (з повітряним гвинтом і компресійним двигуном за класифі­кацією Федерації автомодельного спорту України (ФАМСУ) за власноруч виготовленими кресленнями. Вивчають будову двигуна, а також прово­дять пробні запуски моделей. Підлітки знайомляться з правилами прове­дення змагань, беруть у них участь на місцевому рівні. Особливу увагу не­обхідно приділити вивченню правил техніки безпеки й домагатися їх дот­римання при запусках моделей та під час проведення змагань.

Програма другого року навчання передбачає поглиблення знань дітей з автомоделювання, побудову складніших кордових моделей «Темп», Е1Д, Е2Д, «Ралі» та радіокерованих моделей РЦ-Б, РЦ-Е12СТ і РЦ-Е10СТ. Діти вивчають матеріалознавство, окремі технології в машинобудуванні, а та­кож самостійно працюють на токарному та фрезерному верстатах.

Кожна кордова модель, що будується, повинна бути забезпечена дви­гуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), пальним. Гурток повинен мати два-три резервні двигуни.

На кожну створювану радіокеровану модель необхідно мати один комплект радіоапаратури (2-канальноі), комплект акумуляторів (6 банок нікель-кадмієвих або нікель-метал-гідридних ємністю не менше 2000 МА, діаметром не більше 23 мм й довжиною 43 мм), регулятором ходу 20-50 А, електродвигун «Стандарт» (за класифікацією ФАМСУ).

Наприкінці року юні автомоделісти беруть участь у змаганнях на рів­ні закладу, міста, області, а переможці цих змагань — у всеукраїнських заходах. Один із важливих показників результативності роботи гуртка — виконання гуртківцями нормативів 3-2 спортивного розряду з автомо­дельного спорту.

Програма автомодельного гуртка передбачає вищий рівень навчання з учнями, вихованцями, слухачами 15-18 років. На тиждень установлено 10 навчальних годин у всі роки навчання (360 год на рік).

34

Зміст роботи передбачає поглиблене вивчення основ проектування та конструювання, дизайну, матеріалознавства, технологій роботи на мета­лообробному устаткуванні. Основною є самостійна робота з виготовлення деталей із металу й пластмаси, участь у змаганнях усіх рівнів. Основою роботи гуртка є проектно-технологічна діяльність гуртківців: від творчого задуму до складання моделі та участі у змаганнях.Програма гуртка вищого рівня навчання може використовуватися під час організації індивідуального навчання, яке проводиться відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах». Рекомендується залучати обдаро­ваних вихованців та учнів, які мають І спортивний розряд, звання кан­дидатів у майстри спорту України, майстрів спорту України, а також є призерами та переможцями всеукраїнських змагань.

Учні, які навчаються індивідуально, складають моделі за індивідуаль­ним планом, погодженим із керівником гуртка. Перелік моделей вста­новлюється згідно з «Положенням про всеукраїнські змагання з автомо­дельного спорту серед учнівської молоді (юнацтва)» на рік навчання.

Програмою передбачається участь гуртківців у змаганнях усіх рівнів у складі збірних команд і в особистому заліку, виконання нормативів І розряду та кандидата в майстри спорту України.

У програмі наведено перелік обладнання, необхідного для забезпечен­ня ефективності навчально-виховного процесу.

Програма є орієнтовною, і керівник гуртка може вносити зміни й доповнення у її зміст, ураховуючи інтереси дітей та стан матеріально-технічного забезпечення закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Інструмент та креслярське приладдя

6

2

4

3

Розробка та виготовлення моделей авто-

мобілів

114

3.1

креслення моделей на папері;

(Ю)

4

6

3.2

розмітка і виготовлення пілона й стабі-

лізатора;

(36)

12

24

3.3

будова та виготовлення коліс;

(20)

2

18

3.4

призначення, будова та виготовлення

бака для пального;

(6)

2

4

3.5

складання моделі автомобіля;

(12)

2

10

3.6

повітряні гвинти;

(Ю)

2

8

3.7

двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ)

(20)

4

16

4

Екскурсії, змагання, виставки

20

2

18

5

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

36

108

35

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка