Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка40/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54

1. Вступне заняття (4 год)

Мета й завдання роботи гуртка. Знайомство з гуртківцями. Правила поведінки в гуртку.

Поняття про сувенір. Традиції українського народу. Сувенір у сучас­ному житті. Екскурсія на виставку дитячої творчості. Бесіда «Безпечна до­рога».

2. Робота з природними матеріалами (18 год)

2.1. Площинна аплікація із природних матеріалів (10 год)

Природа і фантазія. Ознайомлення з художніми роботами основних видів, природними матеріалами. Складання букетів, аранжування, виго­товлення аплікацій, панно, плоских і об'ємних композицій, іграшок.

Способи заготівлі різних природних матеріалів, їхнє зберігання. Бесі­да про необхідність бережливого ставлення до природи.

Матеріали, необхідні при роботі з природними матеріалами. Правила безпечної поведінки з колючими предметами.

Ознайомлення з основними прийомами виготовлення рослинних аплі­кацій із засушених рослин, а також аплікацій із насіння, зернят і кісточок.Поняття про композицію. Зоровий центр. Створення ескізів плоских композицій. Підбір елементів композиції. Формування композиції на ос­нові співвідношення кольорів природного матеріалу та фону. Виготовлен­ня рамочок, планшетів. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Гра «Поле чудес» на тему «Квіти навколо нас».Практична робота. Складання плоских рослинних композицій, ви­готовлення площинної аплікації із насіння і кісточок.

2.2. Іграшки-сувеніри із черепашок, шишок, горіхів і каштанів (8 год)

Організація робочого місця. Створення ескізів іграшок-істот. Виго­товлення іграшок-істот за ескізами. Варіанти з'єднання частин іграшок. Стилізовані форми істот на площині. Виготовлення колективних сюжет­них композицій. Підготовка основи. Викладання сюжету на основі. Офор­млення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Поле чудес» на тему «Підвод­ний світ».

Практична робота. Виготовлення плоских композицій, іграшок-сувенірів.

267


3. Робота з папером і картоном (ЗО год)

3.1. Плетіння зі смужок паперу (4 год)

Папір — один із простих і доступних матеріалів. Історія винаходу паперу.Різноманітність фактури паперу: матовий, блискучий, щільний, прозо­рий, жатий. Плетіння як різновид художньої творчості. Плетені вироби та їхнє застосування.

Техніка плетіння плоских й об'ємних виробів зі смужок паперу. Офор­млення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виконання закладинки для книг, кошика.

3.2. Аплікація як спосіб створення художніх виробів (6 год)

Види художньої роботи з папером. Естетика і культура під час апліка­ційних робіт. Плоскі та об'ємні аплікації. Силует у площинній аплікації. Аплікації на основі геометричних форм. Предметні аплікації. Тематичні або сюжетні аплікації. Поняття про перспективу. Етапи виготовлення ап­лікацій із паперу: підбір паперу для аплікацій за кольором, фактурою, роз­мірами; перенесення малюнка на кольоровий папір, вирізання деталей; визначення послідовності приклеювання деталей; наклеювання деталей на основу. Правила безпечної праці з ножицями. Оформлення аплікацій. Аналіз виконаних робіт. Гра-конкурс «Склади фігуру».

Практична робота. Виготовлення конструктора «Танграм», суве-нірів-аплікацій, плоских іграшок-аплікацій, вітальних листівок.

3.3. Художнє вирізування з паперу (6 год)

Види художнього вирізування з паперу: симетричні візерунки, орна­менти, транспарантне вирізування. Ознайомлення з мистецтвом витинан-ки. Необхідні матеріали й інструменти. Загальні правила для вирізування всіх видів. Поняття про силует, симетрію. Оформлення робіт. Аналіз вико­наних робіт. Вікторина «Що ми знаємо про вирізування з паперу?».

Практична робота. Виготовлення закладинок для книжок, віталь­них листівок, серветок, пано.

3.4. Рухомі іграшки з паперу і картону (6 год)

Безпечні прийоми користування ножицями, шилом, голкою. Відомос­ті про народну іграшку. Виготовлення деталей іграшок за шаблонами. Ру­хомі з'єднання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт. Гра-вікторина «Народна іграшка».Практична робота. Виготовлення рухомих іграшок.

3.5. Об'ємні іграшки з паперу й картону (8 год)

Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмір­на та лінія згину. Позначення місць нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на основі циліндра, конуса, паралелепіпе­да. Виготовлення виробів за готовими розгортками. Виконання креслень розгорток за допомогою кутника, циркуля. Особливості з'єднання частин об'ємного виробу під прямим кутом, конічної та циліндричної форми. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт. Гра-вікторина «Звірі — герої українських народних казок».

Практична робота. Виготовлення іграшок на основі конуса, цилін­дра, паралелепіпеда.

268


4. Новорічні та різдвяні іграшки, сувеніри, ялинкові прикраси (12 год)

Народні звичаї та обряди. Новорічна та різдвяна символіка. Народні повір'я про магічну силу різдвяних прикрас. Конструювання й виготовлен­ня з різних матеріалів іграшок, сувенірів, прикрас. Естетичне оздоблення ялинкових прикрас та іграшок. Аналіз виконаних робіт. Конкурс «Ново­річні фантазії».

Практична робота. Виготовлення сувенірів-витинанок, ялинкових прикрас із шкаралуп яєць, сувеніру із природного матеріалу, вітальної листівки.

5. Сувенірні шкатулочки із вітальних листівок і картону (12 год)

Поняття про дизайн. Вибір форми шкатулочки. Підбір вітальних лис­тівок за тематикою, кольором. Виготовлення деталей із картону за допо­могою шаблонів. Правила безпечної праці. Проколювання шилом отворів у деталях. Відмірювання нитки потрібної довжини, всиляння нитки у вуш­ко голки. Прийоми зав'язування вузлика на пальцях. Обробка картонних і паперових деталей петельним швом. З'єднання деталей шкатулочки з'єд­нувальним швом. Оформлення шкатулочки. Аналіз виконаних робіт. Гра «Відгадай, що у шкатулочці».

Практична робота. Виготовлення шкатулочки.

6. Робота з текстильними матеріалами (44 год)

6.1. Сувенірні вироби із ниток (12 год)

Загальні поняття про пряжу, нитки, тасьму. Природні та штучні во­локна. Види ниток, їхні властивості й застосування. Виготовлення сувені­рів із ниток. Створення контурних малюнків. Підбір кольорових сполу­чень. Приклеювання відрізків ниток за контуром малюнка. Аплікація із відрізків ниток. Послідовність аплікаційних робіт. Послідовність виготов­лення помпонів із ниток. Конструювання іграшок із ниткових помпонів і мотків. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення аплікацій із відрізків ниток та іг­рашок на основі помпонів і мотків із ниток.

6.2. Сувенірні вироби зі шпагату (8 год)

Загальні поняття про шпагат, необхідні приладдя й основні навички для виготовлення поробок із льняного та паперового шпагатів. Аналіз ви­конаних робіт.

Практична робота. Виготовлення листівки «Ромашка» і підставки під гарячий посуд.

6.3. Аплікація із тканини (8 год)

Короткі дані про ткацтво. Види тканин та їхні властивості. Інструменти й приладдя для роботи з тканиною. Лицьовий і виворітний боки тканини. Послідовність виготовлення виробу із тканини. Розкрій тканини. Поняття про викрійку, розмітку на тканині. Розкроювання тканини ножицями за на­міченими лініями. Ручні шви: «вперед голку», «через край», «петельний». Правила безпечної праці з голкою. Техніка аплікаційних робіт із клаптиків тканини. Аплікація із готових форм і предметна аплікація. Оформлення ро­біт. Аналіз виконаних робіт. Гра «Відшукай кольори весни».

Практична робота. Виготовлення мініатюр і панно із готових форм та предметною аплікацією.

269


6.4. Плоскі іграшки із тканини (8 год)

Конструктивні можливості тканини. Загальний принцип конструю­вання плоских іграшок. Виготовлення лекала, розмітка на тканині. Зши­вання деталей. Оформлення іграшок. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення плоских іграшок «Котик», «Вед­медик», «Зайчик».

6.5. Сувеніри із текстильних матеріалів (8 год)

Що можна виготовити із текстильних матеріалів. Повторення основ­них прийомів роботи з тканиною, нитками, голкою. Творчий підхід у ви­борі матеріалу та оформленні сувенірів. Аналіз виконаних робіт. Гра «По­ле чудес» на тему: «Нитки і тканини».

Практична робота. Виготовлення подушечки для голок «Капелю­шок» і прихватки.

7. Робота з утилізованою пластмасовою продукцією (8 год)

Поняття про екологію. Вплив оточуючого середовища на здоров'я лю­дини. Пластичні маси у виробництві й побуті. Прийоми обробки пластмас. Правила безпечної роботи. Конструювання виробів з утилізованої пласт­масової продукції. Виготовлення іграшок і сувенірів із пластикових пля­шок. Оформлення виробів. Аналіз виготовлених робіт. Гра «Поле чудес» на тему «Хто в лісі живе?».

Практична робота. Виготовлення сувеніра «Букет квітів» і виробу за власним задумом.

8. Виготовлення виставкових робіт (12 год)

Виготовлення робіт на районну виставку дитячої творчості.9. Екскурсія на виставку дитячої творчості (2 год)

Екскурсія на районну виставку дитячої творчості.10. Підсумкове заняття (2 год)

Підсумки роботи за навчальний рік. Ігри, конкурси, вікторини.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • технологічні властивості природних матеріалів;

 • правила збирання, засушування й зберігання природних матеріалів;

 • основні правила створення площинної аплікації;

 • прийоми з'єднання деталей об'ємних виробів із природного матеріалу;

 • поняття про композицію, колірне коло;

 • конструктивність природних форм, різноманітність фактури паперу;

 • види художньої роботи з папером, технічне моделювання й конс­
  труювання, дизайн;

 • умовні позначення ліній на ескізах, кресленнях і їхнє призначення;
  позначення місць нанесення клею;

 • назви геометричних тіл і фігур; прийоми виконання розгорток
  об'ємних фігур;

 • техніку аплікаційних робіт;

270

 • техніку витинанок;

 • головні та другорядні елементи в композиції;

 • види ниток і тканин, види художньої роботи з нитками і тканинами;

 • загальні поняття про пряжу, нитки, шпагат, тканину, природні й
  штучні волокна;

 • інструменти і приладдя для роботи з тканиною;

 • послідовність виготовлення аплікацій із відрізків ниток, іграшок на ос­
  нові помпонів і мотків ниток; техніку аплікаційних робіт із клаптиків тканини;

 • шов «голка вперед», «через край», «петельний»;

 • мати поняття про екологію, навколишнє середовище;

 • про шкідливість забруднення навколишнього середовища і його
  вплив на здоров'я людини.

Учні мають уміти:

 • читати й виконувати найпростіші ескізи, малюнки проектованих
  виробів;

 • виконувати розмітку найпростіших розгорток виробів за допомо­
  гою лінійки, кутника, циркуля;

 • виконувати прості об'ємні (напівоб'ємні) сконструйовані форми;

 • розрізняти кольори за світлом, теплі та холодні;

 • узгоджувати зображення композиції з форматом основи;

 • виготовляти сувеніри-аплікації, конструювати й виготовляти суве-
  ніри-іграшки, об'ємні вироби із картону та паперу;

 • володіти прийомами вирізування, обривання, надрізу, підрізу, зги­
  нання, гофрування, скручування, нарізання паперу;

 • створювати сувеніри із природного матеріалу;

 • відрізняти лицьовий і зворотній бік тканини, робити розмітку на
  тканині, розкроювати тканину, виготовляти аплікації з відрізків ниток і
  клаптиків тканин, іграшки із ниток і тканини за викрійками;

 • виготовляти сувеніри з утилізованих пластмасових виробів.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

3

3

-

2.

Робота з природними матеріалами: - вироби, оздоблені аплікацією із насін­ня, зерняток і кісточок рослин; - об'ємні вироби із рослинних матеріалів

зо

(24)


(6)

6

3 3


24

21 3

3.

Робота з папером і картоном: - витинанка; - паперопластика; - художнє конструювання в техніці па-перопластики

39 (9) (18)

(12)

9

3 3


3

ЗО 6

15

9271Кількість годинРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні
Новорічні та різдвяні подарунки:

33

9

24- вітальні листівки;

(6)

3

3
- сувеніри;

(12)

3

9
- ялинкові Іграшки І прикраси

(15)

3

12
Робота з текстильними матеріалами:

72

9

63
- Іграшки Із ниткових коконів, виготов-


5.

лених способом пап'є-маше;

(18)

3

15
- м'яка іграшка;

(27)

3

24
- плетіння гачком

(27)

3

24

6

Робота з утилізованою жерстяною про-

15

3

12
дукцією


7.

Виконання виставочних робіт

18

-

18

8.

Екскурсія на виставку

3

-

3

9.

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

75

141

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Програма, завдання та план роботи гуртка. Сувенір-подарунок. Цін­ність власноруч виготовлених подарунків. Правила вручення подарунків.

2. Робота з природними матеріалами (ЗО год)

2.1.Вироби, оздоблені аплікацією із насіння, зерняток і кісточок рослин (24 год)

Повторення матеріалу першого року навчання. Організація робочого місця. Підготовка природних матеріалів. Принципи створення ескізів, композицій симетричних, асиметричних та орнаментальних форм. Прийо­ми виготовлення основ для аплікацій. Технологія виготовлення тарілки з пап'є-маше. Оформлення робіт. Аналіз виконаних робіт.

Практична робота. Виготовлення листівки і шкатулки з картону, оздоблених природними матеріалами; декоративної тарілки і вази із пап'є-маше, оздоблених аплікацією із насіння, зерняток і кісточок.

2.2. Об'ємні вироби із рослинних матеріалів (6 год)

Ознайомлення з історією створення об'ємних квіткових композицій. Мистецтво складання осінніх і зимових букетів. Силуетні й об'ємні букети. Поняття про стиль, форму. Поняття про тематичні композиції. Основні прийоми та способи аранжування. Способи виготовлення основ для рос­линних композицій. Значення фону при складанні сюжетного букету. По­рядок розміщення рослин у об'ємному букеті. Значення форми і кольору

272


вази для осіннього й зимового букетів. Вікторина на тему: «Природа і творчість».

Практична робота. Складання осіннього та зимового міні-букетів, робота за власним задумом.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка