Програми з позашкільної освіти


Підсумкове заняття (3 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка44/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   54

13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихованців.

290

Основний рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Оригамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для оригамі

12

3

9

3

Фігури середнього рівня складності на ос­нові поєднання базових форм

21

3

18

4

Символіка традиційного оригамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів

18

3

15

5

Конструювання з об'ємних модулів. Мо­дулі «3-Д».Аерогамі М. Литвинова. Гофру­вання в поєднанні з класичним оригамі

24

3

21

6

Виготовлення новорічних сувенірів та ялинкових прикрас на основі всіх вивчених технік. Паперова біжутерія

18

3

15

7

Об'ємні геометричні фігури в класичному та модульному оригамі. Платонові тіла. Головоломки з об'ємних модулів

24

3

21

8

Пошта оригамі. Листи, листівки, вален-тинки. Оригамі на письмовому столі

27

6

21

9

Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках

27

6

21

10

Підготовка до конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставки учнівських робіт

21

3

18

11

Проведення конкурсу-гри «Змагання са­мураїв» і виставка учнівських робіт

3

-

3

12

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

15

-

15

13

Підсумкове заняття

3

2

1

Разом

216

36

180

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка. Правила техніки безпеки. Практична робота. Складання улюблених моделей.

2. Оригамі в різних країнах світу. Сучасні матеріали для оригамі (12 год)

Іспанські традиційні пташки «пахарити» — перші європейські оригамі в середні віки. Аматори оригамі XIX ст.: Ф. Фребель, Л. Керолл, Л. Тол-стой. Творчість і просвітницька діяльність перших популяризаторів орига-

291


мі в Англії та Сполучених Штатах Америки в XX ст.: М. Кембелл, Р. Хар­бін, Л. Оппенгеймер та ін.

Сучасні види паперу, синтетичний папір та інші матеріали: тонка жерсть, кераміка, тканини, що застосовують для конструювання в техніці оригамі. Демонстрація моделей.

Практична робота. Виготовлення моделей із паперу різних видів та з інших матеріалів. Класична й сучасні моделі пахарити, пошук власних варіантів. Дослідження властивостей синтетичного паперу (на розрив, на­мокання). Складання моделей: човник, вазочка з вологостійкого паперу. Ознайомлення з технологією обробки тканини желатином. Складання ме­телика з тканини.

З.Фігури середнього рівня складності на основі поєднання базових форм (21 год)

Можливості конструювання при поєднанні базових форм. Поняття про поєднання базових форм при конструюванні моделей середнього рів­ня складності.

Практична робота. Складання фігур: динозавр Рекс (б/ф «Млинчик» + б/ф «Риба»); метелик М. Ляфоса (б/ф «Двері» + б/ф «Подвійний трикутник»).

Соняшник Н. Пілан (б/ф «Млинчик» + б/ф «Подвійний квадрат») та ін. Пошук власних моделей на основі поєднання різних базових форм.

Виготовлення композицій із моделей динозаврів «Парк юрського пері­оду» та композицій з інших фігур середнього рівня складності.

4. Символіка традиційного оригамі. Б/ф «Птах». Легенда про 1000 журавликів (18 год)

Фігури-символи в оригамі: «цуру» (птах з довгою шиєю) — символ довголіття й щасливого життя; подвійний журавлик — побажання щастя нареченим. Легенда про 1000 журавликів.

Старовинна книга оригамі (1797 р. видання) «Сембадзуру ориката» («Як скласти 1000 журавлів»). Приклади з'єднань журавликів у гірлянди. Сучасне відлуння легенди про тисячу журавликів.

Поняття про інші фігури-символи: жабка — побажання наступної зус­трічі; квітка ірису — символ стійкості та мужності тощо.

Практична робота. Складання моделей: журавлик, який махає крилами; журавлик зі спинкою, що розкривається; журавлик із гофровани­ми крилами. Складання подвійного журавлика та гірлянд журавликів різ­ного типу з'єднання за схемами: три, сім, вісім, вісімнадцять.

5. Конструювання з об'ємних модулів. Модулі «3-Д». Аерогамі М. Литвинова. Гофрування в поєднанні з класичним оригамі (24 год)

Поняття про конструювання з об'ємних модулів. Тривимірне модульне оригамі «З-О». Гетеромодульне оригамі підвищеного рівня складності. Ае­рогамі М. Литвинова. Принцип конструювання аерогамі. Поєднання гоф­рування з фігурами класичних оригамі у виготовленні елементів декору.

Практична робота. Складання моделей: орнамент з об'ємних модулів; скелет динозавра (Іссей Йошино, Японія); виготовлення модулів «3-В» та складання з них моделей: лебідь, ваза; виготовлення аерогамі (М. Литвинов, Росія); віяло з двома журавликами (Сідзука Накамура, Японія). Пошук власних моделей.

292


6. Виготовлення новорічних сувенірів і ялинкових прикрас на основі вивчених технік. Паперова біжутерія (18 год)

Різновиди ялинкових прикрас. Паперова біжутерія Марка Кеннеді (СІЛА).

Практична робота. Виготовлення ялинкових прикрас із модульно­го оригамі «3-В»: ялинка, зірка, сова; конструювання сніжинок і гірлянд у техніці кірікомі-оригамі; виготовлення новорічних орнаментів із дзвони­ком, зіркою та іншими фігурами в техніці гетеромодульного оригамі.

Виготовлення паперової біжутерії: обручок, намиста, кулонів, сережок до новорічного свята.

7. Об'ємні геометричні фігури в класичному та модульному оригамі. Пла-тонові тіла. Головоломки з об'ємних модулів (24 год)

Поняття про об'ємні геометричні фігури, їхні розгортки й принципи конструювання з модулів та одного квадрата. Ознайомлення з Платонови-ми тілами.

Практична робота. Виготовлення розгорток куба, тригранної та чотиригранної піраміди. Конструювання куба із б/ф «Двері» та з модулів Яременка. Конструювання куба й октаедра з одного квадрата. Виготов­лення куба та ікосаедра із модулів. Конструювання модульних «повітря­них замків» Е. Саллівана (США).

Головоломки з об'ємних модулів: каркасні багатогранники В. Міхал-кінського (Росія), «Три кільця» Токи Йена (Данія) та класична модель «Кубики, що перевертаються».

8. Пошта оригамі (27 год)

Старовинне японське мистецтво складання листів. Секрети самураїв. Листи, листівки, валентинки. Класичні та сучасні моделі.

Практична робота. Складання моделей: данський лист, американ­ський лист, корейський лист (класичні моделі). Листівки О. Сухаревської (Україна), Ю. та К. Шумакових (Росія), валентинки. Листівка із журавли­ками, листівка із сердечком. Серце, що б'ється, серце з кишенькою, модель серця «Любов не вмирає ніколи» та інші валентинки. Оригамі на письмо­вому столі: рамочки, підставки тощо.

9. Японське свято хлопчиків. Б/ф «Жаба». Квіти, птахи та комахи в різних техніках (27 год)

Традиційне японське свято хлопчиків (5 травня), його походження, ат­рибути та символіка. Б/ф «Жаба».

Практична робота. Виготовлення квітки ірису з б/ф «Жаба», сюри-кену, традиційного шолома самурая, рибки коропа. Виготовлення моде­лей звірів, комах, птахів і квітів з вивчених б/ф і створення композицій на тему весни.

10. Підготовка до конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставки учнівських робіт (21 год)

Незвичні вміння та здібності самураїв, їхній спосіб життя й світогляд.Практична робота. Оволодіння навичками складання відомих фі­гур оригамі: на швидкість і точність; із заплющеними очима; за словесним поясненням; за візуальним аналізом (розглядаючи готову модель).

293


Складання авторського шолома самурая (Томоко Танака, Японія). Пошук власних моделей. Складання листів і конвертів за власним дизай­ном. Підготовка моделей для виставки.

11. Проведення конкурсу-гри «Змагання самураїв» і виставка учнівських

робіт (3 год)

Вікторина про спосіб життя та рідкісні вміння самураїв. Ігри-змагання:  • на кращий шолом самурая;

  • складання сюрикенів і проведення командних змагань на дальність
    польоту й точність влучення в ціль;

складання фігур із заплющеними очима;
Конкурс на кращий конверт.

12. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (15 год)

Екскурсії в музеї, на виставки. Участь у різноманітних конкурсах, вис­тавках. Організація та проведення свят.

13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих вихо­ванців.

Вищий рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

1

2

2

Сучасні тенденції в оригамі. Видатні ори-гамісти світу

21

3

18

3

Робота над авторськими моде-

15

3

12

4

Моделі підвищеного рівня складності

21

3

18

5

Сучасні техніки. Гетеромо дульне оригамі в конструюванні кусудам. Спіральні струк­тури. Скручування площини в гвинт

21

3

18

6

Виготовлення моделей для Різдва та ново­річного карнавалу. Атропоморфні фігури, елементи костюма, маски. Техніка мокрого складання

27

6

21

7

Зірчасті модульні многогранники та кар­касні структури

21

3

18

8

Оригамі в дизайні одягу

21

3

18

9

Виготовлення моделей на космічну тема­тику

24

3

21

10

Підготовка до лялькової вистави за моти­вами казки Екзюпері «Маленький принц» і виставки учнівських робіт

21

3

18

294Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

11

Лялькова вистава за мотивами казки Ек-зюпері «Маленький принц» і виставка уч­нівських робіт

3

-

3

12

Екскурсії, конкурси, свята, виставки

15

-

15

13

Підсумкове заняття

3
3

Разом

216

31

185

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка та планів роботи над індивідуаль­ними проектами вихованців. Правила техніки безпеки.2. Сучасні тенденції в оригамі. Видатні оригамісти світу (21 год)

Поняття про полюс простоти і полюс складності. Мінімальне й гігант­ське оригамі. Оригамі з грошових купюр. Напрям «ішісіе-огіі» з викорис­танням гри кольору паперу, дві сторони якого мають різне забарвлення.

Практична робота. Складання «мінімальних» фігур: рибка-1 (Вай-на Бради, Англія); рибка-2 (Марк Кіршенбаум, СІЛА); пташка (Пік Робер-тсон, Англія). Складання оригамі з банкнот: Бакс Банні (О.Афонькіна, Ро­сія); обручка, свинка (Поль Джексон, Англія); метелик інфляції (Роберт Ніл, США).

Складання моделей із використанням паперу з різним забарвленням двох сторін: буква «А» (Ван Сомерен, Голландія); ластівка на гніздечку (Ерік Кенневей, Англія); гусінь на листочку (Е. Фридрих, Росія); тюлень на крижині (Матій Волл, Англія); єнот (Джон Монролл, США).

3. Робота над авторськими моделями (15 год)

Засоби та прийоми, що активізують творчий пошук і креативне мислен­ня в оригамі. Ліонел Альбертіно (Франція) про власний досвід винаходу.

Практична робота. Аналіз базових форм оригамі з точки зору їхньої потенційної можливості сформувати бажану модель. Привнесення змін у існуючу модель для перетворення в іншу. Складання за схемами з пропущеними кроками. Продовження складання заготовки, що викликає асоціацію з певним об'єктом. Експерименти з поєднанням базових форм.

Різні варіанти з'єднання модулів для утворення нових моделей у мо­дульному оригамі. Пошук створення авторських моделей за власним заду­мом.

4. Моделі підвищеного рівня складності (21 год)

Творчість сучасних майстрів оригамі класичного напряму: Акіра Йо-шизава, Тошиказу Кавасакі, Иошио Тсуда, Куніхіко Касахада (Японія), Альфредо Джунта (Італія), Адольфо Сорседа (Аргентина) та ін.

Практична робота. Складання моделей: морська черепаха, трясо­гузка (Акіра Йошизава, Японія); лис (Тошиказу Кавасакі, Японія); лис,

295


ящірка, муха (Альфредо Джунта, Італія); метелик (Йошио Тсуда, Японія); пава (Адольфо Сорседа, Аргентина); мій улюблений лис (Куніхіко Касаха-да, Японія).

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка