Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка48/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Зміст і мета роботи гуртка в навчальному році. Звіт гуртківців про ро­боту, виконану влітку. Демонстрація кращих моделей. Інструктаж із техні­ки безпеки.Практична робота. Змагання: хто швидше і якісніше складе виро­би за схемами. Підведення підсумків.

2. Повторення матеріалу початкового та основного рівнів навчання (18 год)

Повторення основних прийомів виготовлення виробів із паперу мето­дами оригамі, аплікації, паперопластики, витинанки, пап'є-маше.Практична робота. Складання за схемами фігурок тварин, птахів, земноводних, комах і створення сюжетних композицій: «Сільська садиба», «На лісовій галявині», «На озері» з використанням різних технік констру­ювання.

3. Мінімальне складання та міні-оригамі (6 год)

Мінімальне складання та міні-оригамі — сучасні напрями розвитку мистецтва оригамі. Приклади робіт, виконаних із мінімальною кількістю складок і мініатюрних виробів.

Практична робота. Виконання робіт із мінімальною кількістю складок (рибки, пташки, метелики, курчата, кораблики). Виконання міні­атюрних робіт відомих виробів (журавлик, ірис, коробочки та ін.). Кон­курс на виготовлення таких виробів.

4. Сюжетні панно із найпростіших елементів (9 год)

Використання найпростіших елементів — трикутників, квадратів, ромбів, овалів, кружечків, а також базових форм оригамі для створення орнаментів, мозаїк, декоративних панно.

Практична робота. Виготовлення панно «Національні символи України». Конкурс на кращу емблему гуртка.

5. Класичні та авторські коробки оригамі (18 год)

Історія виготовлення коробок у техніці оригамі. Коробочка Санбо і коробочка-зірка. Класичні та авторські роботи. Декоративні модульні ко­робочки Томоко Фузе (Японія).

Практична робота. Виготовлення за схемами декоративних три-, чотири-, п'яти-, шести- і восьмикутних коробочок.

315


6. Дракони паперові — казкові істоти (18 год)

Дракони та змії, які прийшли до нас із казок і легенд (казка «Котиго-рошко»). Фантазії українських і зарубіжних оригамістів у створенні цих істот.

Практична робота. Складання за схемами відомих моделей драко­нів: «Дракон року» (Станіслав Криворучко, Україна), «Крилатий дракон Будаї» (Петер Будаї, Угорщина), «Триголовий дракон» (Олена Афонькіна, Росія), «Дракон Ніла» (Роберт Ніл, США), «Дракон Коррі» (Едвін Коррі, Великобританія) та ін.

7. Універсальний модуль. Прикраси на ялинку (18 год)

Відмінність універсального модуля Миколи Яременка (Україна) від класичних та авторських модулів, виконаних у техніці оригамі. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.

Практична робота. Виготовлення зірчастих форм багатогранни­ків: октаедра з 12, ікосаедра з ЗО, гексаедра з 36 і додекаедра з 90 модулів. Дизайн кольорів і візерунків на гранях багатогранників. Модульні конс­трукції другого порядку. Творча робота з конструювання нових форм і прикрас на ялинку.

8. Каркасні моделі багатогранників (12 год)

Класичний модуль. Модуль із прямокутного аркуша паперу, створений за зразком класичного. Каркасні моделі багатогранників із такого модуля.

Практична робота. Виготовлення каркасних моделей тетраедра, гексаедра, октаедра, ікосаедра і додекаедра.

9. Оригаметрія. Правильні багатогранники з одного квадрата та з модулів (27 год)

Використання оригамі для унаочнення й доведення деяких побудов, положень і теорем геометрії: обгрунтування побудови правильних три-, п'яти-, шести- і восьмикутника з довільного аркуша паперу; властивості бі­сектрис і медіан у трикутнику; теореми про середню лінію, суму кутів і пло­щу трикутника. Теорема Кавасакі.

Історичний огляд вчення про правильні багатогранники. Правильні багатогранники із одного квадрата (Казуо Хага, Японія) та з модулів (Ми­кола Яременко, Україна).

Практична робота. Виготовлення поробок для унаочнення при до­веденні теорем шкільного курсу геометрії.

Виготовлення моделей правильних опуклих багатогранників (тетраед­ра, гексаедра, октаедра, ікосаедра, додекаедра) за вказаними техніками.

10. Сучасні напрями розвитку оригамі. Паперова біжутерія. Маски оригамі (ЗО год)

Огляд сучасних напрямів розвитку оригамі. Поняття про гетеромо-дульне й гігантське оригамі, ізопросторове та мокре складання. Оригамі з алюмінієвої фольги та інше. Зразки робіт, виконаних у таких техніках.

Жіночі прикраси із паперу. Техніка їхнього виготовлення. Майстер бі­жутерії Марк Кеннеді (США) та його роботи.

Мистецтво виготовлення масок і масок-автопортретів з одного квад­ратного аркуша. Зразки та ілюстрації кращих робіт.

316


Практична робота. Виготовлення виробів у одній з указаних тех­нік. Виготовлення за схемами жіночих прикрас-сувенірів: намисто, сереж­ки, обручки, браслети, броші, бантики, гаманці.

Складання за схемами найпростіших масок. Карнавальні маски.11. Платонові тіла. Тіла Кеплера — Пуансон. Тіла Архімеда (42 год)

Правильні опуклі багатогранники з розгорток. Способи розфарбуван­ня їхніх граней. Кількість різних розгорток тетраедра, гексаедра, октаедра. Найекономніша розгортка куба.

Історія відкриття правильних зірчастих багатогранників: восьмикут­ної зірки Кеплера, великого додекаедра, великого й малого зірчастих до­декаедрів, великого ікосаедра Пуансо.Відкриття напівправильних багатогранників і нескінченного ряду призм та антипризм.

Практична робота. Виготовлення за їхніми розгортками: Платоно-вих тіл (тетраедр, гексаедр, октаедр, ікосаедр і додекаедр); п'яти правиль­них зірчастих багатогранників; окремих моделей тіл Архімеда.

12. Виготовлення експонатів на виставки. Суспільне корисна праця (12 год)

Практична робота. Виготовлення тематичних колективних та ін­дивідуальних виставкових робіт у різних техніках за власним задумом. Творчий звіт гуртківців у своїх класах, школі з демонстрацією виробів.

Виготовлення унаочнень для шкільного математичного кабінету.13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи, відзначення кращих гуртківців, огляд новинок літератури. Зустріч із гуртківцями минулих років. Індивідуальні завдання на літо.

Вищий рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Повторення основних тем попередніх ро­ків навчання

18

6

12

3

Одно- та багатобічні поверхні. Багато­гранники зі стрічок. Кубчасті багатогран­ники

42

8

34

4

Багатомодульні сфери. Новорічні та різ­двяні зірки

27

4

23

5

Визначні оригамісти світу. Оригамі в Ук­раїні

15

4

11

6

Банк оригамі

9

2

7

317Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

7

Знаки зодіаку

9

2

7

8

Моделі динозаврів у техніці оригамі

9

2

7

9

Багатомодульні кусудами

18

3

15

10

Теорема Хага та її наслідки. Зірчасті бага­тогранники з кратних модулів і з однієї роз-гортки. Стрічки й кільця тетраедрів. Деко­ративні каркасні моделі багатогранників

39

9

ЗО

11

Прийоми створення виробів із паперу для упаковок

9

2

7

12

Мобілі. Виготовлення експонатів на вис­тавки. Суспільне корисна праця

15

1

14

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

48

168

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка. Повідомлення гуртківців про вико­нану роботу за літній період. Інструктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Проведення змагання на складання фігурок за їхнім загальним видом, за паттернами, із закритими очима та коли руки за спиною. Підведення підсумків.

2. Повторення основних тем попередніх років (18 год)

Керівник гуртка сам визначає матеріал, який слід повторити та закрі­пити з учнями.

Практична робота. Складання плоских й об'ємних моделей фігу­рок і створення сюжетних композицій: «У космосі», «На землі», «На мор­ському дні», використовуючи різні техніки конструювання.

3. Однобічні та багатобічні поверхні. Багатогранники зі стрічок. Кубчасті багатогранники (42 год)

Історія однобічної поверхні — стрічки Мебіуса. Експерименти з одно­бічними поверхнями. Поверхні другого, третього та вищих порядків.

Різні способи одержання найпростіших багатогранників зі стрічок. Рухо­ме з'єднання восьми кубів та його метаморфози: куб-сувенір і куб-сюрприз.

Рухомі й нерухомі реберні з'єднання кількох кубів, їхні властивості. Поняття про кубчасті багатокутники і одержання з них кубчастих багато­гранників. Демонстрація моделей.

Практична робота. Виготовлення стрічок Мебіуса, а також прямо­кутних і шестикутних флексагонів різної конструкції.

Конструювання багатогранників (тетраедр, октаедр, гексаедр) зі стрі­чок. Виготовлення на його основі рухомого з'єднання восьми кубів та іг­рашок.

318

Виготовлення кубчастих форм Платонових тіл методами оригамі або склеювання з розгорток.4. Багатомодульні сфери. Новорічні та різдвяні зірки (27 год)

Історія створення багатомодульних сфер. Способи одержання восьми­кутних і десятикутних граней. 900-модульна сфера зрізаного ромбоікосо-додекаедра вперше виготовлена Масао Мацузакі, Японія. Демонстрація моделей зірчастих форм багатогранників.

Атрибути Новорічних свят — новорічні та різдвяні зірки. Українські народні традиції, пов'язані із цими зірками. Інструктаж із техніки безпеки та цільові інструктажі.Практична робота. Виготовлення багатомодульних сфер із класич­ного чи універсального модулів: кубооктаедра — з 48 модулів, ікосододе-каедра — з 120, зрізаного ікосаедра — з 270 і ромбоікосододекаедра — з 300 модулів.

Конструювання трикутних і чотирикутних пірамід-промінців з однієї розгортай. Виготовлення восьмикутної новорічної та семикутної різдвяної зірки з універсальних модулів та їхнє відповідне оздоблення.

5. Визначні оригамісти світу. Оригамі в Україні (15 год)

Історія розвитку оригамі у світі в другій половині XX ст. Визначні ори­гамісти світу: Акіра Йошизава, Томоко Фузе, Ташиказу Кавасакі (Японія), Джон Монрол (СІЛА), Альфредо Джунта (Італія), Вінсенте Паласлос (Іс­панія), Ерік Жаузел (Франція), Пауло Мулатіно (Германія), Девід Брілл, Едвін Коррі (Англія), Петер Будаї (Угорщина), Сергій та Олена Афонькі-ни (Росія) й демонстрація їхніх робіт.

Українське традиційне мистецтво створення поробок із паперу в техні­ці оригамі та його розвиток у другій половині XX ст. (Київський, Полтав­ський, Донецький, Одеський центри та клуби оригамі). Майстри оригамі України: Андрій Маєвський, Лариса Осадчук, Ольга Сухаревська, Фаїна Шинкаренко, Микола Яременко.

Практична робота. Виконання окремих робіт за схемами визнач­них оригамістів світу та українських майстрів оригамі.

6. Банк оригамі (9 год)

Історія паперових грошей і традиції виготовлення з них поробок за технікою оригамі. Класичні та авторські моделі з банкнот.Практична робота. Виготовлення за схемами виробів із банкнот: совок для грошей, костюм фінансиста, бантик, обручка, сердечко на під­ставці, взаємна любов до грошей, ціни кусаються, копилка, метелик інфля­ції, фінансова піраміда.

7. Знаки зодіаку (9 год)

Бесіда про походження знаків зодіаку та значення, яке надається їм людиною. Назви знаків зодіаку. Сувеніри й подарунки із зображенням цих знаків.

Практична робота. Виготовлення знаків зодіаку з використанням різних технік конструювання та створення сюжетних панно.

319


8. Моделі динозаврів у техніці оригамі (9 год)

Що ми знаємо про динозаврів? Відтворення загального вигляду цих земноводних рептилій за їхніми викопними рештками. Науково-популярні книги та фільми про динозаврів. Листівки й плакати з їхнім зображенням. Динозаври у фантазії оригамістів.

Практична робота. Складання за схемами моделей динозаврів: «Бронтозаврик» (Сергій Афонькін, Росія), «Тираннозавр» (Рональд Кох, Сингапур), «Едафозавр» (Ганс Біркеланд, Норвегія), «Еласмозавр» (Йопгіо Тсуда, Японія), «Ігуанодон» (Едуардо Клементе, Іспанія) та ін.

9. Багатомодульні кусудами (18 год)

Демонстрація кращих моделей кусудам, виготовлених майстрами ори­гамі різних країн світу.

Практична робота. Виготовлення кусудам за схемами: супершар — з 40 модулів, квіткова кусудама — з 60 , кусудами на базі зірчастої форми ікосаедра — з ЗО модулів. Творча робота з конструювання власних кусу­дам.

10. Теорема Хага та її наслідки. Зірчасті багатогранники з кратних моду­лів та з однієї розгортки. Стрічки й кільця тетраедрів. Декоративні каркас­ні моделі багатогранників (39 год)

Поділ сторони квадрата на рівні частини за допомогою простих скла­док. Використання отриманих результатів при конструюванні методами оригамі.

Постановка проблеми про одержання зірчастого октаедра і зірчастого ікосаедра з однієї розгортки без клею та розв'язання її шляхом поєднання двох, трьох і т.д. одиничних універсальних модулів.

Стрічки тетраедрів як конструктори. Стрічка тетраедрів із 6 елементів та її застосування для доведення теореми про об'єм піраміди. Декоративні кільця тетраедрів з 8 і 10 елементів.

Дизайн модулів для каркасних моделей і створення на їхній базі нових конструкцій, наприклад, «Квіти сакури» Ташіказу Кавасакі.

Практична робота. Поділ сторони квадрата на 3, 5, 7, 9 та 11 рів­них частин.

Складання зірчастого октаедра з 12 одиничних, 6 подвійних, 4 потрій­них, 3-х чотирикратних, 2-х шестикратних та однієї 12-кратної конструкції одиничного модуля. Складання ікосаедра з ЗО одиничних, 15 подвійних, 5 шестикратних та однієї 30-кратної конструкції одиничного модуля.

Виготовлення стрічки тетраедрів з 6 й кілець тетраедрів з 8 і 10 елемен­тів.

Виконання композиції «Садок вишневий» з 90 модулів та об'ємних кар­касних моделей цифр і букв. Творча робота з конструювання власних форм.

11. Прийоми створення виробів із паперу для упаковок (9 год)

Застосування прийомів створення виробів із паперу для декоративних упаковок подарунків. Аналіз конструкцій упаковок для різних товарів і продуктів.

Практична робота. Виготовлення упаковок для святкових пода­рунків. Конструювання упаковок за власним задумом.

320


12. Мобілі. Виготовлення експонатів на виставки (18 год) Суспільне корисна праця (15 год)

Правила конструювання простих і складних мобілів та їхнє викорис­тання для експозиції виставкових робіт.Практична робота. Виготовлення мобілів для експозиції дво- та чотиривиставкових робіт.

Виготовлення колективних та індивідуальних виробів у різних техні­ках на тему: «Ми — майстри паперу, паперові інженери». Творчий звіт гуртківців у своїх класах, школі з демонстрацією виробів.Виготовлення наочних посібників і моделей для використання в робо­ті гуртка.

13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка, відзначення кращих гуртківців, огляд новинок літератури. Зустріч із гуртківцями минулих років.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • історію винайдення паперу та його властивості;

 • найпоширеніші традиційні вироби з паперу в Україні;

 • види витинанок;

 • види аплікацій;

 • прийоми гофрування паперу;

 • техніку створення виробів із пап'є-маше;

 • міжнародні умовні знаки, базові форми та прийоми складання в
  техніці оригамі;

 • про традиційне, нетрадиційне та авторське оригамі;

 • визначних оригамістів світу та їхні роботи;

 • історію кусудам;

 • історію ялинок оригамі;

 • казки й оповідання оригамі;

 • основні напрями конструювання при створенні нових виробів із па­
  перу;

 • як святково оформити приміщення, виставку й сервірувати стіл ви­
  робами з паперу;

 • основи кольорознавства;

 • властивості правильних багатогранників (Платонові тіла), пра­
  вильних зірчастих багатогранників (тіла Кеплера — Пуансо), напівпра-
  вильних багатогранників (тіла Архімеда);

 • основні властивості одно- та багатобічних поверхонь;

 • правила техніки безпеки.

Учні мають уміти:

 • використовувати різні прийоми та техніки при виготовленні виро­
  бів із паперу;

 • читати креслення, схеми й виконувати за ними вироби різних сту­
  пенів складності;

 • креслити схеми виробів;

321

 • виготовляти шаблони й трафарети;

 • виготовляти різноманітні витинанки;

 • виготовляти предметно-декоративні, силуетні та сюжетно-тематич­
  ні аплікації;

 • виконувати гофрування паперу та виготовляти з нього різні вироби;

 • виготовляти вироби з пап'є-маше;

 • складати казки й оповідання для кращого запам'ятовування проце­
  су складання;

 • виготовляти вироби з простих плоских модулів і паперових стрічок;

 • виготовляти різноманітні кусудами та створювати власні конструкції;

 • виготовляти вітальні листівки до свят;

 • святково прикрашати приміщення, оформляти виставку та сервіру­
  вати стіл виробами з паперу;

 • будувати моделі правильних опуклих багатогранників, правильних
  зірчастих багатогранників, натвправильних багатогранників за їхніми
  розгортками та з окремих модулів у техніці оригамі;

 • будувати каркасні моделі багатогранників та їхні декоративні форми;

 • конструювати флексагони різних типів;

 • вміло підбирати кольори при оздобленні виробів;

 • застосовувати одержані знання на уроках у школі;

 • дотримуватись чіткості й акуратності в роботі, а також знаходити
  оптимальну декоративну форму та будову своїх виробів;

 • економко витрачати матеріали й бережно ставитись до інструмен­
  тів та обладнання.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

ПАПЕРОПЛАСТИКИ

Прилади та інструменти к та матеріали

Прилади та інструменти к-сть та матеріали

Лінійка металева ЗО мм 15 Лінійка масштабна 15 Косинець 10 Ножиці 15 Канцелярський ніж 15 Циркуль учнівський 15 Пінцет 15 Транспортир 5 Пензлик 15 Щітка для клею 15 Олівці кольорові 15 Олівці графічні 15 Кулькові ручки 50 Гумка 10

Папір ксероксний 10000 аркушів Набір кольорового 5000 паперу аркушів Картон кольоровий 50 наборів Фарби акварельні 10 наборів Клей ПВА (250 г) 10 банок Фломастери 10 наборів Ватман А1 100 аркушів Папір для малювання А 1 100 — // — Папір для обгортки подарунків А2 200 — // —

322

БІБЛІОГРАФІЯ 1. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Уроки оригами в школе й дома. —
  М.: Аким, 1995. — 207 с.

 2. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами на праздничном столе. —
  М.: Аким, 1996. — ЗО с.

 3. Афонькин С., Афонькина Е. Дело в шляпе. — СПб.: Химия, 1998. —
  56с.

 4. Афонькин С. Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами для знатоков. Динозав­
  ри. — СПб.: Кристалл, 1999. — 207 с.

 5. Афонькин С. Ю., Афонькина Е. Ю. Оригами для знатоков. Драко-
  ньі. — СПб.: Кристалл, 1999. — 137 с.

 6. Афонькин С., Афонькина Е. ИгрьІ й фокуси с бумагой. — М.: Рольф
  Аким, 1999.— 186с.

 7. Афонькин С., Афонькина Е. Волшебньїе шарьі кусудамьі. — СПб.:
  Кристалл, 2001. — 153 с.

 8. Афонькин С., Афонькина Е. Все об оригами. — СПб.: Кристалл, М.:
  Оникс, 2005. — 269 с.

 9. Афонькин С. Ю., Лежнева А. В., Пудова В. П. Оригами й апплика-
  ция. — СПб.: Кристалл, 2001. — 303 с.
 1. Бельтюкова Н. Папье-маше. — М.: Рипол Кпассик, 2001. — 108 с.

 2. Бельїм С. Н. Задачи по геометрии, решаемьіе методами складьівания
  (оригами). — М.: Аким, 1998. — 63 с.

 3. Веннинджер. Модели многогранников. — М.: Мир, 1974. — 235 с.

 4. Волкотруб. Бесіди про художнє конструювання. — К.: Радянська шко­
  ла, 1978. — 62 с.

 5. Гарднер М. Математические головоломки й развлечения. — М.: Мир,
  1971. —509с.

 6. Кошелев В., Афонькин С. Вьірезаем й складьіваем. — СПб.: Кристалл,
  2001.—153с.

 7. Кунихико Касахари, Тоши Такахама. Оригами для знатоков. —
  АЬ8Ю, 1988. — 167 с.

 8. Лу Розелль. Ракети- М.: Зксмо Пресе, 2002. — 175 с.

 9. Мейстер Н. Г. Бумажная пластика. — М.: Астрель, 2001. — 62 с.

19. Оригами. Искусство складьівания из бумаги. — М.: Аким,
1996-2002. — №№ 1-30.

 1. Сержантова Т. 365 моделей оригами. — М.: Айрис Пресе Рольф,
  1999. — 285 с.

 2. Соколова С. Азбука оригами. — М.: Зксмо, 2005. — 427 с.

 3. Юний технік України / Науково-популярний журнал для дітей та юнац­
  тва. 2003-2006.

323

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка