Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка5/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год)

Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила поведінки в лаборато­рії. Правила техніки безпеки під час роботи на верстатах, з інструментами.

Історія й розвиток автомодельного спорту. Ознайомлення з досягнення­ми гуртківців попередніх років, демонстрація виготовлених ними моделей.2. Інструмент та креслярське приладдя (6 год)

Призначення слюсарних інструментів, їх будова та робота з ними. Правила безпечного поводження з інструментами.

Призначення креслень. Креслярське приладдя. Основні правила вико­нання кресленнь — формати, лінії, розміщення видів на кресленні, зобра­ження розтинів, різьбових з'єднань, окремих стандартних деталей (під­шипники, зубчасті зчеплення).

Практична робота. Робота з лінійкою, рейсмусом, штангенцирку­лем (0-150 мм, точність 0,1 мм).

3. Розробка та виготовлення моделей автомобілів (114 год)

3.1. Креслення моделей на папері (10 год)

Класифікація автомобілів. Загальне поняття про їхні конструкції. Бу­дова окремих вузлів і деталей автомобіля. Правила розрахунку окремих деталей.Практична робота. Креслення моделей та окремих деталей на папері.

3.2. Розмітка і виготовлення пілона й стабілізатора (36 год)

Поняття про розмітку плоских деталей моделі: пілона та стабілізатора. Способи нанесення креслень на плоских матеріалах.

Практична робота. Виготовлення пілона та стабілізатора. Спосо­би виготовлення деталей — висвердлювання та обробка їх напилком і наждачним папером.

3.3. Будова та виготовлення коліс (20 год)

Будова й призначення вузлів токарного верстата. Призначення різаль­ного інструменту, способи роботи. Правила техніки безпеки під час роботи на токарному верстаті.Практична робота. Виготовлення коліс (краще всього використо­вувати притискні прогумовані ролики від магнітофонів «Маяк», «Юпі­тер», колеса від набору «Темп» або виготовляти самостійно заготовки з гу­ми та колісні диски на шкільному токарному верстаті «ТВ16» або «ТВ4»). Свердлування отворів під різьбу, запресування підшипників, установка гу­ми, складання коліс.

3.4. Призначення, будова й виготовлення бака для пального (6 год)

Поняття про призначення та виготовлення бака для пального. Техніка безпеки при паянні.Практична робота. Виготовлення викрійки і бака для пального. Паяння за допомогою електропаяльника.

3.5. Складання моделі автомобіля (12 год)

Поняття про послідовність і правильність складання моделі. Практична робота. Складання моделі. Дотримання геометричних розмірів.

36

3.6. Повітряні гвинти (10 год)

Поняття про гвинти, їх будова й принцип роботи.

Практична робота. Виготовлення повітряних гвинтів. Виготовлен­ня шаблонів, розмітка на буковому або липовому брусках.

Обробка за допомогою напилків і наждачного паперу. Балансування. Покриття лаком (2-3 шари).

3.7. Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) (20 год)

Поняття про будову ДВЗ. Вивчення конструкції. Призначення деталей та принцип їх роботи.

Навчання регулюванню двигунів.Практична робота. Розбирання, промивання, складання двигуна.

Пробні запуски двигуна й навчання регулюванню.4. Екскурсії, змагання, виставки (20 год)

Правила проведення змагань. Техніка безпеки під час їх проведення. Участь гуртківців у змаганнях. Правила поводження на кордодромі. Поря­док виходу для участі та роботи на старті.

Екскурсії на машинобудівні підприємства. Відвідування виставок ав­томобільної техніки.

Участь у виставках технічної творчості.

5. Підсумкове заняття (2 год)

Аналіз роботи гуртка. Відзначення кращих гуртківців.

Підготовка приміщення лабораторії до наступного навчального року.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Вимірювальні інструменти підвищеної точності

12

6

6

3

3.1


3.2 3.3

3.4 3.5 3.6

Моделі «ТЕМП», Е1Д, Е2Д, РЦ-Е12 СТ таРЦ-Е-ЮСТ, РЦ-Б: машинобудівне креслення; конструкція моделей; виготовлення бака для пального (на кордових моделях); слюсарно-складальні роботи; виготовлення кузова або обтічника; складання та пробні запуски моделі

180

(27) (60)

(6)

(51) (12) (24)


3 18

15 3

24 42

6 3612 21

4

Екскурсії, змагання, виставки

118

3

15

5

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

54

162

37

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Правила поведінки в лабораторії. Правила техніки безпеки під час роботи з інструментами та на верстатах.

Класи кордових моделей «Темп», Е1Д, Е2Д, РЦ-Е-10СТ та радіокеро-ваних моделей РЦ-Б, РЦ-Е12СТ. Принципи роботи радіоапаратури та робочих механізмів. Акумулятори для моделей. Електричні двигуни. За­рядні пристрої. Інструктаж із техніки безпеки.

2. Вимірювальні інструменти підвищеної точності (12 год)

Вивчення будови та використання штангенциркуля (точність 0,05 мм), мікрометра, індикаторних головок годинникового типу (точність 0,01 мм).Будова токарного і фрезерного верстатів, робота на них. Послідов­ність виконання робіт, особливості обробки різних матеріалів. Техніка безпеки.

Практична робота. Робота з вимірювальними інструментами під­вищеної точності.

3. Моделі «ТЕМП», Е1Д, Е2Д, РЦ-Е12 СТ і РЦ-Е10 СТ, РЦ-Б (180 год)

3.1. Машинобудівне креслення (27 год)

Правила зображення видів розтинів на кресленнях. Зображення окре­мих вузлів. Виконання проекцій. Розрахунки для виконання креслення зуб­частих передач. Поняття про допуски та посадки.

Практична робота. Виконання креслень моделей на папері. Підго­товка заготовок. Розмітка деталей.

3.2. Конструкція моделей (60 год)

Будова моделі, призначення окремих вузлів і деталей. Матеріали, з яких виготовлені деталі моделі, властивості цих матеріалів.

Практична робота. Перенесення зображення на заготовки та їх ви­готовлення на фрезерному верстаті. Виготовлення деталей на токарному верстаті з використанням вимірювальних інструментів підвищеної точності.

Виготовлення деталей радіокерованих моделей. Виготовлення деталей кордових моделей.

3.3. Виготовлення бака для пального (на кордових моделях) (6 год)

Поняття про конструкцію бака для пального.Практична робота. Виготовлення бака для пального. Виготовлен­ня викройки. Паяння за допомогою електропаяльника. Техніка безпеки при паянні.

3.4. Слюсарно-складальні роботи (51 год)

Послідовність складання вузлів і механізмів моделей.Практична робота. Припасовування деталей. Свердління отворів, нарізання різьби. Регулювання зазорів у механізмах і вузлах моделі.

Складання ходової частини моделі. Послідовність складання моделей. Встановлення вузлів і механізмів, їх позиціювання. Нівелювання моделі.3.5. Виготовлення кузова, або обтічника (12 год)

Поняття про обтічність моделі та її аеродинамічні властивості. Спосо­би виклеювання обтічника (кузова) композитних матеріалів.

38

Практична робота. Виготовлення кузова, або обтічника моделі. Виготовлення креслень і болванки на обтічник (кузов). Виклейка по бол­ванці. Ґрунтовка, шліфовка та фарбування обтічника (кузова). Техніка безпеки при виконанні роботи.3.6. Складання та пробні запуски моделей (24 год)

Послідовність складання моделей автомобілів. Практична робота.

Повне складання моделі. Пробні запуски і регулювання, запуски моде­лей, їх доводка. Тренування.

4. Екскурсії, змагання, виставки (18 год)

Ознайомлення гуртківців із правилами поведінки на кордодромі та на площадці для радіокерованих моделей. Порядок виходу й роботи на старті.

Участь у змаганнях.

Екскурсії на машинобудівні підприємства. Відвідування виставок ав­томобільної техніки.

Участь у роботі виставок технічної творчості.5. Підсумкове заняття (3 год)

Аналіз роботи гуртка. Відзначення кращих гуртківців. Підготовка приміщення до наступного навчального року.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • властивості й технологію обробки матеріалів;

 • будову моделей АМ1, АМ2; «Темп». Е1Д, Е2Д, «Ралі» та радіоке­
  рованих моделей РЦ-Б, РЦ-Е12 СТ і РЦ-Е10 СТ;

 • будову двигуна та принцип його роботи;

 • правила техніки безпеки при запусках моделей та під час прове­
  дення змагань;

 • правила проведення змагань;

 • основи проектування, конструювання, дизайну, матеріалознавства;

 • прийоми роботи на металообробному устаткуванні.

Учи/ мають уміти:

 • правильно використовувати креслярське приладдя;

 • виконувати креслення моделей;

 • користуватись слюсарним інструментом;

 • працювати на свердлувальному, токарному та фрезерному верстатах;

 • будувати моделі автомобілів АМ1, АМ2, «Темп». Е1Д, Е2Д, «Ралі»
  й радіокерованих моделей РЦ-Б, РЦ-Е12 СТ, а також РЦ-Е10 СТ;

 • дотримуватись правил техніки безпеки при запусках моделей та під
  час проведення змагань:

 • виготовляти деталі з металу й пластмаси;

 • побудувати кордову модель (одну або декілька) класів Е1Д, Е2Д,
  К1, К2, ЕЛІ, «Ралі», або радіокеровану модель класів РЦ-Е12, РЦ-Е10, Ф-3,
  Ф-2, ДТМ, «Багі» (всіх модифікацій згідно з Правилами ФАМСУ).

39

Вищий рівень, перший та наступні роки навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Матеріалознавство і технології в маши­нобудуванні

18

18

-

3

Виготовлення моделей за вибором: Е1Д, Е2Д, К1, К2, ЕЛІ, «Ралі», РЦ-Е12, РЦ-Е10, Ф-3, Ф-2, ДТМ 10, «Багі»

276

21

255

4

Тренувальні запуски моделей

зо

-

ЗО

5

Екскурсії, змагання, виставки

зо

-

ЗО

6

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

360

45

315

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Цілі, завдання та зміст роботи гуртка. Інструктаж із техніки безпеки. Класи кордових і радіокерованих моделей.2. Матеріалознавство і технології в машинобудуванні (18 год)

Поглиблене вивчення матеріалознавства й технологій у машинобуду­ванні; метали та їх сплави. Термічна обробка металів і сплавів. Поглиблен­ня і застосування знань шкільних програм із фізики (основи електротехні­ки), хімії, математики.3. Виготовлення моделей за вибором: БІД, Е2Д, К1, К2, ЕЛІ,
«Ралі», РЦ-Е12, РЦ-Е10, Ф-3, Ф-2, ДТМ10, «Багі» (276 год)

Конструкція моделей Е1Д. Е2Д, К1, К2, ЕЛІ, «Ралі»; РЦ-Е12, РЦ-Е10, Ф-3, Ф-2, ДТМ10, «Багі».Практична робота. Проектування та конструювання автомоделей (за вибором гуртківців й за індивідуальним планом, погодженим із керів­ником гуртка).

4. Тренувальні запуски моделей (ЗО год)

Вивчення правил змагань. Техніка безпеки під час проведення змагань. Практична робота. Тренувальні запуски моделей.

5. Екскурсії, змагання, виставки (ЗО год)

Правила поведінки на кордодромі.

Участь у міських, обласних, всеукраїнських виставках, змаганнях.

Екскурсії на машинобудівні підприємства.6. Підсумкове заняття (3 год)

Аналіз роботи гуртка. Відзначення кращих гуртківців. Підготовка приміщення до наступного навчального року.

40

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчи/ мають знати:

 • основи проектування, конструювання, дизайну, матеріалознавства,
  електротехніки;

 • технології роботи на металообробному устаткуванні.

Учні мають уміти:

 • виготовляти деталі з металу та пластмас;

 • будувати кордові моделі класів Е1Д. Е2Д, К1, К2, ЕЛІ, «Ралі» або
  Радіокеровані моделі класів РЦ-Е12, РЦ-Е10, Ф-3, Ф-2, ДТМ10, «Багі» всіх
  модифікацій згідно з Правилами ФАМСУ).

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА АВТОМОДЕЛЮВАННЯ

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.

Верстати, інструменти та обладнання

К-сть, шт.


Верстат свердлильний

настільний 1

Верстат фрезерний 1

Верстат токарний 1

Електроточило 1

Верстат «Умілі руки» 2

Електролобзик 1
Ножі (складані, скальпелі,

НМ-1) 15

Рубанки З

Лобзики (з пилками) 10

Ножівки по дереву (різні) З

Ножиці 15

Напилки (різні) ЗО

Надфілі (набір) 5

Лещата (малогабаритні) 5

Молотки (50-100 г) 5

Плоскогубці 5

Круглогубці 5

Гострогубці 5

Викрутки 10

Електропаяльник З
Дриль, ручний (з набором

свердел) 1

Бруски для заточування 2
Лінійки 500 мм

(дерев'яні, металеві) 10
Циркулі (учнівські) 10
Штангенциркуль (учнів­
ський) 5
Транспортир 10
Терези з рівновагами 1
Олівці, гумки,
копіювальний папір, пензлі 15

БІБЛІОГРАФІЯ

І.Анурьев В. Й. Справочник конструктора-машиностроителя. — М.: Ма-шиностроение, 1985. — 1684 с.

 1. Сидоренко В. К. Технічне креслення. — К.: Оріяна-Нова, 2000. — 497 с.

 2. ПрограммьІ для внешкольньгх учреждении общеобразовательньгх школ.
  Техническое творчество учащихся /За ред. Горского В. А., Кротова Й. В. —
  М.: Просвещение. 1988. — 352 с.

 3. Гусев Е. М., Осипав М. С. Пособие для автомоделиста. — М.: Изд.
  ДОСААФ СССР, 1980.

 4. Правила змагань радіокерованих автомоделей. — К.: ФАМСУ, 2005.

 5. Правила соревнований. Автомодельний спорт. — М.: Изд. ДОСААФ
  СССР. — Изд. ФАМСУ, 1998-2005.

41

ПРОГРАМА гуртка автотрасового моделювання

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАУ наш час формування всебічно розвиненої особистості неможливе без впливу технічної творчості. Тому у формуванні майбутніх техніків, конс­трукторів, інженерів велике значення мають технічні гуртки, серед яких важливе місце займають гуртки технічного моделювання й конструюван­ня моделей автомобілів.

Трасовий автомоделізм — це не тільки одн із видів технічної творчос­ті школярів, спрямований на створення моделей автомобілів, а й один із наймасовіших і найзахоплюючих видів спорту.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі трасового автомоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: ознайомлення з історією розвитку автомобілебуду­
  вання, конструкцією автомобілів і технологіями виготовлення їх моделей;

 • практичної: засвоєння технологічних прийомів, умінь і навичок у
  проектуванні, виготовленні та запуску трасових моделей автомобілів,
  удосконалення навичок роботи з різним інструментом, формування нави­
  чок роботи на верстатному обладнанні;

 • творчої: навчання технологіям самостійного виготовлення моде­
  лей автомобілів різних класів за кресленнями і власної конструкції та
  їхньої експлуатації;

 • соціальної: формування стійкого інтересу до технічної творчості,
  виховання культури праці, відповідальності за результати власної діяльнос­
  ті, розвиток технічного мислення, конструкторських здібностей гуртківців.

Програма гуртка основного рівня розрахована на 2 роки навчання:

На опрацювання матеріалу відводиться така кількість годин: 1-й рік — 216 год (по 6 год на тиждень) для учнів 5-9 класів; 2-й рік — 216 год (по 6 год на тиждень) для учнів 7-11 класів. У групі має бути не менше 15 учнів.

Кожний із років навчання має свої особливості.Гуртки 1-го року навчання розраховані на учнів, які не мають достат­ніх знань і навичок практичної роботи.

У гуртках 2-го року навчання діяльність вихованців здобуває чітко виз­начену спрямованість, яка вимагає спеціальних знань і додаткових умінь, навичок.

Усі теми в навчальному плані розташовують послідовно, а практична діяльність учнів має спиратись на знання, отримані ними в школі чи на за­няттях гуртка. Одну п'яту частину часу відводять на теоретичні заняття, ін­шу — на практичні.

Заняття проводять у спеціально обладнаних лабораторіях.Заняття в гуртку мають відповідати вимогам, які сприяють якісному навчанню:

42


 • чітка постановка навчальної мети кожного заняття;

 • підбір навчального матеріалу з урахуванням змісту й поставлених
  завдань.

На заняттях гуртка застосовують різні методи навчання, що забезпечу­ють отримання учнями необхідних знань, активізують їхнє мислення, роз­вивають і підтримують інтерес до конструювання моделей.

Керівник викладає теоретичний матеріал, використовуючи вербальні методи: розповідь, пояснення чи бесіду, їх бажано підкріпити демонстра­цією моделей різних конструкцій. Щоб виробити у вихованців практичні уміння й навички, керівник пропонує їм спочатку виготовити нескладні моделі. Потім, ускладнюючи завдання, він привчає школярів до самостій­ності, вводячи елементи творчості.

Вибір методу навчання залежить від змісту занять, рівня підготовки й особистого досвіду гуртківців. Так, на 1-му році навчання керівник вико­ристовує метод інструктування; у гуртках 2-го року навчання можна зас­тосовувати методи консультацій і роботи з технічною та довідковою літе­ратурою. Основний метод проведення занять гуртка — практичні роботи, їхньою метою є забезпечення закріплення і конкретизації отриманих учня­ми теоретичних знань.

Перш ніж розпочати роботу над моделлю, кожен гуртківець має озна­йомитись із конструкцією автомобіля, його загальною характеристикою, призначенням вузлів та агрегатів. Усі моделі виготовляються за ескізами й кресленнями, тому учнів слід учити читати і складати креслення, що спри­яє розвитку просторової уяви. Бажано, щоб під час виготовлення агрега­тів і вузлів моделей гуртківці самостійно розв'язували конструктивні й тех­нологічні завдання на основі знань, здобутих у школі й у процесі занять у гуртку.

Керівник гуртка, виходячи з реальних можливостей, добирає до кож­ної теми ті роботи, які учні можуть виконати з наявних матеріалів. При цьому слід широко використовувати стандартні та уніфіковані деталі (електродвигуни, колеса, гайки, гвинти, шарикоігідшипники тощо), а та­кож напівфабрикати різних деталей.

У практичній роботі гуртка велике пізнавальне значення мають ходо­ві випробування й тренувальні запуски моделей. Практична робота гур­тка тісно пов'язана з проведенням ігор і змагань спортивного характеру, під час яких учні не тільки поглиблюють здобуті знання, а й вчаться до­магатися перемоги у спортивній боротьбі, що стимулює їх до подальшої роботи.

Навчальний рік у гуртку продовжується з вересня по травень. Гуртки працюють і під час осінніх, зимових і весняних канікул. У цей період вели­ку частину навчального часу варто приділити екскурсіям, змаганням, тре­нувальним і показовим запускам моделей.

Улітку роботу гуртка можна продовжити за програмою в цілому або за окремими темами.

Програма і розподіл навчального часу орієнтовні. Керівник гуртка, користуючись програмою, може планувати роботу з урахуванням інтере­сів гуртківців, ступеня їхньої підготовки, а також матеріально-технічної бази закладу.

43

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН Основний рівень, перший рік навчання

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Ознайомлення з інстру­ментами

3

1

2

2

2.1 2.2 2.3 2.4

Розробка і виготовлення моделі класу «О- 12» із стандартною рамою й електро­двигунами типу ДИ-1-1; 2; 3. ДП-6 та ін. способи поводження з інструментом; конструкційні матеріали; технологія обробки матеріалів; конструювання моделі

84

(6) (6) (6) (66)

3

6 6 6


3 60

3

3.1


3.2

Особливості роботи з мікроелектродви-гунами постійного струму: електричний струм, опір, напруга; конструювання мікродвигунів

12 (3) (9)

3 3

6

4

4.1 4.2 4.3

Розробка і виготовлення моделі — копії класу «Е8-24 т» спортпрототитв із мікро-електродвигуном : розробка конструкції моделі; виготовлення окремих деталей; складання та випробування моделі

81

(6)


(69)

(6)

3 12 3

3 57 3

5

5.1


5.2

Сучасні технології виготовлення корпусу моделі з паперу, картону, деревини й плас­тмас: виробництво одиночне та серійне; виготовлення кузова моделі

6

(3) (3)

3

3

6

Поняття про основи раціоналізаторської роботи

12

9

3

7

Регулювання моделі. Пробні запуски

9

3

6

8

Підготовка до змагань. Виготовлення тари для транспортування моделей

3

1

2

9

Проведення змагань із трасових моделей

3

1

2

10

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

66

150

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Значення автотранспорту в народному господарстві України. Шляхи прискорення науково-технічного прогресу на автотранспорті. Перехід на електротранспорт як вихід для вирішення низки економічних і екологічних проблем. Історія вітчизняного електротранспорту.

44

Мета і завдання роботи гуртка.Техніка безпеки під час роботи з механічним устаткуванням, різальни­ми та електрифікованими інструментами.

Практична робота. Ознайомлення з роботами вихованців минулих років. Запуски моделей на трасі.

2. Розробка й виготовлення моделі класу «С-12» із стандартною рамою та


Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка