Програми з позашкільної освітиСкачати 10.02 Mb.
Сторінка50/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

4. Гончарний посуд (15 год)

Види гончарного посуду. Регіональні способи ліплення гончарного посуду (спіральний, кільцевий, стрічковий, ручне формування) та особли­вості декорування. Ознайомлення з роботою гончарного круга.

Практична робота. Ліплення іграшкового посуду (мисочки, глечика, горщика, макітри, куманця), декорування його розписом, ліпним і гравіруваль­ним способом. Робота за власним задумом: виготовлення підсвічника-хатки. 5. Декоративні пластини. Кахлі (15 год)

Поширені історичні дані про кахлі. Технологія виготовлення декора­тивних кахлів.

Практична робота. Копіювання народних взірців кахлів. Виготов­лення кахлів із рослинно-анімалістичним сюжетом.

6. Традиційна опішнянська керамічна іграшка (60 год)

Поширені дані про оігішнянську кераміку. Особливості її форми та ко­лориту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання зооморфних й антропоморфних ігра­шок: маленького свищика баранця, коника та оленя. Виготовлення великого анімалістичного свистунця баранця, оленя, бичка. Виготовлення скульптури людини, вершника й казкових персонажів у традиціях оішпнянської кераміки. Авторські проекти на теми: «Троїсті музики», «Моя улюблена казка».

7. Традиційна Васильківська керамічна іграшка (ЗО год)

Поширені дані про Васильківську кераміку. Особливості її форми й ко­лориту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання баранця, козлика, лева. Робота за власним задумом: виготовлення фантазійного звіра в традиціях Васильків­ської кераміки.

8. Традиційна чернігівська керамічна іграшка (6 год)

Загальні дані про чернігівську кераміку. Особливості її форми й коло­риту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання птаха. Виготовлення фантазійно­го птаха в традиціях чернігівської кераміки.

9. Традиційна громівська керамічна іграшка (6 год)

Загальні дані про громівську кераміку. Особливості її форми й колори­ту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання зразків. Виготовлення роботи «Вершниці».

10. Традиційна косівська керамічна іграшка (6 год)
Загальні дані про косівську кераміку. Особливості її форми й колори­
ту. Технологія виготовлення, озвучування та декорування.

Практична робота. Копіювання оленя. Виготовлення баранця в традиціях косівської кераміки.

11. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (ЗО год)

Поширені історичні дані про окарину. Технологія ліплення та утворен­ня звукового ряду. Технологія виготовлення дзвоника.

Практична робота. Копіювання оригінальних окарин. Виготовлен­ня дзвоників, намиста, окарини, реалізація інших оригінальних проектів.

329


12. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (12 год)

Розучування колядок, щедрівок і веснянок.Практична робота. Виготовлення ляльок-мотанок, різдвяних вити-нанок, стрітенських жайворонків, великодніх писанок.

13. Суспільне корисна робота (21 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з народними майстрами.14. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.

Вищий рівень перший та наступні роки навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Мета і план роботи гур­тка. Оснащення лабораторії та правила по­водження в ній. Правила техніки безпеки

3

3

-

2

Матеріалознавство й технології

6

3

3

3

Історія гончарного ремесла

3

3

-

4

Гончарний посуд

27

3

24

5

Площинні форми

зо

3

27

6

Традиційна керамічна іграшка

90

9

81

7

Трипільська кераміка

48

6

42

8

Музичні інструменти, забавлянки, прикраси

36

6

ЗО

9

Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу

21

3

18

10

Суспільне корисна робота

21

-

21

11

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

288

42

246

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення мети та плану роботи гуртка на рік. Інструменти та осна­щення. Повторення правил роботи й правил техніки безпеки в майстерні. Практична робота. Складання індивідуальних планів.

2. Матеріалознавство й технології (6 год)

Технології приготування та використання глини, ангобів, фарб.

330

Практична робота. Дослідження властивостей глини, ангобів, фарб. Тренінг.

3. Історія гончарного ремесла (3 год)

Екскурс у світову історію розвитку гончарства. Етнографічні особли­вості гончарства у світі. Поглиблені історичні дані про виникнення й роз­виток гончарства в Україні. Сучасні майстри-керамісти.Практична робота. Робота по створенню музею народної іграшки.

4. Гончарний посуд (27 год)

Види, способи ліплення та декорування гончарного посуду. Регіональ­ні особливості. Сучасні майстри-гончарі.

Практична робота. Удосконалення техніки ліплення. Копіювання оригінальних взірців гончарного посуду. «Монетки». Виготовлення автор­ських проектів за темою.

5. Площинні форми (ЗО год)

Поглиблені історичні дані про кахлі. Світові аналоги площинних форм. Поняття про рельєф і барельєф. Поєднання технік.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців площинних форм. Виготовлення авторських проектів за темою.

6. Традиційна керамічна іграшка (90 год)

Поглиблені дані про опішнянську, Васильківську, чернігівську, громів-ську й косівську кераміку. Особливості її форми та колориту. Удоскона­лення виготовлення, озвучування й декорування керамічних іграшок. Су­часні майстри традиційної керамічної іграшки.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців традиційної керамічної іграшки.

Творча робота. Створення авторських проектів і композицій за тра­диціями народної керамічної іграшки.

7. Трипільська кераміка (48 год)

Загальні дані про трипільську культуру. Історія «цеолітової порцеляни». Символіка орнаментів. Технологія виготовлення та орнаментування.

Практична робота. Копіювання оригінальних взірців трипільської кераміки. Створення авторських проектів у традиціях трипільської кераміки. 8. Музичні інструменти, забавлянки, прикраси (36 год)

Поглиблені історичні дані про окарину. Удосконалення технології ліп­лення та утворення звукового ряду.

Практична робота. Копіювання оригінальних окарин. Виготов­лення авторських проектів за темою.

9. Святково-обрядові та ужиткові традиції українського народу (21 год)

Практична робота. Розучування колядок, щедрівок і веснянок. Ви­готовлення ляльок-мотанок, різдвяних витинанок, стрітенських жайво­ронків, великедних писанок. Виготовлення авторських проектів за темою.

10. Суспільне корисна робота (21 год)

Екскурсії, виставки, конкурси, бесіди та зустрічі з майстрами. 11. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків-ців. Завдання на літо.331

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТУчні мають знати:

 • історію та етнографію гончарства;

 • оснащення й правила техніки безпеки;

 • властивості глини, фарбників;

 • технології виготовлення гончарних виробів;

 • види декоративного оздоблення кераміки;

Учні мають уміти:

 • застосовувати навички, набуті протягом терміну навчання;

 • розрізняти стилістичні особливості кераміки різних регіонів України;

 • виготовляти та оздоблювати декоративно-ужиткові вироби за зразком;

 • виконувати творчі роботи за всіма техніками;

 • оформлювати композиції.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Обладнання та інструменти К-сть, шт.

Обладнання та інструменти К-сть, шт.

Гончарний круг Турнепси 10 Піч муфельна велика 1 Піч муфельна маленька 1 Ємкості для глини 5 Ємкості для води 10 Форми для лиття 10 Пластмасові дощечки 10 Шаблони 10

Стеки різні ЗО Піпетки ЗО Гумові груші 10 Ложечки 5 Качалки 5 Сита 2 Квачики 10 Пензлики 15 Губки 10

Матеріали К-сть, кг

Наочність

Глини 80-100 Шамот 20 Фарби 10 Шлікер 20 Клей ПВА 1 Олія 1

Взірці гончарних виробів із різних ре­гіонів України Взірці керамічних іграшок із різних регіонів України Копії кераміки трипільської культури

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Свила Л. Кераміка — ремесло, мистецтво, професія // Шкільний світ. —
  2005. — №№ 29 — 31. С. 41-50.

 2. Омельяненко Л. ОІгішнянська іграшка // Шкільний світ. — 2003. — №24.

 3. Рисцов В. При гончарнім крузі. — К.: Молодь, 1987.

 4. Найден О. Українська народна іграшка. Смислові та образні основи

 5. Бошивайло О. Етнографія українського гончарства. — К., 1993.

 6. Сковронсьісий В. Побутові вироби та іграшки з глини. — К.: Урожай,
  1994. — 44 с.
 1. Легенький Ю. Мистецтво, народжене вогнем: 36. «Від ремесла до
  творчості». 1990. — 56-82 с.

 1. Падалка Я. Як стати гончарем? — К.: Час, 1990. — 83-104 с.

332

ПРОГРАМА гуртка юних фотоаматорів

Початковий, основний та вищий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАФотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді.

Метою програми є формування компетентностей особистості засоба­ми фотоаматорства.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: • пізнавальної: оволодіння основами фотографії, знаннями про різні
  жанри фотографії, ознайомлення з процесом фотографування;

 • практичної: формування практичних умінь і навичок роботи в різ­
  них жанрах фотографії, з різним обладнанням фотолабораторій;

 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток здіб­
  ностей, художнього смаку, творчої уяви, фантазії; задоволення потреби
  особистості у творчій самореалізації;

 • соціальної: формування інтересу до техніки і мистецтва, позитив­
  них якостей емоційно-вольової сфери (уважність, наполегливість, добро­
  зичливість, охайність і старанність у роботі).


Програма розрахована на учнів 5-11 класів, які будуть навчатися чо­тири роки у групах початкового, основного та вищого рівня. Якщо гурток комплектується з учнів, котрі уже займались у гуртках фотоаматорів або ознайомлені з основними поняттями фотопроцесу, то заняття можна про­водити за програмою другого року навчання.

Завданням програми першого року навчання початкового рівня є оз­найомлення гуртківців з основами фотографії; найпоширенішою, доступ­ною для учнів фотоапаратурою й обладнанням; основними етапами фо­топроцесу, жанрами фотографії та композиції. Особлива увага приділяєть­ся практичному фотографуванню.

Програма основного рівня навчання передбачає вивчення будови фо­тоапаратури, функціональних можливостей сучасних фотоапаратів, фізич­них і хімічних процесів, які лежать в основі фотографії. Впроваджується вивчення основ професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської тощо. Гуртківці ознайомлюються із правом інтелектуальної власності та юридичними основами роботи фотомитця. Особливістю її є створення оптимальних умов для творчого розвитку, систематизації одер­жаних знань і навичок мікро-, макрозйомки, фотополювання, оволодіння фотожанрами усіх видів.

Програма другого року навчання враховує рівень засвоєння матеріалу першого року навчання, нахили та зацікавленість гуртківців окремими напрямами фотографування. Навчання протягом другого року слід прак­тикувати в основному у підгрупах індивідуально для виявлення і розвитку інтересів гуртківців. Вагоме місце у програмі 2-3 років навчання займає

333


практична робота. Гуртківці мають досконало вивчити правила безпеки життєдіяльності й охорони праці, обережно використовувати фотоапара­туру й обладнання лабораторії.

Для талановитої та обдарованої молоді пропонується програма вищо­го рівня навчання, яка передбачає роботу з графічним редактором АіоЬе РЬоіозЬор. Діти вивчають призначення всіх інструментів програми для ро­боти із зображенням, додавання до зображень надписів, а також застосу­вання до них різних фільтрів й ефектів. Вихованці одержують навички, не­обхідні для професійної обробки зображень і створення власних творчих образів.Фотогурток вищого рівня навчання — це група учнів, які оволоділи основними знаннями та вміннями, захоплені фотографією, орієнтовані на професію фотографа. Основний метод роботи з такою групою — вдоско­налення набутих навичок у різних жанрах фотографії через практичні зав­дання, виконання конкретних проектів. Це актив гуртка, допомога керів­нику в підготовці початківців. Гуртківців, схильних до педагогічної діяль­ності, слід готувати до роботи інструкторами з фотосправи.

Програму гуртка юних фотоаматорів складено з урахуванням знань, передбачених навчальними програмами з фізики, хімії й природознавства загальноосвітньої школи.

Керівник гуртка, враховуючи вікові особливості гуртківців, їхні ін­тереси й здібності, використовує різні форми навчання: бесіди, лекції, доповіді тощо. Програмою передбачена участь гуртківців в оформленні виставок, виготовленні альбомів, слайдів, буклетів, а також екскурсії на фотовиставки, в музеї.

За даною програмою можуть проводитися заняття в групах індивіду­ального навчання, які організовуються відповідно до «Положення про по­рядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних нав­чальних закладах».

Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок гуртківців здійснюєть­ся під час виконання ними практичних робіт; теоретична частина — у фор­мі тестування за основними розділами програми. Тести складає керівник гуртка за погодженням із дирекцією закладу.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й до­повнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтере­сів гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу.

При виконанні практичних робіт відповідно до вимог техніки безпеки можливий поділ гуртківців на підгрупи.

Початковий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Обладнання фотолабораторії. Будова фо­тоапарата

зо

12

18

3

Одержання фотозображень

51

15

36

4

Фотографічні матеріали та фотографічні розчини

18

6

12

5

Чорно-біла фотографія. Негативний і по­зитивний процес

24

6

18

6

Глянсування, сушіння фотокарток

9

3

6

7

Основи композиції

15

6

9

8

Поняття про жанри фотографії

15

6

9

9

Художня обробка фотокарток

15

6

9

10

Кольорова фотографія

6

3

3

11

Практичне фотографування

27

3

24

12

Підсумкове заняття

3

-

2

Разом

216

68

148

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила безпечної роботи в фотолабораторії, при роботі з хімічними розчинами й електрообладнан­ням. Перша медична допомога. Проведення вступного й первинного інс­труктажу.

Історія фотографії. Українська фотографія. Значення фотографії та її застосування в науці, техніці й суспільстві.

Практична робота. Робота з вогнегасником та електроприладами, надання першої медичної допомоги.

2. Обладнання фотолабораторії. Будова фотоапарата (ЗО год)

Обладнання і його призначення. Призначення розчинів. Експозиція при фотодруці. Фотоапарат: оптика, допоміжні пристрої (експонометри, далекоміри, автоматика, видошукач).

Будова фотоапаратів «Смена», «ФЕД» , «Зеніт», «Київ», «Любитель».

Практична робота. Вивчення конструкції фотозбільшувача, фото-ліхтаря. Визначення експозиції при фотодруці. Пробні фотовідбитки.

Зарядка фотоплівки, прийоми фотографування.

335


Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка