Програми з позашкільної освіти


Одержання фотозображень (51 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка51/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

3. Одержання фотозображень (51 год)

Навики контактного друку. Правила поводження з фотопапером і роз­чинами. Фотограми.

Одержання фотозображень за допомогою фотоапарата. Принцип дії фотоапарата. Правила користування фотоапаратами. Визначення експо­зиції, наведення на різкість. Вибір кадру (вибір об'єкта, точки фотографу­вання, освітлення). Застосування штатива. Засоби визначення величини витримки. Різновиди фотографування (пейзаж, натюрморт, портрет, гру­па, репродукування, рухомі об'єкти).

Практична робота. Виготовлення фотограм. Робота на контактно­му станку, обробка фотопаперу, оформлення фотограм.

Робота з різними фотоапаратами, експонометрами, зарядка плівки, робота на фотозбільшувачі. Виготовлення фотографії. Аналіз одержаних фоторобіт.

4. Фотографічні матеріали та фотографічні розчини (18 год)

Основні дані про чорно-білі й кольорові фотоплівки, їхнє призначен­ня та застосування. Фотопапір: характеристики, призначення, застосу­вання.

Хімічний склад проявників і фіксажів. Найпоширеніші рецепти прояв­ників і фіксажів. Допоміжні розчини для тонування, підсилення, послаб­лення тощо.

Практична робота. Фотографування на фотоплівці різних видів.

Приготування розчинів, користування хімікатами. Виготовлення фо­токарток.

5. Чорно-біла фотографія. Негативний і позитивний процес (24 год)

Негативні фотоматеріали, їхнє призначення. Фотобачки й правила їхнього використання. Технологія обробки плівок. Визначення оптималь­ного часу проявлення плівок.

Контактний і проекційний фотодрук. Збільшувачі різних типів. Розчи­ни для позитивного процесу. Кадрування, вибір експозиції.

Практична робота. Робота з фотобачками. Обробка фотоплівок. Аналіз якості проявлення плівок.

Друкування фотокарток контактним і проекційним способами.6. Глянсування, сушіння фотокарток (9 год)

Холодне й гаряче глянсування. Сушіння фотокарток. Зберігання плі­вок і фотокарток.

Практична робота. Робота на глянсувальниках, на склі. Сушіння фотокарток.

7. Основи композиції (15 год)

Найпростіші композиційні форми. Вибір розміру карток. Побудова зображення при фотографуванні. Розміщення предметів.

Відповідність змісту і назви фотографії.Практична робота. Вибір точки зйомки, кадрування. Розміщення предметів зйомки. Використання освітлювачів, спалахів.

336


8. Поняття про жанри фотографії (15 год)

Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам'яток архітектури; репортаж.

Практична робота. Практичне фотографування в окремих жанрах.

9. Художня обробка фотокарток (15 год)

Основні види обробки: маски, комбінований друк, соляризація тощо.Практична робота. Художня обробка чорно-білої фотографії. Ху­дожня обробка кольорової фотографії у міні-лабораторіях. Ретушування фотокарток.

10. Кольорова фотографія (6 год)

Особливості фотографування на сучасну кольорову фотоплівку фірми «Кодак», «Фуджі», «Коніка» тощо. Виготовлення кольорової фотографії в лабораторії.

Практична робота. Екскурсія в фотолабораторію «Кодак», «Коніка».

11. Практичне фотографування (27 год)

Оптика при фотографуванні в різних умовах. Проведення фотокон-курсу.

Практична робота. Фотографування на природі, в школі, на вис­тавці. Підведення підсумків конкурсу, відбір фотографій. Зустрічі з фото-майстрами, фотохудожниками.

12. Підсумкове заняття (3 год)

10. Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Організація виставки робіт гуртківців. Відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Фотоапарати й фотооптика

24

9

15

3

Експонометрія

9

3

6

4

Композиція фотокадру

21

6

15

5 5.1 5.2 5.3

Фотографування: зі спалахом; при природному освітленні; при штучному освітленні

42

(9) (15) (18)

15 (3) (6) (6)

27 (6) (9) (12)

6

Прикладна фотозйомка

21

6

15

7

Різні жанри фотографії

36

6

ЗО

337Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

8

Лабораторна обробка чорно-білих фото­матеріалів

18

6

12

9

Технічні та правові питання фотографії

18

6

12

10

Додаткова обробка фотографії

12

3

9

11

Звітна фотовиставка

9

3

6

12

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

68

148

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (3 год)

Формування групи, виявлення рівня знань учнів. Обговорення програ­ми роботи гуртка.

Правила безпечної роботи в гуртку. Проведення вступного первинно­го інструктажу.

Практична робота. Перевірка знань безпеки життєдіяльності під час роботи гуртка. Надання першої медичної допомоги.

2. Фотоапарати і фотооптика (18 год)

Етапи вдосконалення фотоапаратури. Класифікація, технічні характе­ристики фотоапаратів і фотооптики.

Спорядження фотографа. Фотографування зі змінною оптикою.

Оптика: «Юпітер», «МТО-300», «ФС-12», «Вега» тощо.

Екскурсія у фотостудію, зустрічі з фотохудожниками.Практична робота. Робота з різними апаратами, фотографування зі змінною оптикою. Друкування фотокарток.

3. Експонометрія (9 год)

Основні світлові величини. Будова, принцип дії експонометра. Експонометр фотоапаратів і система ТТЬ.

Практична робота. Робота з різними експонометрами, визначення експозиції. Типові помилки при роботі з експонометрами.

4. Композиція фотокадру (21 год)

Тональна, світлотіньова й лінійна побудова кадру. Розміщення предметів у межах кадру. Вивчення композиції кадру через засоби масової інформації.

Вибір точки зйомки.

Практична робота. Фотографування з різних точок зйомки. Вибір розмірів плану. Друкування фотографій.

5. Фотографування (42 год)

5.1. Зі спалахом (9 год)

Будова, принцип дії та класифікація імпульсних освітлювачів. Використання «спалаху» для вирішення творчих завдань. Практична робота. Фотографування з різними «спалахами».

338


5.2. При природному освітленні (15 год)

Фотографування в різних природних умовах (різне положення сонця, ясна й похмура погода, зима та літо).

Оптимальний напрям фотографування.Практична робота. Фотографування при різних умовах освітлен­ня, вибір жанрів. Друкування фотографій.

5.3. При штучному освітленні (18 год)

Принцип дії, будова та призначення освітлювальних приладів, їхня класифікація. Розподіл освітлювальних приладів для зйомки різних видів, визначення експозиції. Застосування різних пристосувань при зйомці із штучним освітленням (щити, екранні парасольки, рефлектори та ін.).

Практична робота. Використання при зйомці різних джерел світла та інших пристосувань. Визначення експозиції при зйомці.

6. Прикладна фотозйомка (21 год)

Макро- і мікрозйомка. Способи репродукції із дзеркальним фотоапа­ратом, збільшувачем. Фотоплівка для репродукції. Фотографія на різних матеріалах (кераміка, пластмаса, тканина). Фотографіка. Ізогелія.

Практична робота. Репродукційне фотографування. Виготовлення і ви­користання фотомасок. Використання освітлювачів. Друкування фотографій.

7. Різні жанри фотографії (36 год)

Особливості зйомки пейзажу, натюрморту, портрета, спортивних змагань, пам'яток архітектури, репортажу тощо.

Практична робота. Фотографування в різних жанрах. Друкування фотокарток. Підготовка фоторозповідей.

8. Лабораторна обробка чорно-білих фотоматеріалів (18 год)

Вимоги до приміщення, у якому проводиться обробка фотоматеріалів. Оптимальні умови обробки. Розчини для додаткової обробки: посилюючі, послаблюючі, для скорочення часу промивання фотографій та ін.

Практична робота. Обробка фотоматеріалів, тонування фотографій.

9. Технічні й правові питання фотографії (12 год)

Профілактичне обслуговування фототехніки. Простий і доступний ре­монт фототехніки. Поради щодо використання сучасних фотоматеріалів.

Авторські права фотолюбителя. Захист авторських прав. Етика фото­графа. Публікація фотографій.

Практична робота. Виготовлення допоміжних пристроїв (освітлю­вачів, переносок, парасольки).

10. Додаткова обробка фотографій (9 год)

Тонування фотографій. Оздоблення фотокарток. Ретушування, комп'ютерна обробка.Практична робота. Друкування фотографій. Відбір фотокарток на виставку, конкурс.

11. Звітна фотовиставка (9 год)

Відбір негативів і фотодрук виставкових робіт. Оформлення фотовиставки.12. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків навчального року, відзначення кращих учнів. Завдання на літо.

339


Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

2

1

2

Одержання дрібнозернистих фотозобра-жень

21

6

15

3

Методи покращання якості негативів

12

3

9

4

Поліпшення відбитків при проекційному друкуванні

21

9

12

5

Практика фотографування: а) в школі, майстернях, лабораторіях; б) портретів; в) пейзажів; г) пам'ятників архітектури; д) спорту; е) репродукцій; ж) репортажна зйомка.

63

18

45

6

Фотографування без помилок. Дефекти зображень

12

3

9

7

Кольорова фотографія

27

9

18

8

Виготовлення альбомів. Фотомонтажі

36

9

27

9

Підготовка гуртківця-інструктора

18

6

12

10

Підсумкове заняття

3

-

3

Разом

216

65

151

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Аналіз робіт, виготовлених учнями за літо. Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила пожежної, хімічної та електробезпеки в лаборато­рії, домашніх умовах. Обладнання робочого місця.

Практична робота. Надання першої долікарської допомоги при ураженні струмом й отруєнні хімічними речовинами.

2. Одержання дрібнозернистих фотозображень (21 год)

Дрібнозернисті плівки. Дрібнозернисті проявники. Способи одержан­ня дрібнозернистих зображень.Практична робота. Фотозйомка дрібнозернистими плівками. Ви­готовлення дрібнозернистих проявників. Проявлення плівок. Виготовлен­ня дрібнозернистих відбитків.

340


3. Методи покращання якості негативів (12 год)

Хімічні способи покращання якості негативів: послаблення, посилен­ня, технічне ретушування.Практична робота. Виготовлення послаблюючих і посилюючих розчинів. Обробка негативів. Технічне ретушування негативів.

4. Поліпшення відбитків при проекційному друкуванні (21 год)

Затемнення окремих ділянок відбитка. Друк із декількох негативів. Ви­готовлення різних масок.

Практична робота. Друк відбитків із затемненням окремих діля­нок. Друк з декількох негативів. Виготовлення різних масок і друкування фотографій. Ретушування фотографій.

5. Практика фотографування (63 год)

Загальні вимоги до портретної зйомки. Поза та вираз обличчя особи, яку фотографують. Освітлення. Тон. Положення апарата. Портретна зйомка у приміщенні при природному та штучному освітленні.

Положення апарата при зйомці пам'ятників архітектури. Вибір точки зйомки. Застосування коротко- і довгофокусних об'єктивів.

Композиційна побудова кадру та його ідейність при зйомці у школі, майстернях, лабораторіях тощо.

Засоби, що полегшують репортажну зйомку. Особливості при зйомці спортивних змагань.Практична робота. Фотографування в школі, майстернях і лабора­торіях; портретів, пейзажів, пам'яток архітектури, спортивних змагань, репродукцій, репортажне фотографування. Обробка плівок. Друк фото­графій. Обробка фотографій на комп'ютері.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка