Програми з позашкільної освіти


Фотографування без помилок. Дефекти зображень (12 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка52/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

6. Фотографування без помилок. Дефекти зображень (12 год)

Типові помилки фотозйомки та способи їхнього уникнення. Помилки у процесі обробки фотоплівки й при фотодруці.Практична робота. Виявлення та усунення дефектів зображення на негативах і фотовідбитках.

7. Кольорова фотографія (27 год)

Особливості зйомки на кольорову плівку. Світлопередача. Обробка фотоплівок і кольорового фотопаперу.

Практична робота. Зйомка на кольорову плівку. Приготування розчинів, пробний фотодрук.

8. Виготовлення альбомів. Фотомонтажі (36 год)

Підбір негативів, фотокарток, форматування. Підписи до фотографій. Художнє оформлення.Практична робота. Виготовлення індивідуальних альбомів, фото-монтажів.

9. Підготовка гуртківця-інструктора (18 год)

Обладнання фотолабораторії. Складання планів роботи, підготовка до занять. Методика проведення занять.

Практична робота. Підготовка матеріалів та обладнання для робо­ти гуртка. Організація занять гуртківця-інструктора з початківцями.

341


10. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Організація виставки. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок. Завдання на літо.

Вищий рівень ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3
2

Будова цифрових фотоапаратів, іхні моде­лі та основні характеристики

21

6

15

3

Програмне й системне забезпечення комп'ютера. Передача зображення з циф­рового фотоапарата на комп'ютер

18

6

12

4

Класифікація 2ООМ-об'єктивів. Експози­ція при зйомці та композиція фотокадрів

33

9

24

5

Графічний редактор РЬоіозЬор. Його можливості

15

3

12

6

Роздільна здатність. Способи стискання зображення

15

6

9

7

Режими та моделі кольору, установлення кольору

9

3

6

8

Панель інструментів. Робота із зображенням

87

18

69

9

Використання палітри Іауегз (шари)

45

12

33

10

Додавання тексту до фотографії

24

6

18

11

Підготовка зображення до друку. Друку­вання фотографій

27

9

18

12.

РЬоіозЬор та \¥еЬ

24

6

18

13.

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

324

90

234

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

План роботи гуртка на навчальний рік. Розробка індивідуальних пла­нів вихованців. Вступний інструктаж із техніки безпеки.

2. Будова цифрових фотоапаратів, їхні моделі та основні характеристики (21 год)

Основні елементи будови цифрових фотоапаратів. Різні види передачі зображення. Система збереження інформації. Вибіркове видалення знім-

342


ків. Безперервна фотозйомка. Світлочутливість і баланс білого. Спалах, умови його використання.

Дво-, тримегапіксельні цифрові фотоапарати. Напівпрофесійні цифро­ві фотоапарати. Професійні цифрові фотоапарати.

Практична робота. Фотографування різними фотоапаратами. Зйомка із пріоритетом різних параметрів. Видалення знімків.

3. Програмне та системне забезпечення комп'ютера. Передача зображення

із цифрового фотоапарата на комп' ютер (18 год)

Поняття про центральний процесор, оперативну пам'ять, жорсткий диск, їхні задачі.

З'єднувальні порти. Периферійні пристрої. Принтери різних видів і ро­бота з ними. Сканери.

Практична робота. Передача інформації з фотоапарата на комп'ютер за допомогою П8В-порту. Записування фотографій на диски. Сканування фотографій. Друкування на принтері.

4. Класифікація 2ООМ-об'єктивів. Експозиція при зйомці та композиція

фотокадрів (33 год)

Різні види 2ООМ-об'єктивів. Стабілізатор зображення. Композиція кадру: симетрія та баланс композиції, лінійність композиції, кількість і розмір об'єктів у кадрі, перспектива, передній і задній плани. Точка зйом­ки, ракурс і масштаб у кадрі. Колір і контраст у кадрі.

Практична робота. Користування 2ООМ. Фотографування об'єкту з різних точок зйомки, з різним масштабом. Будування композиції кадру.

5. Графічний редактор РЬоіозЬор. Його можливості (9 год)

Графічна програма РЬоіозЬор. Використання програми для обробки та відновлення фотографій. Основні етапи роботи в програмі. Імпортування файлів. Створення зображення з нуля або на основі існуючої фотографії.

Практична робота. Створення нового документа. Імпортування різних файлів. Ознайомлення з меню програми. Збереження зображення.

6. Роздільна здатність. Способи стискання зображення (15 год)

Роздільна здатність зображення та монітора. Розмір зображення. Спо­соби стискання зображення: архіватори, різні формати файлів (ІРЕОг, Р8В, РЖЇ, ОІР та ін.)

Практична робота. Стискання зображення шляхом збереження в різних форматах. Архівування. Зміна розмірів полотна й зображення. 7. Режими та моделі кольору, установлення кольору (9 год)

Поняття про моделі й режими кольору. Установлення кольору та його параметрів різними способами.

Практична робота. Зміна моделей та режимів кольору. Установ­лення параметрів кольору за допомогою інструмента Уагіаііош, зміна ін­ших параметрів (діалогові вікна Ьеуеіз, Сшуез Соїогз Ваіапсе та ін.).

8. Панель інструментів. Робота із зображенням (87 год)

Інструменти виділення, малювання. Вирізання та копіювання фраг­ментів зображення. Виділення на основі різниці кольору. Збереження виді­лення. Знімок із розтушованими краями. Заливання. Просте заповнення та градієнтна заливка. Інструменти групи 8Ьаре. Кадрування.

343


Способи зміни розмірів зображення, полотна й розмірів виділеної об­ласті. Поворот за годинниковою стрілкою та проти неї, поворот виділених областей.

Створення й використання контурів. Контури та області виділення. Редагування контурів.

Фільтри різних видів. Декоративні фільтри: для різкості, для розмиття зображення. Спотворювальні фільтри. Текстурні групи фільтрів. Художні групи фільтрів.Практична робота. Виділення об'єктів за допомогою різних інстру­ментів. Вирізання елементів композиції. Просте заповнення та градієнтна заливка окремих фігур та фону. Кадрування різних фотографій, елементів.

Зміна розмірів зображення й полотна за заданими параметрами. По­вертання фотографії та виділеного елемента. Навчання вирівнюванню лі­нії горизонту. Вільне перетворення.

Перетворення ділянки виділення в контур. Редагування контуру: інстру­менти та основні прийоми роботи з контурами. Використання контурів (за­ливка та штриховка контуру, перетворення контуру в область виділення).

Накладання фільтрів на зображення: наведення різкості, розмиття. Експериментування зі спотворювальними фільтрами. Створення власного фільтра.

9. Використання палітри Іауегя (шари) (45 год)

Поняття шару. Створення нового шару. Видалення шару. Робота з де­кількома шарами.Практична робота. Створення нового шару, зміна послідовності шарів, відображення, приховування та видалення шарів. Робота з декіль­кома шарами: непрозорість, об'єднання шарів. Залучання ефектів до ша­рів. Копіювання об'єктів з одного шару на інший.

10. Додавання тексту до фотографії (24 год)

Інструмент Туре: додавання тексту, палітра СЬагасіег та РагадгарЬ. Практична робота. Введення тексту. Робота з текстом: заливка, ви­рівнювання або викривлення надпису, додавання тіні та світіння.11. Підготовка зображення до друку. Друкування фотографій (27 год)

Підготовка зображення до друку. Особливості різних принтерів. Практична робота. Друкування фотографій.12. Р1ш(о8Іюр та \УеЬ (24 год)

Особливості підготовки зображень для \¥еЬ. Формати та розміри фай­лів для \¥еЬ.Практична робота. Розміщення фотографій в \¥еЬ. Створення га­лереї зображень.

13. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи за рік. Організація виставки кращих власних проектів гуртківців. Вручення нагород переможцям конкурсів, виставок.

344


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учи/ мають знати:

 • основи безпеки життєдіяльності й охорони праці в фотолаборато­
  рії;

 • правила поведінки в музеї, виставковому залі;

 • будову фотоапаратів, допоміжного обладнання;

 • основні дані про хімічні та фізичні процеси при фотографуванні;

 • жанри фотографії;

 • основи композиції;

 • теорію композиції фотографії;

 • призначення фотонасадок;

 • техніку гримування;

 • сучасні фотоматеріали і фототехніку.

 • будову фотоапарата та іншого фотографічного обладнання;

 • основи композиції;

 • основи роботи в програмі РЬоіозЬор: створення нового документа,
  відкриття та збереження зображення; панель інструментів; режими й моде­
  лі кольору, установлення кольору; фільтри різних видів.

Учні мають уміти:

 • користуватися фотоапаратурою;

 • друкувати чорно-білі фотокартки;

 • ретушувати й оформляти фотокартки;

 • виконувати різножанрову фотозйомку;

 • проводити фотозйомку різними фотоапаратами;

 • аналізувати та попереджувати типові помилки юних фотографів;

 • проводити навчання з інструкторами-фотоаматора;

 • користуватися панелями інструментів;

 • виконувати перетворення: зміна розмірів, обертання, зміни виділе­
  ної області;

 • кадрувати зображення;

 • працювати із шарами;

 • створювати та використовувати контури;

 • додавати текст до фотографій;

 • сканувати зображення;

 • підготовити до друку й друкувати фотографії.

345

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ЮНИХ ФОТОАМАТОРІВ


Прилади, обладнання

К-сть

Прилади, обладнанняК-сть


Фотоапарати типу «Сме-
на», «Зенит», «Киев», «Зір­
кий», «ФЕД» 1
Цифрова камера 5
Змінна оптика 10
Фотозбільшувачі типу
«Ленінград», «Бєларусь»,
«Крокус» 10
Лампи-спалахи електронні 5
Електроглянсувач З
Фотоекспонометр 4
Холодильник 1
Реле часу 4
Фотокювети ЗО
Фотобачки 5
Рамки для кадрування 10
Фотоліхтарі 10

Фоторізаки 2
Валик для накатування 4
Терези 1
Фотопшцети 10
Термометри 2
Фотоштативи 4
Подовжувальні кільця 2
Фотоосвітлювачі 5
Комп'ютер 5
Слайд-сканер для фотоп­
лівки
1
Фотопринтер 1
Персональний комп'ю­
тер зі встановленим прог­
рамним забезпеченням
(програма «РЬоІозЬор») 1
Диски СО, ОУО

БІБЛІОГРАФІЯ

І.Агафонов А. В., Пожареная С. Т. Фотобукварь. — М.: Мир, 1993.

 1. Еунимович Д.З. Краткий курс фотографи. — М., 1975.

 2. Гринберг С. Цифровая фотография. Самоучитель. 3-є издание. — СПб.:
  Питер, 2004. — 352 с. 3.

 3. Йосиф Е. А. Фото-, кинотехника. — М., 1981.

 4. Краткий справочник фотолюбителя. — М.:Искусство,1985.

 5. Куртп-Фриче. Как избежать ошибок фотографии. — К.: Вища школа,
  1980.

 6. Ланський Є. М., Сичов В. Г. Вчись фотографувати. — К.: Техніка, 1975.

 7. Михалькович В. Й. Поетика фотографии. — М.: Искусство, 1990.

 8. Мухин К. А Фотополювання. — М.: Физкультура й спорт.
 1. Стпародуб Д. Азбука фотографии. — К.: Техника, 1985.

 2. Тим Дайли. Цифровая фотография для начинающих. АРТ-Родник,
  2003.

 3. Томицкий, Горбатпов. Цветная фотография. — М.: Легкая индустрия.

 4. Иофис А. Фотография для школьников. — М.: Планета, 1973.

 5. Фото-, кинотехника. Енциклопедия. — М.: Советская енциклопедия,
  1981

 6. Шахрова М. Обший курс фотографии. — К.: Вища школа.

 7. Шахрова М. М., Грезина Н. Г. Фотографія. — К.: Вища школа, 1993.

 8. Яштольд-Говорков В. О. Довідник фотолюбителя. — К.: Техніка.

346

ПРОГРАМА гуртка технічного дизайну

Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАПротягом історії свого розвитку людина намагалась прикрасити жит­тя, зробити привабливими необхідні речі: одяг, житло, посуд, знаряддя праці. У наш час широке впровадження техніки в усі галузі людської діяль­ності поставило художників перед необхідністю вирішення різних техніч­них й естетичних завдань у галузях машинобудування, приладобудування, транспорту та ін. Технічна естетика, або дизайн, у сучасних умовах спря­мований на формування гармонійного предметного середовища. Художнє конструювання споріднює матеріальне виробництво з мистецтвом і тим самим збагачує духовний світ людини.

Вивчення та пропаганда технічної естетики й художнього проектуван­ня є важливим завданням художньо-конструкторської освіти, що поєднує естетику, техніку, технологію, ергономіку, біоніку, економіку та ін. У наш час дизайн має відродити «душу речей», загублену в гонитві за кількістю та дешевизною.

Професія дизайнера в останні десятиріччя набула величезної популяр­ності, стала необхідною в усіх сферах життя й діяльності людини. Культу­ру виробництва слід виховувати в людині з дитячих років.

Саме тому у технічній творчості учнів надзвичайно актуальною є ро­бота гуртка технічного дизайну. Навчаючись у гуртку, учні ознайомлю­ються з технікою різних видів та її розвитком, проводять дослідження на зразках різноманітних транспортних засобів, конструюють і моделюють.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі технічного дизайну.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: оволодіння основами дизайну, знаннями у сфері су­
  часної техніки й технологій, поняттями проектування та виготовлення ма­
  кетів і моделей;

 • практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними матері­
  алами та інструментами; конструювання й моделювання макетів і моделей;

 • творчої: емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; задо­
  волення потреби особистості у творчій самореалізації, бажання творити і
  втілювати свої ідеї в життя;

 • соціальної: виховання культури праці й спілкування; формування
  позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегли­
  вість, працелюбство); пробудження та формування стійкого інтересу до
  дизайнерської, конструкторської справи; підготовка до активної професій­
  ної та громадської діяльності.

Програма гуртка технічного дизайну основного рівня розрахована на навчання учнів протягом 3 років. На опрацювання навчального матеріалу

347


на першому році навчання відводиться 144 год (4 год на тиждень), друго­му — 216 год (6 год на тиждень), третьому — 216 год (6 год на тиждень).

У гуртку учні поглиблюють свої знання з базових предметів: фізики, математики, трудового навчання, а також вивчають техніку малюнка, основи креслення, набувають необхідних навичок практичної роботи та ознайомлюються з інструментом і матеріалами, що використовуються в роботі дизайнера.

На першому році навчання перевага надається фронтальним методам, а також роботі в парах. Програмою другого року навчання передбачаєть­ся комбінування групових та індивідуальних методів. У роботі гуртка на третьому році навчання переважають індивідуальні форми роботи й само­стійна пошуково-дослідницька діяльність учнів, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, удосконалення набутих умінь, навичок, підготовки до змагань, конкурсів, виставок, підвищення майстерності.

Програма основного рівня першого року навчання розрахована на уч­нів 5-6 класів. Вона передбачає оволодіння азами науки дизайну та почат­ковими професійними навичками, формування у дітей творчого мислення, переконань щодо доцільності формування естетичного предметного сере­довища. У навчанні відбувається послідовний перехід від спостереження до абстрагування, від сприйняття зовнішньої форми до внутрішньої будо­ви конструкцій. Поступово у дітей формується об'ємно-просторове мис­лення за рахунок двобічного процесу: від об'єму до площини та навпаки. Учні набувають знання з техніки малюнка, початків креслення, необхідних навичок практичної роботи, знайомляться з інструментами дизайнера та матеріалами, що використовуються в роботі.

Програма гуртка технічного дизайну другого року навчання побудо­вана таким чином, щоб поглибити знання, отримані першого року навчан­ня, сформувати навички роботи з основними інструментами, матеріалами. Учні ознайомлюються з мовами дизайну та особливостями законів ерго­номіки. Використання комп'ютерної техніки й графічних редакторів різ­них рівнів сприяють ефективності навчання. Поряд з цим учні вивчають основи традиційного малюнка. Особлива увага приділяється практичній роботі — створенню макетів і моделей за особистим задумом.

Програмою гуртка третього року навчання передбачено організацію індивідуальної та самостійної пошуково-дослідницької діяльності учнів, спрямованої на створення й реалізацію власних технічних проектів, участь у конкурсах і виставках. У змісті програми розкриваються особливості про­цесу художнього конструювання: стадії проектування, проектної графіки і макетування як засобів проектної мови (передачі творчого замислу).

На третьому році навчання доцільно надавати учням самостійність у виборі шляхів отримання й творчого опрацювання інформації, необхідних для роботи матеріалів та інструменту. Учні мають здійснювати самокон­троль якості виконання готового проекту та вміти захищати свій виріб, висловлюючи власну думку.

Під час навчання учні використовують сучасні інформаційні технології.

Навчаючи учнів методиці художнього конструювання як особливому виду діяльності, керівник гуртка має обирати конкретні, найхарактерніші об'єкти, різні за призначенням, функціями та ступенем складності.

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття, між якими забезпечується наступність.

348


На практичних заняттях учні засвоюють методику проектування, по­єднують практичну діяльність з основними теоретичними принципами формоутворення та усвідомлення проектної ситуації, досліджують зразки різних транспортних засобів, вивчають технологічні прийоми й варіанти виготовлення окремих деталей, конструюють і моделюють техніку, виго­товляють вироби з різних матеріалів.

Навчально-виховний процес будується на основі методики особистіс-но-орієнтованого навчання й виховання. Під час проведення занять засто­совуються традиційні та інноваційні педагогічні технології, використову­ються сучасні інформаційно-технологічні засоби навчання.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюються на узагаль­нюючих заняттях (після вивчення кожної теми), виставках і змаганнях.

Наприкінці навчального року доцільно проводити підсумкові заняття, на яких аналізуються робота групи та кожного вихованця за рік, влашто­вуються виставки кращих учнівських робіт.

Програму гуртка можна використовувати під час занять у групах інди­відуального навчання, що організовуються відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма є орієнтовною, і керівник гуртка може вносити зміни й до­повнення у її зміст, ураховуючи інтереси дітей, стан матеріально-технічно­го забезпечення закладу та кількість годин, відведених на її вивчення.

Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Поняття про творчу діяльність дизайнера

16

4

12

3

Тематичний малюнок

24

6

18

4

Шрифти. Піктографічні знаки

14

4

10

5

Людина. Дизайн. Середовище

14

4

10

6

Художнє конструювання та макетування

66

10

56

7

Екскурсії

6

-

6

8

Підсумкове заняття

2

-

2

Разом

144

ЗО

144

349

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка