Програми з позашкільної освіти


електродвигунами типу ДИ-1-1; 2; 3. ДП-6 та ін. (84 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка6/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

електродвигунами типу ДИ-1-1; 2; 3. ДП-6 та ін. (84 год)

2.1. Способи поводження з інструментом (6 год)

Столярні та слюсарні інструменти. Вимірювальні інструменти й при­лади. Підготовка слюсарного інструмента до роботи. Підготовка до ро­боти з різальними інструментами. Свердла та їхнє використання під час роботи над моделями. Різьбонарізний інструмент, його використання в ро­боті. Послідовність і правила роботи різьбонарізним інструментом.

Практична робота. Робота з вимірювальними інструментами.

2.2. Конструкційні матеріали (6 год)

Поняття про матеріалознавство як науку. Матеріали, із яких виготов­ляють моделі автомобілів. Вимоги до матеріалів. Поняття про міцність ма­теріалів. Поняття про обробку й технологічність матеріалів. Конструкцій­ні та декоративні матеріали. Деревина, її застосування та обробка. Пласт­маси, їхня обробка та застосування. Метали та сплави, їхнє застосування й обробка. Різні види гуми, тканин, паперу, синтетичних плівок, їхні власти­вості. Лакофарбові матеріали.

Практична робота. Визначення сплавів чорних і кольорових мета­лів за допомогою мікроскопа.

2.3. Технологія обробки матеріалів (6 год)

Технологія обробки дерева, металів, пластмас. Механічна обробка ме­талів різанням. Покриття металів і сплавів. Клей, технологія склеювання.Практична робота. Обробка деревин, пластмас і металів на токар­них, точильних і фрезерних верстатах.

2.4. Конструювання моделі (66 год)

Поняття про порядок виготовлення найпростішої трасової моделі із використанням пластмаси, металів, дерева та ін.

Практична робота. Підготовка шаблонів, оправлень та іншого технологічного оснащення, що допомагає підвищити точність виготов­лення моделі. Виготовлення рами моделі, осей коліс, редуктора заднього моста, задніх і передніх стояків для кріплення коліс. Виготовлення стру-мознімача та деталей його кріплення. Конструювання й виготовлення форми для виплавки кузова. Виготовлення шин для коліс, деталей для закріплення конструкцій моделі. Складання моделі. Випробовування мо­делі на трасі.

3. Особливості роботи з мікроелектродвигуном постійного струму (12 год)

3.1. Електричний струм, опір, напруга (3 год)

Поняття про електричний струм (постійний і змінний). Елементарні основи електротехніки. Напруга, сила струму, опір. Закон Ома. Типи транс­форматорів і випрямлячів струму та їхнє застосування під час роботи з трасовими автомоделями.

45

3.2. Конструювання мікродвигунів (9 год)Електродвигун — силова установка трасової автомоделі. Загальна тео­рія електродвигуна. Принцип дії електродвигуна постійного струму. Бу­дова електродвигуна та призначення його основних деталей. Вимоги до електричних двигунів, які застосовують на трасових автомоделях. Елек­тродвигуни, що випускаються промисловістю. Характеристики електро­двигунів і регулювання кількості обертів. Техніка безпеки під час роботи з електричним двигуном та електричними приладами.

Практична робота. Зняття технічних характеристик двигуна на вип-робовувальному стенді. Удосконалення, виготовлення та експлуатація елек­тродвигуна. Виготовлення якоря, колектора, щіткотримачів, щіток мікро-електродвигуна. Виготовлення обмоток, корпусу, полюсних наконечників та інших деталей мікроелектродвигуна. Загальне складання електродвигуна. Регулювання й обкатка двигуна. Компонування двигуна на рамі моделі. Підготовка і проведення випробовування мікроелектродвигуна на стенді.

4. Розробка та виготовлення моделі — копії класу «Е8-24 т» спортпрототипів з мікроелектродвигуном (81 год)

4.1. Види і конструкції спортивних автомобілів. Автомобілі класичної
компоновки. Автомобілі з приводами на задню вісь. Подібність до прототи­
пу автомобіля

Технічні вимоги до трасових моделей автомобілів моделі — копії кла­су «Е8-24 ш» спортпрототипів із мікроелектродвигуном.

Основні вузли та деталі трасової моделі — копії класу «Е8-24 т» спортпрототипів із мікроелектродвигуном.

Техніка безпеки під час виготовлення трасової моделі.Практична робота. Виготовлення складального креслення моделі класу «Е8-24 т»

4.2. Виготовлення окремих деталей (69 год)

Типи компонування деталей окремих конструкцій автомобілів. Основ­ні вузли та деталі трасової моделі — копії класу «Е8-24 ш» спортпрототи­пів із мікроелектродвигуном. Ходова частина. Двигун. Кузов. Види й типи кузовів: суцільно дерев'яні, суцільно пластмасові, суцільно металеві, приз­начення, переваги та недоліки. Передні мости. Конструкція елементів пе­реднього моста. Задній міст. Вибір схеми. Конструкція заднього моста. Ре­дуктор заднього моста. Технологія виготовлення редуктора.

Практична робота. Виготовлення робочих креслень моделі, окре­мих вузлів і деталей. Підготовка матеріалів та інструменту до роботи над моделлю. Виготовлення пристроїв для роботи над окремими деталями. Виготовлення рами, шасі й передавального механізму, деталей ходової частини моделі, струмознімача, кузова, шин для коліс і кріпильних дета­лей. Виготовлення редукторів переднього та заднього мостів. Виготовлен­ня кузова з тонкого оргскла й платмас. Обробка кузова моделі. Складан­ня ходової частини моделі. Шпаклювання, Грунтування, фарбування кузо­ва олійними, нітро- та синтетичними лакофарбованими матеріалами. На­несення написів та оздоблювання моделі.

4.3. Складання й випробовування моделі (6 год)

Поняття про порядок виконання розрахунків швидкості руху моделі на трасі. Визначення діаметра та частоти обертання коліс моделі. Поняття про види опору під час руху моделі на трасі.

46

Практична робота. Складання, регулювання й випробування моде­лі на випробовувальних стендах і на автотрасі.5. Сучасні технології виготовлення корпусу моделі з паперу, картону, деревини і пластмас (6 год)

5.1. Виготовлення одиничне та серійне (3 год)

Поняття про технологічний процес. Різні види виробництва: одинич­не, серійне та масове. Технологія одиничного виробництва та його взає­мозв'язок із технологією виготовлення моделей. Поняття про технічну ес­тетику й художнє конструювання, технології пап'є-маше. Способи оброб­ки корпусу. Технологія фарбування моделі. Обробка поверхонь моделі.

5.2. Виготовлення кузова моделі (3 год)

Практична робота. Виготовлення корпусу з тонкого оргскла і пластмас.

6. Поняття про основи раціоналізаторської роботи (12 год)

Мета і завдання раціоналізаторської роботи в гуртку. Пристосуван­ня для виготовлення і складання струмознімачів і підшипників ковзання моделі. Пристосування для виготовлення деталей коліс (дисків, шин, вісі тощо).

Розробка конструкції виготовлення рам й окремих конструктивних де­талей. Технологія винаходу для виготовлення деталей ходової частини.

Практична робота. Виготовлення шаблонів, оправлень та іншого технологічного оснащення для виготовлення різних деталей і частин моделі.

7. Регулювання моделі. Пробні запуски (9 год)

Регулювання механізмів моделі. Регулювання кількості обертів елек­тродвигунів.Практична робота. Складання моделі, кріплення кузова, регулю­вання струмознімача і балансування моделі. Перевірка роботи вузлів і де­талей моделі. Ходові випробовування моделей. Регулювання механізмів моделі та усунення несправностей, виявлених під час випробувань. Прове­дення технічного огляду моделей.

8. Підготовка до змагань. Виготовлення тари для транспортування

моделей (3 год)

Кваліфікаційні вимоги до учасників змагань із трасових моделей. Ком­плектування складу команди. Форма, емблема команди. Технічні вимоги до тари для транспортування моделі до місця змагань. Порядок розробки й виготовлення тари.

Практична робота. Виготовлення тари для транспортування моде­лей до місця змагань, сувенірів, емблеми.

9. Проведення змагань на трасових моделях (3 год)

Ознайомлення учнів із правилами проведення змагань. Підготовка ро­боти суддівської колегії. Підготовка до теоретичного заліку й конкурсу ерудитів.

Практична робота. Підготовка місць для глядачів і учасників. Під­готовка необхідної стартової документації змагань.

Робота з моделями на змаганнях.

47

10. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний період. Узагаль­нення знань, умінь і навичок учнів. Успіхи й недоліки в роботі гуртка і кожного учня. Характеристика кращих робіт і гуртківців. Нагородження гуртківців за сумлінну роботу.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття. Техніка безпеки під час роботи з інструментами

3

3

-

2

2.1


2.2 2.3

Розробка і виготовлення моделі -копії ав­томобіля з відкритими колесами (форму­ла) класу «Р-1»: конструювання моделі; механізми та деталі конструкції; складання та випробування

45

(6)


(36) (3)

3 3

3 33 3

3

Виготовлення шин для моделей методом вулканізації

3

1

2

4

Виготовлення корпусів для моделей ме­тодом формування і штампування

3

1

2

5.

5.1


5.2 5.3

Модель-копія зі стандартною конфігура­цією рами та двигуна (вантажівка): складання конструкції моделі; конструкція деталей і механізмів; з'єднання комплектуючих, запуск

51

(6)


(42) (3)

3 3

3 39 3

6

6.1 6.2 6.3

Модель-копія зі стандартною конфігура­цією рами та двигуна («Ретро»): складальне креслення; деталі, вузли, конструкції; складання й випробування

51 (6) (42)

(3)

3 3

3 39 3

7 7.1

7.2 7.3

Модель за власним задумом класу «С-7»: конструювання моделі; механізми та деталі конструкції; складання й випробування

48 (6) (39) (3)

3 3 1

3 36

2


8

Виготовлення (удосконалення) траси для моделей

6

-

6

9

Підготовка і проведення змагань моде­лей

3

1

2

10

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

32

184

48

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Техніка безпеки під час роботи з інструментами. Мета і завдання гуртка на другому році занять. Досягнення моделістів у літній період.

2. Розробка й виготовлення моделі — копії автомобіля з відкритими колесами (формула) класу «Р-1» (45 год)

2.1. Конструювання моделі (6 год)

Конструкція та класифікація моделей із відкритими колесами. Понят­тя про технічні вимоги до трасових моделей класу «Р-1». Загальна будова моделі класу «Р-1». Аналіз технічної документації й виготовлених моделей класу «Р-1».

Практична робота. Виготовлення креслень, деталей і вузлів моделі.

2.2. Механізми та деталі конструкції (36 год)

Конструкція та класифікація перегонових автомобілів. Основні вузли й деталі трасової моделі — копії класу «Р-1», призначення, переваги та недо­ліки. Боротьба за швидкість і напрями розвитку перегонових автомобілів.

Практична робота. Виготовлення необхідного технологічного ос­нащення. Ходова частина. Двигун. Кузов. Передній міст. Конструкція еле­ментів переднього моста. Задній міст. Вибір схеми. Конструкція заднього моста. Редуктор заднього моста. Технологія виготовлення редуктора. Де­талі струмознімача. Мікроелектродвигун.

2.3.Складання та випробування моделей (3 год)

Поняття про порядок виконання розрахунків швидкості руху моделі на трасі. Визначення діаметра і частоти обертання коліс моделі. Поняття про види опору під час руху моделі на трасі.

Практична робота. Складання, регулювання і випробування моде­лі на випробувальних стендах та автотрасі.

3. Виготовлення шин для моделей (3 год)

Поняття про технологію виготовлення деталей із гуми. Властивості гу­ми. Конструкція прес-форм і технологія їхнього виготовлення. Порядок виготовлення шин для моделей.

Практична робота. Виготовлення прес-форм і шин для моделей.

4. Виготовлення корпусів для моделей методом формування й штампування (3 год)

Формування деталей методом вакуумування. Технологічне оснащення для виготовлення корпусів моделей з оргскла і пластмас.

Практична робота. Виготовлення корпусів моделей і технологічно­го оснащення для їхнього формування. Виготовлення корпусу моделі за власним кресленням.

5. Модель — копія із стандарною конфігурацією рами та двигуна (вантажівка) (51 год)

5.1. Складання конструкції моделі (6 год)

Поняття про технічні вимоги до трасових моделей класу «Вантажів­ка». Загальна будова трасової моделі автомобіля класу «Вантажівка». Практична робота. Виготовлення креслень деталей і вузлів моделі.

49

5.2. Конструкція деталей і механізмів (42 год)

Вибір конструкції й визначення порядку виготовлення деталей моделі.

Особливості конструкції рами, підвіски шасі та підшипника ковзання моделі класу «Вантажівка».Практична робота. Виготовлення робочих креслень моделі, окре­мих вузлів і деталей. Підготовка матеріалів та інструменту до роботи над окремими деталями. Виготовлення рами, шасі й передавального механіз­му, деталей хордової частини моделі, струмознімача, кузова, шин для ко­ліс і кріпильних деталей. Виготовлення редукторів заднього моста. Виго­товлення кузова з тонкого оргскла і пластмас. Обробка кузова моделі. Складання ходової частини моделі. Шпаклювання, Грунтування, фарбу­вання кузова олійними, нітро- та синтетичними лакофарбованими матері­алами. Нанесення написів й оздоблювання моделі.

5.3. З'єднання комплектуючих, запуск моделей (3 год)
Практична робота. Складання і налагодження моделі. Випробову­
вання моделі на трасі.

6. Модель — копія зі стандартною конфігурацією рами та двигуна («Ретро») (51 год)

6.1. Складальне креслення (6 год)

Історія вітчизняного автомобілебудування. Класифікація сучасних ав­томобілів. Способи виготовлення моделей-коігій. Поняття про масштаб. Використання масштабної лінійки й масштабної сітки при проектуванні моделей.

Практична робота. Виготовлення складального креслення.

6.2. Деталі, вузли, конструкції (42 год )

Технологія виготовлення корпусу та інших деталей моделей-копій.

Конструкції коліс. Міцність і надійність. Шини та способи їхнього ви­готовлення.

Технологія виготовлення рам з окремих конструктивних деталей.

Типи компонування деталей окремих конструкцій автомобілів.

Технологія виготовлення кузова моделі. Технологія складання ходової частини моделі.Практична робота. Підготовка шаблонів, оправлень та іншого тех­нологічного оснащення для моделі. Виготовлення робочих креслень, дета­лей моделі «Ретро». Суцільнометалева рама. Редуктор заднього моста. Пе­редні напіввісі. Колеса. Струмопровідний механізм. Стояки переднього моста. Мікроелектродвигун. Кузов моделі та фурнітура. Кріпильні деталі.

6.3. Складання та випробування моделей (3 год)

Практична робота. Складання ходової частини моделі. Складання моделі в цілому. Випробовування діючих моделей. Регулювання механіз­мів моделі та усунення несправностей, виявлених під час випробувань.

7. Модель за власним задумом вільної конструкції класу «С-7» (48 год)

7.1. Конструювання моделі (6 год)

Методи формулювання технічних завдань і пошуку нових технічних рішень. Поняття про дизайн. Розробка графічних проектів моделей авто­мобілів.

Практична робота. Проектування складального креслення.

50

7.2. Механізми та деталі конструкції (39 год)Автомобілі класичної компоновки. Автомобілі з приводами задньої осі. Типи компонування деталей окремих конструкцій автомобілів. Техні­ка безпеки під час роботи по виготовленню трасової моделі. Вивчення зов­нішньої характеристики двигуна.

Практична робота. Підготовка матеріалів та інструменту до робо­ти над моделлю. Виготовлення робочих креслень моделі, окремих вузлів і деталей.

Виготовлення пристроїв для роботи над окремими деталями. Ходова частина. Двигун. Редуктор заднього моста. Струмопровідний механізм. Стояки для кріплення переднього моста. Вісі для переднього й заднього моста. Кузов моделі та фурнітура. Кріпильні деталі.

7.3. Складання та випробування моделей (3 год)

Практична робота. Складання моделі. Проведення випробувань моделі на трасі.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка