Програми з позашкільної освіти


Заходи безпеки під час тренувань та проведення змагань (6 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка8/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
#13119
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54

6. Заходи безпеки під час тренувань та проведення змагань (6 год)

Заходи безпеки, пов'язані з правильною організацією навчально-тре­нувальних занять і змагань. Заходи безпеки, пов'язані з технічним станом картів, екіпіруванням та одягом спортсменів, станом здоров'я й само­почуттям. Заходи безпеки з медичного та протипожежного забезпечення.

Практична робота. Підготовка майданчика для тренувань. Техніч­ний огляд карта. Підготовка протипожежного та медичного спорядження.

57

7. Змагання з автоспорту. Правила змагань із картингу (4 год)Види змагань. Спортивні звання й розряди, порядок їхнього присвоєн­ня. Порядок проведення змагань, суддівство, правила поведінки учасників змагань, сигнальні прапори.

Практична робота. Підготовка картодрому до навчальної їзди на карті. Підготовка й технічний огляд картів. Заправка паливною сумішшю. Запуск і зупинка двигуна.

8. Підготовка картів до тренувань і змагань (20 год)

Техніка безпеки при роботі з інструментом під час обслуговування картів. Огляд нових конструкцій картів. Розрахунок вузлів ходової части­ни карта на міцність. Поняття про форсування двигуна, аналіз сучасних конструкцій двигунів. Удосконалення агрегатів і механізмів карта.

Практична робота. Розбирання та складання двигуна. Установлен­ня його на карт. Налагодження й обкатка. Монтаж і встановлення систем живлення, запалювання, гальмування та паливної системи. Ходові випро­бовування.

9. Спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Перша долікарняна допомога (4 год)

Кісткова система, зв'язувальний апарат і суглоби, їхня будова та взає­модія. Кровообіг, обмін речовин. Значення відпочинку й сну в забезпечен­ні працездатності спортсменів. Роль центральної нервової системи у діяль­ності всього організму. Недопустимість куріння, вживанню алкоголю та наркотиків. Значення фізичних вправ для розвитку фізичних і духовних здібностей, підвищення спортивних результатів. Правила особистої гігієни.

Профілактитка спортивних травм. Перша допомога при травмуваннях.Практична робота. Вправи для розвитку рухомих якостей картин­гістів різного віку й кваліфікації, а також ті, що сприяють швидкій реакції їхнього орієнтування на трасі, керування, гальмування. Плавання, легко­атлетичні види вправ.

10. Навчальна їзда на карті (26 год)

Вступний інструктаж. Ознайомлення з послідовністю проїзду трасою за розміткою. Посадка водія. Способи керування картом при проходжен­ні різних елементів траси.

Практична робота. Виконання вправ щодо водіння карта:

а) посадка водія, освоєння правильного положення рук на кермі, опе­
рування важелем перемикання передач, педалями (при непрацюючому
двигуні);

б) запуск двигуна;

в) відпрацювання руху з місця, гальмування на нерухомому карті;

г) перемикання передачі на нерухомому карті;
ґ) рух із місця та гальмування;

д) розганяння по прямій;

ж) перемикання на нижчу передачу; з)відпрацювання техніки старту;

е) способи гальмування;
є) вивід карта із заносу;

к) проходження кривих на максимальній швидкості (без заносу).

58

11. Спортивно-тренувальна їзда на карті (ЗО год)

Рух і маневрування на майданчику, обладнаному для фігурного водін­ня. Техніка проходження траси з поворотами різного радіусу та напрямку. Способи й техніка обгону на трасі. Техніка і тактика старту, руху по дис­танції, обгону та фінішування. Вибір місця після старту.

Практична робота. Виконання практичних вправ із водіння.

12. Організація й проведення змагань (8 год)

Питання організації змагань. Підготовка та оформлення місця прове­дення змагань.Практична робота. Участь у змаганнях і в суддівстві змагань.

13. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження гуртківців. Реко­мендації щодо проведення літнього періоду.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Елементи теорії руху автомобіля

12

6

6

3

Двотактні двигуни внутрішнього згорання

21

3

18

4

Класифікація та технічні вимоги до кар­тів. Правила змагань

зо

18

12

5

Підготовка картів до тренувань і змагань

27

3

24

6

Заходи безпеки на тренуваннях і змаганнях

12

3

9

7

Спортивно-тренувальна їзда на карті. Ке­рування картом в екстремальних умовах

69

6

63

8

Психофізіологічна та спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Долікар-няна допомога

9

3

6

9

Організація та проведення кваліфікацій­них змагань

15

3

12

10

Екскурсії

12

-

12

11

Технічна конференція

3

3

-

12

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

54

162

59

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год)

Обговорення плану роботи гуртка. Інструктаж із техніки безпеки. Зав­дання на навчальний рік.

2. Елементи теорії руху автомобіля (12 год)

Основні сили та моменти, діючі на автомобіль. Поняття про керова­ність автомобіля. Динамічні особливості старту та розгону. Сили й момен­ти, які діють на передню та задню осі. Сили при гальмуванні. Сили під час руху на повороті без бокового зносу коліс; рух із зносом задніх коліс, із зносом усіх коліс.

Практична робота. Показати основні сили, що діють на автомо­біль під час прямолінійного руху, а також на автомобіль, який повертає. Те ж саме при прискоренні та гальмуванні.

3. Двотактні двигуни внутрішнього згорання (21 год)

Типи двигунів. Поняття про теоретичний розрахунок двигуна. Фази газорозподілу. Способи виявлення та усунення несправностей двигуна. Технологія ремонту кривошипно-шатунного механізму. Правила розби­рання та складання картера двигуна. Регулювання, запалювання й добір свічок запалювання. Види паливо-мастильних матеріалів для двигунів. Поняття про октанове число. Карбюратор.

Практична робота. Показати фази розподілу чотири- та двотак­тного двигуна. Відрегулювати випередження запалювання. Підбір свічок запалювання. Приготування паливної суміші.

4. Класифікація й технічні вимоги до картів. Правила змагань (ЗО год)

Організація змагань. Присвоєння спортивних звань і розрядів, спор­тивна класифікація.

Практична робота. Розподілення картів за класами. Виконання технічних вимог. Дотримання правил змагань. Підготовка та участь у зма­ганнях.

5. Підготовка картів до тренувань та змагань (27 год)

Техніка безпеки при роботі з інструментом під час обслуговування картів. Огляд нових конструкцій картів. Розрахунок вузлів ходової части­ни карта на міцність. Поняття про форсування двигуна, аналіз сучасних конструкцій двигунів. Удосконалення агрегатів і механізмів карта.

Практична робота. Розбирання та складання двигуна. Встановлен­ня на карт. Налагодження та обкатка. Монтаж і встановлення систем жив­лення, запалювання, гальмування та паливної системи. Ходові випробову­вання.

6. Заходи безпеки на тренуваннях і змаганнях (12 год)

Заходи безпеки, що сприяють правильній організації й дотриманню дисципліни під час навчально-тренувальних занять і змагань. Заходи без­пеки, пов'язані з технічним станом картів, екіпіруванням, станом здоров'я учнів. Заходи безпеки з медичного та протипожежного забезпечення.

Практична робота. Долікарняна допомога.

60

7. Спортивно-тренувальна їзда на карті (69 год)Керування картом в екстремальних умовах. Вплив породних умов на керованість карта. Тактика ведення перегонів. Техніка старту. Проход­ження поворотів. Техніка гальмування.

Практична робота. Виконання вправ та маневрування. Відпрацю­вання техніки швидкісного проходження складних ділянок траси.

8. Психофізіологічна та спеціальна фізична підготовка до участі у змаганнях. Долікарняна допомога (9 год)

Роль і значення психічного стану спортсменів на змаганнях. Вправи, які сприяють швидкому орієнтуванню на трасі та реакції оперування орга­нами керування. Загальна фізична підготовка.

Практична робота. Виконання вправ за індивідуальними планами тренувань і фізичної підготовки гуртківців. Засоби долікарняної допомоги.

9. Організація та проведення кваліфікаційних змагань (15 год)

Правила й порядок проведення змагань. Техніка безпеки під час зма­гань. Оформлення ліцензій.

Практична робота. Підготовка та оформлення місця проведення змагань. Участь у змаганнях і суддівстві.

10. Екскурсії (12 год)

Ознайомлення з роботою місцевих спортивних клубів, шкіл. Відвідан­ня виставок, змагань.

11. Технічна конференція (3 год)

Обговорення питань конструкторських рішень у побудові карта, орга­нізації та проведення кваліфікаційних змагань із картингу тощо.

12. Підсумкове заняття (3 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртків­ців. Рекомендації щодо роботи в літній період.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:


 • історію автомобілебудування та сучасні карти;

 • техніку безпеки під час виконання робіт і користування інструментом;

 • елементи теорії руху автомобіля;

 • заходи безпеки під час тренувань і проведення змагань;

 • правила змагань із картингу;

 • класифікацію картів та їхню будову;

 • типи двигунів і принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння;

 • способи визначення та усунення можливих несправностей;

 • способи керування картом при проходженні різних елементів траси.

Учні мають уміти:

 • розбирати та складати двигун карта;

 • виконувати загальне технічне обслуговування карта;

61

 • усувати можливі несправності;

 • приготувати паливну суміш;

 • підготувати майданчик для тренувань, протипожежне та медичне
  спорядження;

 • надавати першу допомогу при травмуваннях;

 • виконувати різні вправи з водіння карта;

 • керувати картом в екстремальних умовах.

БІБЛЮГАФІЯ

 1. Возрастная анатомия й физиология. Учебное пособие.—2002.

 2. Єрецький М. І. Автомобіль-карт. —М.: Вид-во ДТСААФ СРСР, 1976.

 3. Програма підготовки картингістів. — Київська ДЮСТШ з автомото-
  спорту, 1997.

 4. Рихтер Т. Картинг. — М., 1988.

 5. Сінгуріді Е. Г. Автомобільний спорт. — М.: Вид-во ДТСААФ СРСР,
  1986.

 6. Тодоров М. Р. Картинг. Изд.2-е. — М., 2002.

 7. Уриханян X. П. Картинг — спорт юньк. — М., 1988.

ПРОГРАМА гуртка авіамоделювання

Основний і вищий рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Авіамоделювання — поширений вид технічної творчості. Це одне з улюблених занять учнівської молоді, масовий технічний вид спорту, що допомагає ознайомитися зі світом авіації.

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце­сі авіамоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:


 • пізнавальної: ознайомлення з технічними видами спорту; основа­
  ми авіаційних наук і технологій, поняттями про основні технологічні при­
  йоми проектування та виготовлення авіамоделей;

 • практичної: набуття техніко-технологічних умінь і навичок; нав­
  чання технологій виготовлення різних класів моделей за кресленнями й
  власної конструкції та їхньої експлуатації; практичних навичок у проекту­
  ванні авіамоделей різного функціонального призначення, їхнього регулю­
  вання та запуску, робота з різним інструментом;

 • творчої: формування майстерності виготовлення авіамоделей, роз­
  виток технічного мислення, конструкторських здібностей, стійкого інтере­
  су до технічної творчості;

 • соціальної: виховання культури праці; професійне самовизначення,
  обгрунтований вибір професії з урахуванням власних інтересів та здібностей;
  формування й розвиток позитивних якостей емоціонально-вольової сфери
  особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності.

Програма спрямована на розвиток просторової уяви, поглиблення шкільних знань у галузі практичного конструювання різноманітних лі­тальних об'єктів. В основі програми — особистісно орієнтоване навчання, що враховує потреби кожного гуртківця, його здібності, уміння та навич­ки і допомагає в повній мірі виявити та проявити творчий потенціал учнів.

Заняття в гуртку сприяють вихованню любові до Української держави, розумінню її місця як авіаційної і космічної держави у світовому співтова­ристві, громадянському самоствердженню.

Програма передбачає триступеневу форму організації навчально-виховного процесу.

Програма гуртка авіамоделювання основного рівня першого року навчання розрахована на учнів 10-12 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год (4 год на тиждень). Теоретичні заняття пере­дують практичній роботі, що сприяє застосуванню знання на практиці, сві­домій і творчій роботі гуртківців над виготовленням моделей.

Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарата, призначенням вузлів, деталей, його аеродинамічними характеристиками. Усі моделі слід виго­товляти за ескізами та кресленнями. Корисно проводити нескладні розра-

63

хунки площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, викорис­товуючи мікрокалькулятор або персональний комп'ютер.Керівнику гуртка необхідно підтримувати гуртківців та заохочувати їх до самостійних конструкторських і технологічних рішень при виготов­ленні деталей і вузлів моделей.

Важливе місце у практичній роботі гуртка надається проведенню льот­них випробувань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Керівник гуртка сприяє розвитку творчих здібностей учнів, проводить конкурси та захисти фантастичних проектів, а також ознайомлює з еле­ментами вирішення конструкторських задач і заохочує учнів до участі у конкурсах і виставках науково-технічної творчості.

Значну увагу в роботі з учнями слід приділяти набуттю практичних навичок роботи на комп'ютері при вирішенні конкретних конструктор­ських задач. Необхідно виробити в них ставлення до комп'ютера як до необхідного інструмента в повсякденній роботі.

Протягом навчального року проводяться тематичні екскурсії на вис­тавки технічної творчості, в лабораторії авіамоделювання, на підприємст­ва авіаційної промисловості. Це дає можливість розширити знання учнів про сучасне виробництво, конструкції літальних апаратів.Програма гуртка авіамоделювання основного рівня другого року нав­чання розрахована на підлітків 12-15 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 гол (6 год на тиждень). У гуртках другого року навчання учні поглиблюють знання з авіаційної техніки й авіамоделізму, будують вільнолітаючі та кордові літаючі моделі нечемпіонатних конструкцій і моделі ракет.

Теоретичні заняття, як правило, повинні передувати практичній роботі. Такий підхід готує гуртківців до свідомої та творчої роботи над моделями, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці.Усі моделі слід виготовляти за ескізами та кресленнями. За такої умови гуртківці вчаться читати креслення, складати їх, що розвиває просторову уяву.

Корисно також проводити обчислення площі крила, стабілізатора, перерізів деталей, маси моделі, використовуючи прикладні програми для персональних комп'ютерів.

Перед початком роботи над моделлю кожний гуртківець повинен ознайомитися з конструкцією літального апарата, його аеродинамічними характеристиками та призначенням вузлів і деталей.Керівнику гуртка необхідно підтримувати та заохочувати гуртківців до самостійних конструктивних і технологічних рішень при виготовленні деталей і вузлів моделей, домагатися, щоб усі роботи з побудови моделей виконувалися точно й ретельно та були доведені до кінця. Значному підви­щенню якості навчання сприяє демонстрація на виставках і конкурсах гото­вої моделі, її деталей, вузлів та агрегатів, захист проектів і конструктор­ських рішень. Важливе місце в практичній роботі гуртка належить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях.

Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здібностей вихованців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практичних нави­чок у вирішенні конструкторських задач різними методами та прийомами роботи.

Робота на комп'ютері має систематичний характер. Гуртківці повинні оволодіти прийомами роботи з різними пакетами прикладних програм.

64

Програма орієнтовна, тому керівник гуртка при плануванні своєї роботи повинен ураховувати інтереси гуртківців, ступінь їхньої підготовки, реальні можливості та матеріальну базу позашкільного закладу.Програма гуртка авіамоделювання вищого рівня навчання передбачає індивідуальне навчання і розрахована на юнаків 14-18 років. На опра­цювання навчального матеріалу відводиться 360 год (10 год на тиждень). Кількість вихованців у гуртку вищого рівня навчання становить 3-5 учнів.

Програма передбачає поглиблене вивчення основ аеродинаміки, мате­ріалознавства, володіння основами проектування та конструювання, во­лодіння технологією обробки різних матеріалів і навичками самостійної роботи на станках та обладнанні, вільне володіння прийомами вирішення конструкторсько-технологічних задач і роботи на комп'ютері. Гуртківці повинні самостійно здійснювати проектно-технологічну діяльність, уміти працювати в колективі, свідомо приймати рішення та нести за них від­повідальність, передбачати наслідки власних дій, уміти поєднувати індиві­дуальні потреби та бажання з інтересами команди та членів гуртка.

Об'єктами роботи гуртка є вільнолітаючі та кордові літаючі моделі чемігіонатних конструкцій, радіокеровані моделі, спортивні моделі ракет та експериментальні літаючі моделі.

Кожен вихованець будує модель за індивідуальним проектом. Робота над моделлю може тривати більше одного навчального року і передбачає поетапне виконання робіт для досягнення очікуваних результатів. Уся ро­бота повинна мати творчий і науково-дослідницький характер.

Програмою передбачена дослідницька робота у секції МАН. Основ­ними напрямами цієї роботи є: виявлення впливу форми профілю крила та дії турболізаторів крила на якість планування моделі, дослідження крил із різним подовженням і конфігурацією, роботи з доробки мікродвигунів для підвищення їх потужності, експериментальні моделі ракет, дослідження впливу геометричної форми моделі на її стабільний політ, типи парашутних систем для моделей ракет, моделі ракетопланів із м'яким крилом, одночас­ний запуск трьох ракетних двигунів на старті, багатоступеневі моделі ракет.

Перед початком експериментальної роботи необхідно ознайомити гуртківця з методикою проведення досліджень. Для цього необхідно скласти проект роботи, у якому передбачити: програми дій, план виконан­ня робіт, очікувані результати роботи. Провести теоретичні дослідження й підкріпити їх практичними дослідами. Результати роботи заслуховуються на засіданні наукової секції гуртка.

Особливою формою експериментальної роботи є виготовлення мо­делей для встановлення авіамодельних рекордів. Ця робота потребує глибокого знання теорії польоту, а також технології виготовлення літаю­чих моделей. Робота над моделлю має експериментальне-дослідницький характер і включає в себе всі попередні етапи.

Ця програма орієнтовна. Керівник гуртка сам може визначати, скільки годин потрібно для засвоєння тієї чи іншої теми, із чого розпочинати робо­ту. На період літніх канікул складається додатковий план підготовки та участі гуртківців у змаганнях з урахуванням навчально-тематичного плану.

Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до По­ложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по­зашкільних навчальних закладах.

65

Зміст програми реалізується за допомогою сучасних педагогічних тех­нологій освіти: проектної технології й технології формування творчої осо­бистості.Технологія проектування передбачає: розв'язання учнем або групою учнів певної проблеми; використання різноманітних методів, засобів нав­чання; інтегрування знань, умінь із різних галузей науки, техніки, творчос­ті. Навчальне проектування орієнтоване на самостійну діяльність учнів — індивідуальну, парну або групову, упродовж визначеного відрізка часу.

Технологія формування творчої особистості передбачає визнання учня головною дійовою фігурою навчально-виховного процесу, створення в гуртку середовища пізнання, у якому реалізуються творчі здібності учнів, розвивається мислення та формується творча особистість.

Програма підготовлена з урахуванням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з трудового навчання, математики, фізики, інформатики.

До програми гуртка додано перелік обладнання та інструментів, пот­рібних для організації роботи гуртка авіамоделювання, орієнтовну тема­тику лекцій і бесід про авіацію, а також бібліографію.Основний рівень, перший рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Теоретичні основи польоту літаючих мо­делей

2

2

-

3

Матеріали та інструменти для виготов­лення моделей

8

2

6

4

Технологія виготовлення літаючих моделей

6

2

4

5

Авіамодельні двигуни. Гумомотор

6

2

4

6 6.1 6.2

Проектування та виготовлення літаючих моделей: моделі літальних апаратів, легших за повітря; моделі літальних апаратів, важчих за повітря

72 (20) (52)

4

8


16 44

7

Регулювальні та тренувальні запуски мо­делей

26

4

20

8

Основи технічної творчості. Елементи вирішення винахідницьких задач. Прийо­ми проектування на ПК

12

4

8

9

Екскурсії, конкурси, вистави, бесіди

8

-

8

10

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

144

32

ПО

66

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (2 год)

Відомості з історії розвитку авіації та авіамоделізму. Авіамоделізм — технічний вид спорту. Ознайомлення з історією гуртка, показ моделей лі­таків, планерів, повітряних зміїв. Програма гуртка на навчальний рік. Умови роботи гуртка. Техніка безпеки.

2. Теоретичні основи польоту літаючих моделей (2 год)

Елементарні відомості з аеродинаміки. Відомості про повітря, його основні властивості. Рух тіл у повітрі, сила опору, що виникає при різних формах тіла. Підіймальна сила та центр ваги тіла. Пікірування й кабрування.

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка