Програми з позашкільної освіти


Матеріали та інструменти для виготовлення моделей (8 год)Скачати 10.02 Mb.
Сторінка9/54
Дата конвертації23.03.2017
Розмір10.02 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54

3. Матеріали та інструменти для виготовлення моделей (8 год)

Матеріали, що застосовуються в авіамоделюванні. Вимоги до матеріа­лів для літаючих моделей. Поняття про міцність. Поняття про обробку ма­теріалів.Деревина. Застосування та обробка деревини. Будова деревини, її не­доліки та дефекти. Породи деревини, що застосовуються в авіамоделюван­ні. Матеріали з деревини: пиломатеріали, рейки, шпон, фанера, їх застосу­вання в авіамоделюванні.

Гума, папір, нитки, синтетичні плівки.Гума. Напівфабрикати з вулканізованої гуми: листи, стрічки, нитки, їх призначення. Сорти авіамодельних гум для гумових моторів, їх характе­ристики.

Папір. Види паперу: цигарковий, калька, конденсаторний, ватман, мі-калентний. їх застосування та призначення.

Нитки. Види ниток: швацькі, синтетичні.Синтетичні плівки. Види синтетичних плівок: поліетиленові, триаце­татні, лавсанові.

Клей і технологія склеювання.Фізико-хімічні основи склеювання. Адгезія. Види клеїв. Клеї, що сох­нуть, і клеї, що полімеризуються. Технологія підготовки поверхонь, тех­нологія склеювання. Вибір клею. Техніка безпеки при роботі з клеями.

Контрольно-вимірювальні інструменти. Лінійка, косинець, транспортир.Інструменти для столярних робіт. Ножі (шевські, модельні, скальпелі), лобзики, рубанки, ножівки, шліфувальні бруски.

Інструменти для обпилювання. Рашпілі, напилки, надфілі, лещата нас­тільні, ручні. Затискачі. Струбцини малі, шпильки (голки).

Інструменти для свердління. Спіральні свердла, ручні дрилі.Інструменти для монтажу. Викрутки монтажні, молотки, пінцети, плоскогубці, круглогубці, гострогубці (бокові, монтажні), ключі Ґанкові (прості).

Практична робота. Обробка деревини. Розмітка та розмічальний інструмент. Способи та види обробки деревини й матеріалів із неї: стру­гання, пиляння, шліфування.

4. Технологія виготовлення літаючих моделей (6 год)

Технологія обробки паперу, картону, фанери та деревини. Відомості про порядок виготовлення моделей, послідовність роботи. Способи кон-

67

тролю правильності виготовлення окремих деталей моделі за шаблонами. Організація робочого місця. Зберігання деталей і вузлів моделей.Практична робота. Виготовлення найпростіших літаючих моделей за шаблонами.

5. Авіамодельні двигуни. Гумомотор (6 год)

Авіаційні двигуни. Типи авіамодельних двигунів. Технологія виготов­лення гумомотора. Вибір та обробка гуми. Допоміжні пристрої. Робота гу-момотора та його зберігання.

Практична робота. Виготовлення гумомотора.

6. Проектування та виготовлення літаючих моделей (72 год)

Види найпростіших моделей літальних апаратів, їх призначення, за­гальні вимоги. Моделі літальних апаратів, легших і важчих за повітря.6.1. Моделі літальних апаратів, легших за повітря (20 год)

Повітряні кулі (аеростати), стратостати, дирижаблі — літальні апара­ти, легші за повітря. Поняття про закон Архімеда стосовно до газів. Осно­ви польоту теплової та газонаповненої повітряної кулі. Історія розвитку світового повітроплавання. Застосування повітряних куль, стратостатів і дирижаблів у господарстві.

Моделі повітряних куль. Будова моделей повітряних куль. Матеріали, що використовуються при виготовленні моделі. Вибір матеріалів для виго­товлення кулі.

Практична робота. Побудова креслення смуги (викрійки). Виготов­лення шаблону. Способи склеювання смуг кулі та горловини. Зарівнюван­ня полюсного отвору та кріплення петлі для утримування кулі під час підіг­рівання повітря. Особливості наповнення кулі теплим повітрям і запуску у вільний політ; техніка безпеки. Способи визначення висоти польоту.

6.2. Моделі літальних апаратів, важчих за повітря (52 год)

Способи створення піднімальної сили. Крило, несівний гвинт, двигун. Поняття про двигун і рушій. Основні типи літальних апаратів: планер, лі­так, вертоліт. Створення піднімальної сили плоскої пластинки. Нахили не-сівних поверхонь до зустрічного потоку повітря як одна з умов створення піднімальної сили. Залежність піднімальної сили від площі несівних повер­хонь і швидкості польоту.

Моделі повітряних зміїв. Повітряний змій — найдавніший літальний апарат. Застосування повітряних зміїв київським князем Олегом під час взяття Царгорода (906). Повітряні змії в Стародавньому Китаї. Застосу­вання повітряних зміїв М. В. Ломоносовим під час роботи з визначення природи блискавки та дослідження верхніх шарів атмосфери. Робота винахідника радіо О. С. Попова зі зміями-антенами. Піднімання на повіт­ряному змії винахідника літака О. Ф. Можайського. Види повітряних зміїв (плоскі, коробчасті, спеціальних форм), їх будова.

Плоскі повітряні змії. Будова: несівні поверхні (каркас, обшивка), хвіст, вуздечка, леєр. Залежність піднімальної сили від площі, кута атаки та сили вітру. Пристрій для запуску змія. Технологія виготовлення плоских прямокутних і фігурних зміїв.

Практична робота. Виготовлення каркаса, обшивки, кріплення хвоста, вуздечки, леєра. Регулювання змія: добір довжини та маси хвоста, кута атаки. Запуски змія. Методи визначення швидкості вітру за місцеви-

68

ми ознаками. Способи визначення кута стояння та висоти польоту. Гур­ткові змагання.Ідея створення парашута. Г. Є. Котельников і його досліди з першим у світі ранцевим парашутом у 1911 році. Призначення парашута. Моделі парашутів. Будова сучасного парашута: купол, стропи, ранець, витяжний парашутик. Типи парашутів: рятувальний, вантажний, спортивний, трену­вальний. Причини повільного опускання парашута. Опір повітря під час опускання парашута. Купол парашута. Форма тіла з найбільшим опором. Види моделей парашутів: складаю, саморозкривні, із самоспуском та ін. Технологія виготовлення моделі парашута.

Практична робота. Виготовлення шаблонів і викроювання полот­нищ купола. Склеювання або зшивання купола. Виготовлення та кріплен­ня строп на куполі. Виготовлення та кріплення вантажу. Запуски парашута з рук, із самоспуском, зі змія (доставка до змія за допомогою «поштаря»). Регулювання швидкості опускання за допомогою зміни маси вантажу.

Кімнатні моделі для початківців: Р-1-1Ч (кімнатний метальний планер) і Р-1-М (мікромодель літака) та схематичні літаючі моделі. Паперові та бальзові (пінопластові) моделі планерів і літаків. Загальне поняття про ос­новні частини планера, літака та їх моделі. Руль висоти й руль повороту, їх принцип дії. Технологія виготовлення найпростіших паперових моде­лей. Ознайомлення зі зразком готової моделі, її кресленням.

Практична робота. Викреслювання за шаблонами чи клітинками де­талей моделі, вирізування, складання й регулювання моделей класу Р-1-К Р-1-М. Техніка запуску моделей. Правила проведення змагань.

Схематичні моделі планера та літака. Технологія виготовлення де­рев'яних рейок невеликого перерізу, ребра крила, лонжеронів і нервюр.

Практична робота. Обробка деталей за розмітками та шаблонами: рейки-фюзеляжу, вантажу, ребер крил і стабілізатора, кабанчика, нервюр, заокруглень кінців крил, стабілізатора та кіля. Звіряння форм і розмірів виготовлених частин моделі з робочими кресленнями. Скріплення рейки-фюзеляжу з вантажем. Складання кіля, стабілізатора. Складання крила. Перевірка точності встановлення нервюр і рівності установочних кутів обох половин крила. Встановлення кабанчика на крило. Обтягування кри­ла, стабілізатора та кіля цигарковим папером. Складання моделі.

Виготовлення схематичної моделі літака. Обробка деталей за розміт­ками та шаблонами: рейки-фюзеляжу, ребер крил і стабілізатора, нервюр, заокруглень кінців крила, стабілізатора та кіля. Звіряння форм і розмірів заготовлених частин моделі з робочими кресленнями. Складання кіля, ста­білізатора. Складання крила. Перевірка точності встановлення нервюр і рівності установочних кутів обох половин крила. Обтягування крила, ста­білізатора та кіля папером або плівкою.

Виготовлення повітряного гвинта й підшипника до нього. Виготов­лення гумомотора й установлення його на модель. Визначення центра ва­ги фюзеляжу з установленим на ньому повітряним гвинтом, хвостовим оперенням і гумомотором. Встановлення гвинта. Складання моделі.

7. Регулювальні та тренувальні запуски моделей (26 год)

Перевірка геометричних і вагових параметрів моделі. Регулювання ус­тановочних кутів атаки. Балансування та центрування моделі. Усунення виявлених недоліків. Тренувальні запуски моделі з рук на дальність польо-

69

ту й точність приземлення. Запуски моделі із леєром. Регулювання схема­тичної моделі літака на планування. Запуск з неповністю закрученим гумо-мотором і з'ясування характеристик моторного польоту. Виправлення не­доліків. Запуск моделі з повністю закрученим гумомотором, доводка моде­лі. Гурткові змагання.Практична робота. Регулювання схематичної моделі планера й лі­така на планування. Тренувальні запуски моделей. Гурткові змагання.

8. Основи технічної творчості. Елементи вирішення винахідницьких задач. Прийоми проектування на ПК (12 год)

Роль винахідників і раціоналізаторів у розвитку науки та техніки. Ви­датні українські конструктори й учені О. К. Антонов, С. П. Корольов та їх внесок у світову науку.

Робота з довідковою та спеціальною літературою. Огляд журналів «Юний технік», «Моделіст-конструктор», «Аерохобі» та інших видань з авіації та моделювання. Бесіди з історії розвитку авіації в Україні та у світі.

Ознайомлення з елементами творчого вирішення конструкторських задач. Розробка та захист фантастичних проектів.

Основи роботи на ПК. Графічні редактори. Техніка безпеки при робо­ті з ПК.

Практична робота. Розробка та захист фантастичного проекту лі­тального апарата.

Вирішення найпростіших конструкторських задач за допомогою мето­дів теорії вирішення винахідницьких задач (мозковий штурм, нарада піра­тів, пошук аналогів рішення та ін.).

Побудова технічних малюнків і креслень моделей за допомогою ПК. Захист проектів.

9. Екскурсії, конкурси, виставки, бесіди (8 год)

Екскурсії на аеродром, у навчальний заклад авіаційного профілю.Участь у конкурсах і масових заходах навчального закладу. Підготов­ка й участь у виставках технічної творчості.

Бесіда «Україна як провідна авіаційна та космічна держава».Бесіди на теми «Повітроплавання»: «Перший політ на повітряній кулі винахідника-самоука Крякутного», «Д. І. Менделєєв і К. Е. Ціолков-ський— засновники повітроплавання», «Основи польоту апаратів, лег­ших за повітря. Повітряні кулі».

Бесіди на теми «Повітряні змії»: «Повітряні змії — найдавніший лі­тальний апарат», «Застосування М. В. Ломоносовим повітряних зміїв для дослідження природи блискавки», «Робота О. С. Попова зі зміями-антена-ми», «Будова та види повітряних зміїв».

Бесіди й екскурсії на теми «Планер»: «Планер — безмоторний літаль­ний апарат у перші роки розвитку авіації», «Типи планерів: навчальні, спортивні, мотопланери».

Бесіди й екскурсії на теми «Літак»: «Типи авіаційних двигунів», «Пер­ші конструкції літаків», «Літак конструкції російського винахідника О. Ф. Можайського», «Літак конструкції американських винахідників братів Райт», «Видатні авіаконструктори». «Творчість видатних авіаконс­трукторів О. К. Антонова, А. М. Туполєва, С. В. Ільюшина, О. С. Яковлє-ва, 1.1. Сікорського».

70

Бесіди й екскурсії на теми «Космонавтика»: «Космічний корабель», «Перший космонавт Землі Ю. О. Гагарін», «Перші американські астронав­ти на Місяці», «Постійна Міжнародна орбітальна станція», «Автоматичні космічні апарати», «Дослідження планет Сонячної системи міжпланетни­ми космічними зондами».10. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Характеристи­ка роботи кожного гуртківця.

Узагальнення знань, умінь, навичок гуртківців. Виставка кращих ро­біт. Нагородження кращих гуртківців.Показові запуски моделей.

Основний рівень, другий рік навчання ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3

3

-

2

Аеродинаміка літаючих моделей та осно­ви авіамодельної метеорології

6

3

3

3

Авіамодельне матеріалознавство та інс­трументи для виготовлення моделей

6

3

3

4

Технологія виготовлення літаючих моделей

6

3

3

5

Проектування та виготовлення вільнолі-таючих моделей нечемігіонатних класів

54

6

48

6

Проектування та виготовлення кордових контурних моделей

54

6

48

7

Авіамодельні двигуни

12

3

9

8

Правила проведення та участь у змаган­нях з авіамодельного спорту

6

3

3

9

Регулювальні та тренувальні запуски мо­делей і участь у змаганнях

24

3

21

10

Моделі ракет

15

3

12

11

Основи технічної творчості. Елементи вирішення винахідницьких задач. Прийо­ми проектування на ПК

21

6

15

12

Екскурсії, конкурси, вистави

6

-

6

13

Підсумкове заняття

3

3

-

Разом

216

45

171

71

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Відомості з історії розвитку авіації та авіамоделювання. Значення авіа­ції в розвитку суспільства й господарства України.

Авіамоделізм — технічний вид спорту. Класи сучасних спортивних авіамоделей: вільнолітаючі, кордові, радіокеровані. Демонстрування гото­вих зразків моделей.

Правила проведення змагань. Розрядні нормативи.

Порядок роботи гуртка. Обговорення річного плану роботи. Техніка безпеки під час роботи в гуртку. Організаційні питання.

2. Аеродинаміка літаючих моделей

та основи авіамодельної метеорології (6 год)

Поняття про аеродинаміку як науку. Вплив форми тіла на характер об­тічності. Поняття про ламінарний, турбулентний і межовий шар. Закон Бернуллі. Рух пластини в повітрі. Виникнення піднімальної сили, кут атаки.

Профіль крила. Особливості обтічності крила.Аеродинамічні та геометричні характеристики крила. Розмах, зву­ження, подовження, хорда, кут поперечного «V» та площа крила. Форми крила у плані, стрілоподібність. Авіамодельні профілі крила, вибір про­філю.

Поняття про аеродинамічні коефіцієнти Сх і Су та критичні кути ата­ки профілю.

Поняття про метеорологію як науку. Погода, прилади для її визначен­ня: барометри, термометри, психрометри, анемометри.

Хмари, їх різновиди. Конвекція та турбулентність атмосфери. Терміч­ні висхідні та низхідні потоки, умови їх утворення.Відомості про погоду, необхідну для запусків моделей.

Практична робота. Побудова профілю крила за допомогою таб­лиць.

Розрахунки параметрів моделі планера. Визначення метеорологічних умов для запуску моделей.3. Авіамодельне матеріалознавство

та інструменти для виготовлення моделей (6 год)

Метали та сплави, їх застосування й обробка. Загальні властивості металів. Фізико-механічні та технологічні властивості.

Сталь. Види сталей: конструкційні, вуглецеві, інструментальні.

Алюміній та алюмінієві сплави. Види алюмінієвих сплавів, їх фізико-механічні властивості.

Припої. Види припою: твердий і м'який. Флюси. Застосування припоїв і флюсів.

Механічна обробка металів різанням: пиляння, свердління, точіння, фрезерування та шліфування.

Контрольно-вимірювальні інструменти: штангенциркуль, кутомір, мікрометр, різці товарні: прохідні, підрізні, відрізні, розточні. Техніка без­пеки при роботі в майстерні на верстатах.

Практична робота. Робота на токарному верстаті. Виготовлення авіамодельного ножа.

72

4. Технологія виготовлення літаючих моделей (6 год)

Технологія заготівельних робіт.

Виготовлення дерев'яних рейок невеликого перерізу: лонжеронів, кро­мок, стрингерів (для набірних конструкцій).

Виготовлення нервюри в пакеті (постійного і змінного перерізу). Об­робка деталей за розмітками й шаблонами.

Виготовлення деталей із листового металу.Обробка деталей на металорізальних верстатах: свердлильних, токар­них, фрезерних і заточних.

Технологія складальних робіт.

Складання несівних поверхонь моделей за кресленням і у стапелі.

Складання фюзеляжів. Складання та встановлення систем керування. Шасі, паливний бачок, таймерний механізм.

Складання втулок гумомоторних моделей. Перевірка стиковки дета­лей моделі та установочних кутів.Технологія обтягування моделей мікалентним папером, тканиною, синтетичними плівками.

Технологія оздоблювальних робіт.Нанесення написів та обробка за трафаретом, декалькоманія. Фарбу­вання мікалентного паперу аніліновими барвниками.

Практична робота. Виготовлення дерев'яних рейок невеликого пе­рерізу: лонжеронів, кромок, стрингерів. Виготовлення нервюри в пакеті. Обробка деталей за розмітками й шаблонами.

5. Проектування та виготовлення вільнолітаючих моделей нечемпіонатних класів (54 год)

Вільнолітаючі моделі: планер класу Р-1-Н формули А-1, гумомоторна модель класу Р-1-О, таймерна модель Р-1-Р з мікродвигуном об'ємом до 1,5 смз. Схеми моделей, статистичні дані, основні напрямки їх розвитку. Параметри моделей. Профілі та форми крила у плані. Аеродинаміка кри­ла. Форми фюзеляжів, конструктивні особливості. Хвостове оперення.

Стійкість при буксуванні на леєрі, стійкість у вільному польоті.Конструкція. Матеріали, які застосовуються, вагові характеристики деталей, вузлів та агрегатів.

Практична робота. Виконання робочих креслень моделей. Виго­товлення рейок для лонжеронів, кромок, стрингерів. Вирізування нервюри крила й оперення. Складання центроплану й «вушок». З'єднування «ву­шок» із центропланом. Виготовлення, приклеювання й доробка кінцівок крила. Доробка крила за профілем.

Виготовлення вузлів кріплення крила. Виготовлення деталей фюзеля­жу. Випилювання носика, шпангоутів. Виготовлення баласту, штирів, буксирувального гачка, обмежувача відхилення стабілізатора та руля по­вороту.

Виготовлення гвинтів гумомоторної і таймерної моделей. Виготовлен­ня втулки, моторної рами та наливного бачка.

Складання моделей. Перевірка установчих кутів і геометричних пара­метрів моделей.

Фарбування та прасування паперу. Обтягування й лакування моделей. Використання сучасних матеріалів для обтягування й оздоблення моделей. Виготовлення стартових пристосувань.

73

6. Проектування та виготовлення


кордових контурних моделей (54 год)

Кордові моделі: швидкісна модель класу Р-2-А, пілотажна модель кла­су Р-2-В, гоночна модель класу Р-2-С, модель-напівкопія класу Р-4-В.

Схеми моделей, статистичні дані. Основні напрями в розвитку кор­дових моделей. Параметри моделей. Профілі крил. Особливості систем керування та силових установок. Вимоги до двигунів, повітряних гвинтів, паливних систем, шасі. Конструкції фюзеляжів.

Практична робота. Виконання робочих креслень моделей. Виго­товлення рейок для лонжеронів, кромок, стрингерів. Вирізування нервюри крила, оперення, шпангоутів, кінцівок.

Виготовлення закрилків, щитків, елеронів. Складання крила, встанов­лення механізації та систем керування.

Виготовлення оперення, рулів висоти й повороту, навішування рулів.

Виготовлення фюзеляжу, моторної рами. Уклеювання моторної рами та монтаж шасі.

Паливна система. Паяння й установлення бачка (бачків). Складання моделі. Монтаж механізації, виконавчих механізмів. Підготовка моделей до обтягування. Шпаклювання, нанесення Грунту. Доробка поверхонь.

Обтягування моделей. Лакування. Фарбування. Нанесення розпізна­вальних знаків.

Установлення двигуна (двигунів). Перевірка балансування моделі.7. Авіамодельні двигуни (12 год)

Гумові двигуни. Фізико-механічні властивості гуми. Авіамодельні гу­ми та їх характеристики. Обробка гумового мотора. Зберігання та особли­вості експлуатації.Двигуни внутрішнього згоряння. Будова двотактних мікролітальних двигунів. Принцип роботи двигуна. Паливні суміші. Порядок їх приготу­вання та зберігання. Правила експлуатації мікродвигунів. Техніка безпеки.

Практична робота. Відпрацювання навичок запуску та регулюван­ня компресійних двигунів. Проведення вимірювань частоти обертання двигуна за допомогою тахометра.

8. Правила проведення та участь

Каталог: program
program -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 26. 00. 01 теорія та історія культури
program -> Міністерство охорони здоров'я України дз «Дніпропетровська медична академія моз україни»
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органах
program -> Міністерство охорони здоров'я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
program -> Програма гуртка «юні знавці лікарських рослин»
program -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
program -> Навчальні програми для профільного навчання Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків
program -> Програма для студентів напрямку 040103 Геологія
program -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»

Скачати 10.02 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   54
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка