Програмні засоби навчального призначенняСкачати 10.62 Mb.
Дата конвертації09.12.2018
Розмір10.62 Mb.
ТипУрок

Тема уроку

Програмні засоби навчального призначення

та особливості їх використання


План уроку
 • Правила поведінки в кабінеті ІКТ. Повторення 10 клас.
 • Програмні засоби навчального призначення. Виконання вправи 1.
 • Математичні процесори. Програмно-методичний комплекс GRAN та його використання
 • Виконання обчислень у GRAN1.
 • Побудова графіків залежностей між змінними у GRAN1 та їх аналіз.
 • Розв’язування задач з планіметрії з використанням GRAN1.
 • Практична робота № 2. Автоматизація математичних обчислень.
 • Тестова перевірка засвоєного матеріалу – ТЕМИ 1_1-1_2 – оцінювання.
 • Підсумки уроку та домашнє завдання

Правила поведінки та техніка безпеки в кабінеті ІКТ


презентація

Програмні засоби навчального призначення.


Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

1. Електронні посібники – електронні навчальні видання, які доповнюють підручники та містять навчальний матеріал з певного предмета, окремих розділів навчальної дисципліни, факультативного курсу або курсу за вибором, найчастіше представлений з використанням мультимедійних засобів; наприклад, Педагогічний програмний засіб «Фізика 10–11» (рис. 1.2, а), Педагогічний програмний засіб «Алгебра, 11 клас»;

2. Електронні (віртуальні) практикуми – електронні навчальні збірки практичних завдань і вправ, у тому числі:
 • віртуальні лабораторії, наприклад Віртуальна хімічна лабораторія. 8–11 кл. (рис. 1.2, б), Програмно-методичний комплекс «DG – динамічна геометрія»;
 • електронні тренажери, наприклад «Майстер-клас». Клавіатурний тренажер з української мови;
 • електронні задачники, наприклад Електронний задачник «Фізика. 7–9», Програмне середовище «Система лінійних рівнянь»;

Програмні засоби навчального призначення.


3. Електронні засоби контролю навчальних досягнень учнів – комп’ютерні програми, призначені для створення тестових завдань, проведення тестування та фіксації результатів; наприклад Система інтерактивного тестування Школярик»;

4. Мультимедійні засоби ілюстративного і довідкового призначення:
 • електронні атласи – електронні колекції зображень різних об’єктів (карти, креслення, малюнки та ін.) із засобами навігації та пошуку; наприклад Електронний атлас «Економічна і соціальна географія світу, 10–11 класи» (рис. 1.2, в);
 • електронні хрестоматії – електронні навчальні видання літературно-художніх, історичних та інших друкованих творів, музичних творів, творів образотворчого чи кіномистецтва або їх фрагментів; наприклад фонохрестоматія «Шкільна колекція». Фонохрестоматія для 10–11 класів з англійської мови;

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

Програмні засоби навчального призначення.

 • електронні енциклопедії – електронні довідкові видання, що містять основні відомості з однієї чи кількох галузей знань і практичної діяльності, подані у коротких статтях, доповнені аудіо- та відео матеріалами, засобами пошуку та відбору довідкових матеріалів; наприклад Електронна база знань «Людина, суспільство і світ», Електронна енциклопедія «Міфи народів світу»;
 • електронні словники – електронні видання словників державної або іноземних мов, що містять засоби пошуку слів та словосполучень і доповнені можливістю прослуховування фрагментів словника; наприклад Навчальне середовище «1001 слово» (рис. 1.2, г)

Педагогічні програмні засоби можна розподілити на такі групи:

Принципи побудови ЕЗНП


Меню

програми


Гіпертекстова

система навігації

Пошукова система

Довідка

Складові частини ЕЗНП


Текстовий інформаційний блок

Колекція графічних зображень

Колекція аудіо та відео

Блок тренувальних і практичних завдань

Контролюючий блок

Виконайте завдання:


Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їхніми описами.

Перевір себе


Установіть відповідність між групами педагогічних програмних засобів та їхніми описами.

Математичні процесори


Серед програмного забезпечення навчання математики важливе місце займають математичні процесори.

Основні можливості цих прикладних програм:


  • обчислення значень числових виразів;
  • побудова графіків функцій, заданих різними способами;
  • трасування графіків (побудова таблиці значень функції на основі побудованого графіка);
  • знаходження координат точок перетину графіків двох функцій на заданому проміжку;
  • знаходження нулів і екстремумів функції на заданому проміжку;
  • наближене знаходження розв’язків рівнянь та їхніх систем;
  • графічне розв’язування нерівностей та їхніх систем;
  • обчислення площ та об’ємів геометричних фігур

GRAN1

DG – Динамічна

геометрія

Програмно-методичний комплекс GRAN

Програмно-методичний комплекс GRAN, до складу якого входять педагогічні програмні засоби GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, забезпечує підтримку вивчення математики (планіметрії, стереометрії, тригонометрії, алгебри і початків аналізу, початків теорії ймовірностей і математичної статистики), а також окремих розділів фізики в школі (7–11 класи).


український вчений

Мирослав Іванович Жалдака, академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор


Вікно програми GRAN1


ЩО ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ В GARN1?

Виконання обчислень.

Побудова графіків залежностей між змінними та їх аналіз

Розв’язування рівнянь і систем рівнянь графічним способом

Розв’язування задач з планіметрії.

Виконання обчислень у GRAN1

Однією з найпоширеніших функцій математичних процесорів є виконання різноманітних математичних обчислень. Програмний засіб GRAN1 має розширені можливості щодо цього.

Обчислення виконуються у вікні Калькулятор (Операції -Калькулятор). Уведення виразів можна здійснювати або з клавіатури, або використовуючи кнопки вікна Калькулятор. Після завершення введення виразу потрібно натиснути Enter або вибрати кнопку Обчислити у вікні Калькулятор.

Тренувальна вправа 1.

 • Задача 1. Дано сторони трикутника: AB=7,2, BC=11,2, AC=9,85. Обчислити міри його кутів (у радіанах).

Використайте карти

підказки

Побудова графіків залежностей між змінними у GRAN1та їх аналіз

 • У GRAN1 можна побудувати графіки восьми основних типів залежностей між змінними. Одночасно у вікні можна відобразити до п’яти графіків, усі вони автоматично малюються різними кольорами.


Алгоритм побудови графіка залежності між змінними:

1. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності між змінними.

2. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.

3. Увести у поле діалогового вікна Введення виразу залежності відповідний вираз і вибрати кнопку ОК.

4. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік.

Розв’язування рівнянь і систем рівнянь графічним способом


Алгоритм розв’язування рівнянь і систем рівнянь графічним способом:

1

  • Побудувати графік залежності.


2
  • Відмітити на координатній площині точку перетину графіка функції з віссю Оx.

3
  • Визначити координати вказівника, які відображаються у верхньому рядку вікна

Тренувальна вправа 2.

Задача 2. Побудувати графік функції

y=|x2 – 8|x| + 7|.


Використайте карти

підказки

ВИКОНАННЯ ВПРАВ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

 • № 1 стор. 18
 • №2 стор. 18
 • №4 стор. 18
 • №8 стор. 18
 • Практична робота №2
 • Практична робота №3
 • Практична робота №4

Домашнє завдання:

 • Опрацювати п.1.1,1.2
 • Виконати стор 18, №3, 6, 9,
 • Підготуватися до виконання практичної роботи №1 (сайт кабінету)


Дякую за роботу на уроці!

До нових зустрічей!!!

Скачати 10.62 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка