Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»Дата конвертації06.09.2018
Розмір69.5 Kb.
ПРОПЕДЕВТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

МОДУЛЬ №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ №3: «Пломбувальні матеріали»

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 25: «Композиційні матеріали: класифікація, склад. Композиційні матеріали хімічного способу затвердіння: позитивні та негативні якості, показання до використання, методика застосування»

Тривалість заняття – 2 години.

Місце проведення – фантомна зала кафедри терапевтичної стоматології.

Забезпечення: методична розробка, таблиці, слайди, фантоми верхньої та нижньої щелеп, набір інструментів, пломбувальні матеріали.
Мета практичного заняття:

Загальна: вивчити позитивні та негативні якості, показання до використання, методику застосування композиційних матеріалів хімічного способу затвердіння.

Конкретна:


 • вивчити макронаповнені, мікронаповнені та гібридні композиційні пломбувальні матеріали: порівняльну характеристику, показання, техніку пломбування, особливості шліфовки та поліровки пломб ;

 • вміти накласти постійну пломбу з композиційного матеріалу хімічного способу твердіння в каріозні порожнини на фантомі.


Завдання на формування вихідного рівня знань:

  1. Класифікація пломбувальних матеріалів.

  2. Вимоги до пломбувальних матеріалів.

  3. Механізм адгезії різних пломбувальних матеріалів до тканин зуба.

  4. Емалеві та дентинні адгезиви: склад, механізм зв’язування, методика застосування.

  5. Вимоги до адгезивних систем.

  6. Покоління адгезивних систем: їх позитивні якості та недоліки.

Література до вихідного рівня знань: 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

 3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

 4. Данилевський М.Ф. Практикум з терапевтичної стоматології. Фантомний курс. – Львів: Світ, 1993. – 183 с.


Завдання для контролю вихідного рівня знань:


Задача

Рівень

Еталони відповідей

Вкажіть, яка сполука входить до складу органічної матриці композиційного пломбувального матеріалу

І

а) перекис бензоїлу

б) камфорохінон

в) диметил-хлор-силан

+ г) біс-фенол-гліцидил-метакрилат

д) полівініл-силоксан


Який розмір частинок наповнювача характерний для мікронаповнених композиційних пломбувальних матеріалів?

І

+ а) 0,01-0,04 мк

б) 0,0001-0,0005 мк

в) 1-2 мк

г) 0,5-5 мкд) 5-8 мк

Питання, що підлягають вивченню на практичному занятті:

 1. Класифікація композиційних пломбувальних матеріалів.

 2. Позитивні та негативні якості композиційних пломбувальних матеріалів.

 3. Показання та протипоказання до застосування композиційних пломбувальних матеріалів.

 4. Структура композиційних пломбувальних матеріалів.

 5. Вимоги до композиційних пломбувальних матеріалів.

 6. Хімічний склад композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 7. Фізико-механічні властивості і клінічні показники композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 8. Вимоги до композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 9. Показання до застосування композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 10. Техніка приготування композиційних матеріалів хімічного затвердіння.


Література:

Основна:

 1. Лекцiї завідувача кафедри терапевтичної стоматологiї д.м.н., професора Кулигiної В.М.

 2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., Несін О.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс. – К.: Здоров’я, 2001. – Т. 1. - 392 с.

 3. Терапевтична стоматологія: Підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації у двох томах / За ред. професора А.К. Ніколішина. – Т.І. – Полтава: «Дивосвіт», 2005. – 392 с.

Додаткова:

  1. Борисенко А.В. Композиционные пломбировочные материалы / А.В. Борисенко. – К.: Книга плюс, 1998. – 160 с.

  2. Донский Г.И. Современные пломбировочные материалы / Г.И. Донский, Ю.Н. Паламарчук. – Донецк, 1998. – 126 с.

  3. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учебное пособие / А.И. Николаев, Л.М. Цепов. – 8-е узд., доп. и перераб. – М.: МЕДпрессинформ, 2008. – 960 с.

  4. Николишин А.К. Восстановление (реставрація) и пломбирование зубов современными матеріалами и технологиями / А.К. Николишин. – Полтава, 2001. – 176 с.

  5. Терапевтическая стоматология: ученик для студентов медицинских вузов / Под ред.. Е.В. Боровского. – М., Мед.инф.Агентство. 2004. – 798 с.


Організаційна структура заняття:

Організаційна частина

2 хв.

Контроль вихідного рівня знань

5 хв.

Теоретичне опитування та обговорення питань по темі практичного заняття

15 хв.

Демонстрація наочного матеріалу за темою

10 хв.

Самостійна робота по засвоєнню теми

35 хв.

Контроль кінцевого рівня знань студента та оцінювання успішності

20 хв.

Завдання для самостійної роботи

3 хв.

Студент повинен знати: 1. Класифікацію, позитивні та негативні якості, показання та протипоказання до застосування композиційних пломбувальних матеріалів.

 2. Структуру композиційних пломбувальних матеріалів та вимоги до них.

 3. Хімічний склад, фізико-механічні властивості та клінічні показники композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 4. Показання до застосування та техніку приготування композиційних матеріалів хімічного затвердіння.

 5. Позитивні і негативні якості композиційних матеріалів хімічного затвердіння.


Студент повинен вміти:

 1. Провести протравлювання емалі.

 2. Підготувати та нанести адгезив.

 3. Підготувати композиційний пломбувальний матеріал хімічного твердіння до пломбування.

 4. Накласти постійну пломбу з композиційного матеріалу хімічного способу твердіння в каріозні порожнини на фантомі.Завдання для самоконтролю знань - умінь:

1 рівень складності (α=І)

1. Як називаються композиційні пломбувальні матеріали з вмістом неорганічного наповнювача 80-90%?

а) текучі

б) макронаповнені

в) гібридні

г) звичайні

д) конденсуємі

2. Що є ініціаторами полімеризації композиційного пломбувального матеріалу хімічного твердіння?

а) бензалконіум-хлорид

б) камфорохінон

в) убіхінон

г) вініл-силан

д) перекис бензоїлу

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Вкажіть показання для використання мікронаповнених композиційних пломбувальних матеріалів:

а) V клас за Блеком

б) І клас за Блеком

в) карієс кореня

г) ІІІ клас за Блеком

д) ІІ клас за Блеком

4. Переваги композиційних пломбувальних матеріалів хімічного твердіння:

а) необмежений час моделювання пломби

б) рівномірне затвердіння незалежно від товщини пломби

в) можливість точного відтворення анатомічної форми зуба

г) рівномірна усадка до теплих стінок

д) точність відтворення кольору

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1.

При замішуванні композиційних пломбувальних матеріалів хімічного затвердіння були використані скляна пластинка і металевий шпатель. Які можливі ускладнення?


Задача № 2.

На третій день виготовлення пломби з композиційного матеріалу хімічного затвердіння хворий прийшов до лікаря і поскаржився на те, що пломба в зубі рухома. В чому причина цього явища?


Задача №3.

Які композиційні пломбувальні матеріали доцільно використати для пломбування каріозної порожнини ІІІ класу за Блеком?


Еталони відповідей:

1 рівень складності (α=І)

1. Правильна відповідь: д).

2. Правильна відповідь: д).

2 рівень складності (α=ІІ)

3. Правильні відповіді: а), г).

4. Правильні відповіді: б), г).

3 рівень складності (α=ІІІ)

Задача № 1.

Можлива зміна кольору пломби, оскільки при змішуванні композитного пломбувального матеріалу металевим шпателем на скляній пластинці відбувається стирання металу.


Задача № 2.

Пломба в зубі рухома внаслідок того, що формували пломбу в момент, коли композиційний пломбувальний матеріал уже почав тверднути.

Задача №3.

Якщо каріозна порожнина невеликого розміру, можна використати мікрофільні композити, негомогенні мікрофільні композити, мікрогібридні композити, «текучі» композити. Якщо порожнина великого розміру доцільно обрати тотально виповнені композити.


Завдання для самостійної роботи:

 1. Реферат на тему: «Сучасні композиційні пломбувальні матеріали хімічного затвердіння».

 2. Реферат на тему: «Фізико-механічні та клінічні властивості сучасних композиційних пломбувальних матеріалів хімічного затвердіння».

Каталог: downloads -> terstomat
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №2: «Пломбувальні матеріали та ендодонтія»
terstomat -> Терапевтична стоматологія модуль №3: «Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика»
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№6
terstomat -> Хвороби пародонта. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика,лікування та профілактика. Змістовний модуль№5
terstomat -> Пропедевтика терапевтичної стоматології модуль №1: Будова зубів та препарування каріозних порожнин


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка