Психологічна служба освіти м. ТернополяДата конвертації08.03.2019
Розмір2.6 Mb.

Психологічна служба освіти м. Тернополя

Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти.

  2016-2017 н.р.


Засідання мо працівників психологічної служби

18.08.2016р.

ТКМЦ

Психологічна служба освіти міста

Психологічна служба освіти міста

у 2015-2016 н.р.


55 психологів ЗНЗ та ДНЗ

24 соціальних педагоги

55 психологів ЗНЗ та ДНЗ

ЗОНТ та ЗНЗ з

Днз

Спеціальні

ЗНЗ- 93

24 соціальних педагоги

ЗНЗ- 60

ДНЗ

Охоплено осіб

74 049

Охоплено осіб38 615

Тематика звернень

Батьки

Педагоги

Учні

Психологічна служба освіти міста у 2015-2016 н.р.

 • Психологічна служба освіти міста у 2015-2016 н.р.

Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби освіти у новому навчальному році

 • Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби освіти у новому навчальному році

Нормативне забезпечення

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2016 р. № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»
 • наказ МОНУ від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»

Нормативне забезпечення

 • лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України»;
 • лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
 • Лист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти від 15.05.2015р. №03/1972-08 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України».
 • наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 31.03.2014р. №164 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу».
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.01р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
 • .

Методичне забезпечення діяльності психологічної служби

 • web-сторінка Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи www.psyua.com.ua
 • блог «Психологічна служба освіти м. Тернопіль»
 • http://psichologtern.blogspot.com
 •  сайти навчальних закладів (рубрика -психологічна служба)

інтеграція структурних підрозділів психологічної служби, організацій, установ, громадських об’єднань в цілісну багаторівневу державно-громадську систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;

соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності вихованців, учнів і студентів у зв’язку з процесом реформування окремих складових освітньої галузі

підвищення рівня психологічної культури й психологічної компетентності педагогічних працівників ;

соціально-педагогічне і психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці

Актуальні напрями психологічного забезпечення освіти

Організація діяльності психологічної служби на основі мультидисциплінарного підходу у вирішенні потреб дитини.

Організація діяльності психологічної служби на основі мультидисциплінарного підходу у вирішенні потреб дитини.

 • При плануванні діяльності враховувати Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей в яких детально наведений порядок такої взаємодії, основні функції кожної служби (лист МОН України від 28.10.2014р., №1/9-557). Б
 • дотримуватись в роботі наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.01р. № 330
 • з метою недопущення представників громадських організацій, псевдорелігійних течій у навчальні заклади для проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи матеріалів які вони застосовують.

 •  

Забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків. Заходи ефективної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові умови проживання та навчання

 • Індивідуальні картки на кожну дитину
 • Діагностика психоемоційного стану, соціометричного статусу, адаптації та ін
 • Психокорекція, психологічний супровід і підтримка розвитку особистісних ресурсів дитини
 • Соціально-психологічна адаптація, соціальний супровід сім'ї

програма освітньої діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (лист МОН України від 09.06.2015р., № 1/9–284 ). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/

 • програма освітньої діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (лист МОН України від 09.06.2015р., № 1/9–284 ). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
 • Соціально - психологічний супровід дітей та сімей вимушених мігрантів . Методичні рекомендації для працівників психологічної служби освіти.
 • http://psichologtern.blogspot.com/2015/05/blog-post_86.html

 • Робота психолога НЗ з питань профілактики ПТСР, відновлення душевної рівноваги, повернення опори, стабілізації при психологічної травмі.
 • https://docs.google.com/document/d/

  1-QWpjbRQFdtm87O3ItjilNt6O4hdWCx-lX96q3M0anU/edit

 •  Спецвипуск газети «Психолог» № 11-12 2015р.
 • «Діти і дорослі між миром і війною».

Профілактика та корекція відхилень у поведінці школярів


Подолання девіантної поведінки, насилля, агресії, запобігання ксенофобії та

сегрегації
  • створення сприятливих соціально-психологічних умов для особистісних змін, розвиток мотивації на соціальну адаптацію;
  • стимулювання особистісних змін;
  • корекція поведінки з урахуванням специфіки її проявів .
  • Сприяння формуванню сприятливого психологічного мікроклімату навчального закладу.
  • Розбудова мережі шкільних служб порозуміння.

Профілактика залежної поведінки неповнолітніх
  • впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова».
  • реалізація профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я.
  • Профілактика комп»ютерної залежності

Профілактика та подолання саморуйнівної поведінки
  • роз'яснювальна робота серед батьків із залученням працівників кримінальної міліції у справах дітей
  • ознайомити батьків та дітей про функціонування Національної дитячої „гарячої лінії" (0 800 500 225),

«Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. Електронна версія всіх матеріалів Комплексної програми розміщена на сайті: www.mon.gov.ua в розділі позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини.

 • «Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. Електронна версія всіх матеріалів Комплексної програми розміщена на сайті: www.mon.gov.ua в розділі позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини.

Розбудова мережі шкільних служб порозуміння.

 • . Матеріали на допомогу в організації шкільної служби порозуміння, навчання учнів шкільної медіації, навичок ненасильницького розв’язання конфліктів - у спецвипуску газети «Соціальний педагог» №7 , 2015.р

Шкільна служба порозуміння (ШСП) – це команда підготовлених старшокласників-посередників (медіаторів), які допомагають своїм одноліткам розв’язувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи в роботі відновні практики – медіацію однолітків, коло прийняття рішень – і працюють над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі.

Заходи захисту прав дітей. .

 • Попередження торгівлі людьми серед школярів (“Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/1432801608/ )
 • Соціальний захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захист честі і гідності учнів,
 • соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Психологічний супровід реалізації реформ у початковій школі
 • Продовження психолого-педагогічної підтримки усіх учасників НВП у впровадженні Державних освітніх стандартів
 • формування психологічної готовності випускників до ЗНО

забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення

 • програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки
 • програма «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. (9, 17, 35, 70 год.) та п’ять посібників «Робочий зошит».

 • програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів старшої школи в умовах профільного навчання
 • навчальні програми «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10-11-х кл., навчально-методичний посібник для педагогічних працівників до цієї програми, Робочий зошит «Побудова кар’єри» для учнів старших класів та навчально-методичний посібник до робочого зошиту для педагогічних працівників

Психологічний супровід впровадження інклюзивної освіти

Психологічний супровід впровадження інклюзивної освіти


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки"

Продовжуємо впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах “годину психолога”, що сприяє розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі,

 • Продовжуємо впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах “годину психолога”, що сприяє розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі,
 • а також - факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та
 • учнівської молоді.

  перелік програм факультативів та курсів за вибором розміщений на сайтах: www.mon.gov.ua, www.psyua.com.ua.

Планування роботи та ведення документації

 • лист Міністерства освіти і науки України від 17.09. 2015 р. № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»
 • Нормативи часу на основні види роботи
 • практичного психолога (лист Міністерства освіти і науки України від 27.08. 2000 р. № 1/9-352)
 • соціального педагога (лист Міністерства освіти і науки України від 05.03. 2008 р. № 1/9-128)

Структура методичної роботи з працівниками психологічної служби освіти міста

Вдосконалення професійної майстерності

Освоєння нових технологій

Підвищення ефективності психолого-корекційного супроводу навчально-виховного процесу

Психологи ЗНЗ

Психологи ДНЗ та НВК

Соціальні педагоги НЗ

Фахове об'єднання психологів НЗ

Фахове об'єднання соціальних педагогів НЗ

Консультпункт психологів

І-ІІІ р.р. роботи

Клуб професійного спілкування

Творча група психологів НЗ

Майстер-клас психологів вищої категорії та тих, хто атестується на вищу категорію,

звання «психолог-методист»

Напрямки методичного забезпечення

Динамічна група фахівців психологічної служби

Проблемна група психологів ДНЗ та НВК

Дидактична майстерня

Інтервізійні групи психологів ЗНЗ ТА ДНЗ

Title

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

дякую за увагу!

дякую за увагу!

методист ТКМЦ

Несмашна Г.Є.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка