«Психологічний та соціальний супровід усіх учасників навчально-виховного процесу»


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСторінка13/19
Дата конвертації20.11.2018
Розмір7.5 Mb.
#65782
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Горинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

ПРОЕКТ

на тему:

«Школа сприяння здоровю»

Автор проекту:

практичний психолог,

соціальний педагог Тимець О.М.

Керівник проекту:

директор Горинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Олексюк О.М.

Горинка 2009р.

Актуальною проблемою сьогодення є збереження здоров’я громадян України. Право всіх громадян на збереження і зміцнення здоров’я записане у Законі України «Про освіту»(1999р.). у ряді важливих урядових документів значну увагу приділено формуванню здорового способу життя – сукупності стійких форм життєдіяльності людини, що забезпечує її здоров’я та успішний життєвий шлях.

За індексом здоров’я Україна сьогодні посідає 42 місце!!! в світі.

Відповідно до даних МОЗ України, особливо зросла захворюваність дітей шкільного віку за останні 10 років майже 27%. Причому, хронічні недуги мають 30% першокласників, 50% п’ятикласників, і майже 64% випускників 9 класу. Помітне зростання захворюваності дітей саме в період навчання у школі. У цілому лише у семи (7) із кожних ста (100) школярів стан здоров’я вважається цілком задовільним. Нова генерація громадян України росте хвора і квола. Що маємо робити? Можливо, працювати над створенням мережі шкіл сприяння здоров’ю. Україна долучилася до цього проекту у 1994 році. На сьогодні національна мережа ШСЗ налічує близько 3600 закладів.

Першим і найголовнішим завданням нашої школи є захист і покращення здоров’я учнів. Головною проблемою роботи є збереження фізичного, психічного здоров’я дитини, сприяння її гармонійній, особистісній та соціальній адаптації. Реалізація цього завдання ґрунтується на розумінні педагогічним колективом здоров’я людини як стану повного фізичного, психічного, соціального добробуту, а не просто як відсутність хвороб чи фізичних дефектів. Саме на створення педагогічних умов підвищення ефективності виховання культури здорового способу життя серед школярів спрямована робота в таких напрямках:


 • валеологієзація навчального процесу;

 • створення спортивних гуртків, секцій;

 • оснащення спортивного залу необхідним інвентарем;

 • організація зустрічі з медичними працівниками;

 • підготовка до проведення місячників здорового способу життя. А ще – спортивні свята, виховні години, засідання за круглим столом, батьківські

всеобучі, конкурси і т.д.

Так, здоров’я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Педагогічний колектив школи впевнений, що:Дитина – це дар божий,

Який потрібно берегти.

Дитина – це Всесвіт,

Який потрібно вивчати.

Дитина – це талант,

Який потрібно розвивати.

Дитина – це наше майбутнє,

Яке повинно бути кращим за нас.

Школа сприяння здоровю

(авторський проект практичного психолога, соціального педагога

Тимець О.М.).

Учасники проекту: педагогічний колектив, учні школи, батьківська громада.База реалізації проекту:

 • збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління;

 • пропаганда здорового способу життя шляхом комплексного використання сучасних теоретичних та практичних підходів.

Основні завдання проекту:

 • турбота про кожну дитину, спрямована на формування, збереження та зміцнення здоров’я, побудована на прогресивній соціальній моделі;

 • вдосконалення засад загальнолюдської моралі та культури здоров’я ((прищеплення навичок здорового способу життя, потреб громадської діяльності щодо зміцнення здоров’я);

 • зміцнення здоров’я підлітків та педагогічного колективу, впровадження валеологічних технологій.

Характеристика проекту:

За кінцевим результатом: теоретико-практичний.

За змістом: над предметний.

За кількістю учасників: колективний.

За тривалістю: довготривалий.

За характером контактів: зовнішній.

Термін реалізації: 2012-2013 навчальний рік.

Очікувані результати:

 • формування свідомого ставлення учнів до збереження та зміцнення свого здоров’я;

 • ведення школярами здорового способу життя;

 • створення в учнів стійкої життєвої позиції ( вміння сказати «НІ» ).

Учасники освітньо-оздоровчого процесу, їхні права та обов’язки.

Учасниками освітньо-оздоровчого процесу в навчальному закладі – «Школи сприяння здоров’ю» є учні, педагогічні працівники, психолог, бібліотекар, медичний працівник, батьки та інші представники громадськості.

Статус учасників оздоровчо-освітнього процесу визначається Статусом та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу.

Учні «Школи сприяння здоров’ю» мають право на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці, проведення позакласних занять, користування спортивною базою, участь у різних видах оздоровчої діяльності, пропагування здорового способу життя.

Учні зобов’язані підвищувати рівень знань про здоров’я, дотримуватись норм здорового способу життя, підтримувати позитивний психологічний мікроклімат в учнівському колективі, сім’ї, сприяти здоровим стосункам між учнями, батьками та серед населення загалом.

Педагогічний працівник має право на сприятливі умови своєї педагогічної діяльності, підтримку адміністрації у впровадженні інновацій щодо формування культури здоров’я учнів, на користування оздоровчо-спортивною базою для зміцнення власного здоров’я, вносити пропозиції керівництву щодо покращення оздоровчо-освітньої роботи.

Педагогічний працівник зобов’язаний сприяти збереженню здоров’я учнів, формувати здоровий спосіб життя, створювати у навчальному закладі позитивний мікроклімат, сприяти розвитку фізичних, психічних та соціальних можливостей, здоровим стосункам між учнями, педагогами та батьками, особистим прикладом оптимізувати спілкування між учнями і колегами, виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, постійно підвищувати рівень знань з гігієни, психології спілкування, здійснювати соціально-правовий захист дітей та молоді.

Батьки учнів мають право обирати і бути обраними до органів самоврядування, звертатися до органів управління освітою, приймати рішення щодо участі дитини в оздоровчій діяльності навчального закладу, брати участь у заходах.

Батьки зобов’язані забезпечувати умови для збереження та зміцнення здоров’я дітей у сім’ї, щоб формування культури здоров’я було неперервним, постійно дбати про фізичне, психічне і моральне здоров’я дітей, створювати належні умови для їхнього розвитку, активно впроваджувати ефективні технології збереження і зміцнення здоров’я, сприяти здоровим стосункам між учнями, педагогами, батьками.

Управління проектом «Школа сприяння здоровю».

Керівництво проектом «Школа сприяння здоров’ю» здійснює директор навчального закладу, який забезпечує дотримання вимог охорони життя і здоров’я учнів, створює належні умови для валеологічної освіти та виховання учнів, їхньої участі в оздоровчо-освітніх закладах у позаурочний час, забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і техніки безпеки, спрямовує діяльність на запобігання вживання учнями алкоголю та наркотиків, іншим шкідливим звичкам, контролює організацію харчування.

Матеріально-технічна база навчального закладу «Школи сприяння здоров”ю» складається з цінностей навчального закладу, до якого вона належить. Адміністрація та працівники школи сприяють поліпшенню матеріально-технічної бази, що сприяє фізичному, психологічному, соціальному та моральному здоров”ю учасників навчально-виховного процесу.

План реалізації проекту

№п/п

Назва заходу

З ким проводиться

Дата проведення

Хто відповідає

1.

Первинне анкетування з метою вивчення рівня обізнаності учнів з питань здорового способу життя

Учні 5-11 класів

Другий тиждень вересня

Члени ШСА, соціальний педагог

2.

Тематичний тиждень. Виступи учасників ШСА перед учнями школи

Учні школи

Третій тиждень вересня

Члени ШСА

3.

Урок з основ здоров’я у 3 класі на тему: «ти спілкуєшся. Культура спілкування як умова збереження здоров’я »

Учні 3 класу

Перший тиждень жовтня

Класний керівник

3 класу


4.

Авторська програма психологічного тренінгу «Життя без гачка»

Учні 8-11 класів

Другий тиждень жовтня

Практичний психолог

5.

Урок з основ здоров’я у 8 класі на тему: «Формування корисних та шкідливих звичок у підлітків»

Учні 8 класу

Другий тиждень

листопадаУчитель основ здоров’я

6.

Бесіда «Здорова їжа – запорука здоров’я»

Учні 5 класу

Третій тиждень листопада

Класний керівник

5 класу


7.

ГКК «Краса і здоров’я»

Учні 6 класу

Перший тиждень грудня

Класний керівник

6 класу


8.

Заняття-тренінг «Негативні думки – в позитивне русло»

Учні 7 класу

Другий тиждень грудня

Класний керівник

7 класу, психолог9.

Виховна година «Їжа – джерело здоров’я»

Учні 8 класу

Третій тиждень січня

Класний керівник

8 класу


10.

Лекція «Турбота про здоров’я – обов’язок кожного»

Учні 9 класу

Перший тиждень лютого

Класний керівник

9 класу


11

Урок на природі «Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!»

Учні 10 класу

Другий тиждень лютого

Класний керівник

10 класу


12.

Бесіда «Твоє харчування»

Учні 11 класу

Третій тиждень лютого

Класний керівник

11 класу


13.

Хвилинка психологічного та фізичного розвантаження

Учні 8-11 класів

Третій тиждень лютого

Практичний психолог, учитель фізкультури

14.

Тренінгові заняття для старшокласників на тему: «Здоров’я – моя цінність»

Учні 9-11 класів

Перший тиждень березня

Практичний психолог

15.

Батьківські збори на тему: «відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей».

Анкетування батьківБатьки

Другий тиждень березня

Класний керівник

9 класу, соціальний педагог16.

Спортивні змагання між гніздами соколят

Учні 1-4 класів

Третій тиждень березня

Учителі фізичної культури

17.

Спортивні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

Учні 7-8 класів

Перший тиждень квітня

Учителі фізичної культури

18.

Веселі старти для учнів 2-4 класів

Учні 2-4 класів

Другий тиждень квітня

Учителі фізичної культури

19.

Забави козачат для учнів 5-7 класів

Учні 5-7 класів

Перший тиждень травня

Учителі фізичної культури

20.

Козацькі забави для учнів 8-10

Учні 8-10 класів

Другий тиждень травня

Учителі фізичної культури

21.

Спортивні змагання для учнів 11 класу та учителів

Учні 11 класу та учителі

Третій тиждень травня

Учителі фізичної культури

22.

Рейди сантрійок «Чистота – запорука здоров’ю»

Учні 1-4 класів

Протягом року

Сантрійки

Додаток №11

Шкільне соціологічне агентство та його діяльність.

У Горинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів працюю практичним психологом, соціальним педагогом. Допомагають мені у роботі учасники шкільного соціологічного агентства (ШСА), яке було створене з метою вивчення соціального та психологічного клімату в учнівському колективі; організації умов для коригування поведінки учнів, груп, класів; надання допомоги учням у самовихованні та самовдосконаленні. ШСА об’єднало школярів, які побажали ознайомитися з основами психології, соціології, здобути навички анкетування, тестування, обробки результатів опитувань тощо. Учасники агентства допомагають мені у проведенні психологічних і соціальних спостережень, виконують самостійні спостереження,організовують тижні психологічних знань, конференції, займаються просвітницькою діяльністю , подають пропозиції учням щодо самовиховання, самостійно, у якості тренерів, проводять тренінгові заняття. Також ШСА входить до складу шкільної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Замовлення щодо соціологічних обстежень подаються до ШСА від адміністрації школи, класних керівників, вихователів, батьків, органів самоврядування. Класні керівники надають організаційну допомогу агентам, не нав’язуючи своїх висновків і думок. Будь-які обстеження проводяться незалежно і самостійно, виключно зі згоди обстежуваних. Агенти ШСА не мають права розголошувати зміст відповідей проведених ними анкетувань і тестувань.

Результати діяльності ШСА узагальнюються шкільним психологом і використовуються в індивідуальній роботі з «важкими» учнями і класами.

Важливим є те, що у агентстві виявили бажання працювати не лише відмінники і учні з хорошою поведінкою, але й такі, у яких з навчанням не все гаразд. Отож робота цих учнів у агентстві сприяє розвитку словникового запасу(оскільки їм доводиться часто виступати перед іншими), стимулює до контролю за своєю поведінкою,навчанням.

Така співпраця практичного психолога, соціального педагога з учнями дає позитивний результат, оскільки інформація подається в учнівські групи та колективи за принципом «рівний-рівному». А ще – четверо учнів, котрі працювали раніше у соціологічному агентстві, після закінчення школи обрали для себе професію практичного психолога і в даний час навчаються у вузах на факультеті «Практична психологія і соціальна робота».План роботи

Шкільного соціологічного агентства

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

1.

Допомога психологу, соціальному педагогу у проведенні анкетувань, тестів.

Обробка результатів.Згідно плану роботи практичного психолога, соціального педагога

2.

Виконання замовлень від адміністрації школи, класних керівників, вихователів, батьків, громадських організацій, органів самоврядування.

Протягом року

3.

Підготовка матеріалів для стенду «Інформаційний центр».

Щомісячно

4.

Допомога психологу, соціальному педагогу у підготовці діагностичного матеріалу.

Протягом року

5.

Участь у роботі шкільної комісії з профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Згідно плану засідань

ШРПП


6.

Просвітницька та профілактична робота серед учнів, батьків, вчителів:

- участь у тематичних тижнях;

- організація інформаційно-просвітницьких годин, усних журналів;

- організація та проведення розвиваючих і тренінгових занять .Протягом року

7.

Участь у засіданнях по обговоренню та складанню спільного плану роботи практичного психолога та агентства на місяць.

Щомісячно

Тематичний тиждень у школі

Усний журнал для підлітків:«Молодь – за здоровий спосіб життя!»

(Виступ учасників ШСА перед учнями.Тривалість-20 хв.).

Мета: формування в учнів здорового способу життя шляхом передачі інформації за принципом «рівний – рівному».

Попередня робота: членами агентства проводилось анкетування учнів

7-11 класів на тему: «Яке місце у твоєму житті займають алкоголь та цигарки?»

Учень перший.

Нами, членами ШСА, було проведено анкетування серед учнів 7-11 класів на тему: «Яке місце у твоєму житті займають алкоголь та цигарки?».Результати анкетування показали, що переважна більшість учнів веде здоровий спосіб життя. Але є ще такі учні, які нехтують своїм здоров’ям . І що цікаво – 100% опитуваних не хочуть мати ні дружини, ні чоловіка, які вживають алкоголь чи палять. Дослухайтеся до наших порад!Учениця друга.

Хлопці та дівчата, мої ровесники! Я звертаюсь до вас не для того, щоб посваритися пальцем і сказати, що так робити не можна. Ні! Я звертаюсь до вашого розуму, ще не зіпсованого тютюном та алкоголем: зупиніться! Подивіться на себе та на своїх друзів…Життя чудове! Ось чому треба залишатися завжди тверезим на кожній з дискотек.

Бути дорослим і здаватися дорослим – поняття не рівноцінні. Якщо ви за допомогою тютюну та випивки намагаєтесь бути дорослим зараз, то, можливо, не станете дорослим ніколи. Я вибираю життя!

Учениця третя.

Купуючи собі цигарки, ти платиш за ряд хвороб, яких могло не бути. Крім того,я впевнена, що, наприклад, багато осіб сильної половини не усвідомлюють, що дівчатам набагато більше подобаються юнаки без шкідливих звичок.

Нехай спорт, музика, мистецтво, кохання замінять тобі згубні звички. Зроби своє життя світлим і безтурботним!

Учень четвертий.

Усі дівчата прагнуть до щасливого життя, мріють вийти заміж за коханого чоловіка, народити здорових дітей і разом з ними довго жити у радості та щасті. Але чи справдяться надії на людське щастя у дівчини, яка взяла до рук сигарету?

По-перше, хлопці не ставляться серйозно до дівчат, які курять. Одружуються вони з тими, хто не має цієї згубної звички, бо переконані: якщо дівчина курить, довго красивою не буде і здорової дитини теж не народить. Як свідчить медична практика, у матерів, які курять, часто народжуються діти з порушеною нервовою системою, із схильністю до атеросклерозу, астми,з фізичними вадами ( приміром, із заячою губою), із зменшеною масою тіла – в середньому на 300 грам.

Отже, шановні хлопці та дівчата, зважте усе і виберіть назавжди дорогу матері-берегині здоров’я своїх дітей. А для цього потрібні мудрість і сила волі – сьогодні, бо завтра вже буде пізно!Учениця п’ята.

Я не буду говорити про злочинний вплив тютюну. Наведу лише приклади: • одна цигарка відбирає п'ятнадцять хвилин життя;

 • у курців часто болить голова, погіршується пам'ять;

 • одна цигарка прискорює пульс на 10-20 ударів на хвилину. Виникає

склероз судин серця, стенокардія. Ці напади приводять до інфаркту;

 • у курців руйнується зубна емаль, зуби стають чорними.

Паління призводить до гастриту, бронхіту туберкульозу. Тютюновий дим містить у собі нікотин, синильну кислоту, окис вуглецю, оцтову кислоту, сірководень, азот, ефірні масла, радіоактивні елементи – бензоперин, полоній,вісмут та інші отруйні речовини, які курець вдиха разом з димом.

Отже, тютюн – це злісний і смертельний ворог нашого організму.Учениця шоста.

Я розумію, важко встояти від спокуси. Гадаю, друзі, що вам не завадить знати аксіому: вип’єш келих вина – на цей келих уповільниш свій розвиток, зруйнуєш власне здоров’я , наблизишся до алкоголізму, смерті.

Нагадую: кожен п’яниця почав з 100 грамів спиртного напою. Пам’ятайте, що вони ведуть до злочинів, аварій, сварок, смертей. Бережіть себе, своїх рідних, власне здоров’я.

Учениця сьома.

Механізми виникнення алкогольної залежності ще не вивчені до кінця. Але доведено, що швидкість виникнення алкоголізму залежить від ступеня фізіологічної зрілості організму та рівня сформованості нервової системи. Значну роль відіграє вік, у якому розпочинається активне вживання алкоголю: якщо воно розпочинається до 20 років, можна узалежнитись за декілька місяців; між 20-25 роками – на це потрібно 3-4 роки; після 25 років – узалежнення триває понад десяти років.

Учениця восьма.

Тому хочемо запропонувати вам Заповіт Матері Терези, який, ми переконані, ви візьмете до уваги:

Життя – це шанс. Скористайся ним.

Життя – це краса. Милуйся нею.

Життя – це мрія. Здійсни її.

Життя – це виклик. Прийми його.

Життя – це гра. Стань гравцем.

Життя – це цінність. Цінуй його.

Життя – це скарб. Бережи його.

Життя – король бід. Перебори його.

Життя – це пісня. Доспівай її.

Життя – це боротьба. Почни її.

Використана література:

1.Профілактика ризикованої поведінки в учнівському і студентському середовищі: Методичні рекомендації/За ред.В.Г.Панка. –К.:Ніка-Центр,2004.2. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків: за проектом «Діалог»: Навч.-метод. посіб./О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, Н.О.Березіна, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К., 2003р.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка