Публічна бібліотека: місія (З досвіду різних країн. Погляд методиста) Київ 2004Сторінка1/2
Дата конвертації02.09.2018
Розмір0.53 Mb.
  1   2
міністерство культури і мистецтв україни

НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

Публічна бібліотека: місія
(З досвіду різних країн.

Погляд методиста)

Київ 2004
Методичний посібник розроблено на основі видання Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів “Руководство ИФЛА/ ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек”, підготовленого міжнародним колективом авторів під керівництвом Ф. Гілла, та узагальненого досвіду різних країн.

Авторами здійснено спробу визначити загальні принципи організації діяльності публічних бібліотек, розміщення їхньої мережі, формування ресурсів, особливості обслуговування користувачів.

Подано консультацію щодо комплектування та принципів організації фондів.

Видання розраховано на фахівців бібліотечних установ, студентів та аспірантів фахових навчальних закладів тощо.

Посібник підготували: І. Цуріна,Н. Гудімова

Обговорено та рекомендовано до друку вченою радою Національної парламентської бібліотеки України. Протокол засідання № 2 від 3 січня 2004 р.

Автори висловлюють подяку директору Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні В.С. Пашковій, Українській бібліотечній асоціації за надання матеріалів міжнародної конференції, присвяченої публічним бібліотекам, в м. Ессекс (Велика Британія).

© Національна парламентська

бібліотека України, 2004

Публічна бібліотека сьогодні – це культурний центр, що забезпечує інформаційні потреби як реальних, так і потенційних користувачів, надає можливість міжособистісного спілкування практично всім жителям зони обслуговування, організує їхнє культурне дозвілля. Вона має бути наближена до конкретних людей, враховувати їхні інтереси і потреби, поступово стаючи необхідною складовою інфраструктури регіону. Бібліотека не може існувати, якщо в ній не зацікавлене населення і якщо воно не готове її підтримати.

Сьогодні надзвичайно актуальними є питання: • Чи повинні бібліотеки доводити свою значущість?

 • Чи розуміє суспільство їхню роль у своєму поступі вперед?

 • Чи відповідають вони потребам місцевого населення, вимогам сьогодення?

 • Як у непростих сучасних умовах зробити діяльність публічних бібліотек ефективною?

Ми не відповідаємо категорично, не диктуємо правила, а даємо поради, що базуються на досвіді різних країн. Не все пропоноване може бути застосовано, адже будь-яка бібліотека вже має певні традиції, характерний образ і свою логіку розвитку. Проте ми пропонуємо узагальнену стратегію діяльності публічної бібліотеки в цивілізованому суспільстві.


Що таке публічна бібліотека?


Я употребил бы во зло снисходительное внимание Вашего сиятельства и даже оскорбил бы особу Вашу,

если бы стал доказывать перед Вами

пользу учреждения публичной библиотеки

(З листа градоначальника м. Одеси О. Левіна

генерал-губернатору М. Воронцову).
Визначення поняття публічної бібліотеки

Бібліотеки з їхньою багатовіковою історією завжди були для пересічної людини уособленням храму мудрості, хранителями історичної пам’яті, гарантами її збереження. Ряд факторів – політичних, економічних, соціальних – спричинив необхідність зміни звичного образу бібліотеки, її швидкої адаптації до перетворень у суспільстві. Змінюєтьсяосновна функція бібліотеки – “від накопичення знань – до обслуговування користувачів”. Повертається призабуте поняття “публічна бібліотека”, яка сьогодні, відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, визначається як загальнодоступна установа. Проте публічна бібліотека не просто надає послуги всім верствам населення, вона є гарантом забезпечення рівного доступу до інформації. В центрі її уваги стоїть пересічна людина зі спеціальними і загальнокультурними потребами, певними життєвими інтересами. Змінюються ідеологія і концепція колишньої масової бібліотеки; в основі діяльності публічної бібліотеки покладено пріоритет загальнолюдських цінностей.

Публічна бібліотека, як одна з найдемократичніших інституцій, що створена суспільством, обов’язково функціонує в розвинутих країнах і переважно утримується на кошти місцевих органів влади.Доступ до знань, ідей та думок в усій їхній різноманітності відіграє важливу роль у збереженні і розвитку демократичного суспільства, що робить роль публічної бібліотеки особливо значущою.Чому необхідна публічна бібліотека?
Уявлення у пересічних громадян про бібліотеку, як місця, де школярам, а інколи і пенсіонерам, видають книжки, має відійти у минуле. Насправді роль бібліотеки в інфраструктурі регіону більш значуща. Ми ніколи не замислювалися над значенням бібліотеки для спільноти, яку вона обслуговує. А наші американські колеги наводять такі 10 аргументів на користь існування публічних бібліотек:

 1. Публічна бібліотека обслуговує всіх жителів протягом їхнього життя, вона найбільш задіяна серед інших муніципальних служб.

 2. Бібліотечні фонди допомагають отримати освіту та займатися самоосвітою, знайти розраду всім, незалежно від віку, роду занять.

 3. Це єдине найбільше багаторічне зібрання довідників, словників, енциклопедій, тут їх більше, ніж є у книжковому магазині.

 4. Це єдиний заклад, куди відкрито доступ дошкільнятам, тут через книгу діти вчаться пізнавати світ, у них формується потреба в самоосвіті.

 5. Тільки в публічній бібліотеці школярі можуть отримати книгу під час канікул, ввечері та у вихідні дні, а діти, які активно читають, краще засвоюють навчальні програми та добиваються успіху у житті.

 6. Для жителів – це єдиний доступний засіб отримати вичерпну інформацію, необхідну для особистих, сімейних чи службових потреб.

 7. Вона допомагає громадянам економити гроші, адже необхідну літературу не треба купувати, а інформацію можна отримати безоплатно.

 8. Використання бібліотечних ресурсів допомагає підприємцям приймати ліпші рішення, службовцям – підвищувати свій професійний рівень, що, врешті-решт, сприяє розвитку економіки даної місцевості.

 9. Публічна бібліотека як культурний центр підвищує рівень життя місцевого населення, надаючи можливість міжособистісного спілкування, забезпечуючи інформаційні та інші потреби громадян.

 10. Бібліотека – не просто зібрання книг, тут є персонал, який все організовує, підтримує у робочому порядку та допомагає людям користуватися наявними документами.


Якою має бути публічна бібліотека?

До публічної бібліотеки як закладу, що обслуговує населення, висуваються певні вимоги щодо її місцезнаходження та технічного обладнання. Бажано, щоб вона розташовувалася в найбільш зручному для мешканців місці, поблизу транспортних розв’язок, культурних і комерційних установ. Її приміщення має відповідати умовам, які б сприяли якнайкращому обслуговуванню користувачів і збереженню фондів, проведенню різних заходів для всього населення, для того, щоб стати важливим просвітницьким та культурним центром громади. Це сприятиме залученню нових користувачів та економії капітальних і поточних витрат муніципалітету.Крім того:

 • бібліотека має забезпечити доступ до своїх ресурсів всіх користувачів, особливо осіб із фізичними та сенсорними вадами;

 • вхід до бібліотеки має бути добре видно і знаходитися на зручному для більшості користувачів боці будівлі;

 • рівень освітлення має відповідати міжнародним і національним стандартам;

 • бібліотека мусить працювати в зручний для користувачів час: тому 30% робочого часу бібліотеки не повинні співпадати із робочим часом користувачів;

 • головні бібліотеки регіону, міста, району мають бути відчинені для користувачів не менше 60 годин на тиждень (шість разів на тиждень, по 10 годин щоденно);

 • бібліотека повинна забезпечити: прийом документів, що їх повертають користувачі, та роботу автовідповідачів для надання загальної інформації про бібліотеку у час, коли вона не працює;

 • у бібліотеці мають бути:

 • достатньо просторі приміщення для зберігання та експозиції бібліотечних документів; організації виставок (і не тільки книжкових);

 • зручні приміщення для публіки з врахуванням визначених функцій; вільний простір для переміщення користувачів має складати 15-20% загальної площі для відвідувачів, а для персоналу – 20-25% загальної площі для службових приміщень;

 • технічне обладнання, у т.ч. автоматизовані робочі місця для користувачів, ксерокси.

Вже з перших кроків відвідувач бібліотеки має зрозуміти, наскільки необхідним може стати цей заклад для нього. Тому так важливі сучасні підходи до оформлення бібліотеки, особливо місць, де безпосередньо надаються бібліотечні послуги.

Наочні нетрадиційні форми організації бібліотечного простору стимулюють інтерес відвідувачів. Наявність “інформаційної зони” дозволить більше дізнатися про бібліотеку та життя місцевої громади, яскравий куточок для наймолодших привабить батьків з дітьми, читацька зона” абонемента з тематичними добірками художньої літератури зекономить час відвідувача, а комфортна “зона відпочинку” зробить бібліотеку більш затишною для людей похилого віку. Аматорські вироби читачів, дитячі малюнки, експозиції зі штучних квітів, яскраво оформлені тематичні полиці, нетрадиційна книжкова виставка – все це робить бібліотеку більш зрозумілою, привабливою для населення.

Відкритий доступ до книжкового фонду, розгалужений довідково-бібліографічний апарат, доповнений фактографічними добірками документів різної тематики з основних життєвих питань зробить бібліотеку необхідною населенню. Наявність рекламних листівок, правил користування бібліотекою, адаптованих до певної читацької категорії зробить користування бібліотекою зручним.

Створенню дружньої атмосфери у бібліотеці сприяє не тільки наявність всіх цих факторів, а й зовнішній вигляд працівників, стиль їхньої поведінки, доброзичливі, неформальні звернення до відвідувачів.

Оголошення на

інформаційній дошці
в одній із ПБ США
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка