Рецензія на дипломну роботу ст гр. Ек-03-1 Козиненко О. С. на тему: „Підвищення економічних показників державного підприємства «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»Сторінка1/16
Дата конвертації14.12.2017
Розмір1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу ст. гр. ЕК-03-1 Козиненко О.С. на тему:

Підвищення економічних показників державного підприємства «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»”


На ДП «ДнМЕМ» розглядалася проблема зростання витрат на ремонт обладнання, а отже, і на загальні витрати.

Єдиним способом знизити ці витрати є заміна старого обладнання на нове, а саме застарілих масляних вимикачів на сучасні повітряні або елегазові. Дане підприємство є обслуговуючим, тому для нього вигідно, щоб обладнання було новим та надійним. Масляні вимикачі використовують багато електроенергії та є досить шкідливими для навколишнього середовища.

Рецензенту, як користувачу, стала у пригоді пояснювальна записка, в якій доволі повно і прийнятно розкрита проблема зростання витрат на підприємстві. Наявність графічної ілюстрації допомагає сприймати результати розрахунків.

В основі рішень, реалізованих у дипломній роботі, використане математичне моделювання, яке дозволяє отримати прогнозні дані для ефективного керування витратами та для визначення кількості е/е, яка буде передана у 2008 році. Економічна частина визначена на потрібному рівні, але, на мій погляд, економічна ефективність від впровадження системи може бути і вища за рахунок того, що можна збільшити термін окупності вимикача, що дасть змогу повільніше підіймати тарифну ставку.

В цілому дипломна робота виконана в повному обсязі, достатньому для розкриття проблеми та шляхів її розв’язання. Даний дипломний проект заслуговує відмітки відмінно.
Провідний економіст з фінансування

ДП „ДнМЕМ” Коломицева О.М.

Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

ДОПОВІДЬ


до дипломної роботи

На тему: «Підвищення економічних показників державного підприємства «ДнМЕМ»».


Виконала____________________Козиненко О.С.

Дніпропетровськ

2008

Електроенергетичний комплекс України – це основа функціонування та розвитку національної економіки.На даний час ситуація в електроенергетиці складна. По-перше через застаріле обладнання, по-друге через неплатежі за використану електричну енергію.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є державне підприємство «Дніпропетровські магістральні електричні мережі», яке створено з метою забезпечення передачі е/е та у зв’язку з цим ремонту та розвитку електричних мереж напругою 330-750 кВ.

Витрати підприємства на обслуговування та ремонт електрообладнання зростають щорічно, це пов’язано з тим, що воно використовується дуже давно, застаріло, і є не тільки джерелом великих витрат на ремонт та експлуатацію, але і підвищеним ризиком як для великих підприємств-споживачів, які через перерви в енергопостачанні можуть понести великі збитки, так і для робітників, які це обладнання обслуговують.

Витрати відображено у демонстраційному матеріалі на стор.2 – 3

Тому основною метою підвищення економічних показників підприємства є зниження витрат. Цього можна досягти введенням нового обладнання, яке можливе лише за умови економічної доцільності цього рішення.

Отже метою дипломної роботи є розробка інвестиційного проекту по заміні як морально так і фізично застарілого обладнання на нове, сучасне.

Основними задачами, що необхідно вирішити для досягнення поставленої мети є:


  • прогнозування витрат на 2008 рік;

Стор.4 – 5 демонстраційного матеріалу

Прогноз було виконано методом нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 3-го порядку), так як прогнозування саме за цим методом є найбільш достовірним, а отже, дає найточніший результат прогнозу.

Враховуючи індекс інфляції, який згідно закону України „Про Державний бюджет” у 2008 рік складатиме 17%, можна побачити, що загальні витрати та витрати на ремонт зростатимуть кожного року.

Далі було  • проаналізовано необхідність здійснення реального інвестиційного проекту на підприємстві

Для того, щоб знизити витрати, пропонується виконати інвестиційний проект по заміні застарілих масляних вимикачів (які відпрацювали набагато більше усіх строків експлуатації, неодноразово піддавалися капітальним та поточним ремонтам) на нові повітряні або на елегазові.

Для початку хочеться наголосити на тому, що ремонт та експлуатація масляних вимикачів економічно невигідні так як  • запасні частини до такого обладнання відсутні у зв’язку з припиненням їх випуску заводами-виробниками;

  • технічні характеристики такого обладнання недосконалі;

  • таке обладнання практично не піддається телемеханізації.

Роботи з реконструкції планується здійснити за рахунок кредиту наданого Світовим Банком розвитку та реконструкції.

В дипломній роботі проведено розрахунки витрати на ремонтно-експлуатаційне обслуговування повітряних та елегазових вимикачів:

Розрахунок цих витрат виконується згідно Галузевого нормативного документу 34.05.835-2003 „Норми часу-розцінки на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж”

Наведено на стор.6 – 7 демонстраційного матеріалу

Також були розраховані капітальні витрати на установку вимикачів

Наведено на стор.7 – 9 демонстраційного матеріалу

Видно, що якщо брати до уваги тільки капітальні витрати на установку вимикачів, то більш вигідно встановлювати повітряний вимикач, але враховуючи витрати на подальше обслуговування видно, що поточні витрати (за рік) на обслуговування повітряного вимикача на 32 860 грн (344,44 – 311,58) або на 11% перевищують витрати на обслуговування елегазового вимикача.

Отже приймаємо до установки на останній.

Далі було


  • оцінено ефективність здійснення реального інвестиційного проекту.

Сума економії є досить малою, для того щоб вимикач було прийнято до установки (навіть якщо не враховувати відсоткову ставку, заміна вимикача окупиться лише через 21,5 рік (706,126 / 32,86 = 21,5 років)), тому було внесено пропозицію про збільшення тарифу на передачу е/е.

З 1.04.08 тариф за передачу е/е складає 14,23 грн. за МВт*год.

Для визначення тарифної ставки, за якою введення нового обладнання буде економічно вигідним було виведено рівняння: наведене на стор. 9 демонстраційного матеріалу ФОРМУЛА (1)

,

де W –кількість переданої е/е за визначений термін (місяць, квартал, рік);

Т1, Т2 – тарифна ставка за передачу е/е;

Е – грошові надходження.

Для того, щоб визначити суму підвищення тарифу було спрогнозовано з урахуванням сезонності кількість переданої електроенергії на 2008 рік

При прогнозуванні на основі часового ряду потрібно враховувати сезонні коливання. Це пов’язано з тим, що у холодну пору року (з грудня по квітень) кількість спожитої, а отже і переданої електроенергії більша за кількість е/е, яка споживається у літню пору року. Отже сезонні коливання мають період 12 місяців.

Процедура, яка дозволяє виконати прогноз з урахуванням сезонних змін складається з наступного:


  1. За допомогою методу нелінійної апроксимації (поліноміальний тренд 2-го порядку) спрогнозовано кількість переданої е/е на 2008 рік;

  2. Знайдено похибку між фактичними та прогнозованими значеннями;

  3. Знайдено сезонну компоненту, яка дорівнює середньому значенню похибки за місяцями;

  4. Будуємо модель з урахуванням сезонної компоненти.

Демонстраційний матеріал стор.10

Так як умовою надання будь-яким банком грошей для здійснення інвестиційного проекту є те, що він має окупитися не більше як за рік, було встановлено термін окупності – 11 місяців

Виходячи з цього було визначено щомісячні грошові надходження, які повинні бути рівними 95 000 грн.

Відсоткова ставка рівна 7%.

Далі було знайдено показники ефективності інвестиційного проекту

Демонстраційний матеріал стор. 11.

Знайшовши показники ефективності інвестиційного проекту була розрахована тарифна ставка. За - взято середню кількість переданої е/е за 2008 рік (94 742,396 / 4 = 23685,592 МВт*год)

Демонстраційний матеріал стор. 11

Розрахунок показників інвестиційного проекту говорить про те, що заміна вимикача для підприємства є вигідним. Цей висновок було зроблено на основі того, що чистий приведений ефект проекту на дату закінчення проекту є позитивним числом. Це свідчить про те, що проект окуповується та починає приносити прибуток ще до його закінчення. Термін окупності проекту складає 11 місяців, так як саме на 11 місяці ЧПС пересікає вісь Х, при умові, що буде підвищена тарифна ставка за МВт*год. Нами було виявлено, що вона повинна складати 26,26 грн, тобто кожного кварталу тарифна ставка повинна підвищуватися на 12,03 грн. Розрахунок індексу рентабельності показав, що на кінець проекту він складає 8,27%.

Важливо замітити, що саме власники підприємств, що продають е/е повинні перейматися цим питанням та перераховувати кошти на модернізацію електричних підстанцій.

У третьому розділі дипломної роботи була створена інформаційна система для підприємства.

Елементи інформаційної системи були об’єднані між собою за допомогою інтерфейсу користувача, який забезпечує швидкий перегляд вихідних, проміжних даних та результату та містить у собі заставку, основне меню та основні, розроблені на робочих листах, підсистеми інформаційної таблиці у вигляді графіків та таблиць.

Демонстраційний матеріал стор. 12

Дана система була розроблена для більш наглядного вивчення витрат підприємства за періодами (поквартально), прогнозованих витрат підприємства на 2008 рік, а також усіх розрахунків для визначення ефективності інвестиційного проекту

У четвертому розділі “Техніка безпеки та охорона праці” було розглянуто основні методи безпечного обслуговування та експлуатації вимикачів, а також розглянуто основні міри безпеки при використанні елегазу. Також у даному розділі були наведені заходи з охорони праці та пожежної безпеки, які було проведено у 2007 році.
Міністерство освіти та науки України

Національний гірничий університет

Інститут економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

спеціаліста


спеціальності ____7.050102 „Економічна кібернетика”____
на тему: Підвищення економічних показників державного підприємства “Дніпропетровські магістральні електричні мережі”
Виконавець: ___________ Козиненко О.С.

(підпис)Керівники

Прізвище, ініціали

Оцінка

Підпис

роботи

Нецветаєв В.А.розділів


Фінансовий

Нецветаєв В.А.Спеціальний

Нецветаєв В.А.Інформаційний

Нецветаєв В.А.Охорона праці

Нецветаєв В.А.Рецензент

Коломицева О.МНормоконтроль

Нецветаєв В.А.


Дніпропетровськ

2008
ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Економічної кібернетики та

інформаційних технологій

___________Кочура Є.В.

(підпис)(прізвище, ініціали)

____________

(дата)
ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу

спеціаліста

студентки групи ЕК-03-1 Козиненко О.С.

Тема дипломної роботи: Підвищення економічних показників державного підприємства “Дніпропетровські магістральні електричні мережі”

затверджена наказом ректора НГУ №____ від __________________


Розділ

Зміст виконання

Термін виконання

1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО. еКОНОМІЧНИЙ аНАЛІЗ ЙОГО ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ. цІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

01.04.08-08.04.08

2

ПРОГНОЗОВАНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА 2008 РІК. ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ НА 2008 РІК. ВИЯВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ.

09.04.08-22.04.08

3

Проектування ТА розробка
інформаційної системи

06.05.08-12.05.08

4

ОХОРОНА ПРАЦІ

05.06.06-11.06.08

Завдання видав___________ Нецветаєв В.А.

(підпис)(прізвище, ініціали)
Завдання прийняла до виконання___________ Козиненко О.С.

(підпис)(прізвище, ініціали)


Дата видачі завдання:__________
Термін подання дипломного проекту до ДЕК____________

РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка: 100 листів, 19 рисунків, 18 таблиць, 1 додаток, 19 посилань.

Об’єкт дослідження: державне підприємство «Дніпропетровські магістральні електричні мережі».

Мета дипломної роботи: знаходження шляхів зниження загальних витрат та витрат на ремонти обладнання на підприємстві.

У вступі описано актуальність та значимість обраної теми, сформульовано мету та задачі дослідження.

В першому розділі даної роботи були розглянуті загальні відомості про підприємство, зроблено економічний аналіз його діяльності та висунуто мету та задачі дипломного проекту.

У другому розділі спрогнозовано загальні витрати підприємства на 2008 рік, запропоновано шляхи до їх скорочення. Розроблена методика моделювання кількості передачі е/е, та побудована модель з урахуванням сезонності. Встановлено, що єдиним виходом, при модернізації підстанцій, є підвищення тарифу на передачу електроенергії. Зроблені розрахунки цього тарифу та висновки.

У третьому розділі розроблена автоматизована інформаційна система мінімізації витрат на ДП «ДнМЕМ».

У четвертому розділі «Охорона праці» мова йде про правила безпеки на електричних підстанціях та про техніку безпеки при використанні елегазу.

ВИТРАТИ, ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ, СЕЗОННІСТЬ, МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЕЛЕГАЗОВИЙ ВИМИКАЧ, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГІЯ, ЕЛЕКТРИЧНА ПІДСТАНЦІЯ.

ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДнМЕМ.

1.1 Загальні відомості про підприємство

1.1.1 Система планування діяльності підприємства

1.2 Економічний аналіз діяльності підприємства

1.3 Мета та задачі дипломної роботи

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

2.1 Прогнозування загальних витрат підприємства та витрат на ремонт на 2008 рік

2.2 Теоретичні основи управління реальними інвестиціями підприємства

2.2.1 Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства

2.2.2 Особливості і форми здійснення реальних інвестицій на підприємстві

2.2.3 Методичні підходи до оцінки ефективності реальних інвестицій

2.3 Обґрунтування необхідності здійснення реального інвестиційного проекту на державному підприємстві «Дніпропетровські магістральні електричні мережі»

2.3.1 Стратегія інвестиційного розвитку ДнМЕМ

2.4 Техніко-економічне обґрунтування заміни масляних вимикачів 220 кВ на повітряні або на сучасні – елегазові

2.4.1 Короткий опис масляного вимикача ВМТ-220Б

2.4.2 Короткий опис повітряного вимикача ВВШ-150Б

2.4.3 Короткий опис елегазового вимикача типу LTB170D1/B

2.4.4 Вибір вимикачів за технічними характеристиками

2.4.5 Розрахунок витрат на ремонтно-експлуатаційне обслуговування повітряних та елегазових вимикачів

2.4.6 Визначення капітальних витрат на монтаж повітряного вимикача ВВШ-150Б

2.4.7 Визначення капітальних витрат на монтаж елегазового вимикача LTB170D1/B

2.5 Оцінка ефективності та окупності реального інвестиційного проекту

2.6 Обґрунтування додаткового інвестиційного проекту, що підвищує економічні показники ДП «ДнМЕМ»

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ (СППР) ПО МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ (ЗА ДАНИМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ) НА ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ДнМЕМ

3.1 Формулювання інформації, загальної структури та вимог до СППР

3.2 Структура інформаційної системи

3.3 Методика створення кнопок

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Служба охорони праці

4.2 Заходи по охороні праці

4.3. Правила техніки безпеки при роботі з елегазом

4.4 Заходи з ОП та ПБ у 2007 році

ВИСНОВКИ


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


Каталог: data -> 117 -> file doc
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Комплекс моделей енергоспоживання регіонами України
file doc -> Київський національний економічний університет (477)
file doc -> Оптимізація портфелю цінних паперів (з урахуванням ризиків)
file doc -> Глобалістика та глобальне моделювання
file doc -> Перелік позначень та скорочень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка