Редагування текстових матеріалів у програмах офісного пакету


Виконати команду Офіс/Параметри/ Найуживаніші/ Правопис/Сторінка6/6
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.81 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

Виконати команду Офіс/Параметри/ Найуживаніші/ Правопис/

Параметри автозамінювання.

 • У вікні в поля Замінювати набрати варіант слова з помилкою або скорочене слово; у вікні “на” набрати варіант слова, яке повинне замінити слово з помилкою;

 • Виконати команду Додати, набраний варіант занесеться у список варіантів заміни;

 • Натиснути кнопку ОК.

 1. Робота з текстом в PowerPoint

Як правило, основою будь-якої презентації є текстова інформація, яку можна умовно розділити на наступні елементи: звичайний текст, заголовок, підзаголовок, маркірований список. Існує декілька основних можливостей по додаванню тексту в черговий слайд, які залежать від способу створення презентації:

Вживання авто макету для нового слайду. Даний спосіб передбачає для кожного слайду автоматичне створення елементів тексту, які називають місце заповнювачами.

Щоб ввести текст в такий елемент (наприклад, в заголовок), необхідно спочатку виділити даний елемент в області слайду і потім виконати введення необхідного тексту.

При цьому необхідно мати зважаючи на, що редагування тексту виконується так само, як і в редакторові Word, тому якщо текст не поміщатиметься в одному рядку елементу із заданими кордонами, то станеться автоматичний перехід на наступний рядок. З іншого боку, робота з елементами тексту в PowerPoint аналогічна роботі з написами в Word, тому у разі потреби можна, наприклад, збільшити або зменшити кордони редагованого елементу.

Необхідно відзначити той факт, що при введенні тексту в який-небудь елемент чергового слайду презентації в структурі слайду автоматично відображується інформація, що вводиться. З іншого боку, для редагування вмісту місце заповнювача або елементу можна скористатися структурою слайду, в якій також можуть бути внесені всі необхідні зміни.

Робота із структурою слайду

Структурую будь-якого слайду можна порівняти із змістом книги, тобто в ній можуть знаходитися заголовки, підзаголовки, списки і так далі, які є ієрархією текстових елементів слайду, що знаходяться на вищому або нижчому рівні. Наприклад, заголовок слайду знаходиться на найвищому рівні ієрархії.

Необхідно мати на увазі, що при натисненні клавіші Enter в процесі редагування вмісту слайду буде створений елемент, співпадаючий з попереднім, який перед цим редагувався. Зокрема якщо в ієрархічній структурі був створений Елемент списку 1, то натиснення клавіші Enter після введення вказаного тексту приведе до створення елементу, що знаходиться на тому ж самому рівні ієрархії (Елем, списку 2).

При створенні ієрархічної структури будь-якої складності існує можливість змінювати рівні ієрархії якого-небудь елементу слайду.

Для цього в PowerPoint є панель Структура (Див.мал. 1) з наступними кнопками:

Підвищити рівень

Знизити рівень

Вгору

Вниз


Згорнути

Розгорнути

Згорнути все Розгорнути все
Мал 1. Структура слайду

Підвищити рівень - підвищення рядка в ієрархічній структурі на один рівень

Знизити рівень - пониження рядка в ієрархічній структурі на один рівень;

Вгору - переміщення елементу списку на одну позицію вгору усередині одного рівня

Вниз - переміщення елементу списку на одну позицію вниз усередині одного рівня;

Скрутити - згортання структури вибраного слайду;

Розвернути - розгортання структури вибраного слайду;

Скрутити все - згортання структур всіх слайдів презентації;

Розвернути все - розгортання структур всіх слайдів презентації;

Підсумковий слайд - створення перед поточним слайдом підсумкового слайду, в якому у вигляді маркірованого списку відображуються заголовки слайдів, вибраних в режимі структури або в звичайному режимі.

Якщо необхідно знайти який-небудь текст на слайдах презентації або виконати заміну одного слова на інше у всіх слайдах, в яких воно зустрічається, то в цьому випадку слід скористатися командою Правка | Пошук або Правка | Заміна, відповідно. Потім в діалоговому вікні (Див. мал.2) необхідно вказати текст, який потрібно знайти, а також встановити у разі потреби параметри пошуку (з врахуванням регістра і лише слово цілком). Якщо потрібно просто відшукати текст, то після вказівки відповідного рядка слід скористатися кнопкою Знайти далі. Якщо ж необхідно виконати заміну знайденого тексту, то потрібно натискувати кнопку Замінити і вказати в полі Замінити рядок для заміни.
Після того, як текст набраний, для поліпшення зовнішнього вигляду слайдів вміст того або іншого текстового елементу слайду можна відформатувати. Форматувати в PowerPoint виконується так само, як і в текстовому редакторові Word, - за допомогою кнопок панелі Форматування.

Зокрема можна встановити тип і розмір шрифту, зображення (напівжирний, курсив і підкреслення), а також вирівнювання тексту. Крім того, на панелі Форматування є додаткові кнопки. • кнопка Тінь тексту;

— кнопка Збільшити розмір шрифту;


 • кнопка Зменшити розмір шрифту;

Необхідно відзначити, що всі можливі параметри шрифту можуть бути встановлені за допомогою команди Формат | Шрифт, Після виконання, якій в діалоговому вікні Шрифт (див. мал. 3) можна виконати будь-які дії з форматування виділеного тексту.

Мал. 3. Діалогове вікно Шрифт

Для рядків виділеного тексту можна встановити так звані інтервали, тобто відстані між цими рядками. Щоб змінити інтервали, слід виділити текст і виконати команду Формат | Інтервали. Потім в діалоговому вікні Інтервал слід вибрати відстань між рядками (Міжрядковий), а також можна встановити інтервали для поточного абзацу (Перед абзацом і Після абзацу). При цьому відстань може вимірюватися в лініях або пунктах. Після установки всіх необхідних значень можна скористатися кнопкою Перегляд, щоб побачити результати внесених змін, або натискувати кнопку ОК, щоб зафіксувати зміни в тексті.

У PowerPoint існує можливість роботи з двома видами списків: маркірованими і нумерованими. Щоб створити або змінити список, необхідно виділити відповідний текст і виконати команду Формат | Список. Після цього відображуватиме діалогове вікно Список, в якому можна вибрати типа маркера для списку (вкладка Маркірований) або вигляд нумерації (вкладка Нумерований).

При цьому для маркірованих списків існує додаткова можливість визначення символу маркера за допомогою кнопок Малюнок (вибір символу серед наявного набору малюнків) або Знак (вибір символу з наявного набору символів). З іншого боку, для нумерованих списків можна встановити, з якого саме символу починатиметься нумерація елементів списку за допомогою регулювальника Розпочати з.


 1. Робота з текстом в Corel Draw

Види тексту

В Corel Draw існує два види тексту - художній і простій. Художній текст можна модифікувати як будь-який графічний об’єкт, при цьому він не перестає бути текстом, навіть після застосування ефектів. Проте з таким текстом не працюють більшість інструментів автоматичного редагування. Простий текст можна лише заливати кольором і розташовувати усередині контура.

В той же час для нього можливі автоматичні перенесення і перевірка орфографії. У зв'язку з цим заголовки, слогами, короткі помітні написи прийнято оформляти художнім текстом. Простим же текстом оформляють таблиці, списки і інший текст, що складається із значної кількості друкарських знаків.

Інструменти

Для набору тексту використовується інструмент ТЕКСТ (на панелі він виглядає як буква [А]). Щоб набрати ХУДОЖНІЙ, текст клацніть мишкою в потрібному місці екрану. Якщо потрібно набрати ПРОСТиЙ текст, за допомогою того ж інструменту намалюйте прямокутник, усередині якого розташовуватиметься текст. На екрані з’явиться пунктирна рамка із запрошуючим курсором для введення тексту.

Рамка є окремим об’єктом, проте вона буде невидимою при перегляді, якщо вона не заповнена текстом. Будь-яка буква, що навіть складається з дуже тонких ліній, - це контур, а не набір відрізків. Тому зміна кольору тексту проводиться за допомогою інструменту заливка.

Щоб змінити відстань між буквами в Corel (коли виникає таке питання, зазвичай мають зважаючи на відстань між символами по горизонталі - КЕРНШГ, або відстань між базовими лініями двох сусідніх рядків по вертикал і-ІНТЕРЛІНЬЯЖ).

Так от, щоб змінити ці параметри і увеличить/уменьшить міжрядковий або міжбуквений інтервал в Corel Draw 12 наприклад досить було вибрати інструмент Текст [А] і, виділивши свій напис, натиснути ПКМ (права кнопка миші).

У меню, що з’явилося, потрібно вибрати Свойства і далі у вікні, що відкрилося, знайти вкладку де власне і можна було міняти потрібні параметри (як в % співвідношенні до розміру шрифту, так і в числовому, відповідно розміру кегля). У Corel Draw ХЗ міжрядковий і міжбуквений інтервали міняються у вкладці Текст/Форматування.Ефекти тексту

Нижче розглянуті найбільш часто використовувані ефекти тексту.

Окрім власне кольору, текст можна заливати орнаментом, градієнтом, текстурою (вибрати інструмент Градієнт, Орнамент або Текстура з групи інструментів заливка).

Можна зробити текст різною мірою прозорим, за допомогою інструменту Інтерактивна прозорість.

Для того, щоб створити об’ємний текст, необхідно заздалегідь залити букви кольором, а потім скористатися командою Эффекты/Выдавливание.

В меню ефекту Витискування настроюються (по порядку розташування вкладок): Тип перспективи, Обертання, Розташування джерел освітлення, Колір тіні і Скіс на фронтальній поверхні об’єкту (остання вкладка). Навіть після використання ефекту витискування текст не перетворюється на лінії. Для його зміни досить вибрати інструмент Текст і натиснути на одну з букв.

Ефект Перетікання здійснює плавний перехід одного напису в іншу. Для отримання ефекту потрібно створити текст, залити потрібним кольором. Потім з дублювати його, а дублікат зрушити на потрібну вам відстань від оригіналу, зменшити і залити іншим відтінком. Потім потрібно виділити обидва написи і скористатися командою Эффекты/Перетекание.

У меню ефекту Перетікання настроюються (по порядку розташування вкладок): Число кроків (к-ть проміжних об’єктів, по-замовчуванню їх 20), Кут обертання об’єктів, Форму колірного переходу.

Один з найпопулярніших ефектів тексту в Corel Draw - Розташування тексту уподовж кривої. Його можна отримати за допомогою команди Текст уподовж кривій.

Крива (може бути замкнутою і незамкнутою) повинна бути одним об’єктом, а не групою. У меню настройки ефекту можна регулювати: Кут нахилу букв відносно кривій, Відстань від тексту до кривої, Вирівнювання (по початковій точці, по звичайно, по центру).

Щоб написати текст по дузі або по кругу, потрібно перш за все намалювати коло, узявши відповідний інструмент з тулбара [О]. Після того, як коло намальоване беремо інструмент Текст [А], пишемо потрібний напис в будь-якому місці робочого простору (залишаємо напис виділеної). Потім вибираємо у вкладці властивостей тексту і тикаємо курсором в абрис нашого кола.

Після того, як текст розміщений, його можна рухати уздовж кола використовуючи мітку у першої букви у вигляді точки червоного кольору. Після того, як ми закріпили напис можна виділити коло курсором і прибрати обведення (зробити нульовий абрис).Імпорт/Експорт тексту

Текст в Corel Draw можна імпотрувати як з текстового файлу, так і з буфера обміну (при імпорті встановите: Всі файли). Імпортований текст в з’являється у вигляді простого тексту. Його можна перетворювати в художній, редагувати і форматувати.Розміщення тексту усередині контура графічних об’єктів

 1. Створити повністю закінчений об'єкт, усередині якого необхідно розмістити текстовий блок. 2. На панелі Графіка клацнути інструмент Текст.

 2. Підвести покажчик мишки з внутрішньої сторони контура фігури (покажчик зміниться - див. малюнок) і

зробити клацання.

 1. Уздовж внутрішньої сторони контура фігури з'явиться пунктирна лінія з миготливим вгорі текстовим курсором.

 2. Надрукувати текст.

 3. Відформатувати.

Створення зв'язаних текстових полів

Коли частина тексту не увійшла до текстового поля, її можна перенести в інше текстове поле. Так створюються колонки тексту газетних і журнальних смугДля цього потрібно:

 1. Виділити текстове поле із зайвим текстом.

 2. Клацнути по середньому маркеру нижньої сторони рамки.

 3. Покажчик мишки зміниться на листок з текстом.

 4. Цим покажчиком клацнути по другому текстовому полю.

 5. Зайвий текст з першого поля автоматично переміститься в друге поле.

 1. Робота з текстом в Access

Таблиці

Таблиця - об’єкт, який Ви визначаєте і використовуєте для зберігання даних, тобто це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області. Таблиця - основа будь-якої бази даних

Створивши і заповнивши таблицю текстом його можна форматувати за допомогою вкладки «Форматування тексту».

В таблиці можна змінювати розмір, колір, шрифт, вирівнювання тексту. За допомогою кнопки «Колір фону» можна змінювати фон таблиці.

Кнопка «Сітка» дає можливість вибрати зручну для кожного сітку таблиці, або ж взагалі забрати її.

Можна змінювати заголовок стовпця в таблиці, для цього потрібно двічі клацнути по ньому JIKM і ввести свою назву заголовка.

Форми

Форми - надають можливість створювати зручний користувацький інтерфейс для роботи з даними, тобто використовуються в основному для завантаження даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатків. Форми також можна використовувати для запуску макросів.

Створивши форму уведіть заголовок форми і розмалюйте його.

Уведіть великими буквами заголовок. Для цього натисніть на кнопку на А а панелі елементів і клацніть у полі заголовка, введіть текст заголовка, натисніть на клавішу вводу. Клацніть над текстом, щоб перетворити заголовок в об'єкт. Відформатуйте заголовок: змініть його розміри і розташування; змініть розмір шрифту і його стиль, кольори букв, фону, меж тощо.

У правому нижньому куті форми вставте текст з назвою класу чи групи (великим шрифтом).

У полі приміток форми вставте текст: Виконав(-нала) прізвище.

Якщо немає вільного місця у частинах форми, то треба перетягнути об'єкти у формі на інші місця, щоб звільнити місце. Однак ліпше задати розміри усіх частин форми, викликавши їхні контекстні меню і виконавши такі команди: Властивості => Макет => Висота => Ввести потрібне значення.

Звіти

Звіти - застосовуються для аналізу і роздруку даних, тобто вміщують результати обробки однієї чи кількох таблиць і можуть бути видані на друк чи підключені до документів інших додатків.

Уже створений звіт потрібно відформатувати у режимі конструктора так, щоб покращити вигляд звіту:

а) клацніть один раз у вікні заголовка і зменшіть заголовок методом зменшення об'єкта;

б) зменшіть і вигідніше розташуйте (перетягніть) інші об'єкти на свій розсуд;

в) перемістіть через буфер обміну об’єкти з верхнього колонтитулу в заголовок групи;

г) розмалюйте різними кольорами різні структурні частини звіту;

д) задайте прізвища товстим шрифтом 16 пунктів;

е) зробіть інші зміни на свій розсуд.Постійно перемикайте режими Конструктор на Взірець і навпаки, щоб оглянути результати кожного кроку.

1

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка