Реферат Банківська система зарубіжних країн Зміст Зміст 2 Банківські системи зарубіжних країСкачати 70.28 Kb.
Сторінка3/7
Дата конвертації18.06.2018
Розмір70.28 Kb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7

Комерційні банки

Другим рівнем Британської банківської системи є комерційні банки і фінансові компанії.

Система британських комерційних банків сильно диференційована. У ній діє принцип спеціальних банків. При цьому спостерігається 2 тенденції. З одного боку, спеціалізація є спробою пристосування банків до змін грошового попиту і пропозиції. З іншого боку, існує тенденція до розширення операцій найбільших комерційних банків і ощадних кас за кордоном.

Згрупувати британські банки не так просто. Банк Англії ділить ті, що оперують в Англії комерційні банки на 3 групи: 1. депозитні банки (роздрібні (retail banks) або "банки головної вулиці ("high street banks"));

 2. облікові будинки;

 3. акцептні будинки, іноземні банки, інші банки.Депозитні банки


До найважливіших депозитних банків Англії відносяться клірингові банки. Це найбільші акціонерні банки, які зв'язані кліринговими зобов'язаннями. Після останнього найбільш крупного злиття в кінці 60-х років во главі всіх клірингових банків стоїть “велика четвірка”: Barclays, National Westminster, Midland, і Lloyds. До цих гігантів слід додати з невеликою обмовкою ще 2 банки - "Уїльямс энд Глайнс" (контролюється "Стандарт Чартед") і "Каутс" (контролюється "Нешнл вестмінстер"). Ці шість банків в даний час розташовують в Англії і Уельсі більш ніж 12 тис. відділень. У Шотландії і Північній Ірландії англійським найбільшим банкам забороняється відкривати філіали, тому вони мають тут безліч форм участі в місцевих депозитних банках, щоб і в Шотландії і в Північній Ірландії дістати можливість робити вплив на політику комерційних банків. На ці 6 банків (включаючи їх дочірні компанії) випадає майже 90% об'єму операцій всіх депозитних банків і половина всіх стерлінгових внесків в банках Великобританії. В порівнянні з іншими країнами англійські гіганти банків займали на початку 70-х років провідні позиції, проте, на початку 80-х років їх положення погіршало.

Основні операції клірингових банків - ухвалення внесків і видача кредитів. Клірингові банки здійснюють платежі для крупних, середніх і дрібних промислових підприємств, а також для населення. Платіжний оборот між цими банками відбувається в рамках клірингової угоди, що означає залік взаємних вимог і переклад сальдо. У клірингових банків сильно виявляється тенденція до універсалізації, і вони все більше надають небанківські послуги. Послуги охоплюють підготовку індивідуального будівництва, обслуговування фінансових операцій промисловості, підготовку і фінансування експорту, здачу в оренду підприємствам комп'ютерів для нарахування заробітної платні і т.п.

Новим для клірингових банків стало посередництво в страхуванні життя і організації подорожей. Все це дозволяє охарактеризувати клірингові банки як фінансові конгломерати, у яких банківські операції стали лише частиною загальної діяльності.

Лібералізація фінансових ринків і прогрес в комунікаційних і комп'ютерних технологіях створили сприятливі можливості для постійного розширення послуг, що надаються. Висока конкуренція ж у сфері банківських послуг посунула банки до об'єднання з іншими фінансовими інститутами.

Спектр послуг, що надаються групою, практично не обмежений:


 • роздрібне і корпоративне обслуговування;

 • розрахункові операції по обслуговуванню торгівлі;

 • індивідуальний і інвестиційний банківський сервіс;

 • послуги на ринку капіталів;

 • споживче і комерційне фінансування (фінансування покупок в розстрочку);

 • управління пенсійними і інвестиційними фондами;

 • опікунський контроль над різними видами власності за дорученням;

 • страхування;

 • послуги з безпеки і охорони.

До депозитних банків відносяться так звані фінансові будинки, до яких належать, перш за все, спеціальні банки споживчого кредиту. Близько 2/3 їх активних операцій доводиться на споживчі кредити в розстрочку, в свою чергу більше 60% цих кредитів складає фінансування покупок автомобілів.


Наступною групою депозитних банків є торгові банки (Merchant Banks). Вони широко поширені в Англії і мають давні традиції. Торгові банки важко диференціювати і порівнювати з кліринговими банками, оскільки вони набагато менше за останніх. Найкрупніший з них - "Гамброс Бенк" займав в 1972 р. в списку провідних банків миру лише 173 місце. Проте торгові банки грають відому роль не тільки у внутрішніх операціях, але і в міжнародному бізнесі. Вони виникли на торгових підприємствах, які поступово освоїли банківські операції. Деякі сучасні торгові банки разом з банківськими операціями виконують ще промислові і торгові функції. Проте деякі найбільші клірингові банки або мають свої спеціальні торгові банки, або беруть участь в традиційних торгових банках.

Відмінністю торгових банків від клірингових і одночасно їх привілеєм є те, що вони не зобов'язані публікувати докладні відомості про фінансовий стан і про свої операції. Завдяки цьому привілею торгові банки могли впродовж багатьох років вільно розвиватися.

Торгові банки зайняті головним чином в 3-х основних областях:


 1. Істинно банківські операції. Під ними розуміються традиційні акцептно-кредитні операції. Акцепт, і, отже, гарантія платежу торгового банку, якому належить право акцепту, цінується набагато вище, ніж якого-небудь іноземного банку. Наступним видом операцій торгового банку є прийом і видача позик у фунтах стерлінгів строком від одного дня до 6 місяців. Проте можуть бути прийняті внески і в іноземній валюті, але кредити видаються, як правило, у фунтах стерлінгів. Якщо були необхідні крупні засоби на тривалі терміни, то торгові банки створювали консорціуми. Разом з іншими банками або іншими володарями засобів консорціуми випускали боргові зобов'язання, а при відомих обставинах і європозики. До їх сфери діяльності відноситься і фінансування експорту.

 2. Надання послуг підприємцям. За цим ховаються ради підприємцям, наприклад при злитті підприємств, виявлення для них найбільш сприятливих можливостей фінансування; ради, що стосуються доцільності придбання акцій, а також виведення нових форм на ринок цінних паперів.

 3. Управління цінними паперами. Ці послуги охоплюють не тільки зберігання цінних паперів, але і, перш за все контроль відповідних суспільств, до яких можуть відноситися як акціонерні суспільства промисловості і торгівлі, так і інвестиційні компанії, пенсійні фонди, а так само інші приватні фонди. Щоб зберігати свою винятковість в управлінні засобами, найбільші торгові банки не приймають в свої портфелі (сума цінних паперів) цінності вартістю нижче 100 тис. ф. ст.Облікові будинки


Наступним типом банків в Англії є облікові будинки. В даний час в Лондоні оперують 8 облікових будинків і окремих малих спеціалізованих маклерів фірм, які всі разом і утворюють обліковий ринок Лондона.

Облікові будинки - це специфічний тип фінансового інституту Лондонського ринку. Вони забезпечують вигідний збут для банків ліквідних фондів шляхом гарантованих депозитів на вимогу (по узгодженій кредитній ставці до або в межах встановленої дати). Крім того, облікові будинки - це ринок реалізації і покупки векселів.

Облікові будинки діють як буфер між Банком Англії і рештою банківської системи, за допомогою їх Банк Англії забезпечує банківську систему фінансовими ресурсами, вилучає їх. Банк Англії також робить вплив на процентні ставки.

Для британських компаній головними функціями облікових будинків є надання позикових засобів через дисконтування (переоблік) векселів, а також пропозицію різних форм короткострокового вкладення в портфельні інвестиції.

У сфері урядового фінансування їх головне завдання – забезпечувати продаж короткострокових казначейських облігацій, які є вельми істотною частиною урядових короткострокових позикових заходів. Облікові будинки - активні агенти з продажу короткострокових урядових цінних паперів (акцій), а також акцій і облігацій місцевих властей. Діяльність облікових будинків проходить і на вторинному ринку перезданих доларових і стерлінгових депозитних сертифікатів.

Брокери (маклери) фірм є агентами, які є посередником в придбанні векселів за певну платню.Інші банки


Іноземні банки в Англії по балансовій сумі відносяться до крупних банківських груп. Вже в 1978 році в Лондоні налічувалося 308 іноземних філіалів з 63 країн. Серед цих банківських інститутів було 24 японських і 53 банки з країн-членів ЄС.

У Лондоні сконцентровано в 2 рази більше іноземних філіалів, чим в Нью-Йорку. До іноземних банків в Лондоні відноситься Московський Народний Банк.

Наступною банківською групою в Англії є консорціальні банки. Під останніми банківська статистика розуміє інститути, де беруть участь банки принаймні двох країн, з яких жодна не має контрольного пакету. ці інститути стали особливо швидко розвиватися разом з посиленням євроринку. Головним чином, це спеціальні банки багатонаціональних позичальників, до яких належать перш за все транснаціональні і мультинаціональні промислові концерни. Оскільки вони створювалися на основі пайової участі банками провідних капіталістичних країн, вони в змозі мобілізувати на євроринку величезні засоби і на найтриваліші терміни, що недоступно ніякому іншому типу банків капіталістичного світу. Виникнення консорціальних банків особливо добре свідчить про розвиток процесу інтернаціоналізації капіталу в умовах сучасного капіталізму

B Великобританії є безліч банкоподібних спеціальних кредитно-фінансових інститутів. Cеред них:

X Ощадні інститути. Всі ощадні інститути об'єднує те, що основне джерело їх ресурсів - дрібні внески населення.

X Страхові компанії і пенсійні фонди направляють закумульований позиковий капітал в довгострокові інвестиції. Фінансово-кредитна діяльність є вторинною по відношенню до їх професійної спеціалізації - страховій справі і приватному пенсійному забезпеченню. Мобілізовані ними засоби вкладаються в операції на термін 20-25 років (в основному в акції і інші цінні папери).

X Інвестиційні трести займаються виключно операціями з цінними паперами. Шляхом емісії власних акцій і облігацій вони привертають капітал, який вкладають в цінні папери інших компаній. Особливість цих установ, що не мають регулярних джерел надходжень (депозитів, страхових внесків і т.п.), полягає в сильній залежності від ринкової кон'юнктури. При падінні курсів цінних паперів вони стикаються з фінансовими труднощами і збитками.

X Довірчі пайові фонди по своїй спеціалізації схожі з інвестиційними трестами; вони акумулюють грошовий капітал і вкладають його в цінні папери. Але оскільки пайовик у будь-який час може продати свій пай компанії, що управляє, то капітал цих фондів є неодмінною величиною: він залежить від переважання продажів або покупок паїв. Структура активів фондів аналогічна активам інвестиційних трестів: близько 80% складають акції приватних компаній, багато довірчих пайових фондів пов'язані з банками і страховими компаніями.

X Фінансові корпорації спеціалізуються на кредитуванні приватних фірм, що не мають доступу до звичайних джерел позикового капіталу. Найбільші - фінансова корпорація промисловості, сільськогосподарська іпотечна корпорація і т.д.

X Фірми венчурного фінансування спеціалізовані установи, що виникли переважно в 80-х роках. Займаються головним чином кредитуванням нових компаній, що розширюються, в передових галузях, що пов'язано з підвищеним ризиком.


Банківська система Великобританії є класичним варіантом дворівневої системи, належить до старих і найбільш розвинених систем миру. Вона має добре організовану і розгалужену фінансову інфраструктуру і спирається на могутній грошовий ринок в Лондонському Ситі, що має тісні зв'язки з головними фінансовими центрами світу.

Найважливішою тенденцією розвитку банківської системи Великобританії є розмивання меж між окремими видами кредитних інститутів.
Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 70.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка