Реферат Безпека інформаційних систем та технологійСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.82 Mb.
#707
ТипРеферат
1   2   3   4


На другому етапі розвитку КС (який на практиці часто відбувається одночасно з першим) окремі робочі станції об'єднуються в локальні мережі, встановлюються виділені сервери і звичайно організовується вихід з локальної мережі в Internet. На даному етапі в дію включаються СЗІ другого рівня – рівня захисту локальної мережі:

 • засоби безпеки мережевих ОС;

 • засоби розмежування доступу до тих, що розділяються ІР;

 • засоби захисту домену локальної мережі;

 • сервери автентифікації користувачів;

 • міжмережеві екрани (МЕ) і proxy-сервери;

 • засоби організації VLAN;

 • засоби виявлення атак і уразливостей захисту локальної мережі і т.д.

Очевидно, СЗІ другого рівня набагато складніше технологічно, ніж СЗІ першого рівня, що, природно, відображається на їх вартості і трудомісткості установки і супроводу.

Третій етап розвитку КС, який активно розвивається в даний час, полягає в об'єднанні локальних мереж декількох філіалів компанії в загальну корпоративну intranet-мережу на базі сучасних інформаційних технологій підтримки QoS (ATM, FR, DiffServ, MPLS і ін.), використовуючи як комунікаційне середовище відкриті мережі, включаючи, звичайно, Internet. При цьому безпека обміну інформацією через відкриті мережі забезпечується за рахунок застосування технологій захищених віртуальних мереж VPN, які і складають основу третього рівня ПІБ КІС.VPN-технології, як правило, достатньо глибоко інтегровані із засобами захисту інформації першого рівня (засоби автентифікації користувача і захисту від НСД) і другого рівня (міжмережеві екрани і мережеві ОС). Захищений VPN-канал може «доходити» не тільки до маршрутизаторів доступу і прикордонних МЕ, але і до конкретних серверів і робочих станцій локальної мережі, складаючи, таким чином, свого роду “скелет” ПІБ КС.

Четвертим етапом розвитку КС буде, мабуть, організація захищеного міжкорпоративного обміну інформацією (externet-мережі), який зажадає якісно нові технології забезпечення ІБ для роботи «всіх зі всіма», тобто, іншими словами, для формування системи електронного бізнесу (е-бізнесу). Як технологічна і методологічна основа для створення інфраструктури е-бізнесу найбільш вірогідним кандидатом є група технологій і методів, що дозволяють будувати системи управління публічними ключами і сертифікатами PKI. Відповідно, PKI є, швидше за все, останнім кількісним рівнем ПІБ КС.Процес побудови підсистеми інформаційної безпеки включає наступні етапи

 • експертиза захищеності корпоративної інформаційної системи;

 • розробка концепції і політики інформаційної безпеки компанії;

 • проектування корпоративної системи в захищеному виконанні;

 • поставка і введення в досвідчену експлуатацію засобів захисту;

 • супровід систем інформаційної безпеки;

 • модернізація і розвиток систем інформаційної безпеки.

Розглянемо основні етапи побудови підсистеми інформаційної безпеки.

На першому етапі проводиться експертиза захищеності існуючої або планованої до реалізації корпоративної системи, при цьому рекомендується спочатку провести чітку класифікацію існуючих інформаційних ресурсів компанії по ступеню їх конфіденційності. Тут навмисно не розглядається випадок, коли серед корпоративних інформаційних ресурсів (ІР) існує інформація, що становить державну таємницю або комерційну таємницю іншої компанії (материнської компанії, компанії-партнера, замовника і т.д.). Це особливий (і достатньо складний!) випадок, який необхідно розглядати окремо.В рамках будь-якої компанії цілком обгрунтованою є вимога про додання інформації – наприклад, фінансового відділу або відділу розробки – статусу конфіденційної, доступ до якої необхідно обмежити перш за все для співробітників самої компанії. Дана вимога актуальна з тієї причини, що згідно світовій статистиці абсолютна більшість (до 90%) випадків НСД до ІР КС походить саме з внутрішніх мереж.

Цю задачу, як правило, можна вирішити як організаційними методами, так і технічними засобами, проте найефективнішим способом є застосування якогось комбінованого рішення. У останніх двох випадках, швидше за все, потрібно перегляд або переконфігурування топології існуючих локальних мереж або удосконалення (upgrade) мережевого устаткування, щоб з'явилася можливість чітко виділити ті сегменти КС, в яких обробляється конфіденційна інформація, а також обмежити число контрольованих точок взаємодії цих сегментів з рештою сегментів КС.

Взаємодія з відкритими мережами робочих станцій і серверів цих сегментів, якщо воно необхідне, краще всього організувати не напряму, а через довірче середовище КС.

На цьому етапі виконується аналіз можливих загроз КС і ризиків підключення організації до Internet. Аналіз ризиків підключення організації до Internet включає визначення вразливих місць, оцінку вірогідності реалізації загроз, матеріального збитку від їх здійснення, ризику від прояву загрози як твору вірогідності прояву загрози і витрат на її запобігання, необхідного і достатнього переліку заходів захисту. Існують спеціальні програмні пакети для автоматизації процесу аналізу ризиків. Однією з розробок в цій області є ПО Riskwatch for Physical Security Riskwatch Inc. для середовища Windows. Результат роботи пакету – список знайдених ризиків і можливих загроз для телекомунікаційного устаткування, комп'ютерної мережі і прикладних систем. Ця система може бути конфігурована так, щоб виявляти місця можливого проникнення в корпоративну мережу зловмисників, оцінювати можливість спричинення збитку службовцям організації, в якій функціонує дана мережа. Результати аналізу служать основою для виконання наступного етапу.

На другому етапі формулюється концепція і політика інформаційної безпеки КС. Наявність в КС численних засобів захисту (міжмережевих екранів, VPN-шлюзів, VPN-клієнтів, систем автентифікації, контролю доступу за змістом і т.п.), розподілених по території, вимагає централізованого управління. Централізоване управління засобами безпеки має на увазі наявність єдиної глобальної ПБ.

ПБ визначає особливості процесу захисту інформаційних ресурсів КС і деталізує за допомогою правил безпеки двох типів:

 • правила, що регламентують процедури доступу до інформаційних об'єктів, таким як сервери, робочі станції, канали зв'язку, бази даних, окремі файли, ресурси ОС. Ці правила звичайно оформляються у вигляді списків доступу (Access Lists), завантажуваних в пам'ять мережевих пристроїв – маршрутизаторів, робочих станцій, комутаторів, серверів, спеціалізованих захисних комплексів і т.п. Для реалізації правил безпеки цього типу розроблено достатньо багато інструментальних засобів (наприклад, спеціалізовані модулі мережевих операційних систем), контролюючих процес дотримання правил безпеки на призначеному для користувача рівні;

 • правила, пов'язані з аналізом вмісту мережевих пакетів і, відповідно, з настройкою засобів мережевого моніторингу і засобів виявлення вторгнень зловмисників. З технічної точки зору ця задача складніша і припускає залучення досить досконалих апаратних і програмних засобів захисту.

На третьому етапі можна приступити безпосередньо до вибору технічних засобів, які в сукупності з організаційними заходами дозволили б успішно вирішувати поставлені перед підсистемою інформаційної безпеки задачі.

Деяким орієнтиром при виконанні цього роду робіт може служити табл.1, де розглянуто (у першому наближенні) відповідність найпопулярніших СЗІ загальним вимогам по захисту корпоративних інформаційних систем (або функціональності ПІБ КС). Слід помітити, що наявність «хрестиків» в одному рядку таблиці щодо різних СЗІ зовсім не означає, що ці СЗІ повністю взаємозамінні. Наприклад, задачу захисту локальної мережі від атак ззовні (див. п. 3.1 табл.1) можуть вирішити (абсолютно по-різному) п'ять СЗІ , закриваючи, таким чином, певну частину «дір» в захисті локальної мережі.
Каталог: olderfiles
olderfiles -> Лекція 12. 2011 Шморгун А. М. Конституційне право зарубіжних країн модуль +10 балів +5 балів в методичці теми робіт, які повинні зробити (реферат)
olderfiles -> Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів в усіх сферах людської діяльності
olderfiles -> Функціонально-планувальні основи проектування громадських будівель і споруд
olderfiles -> Лекція з дисципліни «цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей
olderfiles -> Методичні вказівки до вивчення теми Поняття та структура валютного ринку
olderfiles -> Реферат Тема: п оширен ня соціальн их небезпек, які загрожують життю І здоров'ю людини
olderfiles -> Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисциплін " Товарознавство (Харчові продукти)" для напряму підготовки
olderfiles -> Реферат здати за місяць до початку сесії Кафедра конституційного та адміністративного права 535 каб
olderfiles -> Реферат (по особл частині)?!


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка