Реферат циклу наукових праць за темою індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослинСкачати 313.13 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.11.2016
Розмір313.13 Kb.
ТипРеферат
  1   2


РЕФЕРАТ

циклу наукових праць за темою

ІНДИКАЦІЯ СТАНУ ТЕХНОГЕННОГО СЕРЕДОВИЩА

ЗА МІНЛИВІСТЮ СУДИННИХ РОСЛИН
Загальна кількість публікацій: 33. Загальна кількість реферованих публікацій: 5 (у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 0, загальний ідентифікатор SJR – 0), загальний індекс цитування робіт претендента: 0,029.

Цикл наукових праць об’єднує 18 наукових робіт (1 монографія, 3 патенти, 4 статті, 10 тез) стосовно такої важливої та актуальної екологічної проблеми сьогодення, як індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин.Мета роботи – визначити індикаторні ознаки судинних рослин та можливість використання їх як біомаркерів стану техногенного середовища.

Наукова новизна: розроблено новий метод екологічної оцінки стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин, що є вкладом до сучасного прикладного напрямку екології рослин – фітоіндикації. Сутність та новизна методу полягає в тому, що для індикації стану техногенного середовища запропоновано використовувати не весь спектр мінливості рослин в антропогенно трансформованих екотопах, а лише окремі її відносні величини, модулі, найбільш показові стосовно причинно-наслідкового прояву взаємозв’язку їх з техногенним середовищем. Запропоновано робочу схему використання модулів морфологічної мінливості судинних рослин як біомаркерів для індикації стану техногенного середовища. Розроблено методику складання фітоекологічних схем-карт місцевості на прикладі м. Донецька та Донецької області.

Практична значимість: з метою впровадження розробленого способу фітоіндикації стану техногенного середовища у систему екологічного моніторингу антропогенно забруднених територій запатентовано 2 способи оцінювання стану техногенно трансформованого середовища з використанням морфологічних маркерів синантропних видів рослин та 1 спосіб фітоекологічного картування техногенно забруднених територій. Запропонований спосіб дозволяє якісно та легко оцінити ступінь забрудненості середовища без використання складних дорогих пристроїв, розширити видовий асортимент фітоіндикаторів, які є повсюдно розповсюдженими не тільки на території Донецької області, але і в усьому світі, що робить спосіб універсальним для будь-яких антропогенно трансформованих територій, наочно оцінити різні рівні забруднення території. Він суттєво відрізняється від технічних методів порівняно низькою вартістю робіт і можливістю одночасно охопити оцінюванням забруднення середовища великих територій (місто, область, регіон тощо), а також відносною простотою інтерпретації отриманої інформації.

За даною темою опубліковано 1 монографію, в якій вперше оцінено індикаційно-діагностичну роль та показано можливість використання для індикації стану техногенного середовища судинних синантропних рослин, які скрізь супроводжують людину та в багатьох випадках розглядаються як не продуктивні і не бажані для людини, так звані бур’яни [15].

В публікаціях підкреслюється, що рослини відіграють різноманітну роль в техногенному середовищі та мають різне значення. Будучи сполучною ланкою між Сонцем та життям на Землі, рослинний світ слугує біоенергетичною основою всіх трофічних зв’язків в біосфері. Крім забезпечення таких біосферних функцій, як створення вільного кисню в атмосфері й видалення з неї вуглекислого газу, вони здійснюють синтез органічної речовини, яка є енергетичним і матеріальним джерелом існування живого. Зелені рослини – дуже важлива і невід’ємна ланка в біологічному кругообігу кисню, водню, азоту й цілого ряду інших елементів та їхніх сполук на планеті. Однак, рослини виконують в техногенних екотопах ряд інших функцій, які не дістали належного наукового висвітлення. В сучасних умовах синантропні рослини мають піонерне, оптимізаційне, фітомеліоративне, естетичне, компенсаційне значення, а також виконують роль, на яку, на жаль, майже не звертали уваги раніше: вони чи не єдині виступають як надійні діагности фітоекологічного стану неоедафотопів антропогенного походження та чутливі індикатори техногенного забруднення середовища. Процеси появи синантропних рослин в техногенних екотопах, інтенсивність заростання та сукцесій, присутність тих чи інших видів рослин та наявність у них терат можуть діагностувати певні характеристики антропогенно створеного субстрату (засоленість, мінералізація, зволоженість, наявність поживних речовин, токсичність тощо) та його придатність для фіторекультивації, а також слугувати для інтегрального оцінювання доцільності того чи іншого напрямку рекультивації. Для моніторингу техногенного забруднення на сьогодні одним із найбільш перспективних методів виявляється індикація умов середовища за мінливістю морфологічних ознак синантропних видів судинних рослин. Ця проблема знаходиться в початковій стадії розробки, проте набуває все більшої актуальності.

Отже, тією роллю, яку виконують судинні синантропні рослини в техногенному середовищі ні в якому разі не можна нехтувати. Значущість цих рослин для людини з часом буде тільки зростати. Тому актуальність досліджень, що стосуються судинних синантропних рослин в техногенному середовищі, їх значення та можливості використання на користь людству, є безперечною 12, 13.З метою виявлення індикаційних ознак судинних рослин та можливості використання їх для індикації стану техногенного середовища було проведено фундаментальне комплексне дослідження морфологічних особливостей модельних видів (Сapsella bursa-pastoris (L.) Medic., Conyza canadensis (L.) Cronq., Gypsophila paulii Klokov, Anisantha tectorum (L.) Nevski, Senecio jacobaea L.) в техногенних екотопах південного сходу України та оцінено їх мінливість за різними показниками (коефіцієнт дивергенції, індекс фенотипічної пластичності, індекс морфологічної цілісності, коефіцієнт варіації) 1 – 6, 11. В цілому в техногенних екотопах у модельних видів рослин відмічено такі адаптивні реакції, як підвищення морфологічної мінливості та цілісності, фенотипічної пластичності, збільшення дивергентності між їх популяціями у порівнянні із популяціями в природних місцезростаннях.

Результати статистичної обробки свідчать про те, що відносні варіації параметрів морфологічних ознак судинних рослин є більш показовими, ніж середні абсолютні значення або коефіцієнти варіації, які зазвичай тільки і враховуються при використанні рослин як біоіндикаторів. Отже, за показниками відносної мінливості деяких найбільш чутливих морфологічних ознак модельних судинних синантропних видів рослин, що адекватно відбивають рівень забрудненості атмосфери, – власне модулями їх морфологічної мінливості, можна проводити індикацію стану техногенного середовища 7 – 10.

Модулі морфологічної мінливості судинних рослин, що вперше виділено нами та запропоновано як морфологічні маркери для оцінювання стану техногенно трансформованого середовища зведено у спеціальну діагностико-індикаційну 4-блочну схему (рис. 1) 14.

Результати даного дослідження дозволяють якісно оцінити ступінь техногенної трансформації середовища без використання складних дорогих пристроїв, здійснювати біомоніторинг стану навколишнього середовища, що є дуже актуальним для техногенно трансформованих територій, які підлягають постійному та сильному антропогенному пресингу. Крім того, індикація за морфологічною мінливістю судинних синантропних видів рослин є надійною, показовою та дешевою внаслідок максимальної простоти методик та обладнання, що використовується.Рис. 1. Схема використання модулів морфологічної мінливості синантропних видів рослин як біомаркерів стану техногенно трансформованого середовища на південному сході України: І – ІV – діагностико-індикаційні блоки.Для прикладу практичного використання розробленої схеми нами побудовано за модулями мінливості морфологічних ознак Anisantha tectorum у техногенних екотопах, як найбільш показових та перспективних, екологічні схем-карти м. Донецька (рис. 2) та Донецької області методом полігонального групування точок.


Каталог: sites -> default -> files -> referats
referats -> Реферат Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння
referats -> Розробка й аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
referats -> Обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва
referats -> Реферат роботи „ Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
referats -> Реферат монографії на здобуття щорічної премії Президента України для молодих вчених
referats -> Реферат циклу наукових праць "Українська революція 1917 1921 рр."
referats -> Реферат циклу робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології»
referats -> Реферат роботи, представленої на здобуття Премії Президента України для молодих вчених за 200

Скачати 313.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка