Реферат дана випускна робота бакалавра містить сторінки тексту, текст пояснюється 18 рисунками та 3 таблицями. Ключові словаСторінка1/32
Дата конвертації23.12.2016
Розмір2.37 Mb.
#5106
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

diplomukr.com.ua - Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с автором.


РЕФЕРАТ
Дана випускна робота бакалавра містить сторінки тексту, текст пояснюється 18 рисунками та 3 таблицями.

КЛЮЧОВІ СЛОВА :

ГІДРОПРИВОД, ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИЙ СЛІДКУЮЧИЙ ПРИВОД (ЕГСП), ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЕЖІ, ФАЗОЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ФЧХ), ЛОГАРІФМІЧНА АМПЛІТУДО-ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА (ЛАЧХ), ДИНАМІЧНИЙ СИНТЕЗ.

В проекті розглянутий гідропривод промислового робота.

Метою бакалаврської роботи є розрахунок і проектування, економічне обгрунтування гідросистеми промислового робота. При виконанні роботи використані засоби розрахунку механіки рідини і газу, теорії автоматичного управління.

На підставі проведеного розрахунку параметрів гідроциліндрів, трубопроводів зроблений вибір стандартного гідрообладнання, зведеного в таблицю потрібного обладнання.

Осноаним результатом роботи є розробка електрогідравлічного приводу, що стежить (ЕГСП), задану точність позиціюваня і задані динамічні параметри (час спрацювання не більше заданого, експоненційний характер зменшення швидкості, що забеспечує задану точність при позиціюванні).

Наведено техніко-економічне обгрунтування застосування розробленого гідроприводу промислового робота. Економічний ефект від розробленого привода складає 162540 грн.

Освітлені питання охорони праці робочих, охорони навколишньої середи.

Областю застосування розробленого гідроприводу є машинобудівні заводи.

Зміст


Вступ 7

1 Вибір схеми ГІДРОПРИВОДУ 10

1.1 Вибір робочої рідини 11

2.6 Побудова бажаної ЛАЧХ в високочастотній частині, на підставі умови забезпечення заданої швидкодії і закону руху при гальмуванні 13

2.7 Корегування приводу 15

2.8 Вибір настройки електронного підсилювача 17

2.8 Побудова ФЧХ 17

3 ГІДРАВЛІЧНИЙ РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ГІДРОПРИВОДУ 19

3.1 Вибір параметрів гідроциліндрів 20

5 Розрахунок характеристики мережі ПРИВОДУ 24

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 30

6.1 Організаційно – правова характеристика підприємства 30

6.2 Оцінка ринку збуту виробу 30

7.4 Пожежна безпека 32

7.5 Захист навколишнього середовища 33

ВИСНОВОК 34

Список джерел інформації 35Вступ

Застосування гідроприводів в верстатобудуванні дозволяє спростити кінематику верстатів, знизити металлоємкість, підвищити точність, надійність і рівень автоматизації.

Широке використання гідроприводів в верстатобудуванні визначається рядом їхніх вагомих переваг перед іншими типами приводів і, перш за все, можливістю отримання більших зусиль і потужностей при обмежених розмірах гідродвигунів. Гідроприводи забезпечують широкий діапазон безступінчастого регулювання швидкості (за умови хорошої плавності руху), можливість роботи в динамічних режимах з необхідною якістю перехідних процесів, захист систем від перевантаження і точний контроль діючих зусиль.

За допомогою гідроциліндрів вдається отримати прямолінійний рух без кінематичних перетворень, а також забезпечити певне співвідношення швидкостей прямого і зворотного ходів.

В сучасних верстатах і гнучких виробничих системах з високим ступенем автоматизації циклу вимагається реалізація безлічі різноманітних рухів. Компактні гідродвигуни легко вбудувати в верстатні механізми і з'єднати трубопроводами з насосною установкою, що має один або два насоса. Така система відкриває широкі можливості для автоматизації циклу, контролю і оптимізації робочих процесів, застосування копіювальних, адаптивних або програмних систем управління, легко піддається модернізації, складається, головним чином, з уніфікованих виробів, що серійно випускаються спеціалізованими заводами. До основних переваг гідроприводу слідує віднести також достатньо високе значення ККД, підвищену жорсткість і довговічність.

Гідроприводи мають і недоліки, що обмежують їхнє використання в верстатобудуванні. Це втрати на тертя і втрати, що знижують ККД гідроприводу і викликають нагрівання робочої рідини. Внутрішні втрати через зазори рухомих елементів в допустимих межах корисні, покращують умови змазування і тепловідводу, в той час як зовнішні втрати призводять до підвищеної витрати масла, забруднення гідросистеми і робочого місця. Необхідність застосування фільтрів тонкої очистки для забезпечення надійності гідроприводів підвищує вартість останніх і ускладнює технічне обслуговування.

Дієздатність гідросистем різко знижується при попаданні повітря і води в мінеральне масло. Зміна в’язкісті масла при його нагріванні призводить до зміни швидкості руху робочих органів. В зв'язку з наявністю внутрішніх втрат ускладнена точна координація рухів гідродвигунів. Для обслуговування гідрофікованих верстатів вимагається фахівець-гідравлик.

Критичний аналіз приводів різноманітного типу стосовно до конкретних умов того чи іншого верстату дозволяє вибрати оптимальне технічне рішення. Застосування проміжного енергоносія (мінерального масла) доцільно лише в тих випадках, коли переваги гідроприводу мають вирішальне значення. Якщо привод може бути успішно реалізован засобами гідравліки, перевага повинна бути віддана останньої. Найбільш ефективно застосування гідроприводу в верстатах з зворотним поступальним рухом робочого органу, в високоавтоматизованих багатоцільових верстатах, агрегатних верстатах і автоматичних лініях, гнучких виробничих системах. Гідроприводи використовуються в механізмах подач, зміни інструменту, зажима, копіювальних супортах, приладах для транспортування, розвантаження, фіксації, усунення зазорів, переключення зубчастих колес, привода змащувальних насосів, блокування, прибирання стружки, переміщення пінолей і т.ін. Гідроприводами споряджаються більш третини промислових роботів, що випускаються в світі.
1 Вибір схеми ГІДРОПРИВОДУ

Гідросистема промислового робота складається з насосно-акумуляторної станції, розподільної і контрольно-регулюючої апаратури, а також чотирьох виконавчих механізмів з лінійним переміщенням робочого органу (гідроциліндрів).

Три виконавчих механізму працюють в режимі замкненого гідроприводу, четвертий – електрогідравлічний привод, що стежить. Схема гідропривода наведена на рисунку 1.1.

Перший гідроциліндр навантажений зустрічним навантаженням Р1, рухається зі швидкістю V1 при довжині ходу L1. Інші два гідроциліндра мають відповідні параметри P2, V2, L2 (другий гідроциліндр) і P3, V3, L3 (третій гідроциліндр). Четвертий виконавчий механізм (ЕГСП) навантажений як статичним навантаженням Р4, так і масовим М4. Навантаження – зустрічне статичне, ход циліндра ЕГСП L4. Чисельні значення всіх параметрів наведені в таблиці вхідних даних.

Принцип дросельного регулювання полягає в тому, що частина подачі нерегульованого насоса відводиться через клапан на злив. При повному відкритті дроселя швидкість поршня дістається максимальної. При зменшенні відкриття тиск перед дроселем підвищується, клапан відкривається і пропускає частину подачі насоса. Швидкість поршня при цьому зменшується. При повному закритті дроселя вся подача насоса прямує через клапан на злив в бак, а швидкість поршня дорівнює нулю. При постійному відкритті дроселя і збільшенні подоланого навантаження, тобто сили Р, тиск насоса зростає, витрата через клапан збільшується, а швидкість поршня зменшується.

В схемі передбачений пневмогідроакумулятор, робоча середа якого газова – технічний азот, рідинна – мінеральне масло. Акумулятор застосоване як джерело аварійного живлення окремих гілок гідросистеми в разі відмови або вимкненні насоса, а також в разі, коли вимагається витримати де-який час будь-яку дільницю системи під постійним тиском.

Для плавного безударного спрацьовування третього гідроциліндра в схемі передбачена установка гальмового золотника.

1.1 Вибір робочої рідини

Робоча рідина виконує в гідроприводі важливі і багатосторонні функції. Перш за все – це робоче тіло гідравлічного виконавчого механізму, допоміжних, вимірюючих і керуючих приладів.

Робоча рідина повинна забезпечувати дієздатність і надійність всіх правильно спроектованих і виконаних вузлів гідроприводу. Вона виконує функції агента, що охолоджує та змащує і захищає деталі від корозії, дозволяє евакуювати з системи продукти зносу. Розповсюдження гідроприводу в значній мірі зобов'язано наявності асортименту робочих рідин, які в певній мірі задовольняють поставленим задачам. Робоча рідина повинна бути дешевою, доступною (забезпеченою сировинними ресурсами) і прийнятної для зберігання і експлуатації (нетоксичною, вибуховонебезпечною, теплостійкою і т.ін). Очевидно, що робоча рідина не повинна негативно впливати на ущільнення і ущільнюючі матеріали.

Промислові гідроприводи працюють в закритих і опалюваних приміщеннях, звичайно на промислових підприємствах. Такі приводи повинні працювати від 5000 до 15000 годин без ремонту та зміною робочої рідини не раніше ніж через 2000-5000 годин роботи.Звичайно температура навколишнього середовища при експлуатації промислових гідроприводів знаходиться в межах 0 – 35 С, дозволяючи застосовувати мінеральне масло з в’язкістю 25  50  40 сСт з підвищеними теплостійкістью і властивостями, що змащують. Як правило, такий гідропривод працює від насосної станції, в якій застосовується водяне охолодження і гарантується верхня межа робочої температури (найчастіше 50 – 60 С).

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

, (2.10)
де: - паспортне значення коефіцієнта підсилення ЕГП при р =16 МПа,

рн – номінальне значення тиску живлення, отримане виходячи з оптимального значення Aопт,


Каталог: upload
upload -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
upload -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
upload -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
upload -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
upload -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
upload -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
upload -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
upload -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
upload -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
upload -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка