Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка10/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
#228
ТипРеферат
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Правління ПАТ «УкрСиббанк», у т. ч., є відповідальним за організацію виконання рішень загальних зборів акціонерів і спостережної ради, розробку проектів основних напрямів розвитку банку, стратегічного плану банку, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації і капітальних вкладень; вирішення питань керівництва діяльністю банку, його філій, представництв; вирішення питань з організації поточного обліку і контролю, своєчасного подання звітності; розробку і затвердження обсягів повноважень уповноважених органів і осіб банку відносно здійснення банківських операцій і укладання договорів. Компетенція правління банку, отже, надає йому можливість повноцінного здійснення управління і контролю за системою управління ризиками.

Управлінський облік в процесі моніторингу кредитного ризику в ПАТ «УкрСиббанк» ведеться задля забезпечення керівництва банку і його підрозділів фінансовою і нефінансовою інформацією оперативного характеру у встановленій ними формі задля планування, оцінювання, контролю і використання власних ресурсів.


Управлінський облік ведеться ПАТ «УкрСиббанк» задля забезпечення внутрішніх потреб у інформації, виходячи із специфіки і особливостей діяльності та структури управління банку. ПАТ «УкрСиббанк» самостійно обрав метод обліку затрат та калькулювання собівартості послуг, визначив зміст внутрішньої звітності, а також терміни її подання на різні рівні управління банку. В процесі організації управлінського обліку забезпечується ідентичність інформації та розрахунків, що здійснені грунтуючись на основі даних фінансового обліку.

Управлінською звітністю є звітність щодо стану і результатів діяльності банку, яка використовується керівництвом з метою планування, контролю і прийняття відповідних управлінських та економічних рішень. Мета управлінської звітності – це надання можливостей оперативного управління банківськими ресурсами і оцінювання ризиків.

Періодичність та рівень деталізації управлінської інформації є залежними від внутрішньої організації банку і вимог менеджменту. Зміст звітів може змінюватися в залежності від користувача і їх призначення.

Отже, формами управлінської звітності в діяльності ПАТ «УкрСиббанк» є: • звіт щодо змін у балансі;

 • аналіз змін статей балансу;

 • звіт щодо змін доходів і витрат;

 • аналіз змін доходів і витрат;

 • зведений фінансовий звіт;

 • звіт щодо змін в капіталі;

 • аналіз процентної доходності і збитковості;

 • звіт щодо позабалансових ризиків;

 • звіт про активи, що були придбані з метою подальшого продажу;

 • звіт щодо змін вартості портфеля інвестиційних цінних паперів;

 • звіт щодо забалансових зобов'язань;

 • звіт щодо прострочених кредитів і інших активів, розмір відповідних резервів і пояснень щодо їх розрахунку;

 • звіт щодо платоспроможності та ліквідності.

Управлінська звітність складається відповідним підрозділом банку шляхом корекції та деталізації фінансової звітності, наприклад:

 • виключення залишків за взаємними розрахунками при консолідації;

 • перекласифікація за суттю значних сум, що обліковуються на транзитних та технічних рахунках;

 • корекція акціонерного капіталу та активів;

 • корекція відповідності звітних періодів;

 • виправлення помилок згідно з інформацією та поясненнями, наданими відповідними підрозділами.

Формування управлінської звітності здійснюється шляхом використання додаткових параметрів рахунків аналітичного обліку.

Висновки до розділу 2

Отже, нами дійдено висновків, що, порівняно з темпами зростання загального обсягу пасивів по І групі банків, темпи зміни загального обсягу пасивів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж в цілому по банківській системі. Проведений аналіз власного капіталу довів, що за визначений період він зменшився у першу чергу за рахунок зменшення статутного капіталу. Щодо структури балансового капіталу, то переважаючу роль у ній на протязі періоду дослідження продовжував займати статутний капітал.

Порівняно з темпами зростання загального обсягу зобов’язань по І групі банків, спостерігаємо що темпи зміни загального обсягу пасивів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж по в цілому по банківській системі.

Порівняно з темпами зростання загального обсягу активів по І групі банків, спостерігаємо що темпи зміни загального обсягу активів ПАТ «УкрСиббанк» менші, ніж по І групі банків, і менші, ніж по в цілому по банківській системі.

Підсумовуючи аналіз всіх вище наведених показників, можна охарактеризувати фінансовий стан ПАТ «УкрСиббанк» як задовільний, про що свідчить поступове збільшення показників ефективності діяльності, фінансової стійкості та ліквідності.

У ПАТ «Укрсиббанк» моніторинг кредитного ризику визначають як комплекс відповідних дій банку щодо отримання і аналізу інформації за клієнтом і кредитною угодою на протязі строку дії кредитної угоди. Моніторинг надає можливість оперативного реагування на виникаючі ризики виконання зобов'язань позичальником за кредитною операцією та знижує обсяг кредитів проблемного характеру.

Моніторинг кредитного договору містить: моніторинг виконання позичальником умов кредитного договору, в першу чергу – своєчасності розрахунків за кредитом та процентами; моніторинг фінансового становища на підставі отриманої фінансової інформації; моніторинг цільового використання кредитних коштів, досягнення запланованих показників бізнес-плану позичальника; моніторинг забезпечення; моніторинг інформації нефінансового характеру і т.і.

У банку в процес моніторингу кредитного ризику задіяно наступні комітети: комітет по управлінню активами та пасивами банку; продуктово-тарифний комітет; кредитні комітети; комітет по роботі з клієнтами в статусі «особлива увага» та «сумнівний»; управління менеджменту активами та пасивами (УМАП); казначейський департамент; департамент ризик-менеджменту (ДРМ).

На підставі інформації, що міститься у кредитній заявці, наданій бізнес-підрозділами, а також інформації про благонадійність і репутацію клієнта, наданій Департаментом безпеки та інформації про юридичні ризики, що можуть виникнути у процесі кредитування, наданій Юридичним Департаментом, ДРМ визначає рівень платоспроможності клієнта та ймовірність його дефолту і передає своє заключення на розгляд кредитного комітету разом з оцінкою ризиків кредитної операції, рівня відшкодування з огляду на надане забезпечення та рекомендаціями щодо встановлення або зміну лімітів кредитування.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка