Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка21/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
ТипРеферат
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Який необхідно, на Вашу думку, встановити ваговий коефіцієнт (d4) = ___???

Проставте ваговий коефіцієнт (ступінь значимості) для кожної таблиці (внизу таблиць).

Додаток Є

Таблиця Є.1 – Нормативно-правова база з питань ОПБНС (станом на 01.09.2013 р.)

№ п.п.

Нормативно-правові акти (Закони, накази, Положення, інструкції тощо), що повинні бути на підприємстві (установі, організації)

Відмітка про наявність

Відмітка про відповідність чинному законодавству

Висновки/

Коментарі1

Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях.

+

+

Відповідає

2

Положення про систему управління охороною праці (СУОП).

+

+

Відповідає

3

План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

+

+

Відповідає

4

Журнали:Відповідає
реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами (форма Н-Н);

реєстрації нещасних випадків, що сталися з працюючими на виробництві (Форма Н-1,  Н-5, НПВ);

обліку повідомлень про нещасний випадок;

обліку професійних захворювань (отруєнь);

обліку об'єктів підвищеної небезпеки;

реєстрації інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі освіти;

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

реєстрації протоколів лабораторних досліджень умов праці.


+

+

Відповідає

5

Інструкції з охорони праці (перші примірники).

+

+

Відповідає

6

Акти реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, аспірантами за

формою Н-Н.
+

+

Відповідає

Продовження таблиці Є.1

7

Акти розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій з працюючими на виробництві за формами  Н-1, Н-5. НПВ.

+

+
8

Акти розслідування професійних захворювань за формою П-4.

+

+

Відповідає

9

Карта обліку професійного захворювання (отруєння).

+

+

Відповідає

10

Матеріали розслідування нещасних випадків (повідомлення), професійних захворювань (перші примірники).

+

+

Відповідає

11

Приписи органів державного нагляду, накази та заходи щодо їх виконання.

+

+

Відповідає

12

Приписи фахівців служби охорони праці.

+

+

Відповідає

13

План роботи служби охорони праці.

+

+

Відповідає

14

Протоколи перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб підприємства.

+

+

Відповідає

15

Протоколи лабораторних досліджень атестації робочих місць за умовами праці.

+

+

Відповідає

16

Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень.

+

+

Відповідає

17

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором.

+

+

Відповідає

18

Матеріали аудиту охорони праці, у тому числі оцінки технічного стану виробничого обладнання, атестації робочих місць за умовами праці на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

+

+

Відповідає

Таблиця Є.2 – Акт перевірки стану  охорони  праці в ПАТ «УкрСиббанк» на 01.09.2013 року


Найменування заходів з охорони праці

Відмітка про

виконання

(в балах)


1

1.1
1.2

 

 

  
1.3

 

2


2.1

 

2.22.3

 
2.4


2.5

3

 3.1

3.2


3.3

3.4


 

3.5
3.6


3.7
3.8

3.9


 

4
4.1


4.2

 

4.3


4.4
4.5

4.6
5

5.1
5.2

5.3
6

6.1

 

 


6.2
6.3

 

6.4


6.5

 
6.6

 
6.7

 

6.8


6.9

 
7


7.1

 

7.2 
7.3

 

7.4 
8

8.1


8.2
8.3

8.4


 
 

Організаційні  заходи

Виконання  заходів, передбачених колдоговорами, угодою.                


Наявність  наказу про  призначення відповідальних   осіб   за станом охорони праці:

- в установі, в кабінетах,  майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.                                             

- при експлуатації електрогосподарства       

- при експлуатації котлів і обладнання котельної     

Наявність акту  перевірки готовності закладу до  нового  року.                                                      

Забезпечення  безпечного  проведення виробничого   процесу


Розміщення   обладнання і його  відповідність нормам  охорони праці в приміщеннях.                                           

Наявність і  стан  захисних  пристроїв на   обладнанні

Оформлення і  ввід в експлуатацію по  акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших   приміщень установ, закладу.        
Організація  збереження  кислот, лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і  ЛЗР.

Відповідність  кабінету вимогам Правил.

Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і  гігієни

Наявність паспорта на обладнання        

Наявність допуску  до  роботи у операторів       

 Наявність паспортів на  вентиляційні установки      

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання   

Наявність акту СЕС по перевірці  повітряно-теплового режиму                 

 

Наявність акту СЕС по  перевірці освітленості приміщення 


Наявність  акту  СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.               
Санітарний  стан  приміщень, кабінетів

Проведення  паспортизації  робочих місць за умовами праці з участю  інструментальних  замірів  СЕС

Безпечна  експлуатація електроустановок і електромережі.

    


Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення                   
Наявність допуску до  роботи у електрика і співробітників, працюючих на  електроустановках     

Наявність акту  перевірки  контура  захисного   заземлення, грозозахисту, тощо 

Наявність  акту  випробування  опору ізоляціі електропроводки.              
Випробування індивідуальних  захисних  засобів.  

Наявність  журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення     

Пожежна  безпека

Наявність  поетапних  планів евакуації. Проведення тренувань.                


Наявність  своєчасної зарядки  вогнегасників

Наявність  протипожежного обладнання і інвентаря  відповідно до норм


Пропаганда  знань з  охорони  праці.

   Проведення та  оформлення інструктажів  з  охорони  праці  з  працюючими і

   учнями  відповідно  до  Типового положення  про   навчання з  питань  охорони праці.                

  Наявність інструкцій  з  охорони  праці , їх відповідність умовам роботи  

  Проведення  інструктажів  з  охорони  праці із  співробітниками  в кабінетах підвищеної небезпеки

  Наявність  інструкцій  по  охороні  праці  в  кабінетах і підрозділах


Проведення і оформлення  інструктажів  з   охорони   праці  при  проведенні позашкільних, позакласних   заходів, пов’язаних з  підвищеною небезпекою

Наявність  інструкцій з  охорони  праці  про  проведенні   заходів і занять  поза навчально-виховним  закладом , установою


Наявність  плакатів,  попереджувальних  написів, стенда  або куточка  з  охорони праці

Наявність  кабінету  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності.              


Наявність  служби  охорони  праці  відповідно  до  ст. 15  Закону України „Про охорону  праці„, Типового   положення  про  службу охорони  праці”

Забезпечення  спецодягом  і медобслуговуванням.

Забезпечення  працюючих певних категорій спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального  захисту

Забезпечення  медогляду  осіб,  працюючих  на  установках  підвищеної небезпеки (електрики, кочегари), збереження   спецодягу, прання  і ремонт                            

Наявність  санітарних  книжок  на  працюючих в  харчоблоках (проведення періодичних  медоглядів)     

Наявність  аптечок  в кабінетах і  приміщеннях підвищеної   небезпеки (майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін)

   

Додержання  трудового  законодавства. Правильність  накладання  дисциплінарних  стягнень        

 Порядок  ведення  трудових  книжок, їх  облік і збереження  


Дотримання  режиму  праці і  відпочинку    

Наявність  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадових  інструкцій (розділу  в них Охорона  праці )

  Громадський  контроль

 Робота  комісії  з  питань  охорони  праці, громадського   інспектора з охорони праці, представника  профспілки   з  питань  охорони праці.

Розгляд  питань  по  охороні  праці  на  засіданнях  профспілкового комітету  


4

 

44

4

4


4

4

4
Таблиця Є.3 – Перелік витрат ПАТ «УкрСиббанк» на охорону праці

Назва групи витратНазва різновиду витратСума витрат

2010 р.

2011 р.

2012р.

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань

- Тимчасова непрацездатність

- Одноразова допомога, включаючи членів родини і утриманців загиблих

- Відшкодування витрат лікувальним
установам

- Санаторно-курортне обслуговування

- Витрати на соціальну допомогу інвалідам

- Інші доплати2310

-

--
-

-


3079

-

--
-

-


3457

-

-3102
-

-


2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

- Додаткові відпуски

- Скорочений робочий день

- Лікувально-профілактичне харчування

- Надання молока чи інших рівноцінних продуктів.

- Підвищені тарифні ставки

- Доплати за умови і інтенсивність праці

- Пенсії на пільгових умовах


-

-

-

3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

- Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

- Витрати на додаткові до колективного


договора працеохоронні заходи

- Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування2670

-
-


2412

-
-


2305

-
-


4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

- Вартість зіпсованого обладнання,
будівель, інструментів

- Витрати на порятунок потерпілих,


розслідування нещасного випадку

- Виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв

- Вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Вартість підготовки та перепідготовки


працівників замість вибулих у наслідок
загибелі чи інвалідності

-

-

-

5

Штрафи та

інші


відшкодування

- Штрафи підприємства, організації
за недотримання нормативних вимог
охорони праці

- Штрафи працівників за порушення


законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

- Компенсації працівникам за зупинку робіт органами

держнагляду за охороною праці

- Компенсаційні виплати населенню за пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища. Інші санкції.-

-

-Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка