Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатківСторінка9/21
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.57 Mb.
#228
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Комітет з роботи з клієнтами у статусі «особлива увага» і «сумнівний» –це колегіальний орган банку, що в рамках делегованих йому Спостережною Радою Банку повноважень ухвалює управлінські рішення відносно клієнтів, віднесених, у відповідності до діючої в банку рейтингової політики, до категорії клієнтів «особлива увага» і «дефолт». Основні завдання комітету – це збільшення ефективності праці ПАТ «УкрСиббанк» із простроченою заборгованістю, проблемними активами і ризиками, що виникають в процесі банківської діяльності.

Безпосереднє управління активами і зобов’язаннями банку здійснюється Управлінням менеджменту активами і пасивами (УМАП) та Казначейським департаментом.

УМАП є відповідальним за оцінювання і планування відкритих позицій ПАТ «УкрСиббанк», що здійснюються щоденно відносно ризику ліквідності і валютного ризику і щомісячно відносно ризику процентної ставки, а також за підготовлення пропозицій керівництву банку відносно управлінських заходів в сфері управління активами і пасивами. Окрім цього, УМАП займається щоденним плануванням і управлінням дотримання визначених економічних нормативів і лімітів, що встановлені НБУ (зокрема, нормативів капіталу, нормативів ліквідності, лімітів відкритої валютної позиції). УМАП сприяє КУАП і іншим комітетам в виконанні їхніх функцій.

Казначейським департаментом управляється миттєва ліквідність, а також короткострокова (до 3 місяців) позиція ліквідності ПАТ «УкрСиббанк».

У процесі управління відкритими позиціями УМАП співробітничає із Казначейським департаментом і підрозділами банку, що здійснюють залучення середньострокових і довгострокових запозичень, якими є Служба міжнародної банківської діяльності і Служба інвестиційного бізнесу.

Управлінські звіти готуються для керівництва різних рівнів на основі результатів оцінювання відкритих позицій, виконаного УМАП.

Департамент ризик-менеджменту є незалежною від бізнес підрозділів організаційною структурою ПАТ «УкрСиббанк». Структура вказаного Департаменту повністю відповідає основним принципам функціонування ризик – менеджменту у Групі БНП Паріба і складається із Управління ризик – менеджменту корпоративного бізнесу, Управління кредитного контролю та моніторингу Управління оцінки застав та відділів, що безпосередньо підпорядковані керівнику Департаменту (відділ консолідації та портфельних ризиків, відділ аналізу та контролю операцій з фінансовими інститутами, відділ ринкових ризиків та ліквідності).

Управління ризик-менеджменту роздрібного бізнесу, Управління ризиків споживчого та масового кредитування та Управління менеджменту активів та пасивів є організаційно відокремленими від Департаменту ризик-менеджменту підрозділами. Водночас, дані управління, як і Департамент ризик – менеджменту, структурно підпорядковані та підзвітні Голові Правління банку, а функціонально підпорядковані та підзвітні Ризик Менеджменту Групи БНП Паріба.

Структурні підрозділи ризик-менеджменту банку – Управління кредитних ризиків – також представлені у Регіональних Департаментах банку і функціонально підпорядковані відповідним підрозділам Департаменту ризикменеджменту у Головному банку.

Функції ДРМ базуються на диференційованому підході відносно управління і контролю ризиками (кредитним, ризиком ліквідності, процентним, ціновим) та містять оцінювання і аналіз фінансових ризиків, контроль за дотриманням встановлених лімітів, розроблення рекомендацій відносно збалансованості структури ризику і прибутковості, грунтуючись на загальному рівні ризику і ризиках, що пов’язані із конкретними сферами діяльності і банківськими продуктами, розроблення рекомендацій на затвердження і заміну повноважень кредитних комітетів банку на прийняття кредитних рішень.

Представники ризик-менеджменту є членами кредитних комітетів ПАТ «УкрСиббанк», комітету по роботі із клієнтами в статусі «особлива увага» і «сумнівний», комітету з управління активами і пасивами банку, продуктово-тарифного комітету. Будучи членами комітету, представники ризик-менеджменту мають можливість скористатися правом «вето» в процесі прийняття кредитних рішень. Правом «вето» є право безумовної відмови бізнес підрозділу в кредитній заявці.

ДРМ оцінюються фінансові ризики на основі інформації щодо якості активів і зобов’язань, інформації щодо лімітів ризику, процедури і методики управління ризиками та подаються на розгляд КУАП результати проведеного аналізу і моніторингу разом із своїми рекомендаціями відносно встановлення або зміни лімітів валютного, процентного ризику або ризику ліквідності.

На основі інформації, що є у кредитній заявці, наданій бізнес-підрозділами, а також інформації щодо благонадійності та репутації клієнта, що надана департаментом безпеки, та інформації про юридичні ризики, що можуть виникнути в процесі кредитування, що надана юридичним департаментом, ДРМ визначається рівень платоспроможності клієнта і імовірність його дефолту та передається власнй висновок на розгляд кредитного комітету разом із оцінкою ризиків кредитної операції, рівня відшкодування з огляду на предоставлене забезпечення та рекомендаціями щодо встановлення або зміну лімітів кредитування.

Окрім вказаного, ДРМ визначається необхідна сума резервів за кредитною операцією згідно стандартів Групи БНП Паріба та у відповідності із вимогами НБУ. Винесена на розгляд кредитного комітету заявка може бути відхилена представником ДРМ шляхом використання праваюо «вето».

Загальний контроль за управлінням ризиками здійснюється правлінням та спостережною радою ПАТ «УкрСиббанк».

До компетенції спостережної ради ПАТ «УкрСиббанк», у т. ч., входить винесення на загальні збори акціонерів пропозицій відносно основних напрямів діяльності банку; ухвалення стратегічного плану банку; затвердження річного бюджету банку; затвердження річного бізнес-плану банку, внесення змін і доповнень в нього, здійснення контролю за його виконанням; затвердження планів капіталізації і здійснення контролю за їхнім виконанням; контроль і аналіз діяльності правління та інші питання, якими визначаються основні напрямки розвитку ПАТ «УкрСиббанк».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка