Реферат на тему: " Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів "Скачати 240.97 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір240.97 Kb.
#587
ТипРеферат
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

РЕФЕРАТ


на тему: Міжнародні гарантії виконання міжнародних договорів.

Київ 2012

План

Вступ


1.Забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань……………4

2. Поняття і видів гарантій виконання міжнародних договорів……….….6

3. Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій……………11

Висновки


Список використаної літератури

Вступ


Вступ світового співтовариства в XXI ст. характеризується складними і глибокими змінами у взаєминах між державами. З одного боку, процес глобалізації суспільних відносин потребує впорядкування міжнародних економічних відносин. З іншого боку, все більш загострюються протиріччя з вирішення соціальних і екологічних проблем. В цих умовах особливої ​​актуальності набуває правове регулювання міжнародних відносин, насамперед, шляхом укладення багатосторонніх міжнародних угод та подальшого неухильного їх дотримання учасниками.

Досягнення верховенства права в міжнародних відносинах - одна з найголовніших завдань держав на сучасному етапі розвитку міжнародної спільноти. У Декларації «Тисячоліття ООН», прийнятої на саміті Генеральної Асамблеєю ООН 8 вересня 2000 р., глави держав та урядів знову одноголосно підтвердили своє зобов'язання підтримувати зусилля, спрямовані на реалізацію цілей та принципів Організації Об'єднаних Націй, які довели свою непідвладність часу та універсальний характер. Таким міжнародним механізмом, який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань, що випливають як з Статуту ООН, так і з міжнародних договорів, є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання.

В силу специфіки міжнародного права особливе місце в успішному функціонуванні його норм займають такі засоби забезпечення виконання зобов'язань, як міжнародні гарантії, контроль, консультації, конференції з розгляду дії договорів, діяльність спеціальних комітетів. Розширення сфери міжнародно-правового регулювання, включення в неї життєво важливих проблем людства і договірна практика держав свідчать про те, що значення заходів забезпечення дотримання договорів буде зростати і надалі. Їх розвиток і вдосконалення є необхідна умова підвищення ефективності норм сучасного міжнародного права. Не будучи інструментом примусового виконання договірних зобов'язань, ці кошти відіграють важливу роль у процесі їх реалізації. В сучасних умовах зростаюча взаємозалежність держав, що дозволяє говорити про цілісність і єдність світу, знаходить своє відображення насамперед у міжнародному праві. Інтернаціоналізація, глобалізація та інтенсифікація суспільних відносин породили цілий ряд проблем, вирішити які держави можуть тільки спільно, із залученням міжнародно-правових засобів. Все це надає проблемі забезпечення виконання міжнародних договорів особливу актуальність.

  1. Забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань

У Віденській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., що є кодифікованим договором про міжнародні договори, немає положень, що стосуються засобів забезпечення договорів. З урахуванням відповідної практики держав можна дати наступне визначення засобів забезпечення міжнародних договорів: це спеціальні заходи юридичного характеру, що приймаються державами з метою найбільш ефективного виконання взятих міжнародно-правових зобов'язань. Названі заходи можуть знайти закріплення як в нормах міжнародного права, так і в нормах національного законодавства держави. Прийняття спеціальних заходів щодо забезпечення виконання міжнародно-правових зобов'язань є юридичним правом держав, що виступають суверенними учасниками міжнародного спілкування. Країни реалізують це право в залежності від потреб міждержавного співробітництва, ступеня важливості, забезпечується спеціальними заходами міжнародно-правової норми для безпеки народів. Володіючи таким правом, держави, як правило, не зобов'язані забезпечувати будь-яку міжнародно-правову норму, однак прийняття спеціальних, тобто додаткових, заходів щодо забезпечення виконання певного правила поведінки підвищує ефективність його дії. Прийняття подібних заходів свідчить про велике значення конкретних міжнародно-правових норм не тільки для однієї держави, але і для всіх інших учасників міжнародного співтовариства. При забезпеченні взятих зобов'язань слід враховувати, зокрема, такі вимоги основних принципів міжнародного права, як суверенна рівність, незастосування сили або загрози силою, співпраця, роззброєння.

Об'єктом спеціальних заходів із забезпечення взятих державою зобов'язань є перш за все регулювання відносин на основі міжнародного договору, який являє собою найбільш поширений в даний час джерело міжнародного права.
З його допомогою держави можуть на узгодженої основі повно і точно висловити свої наміри щодо захисту певного міжнародно-правового зобов'язання.
 В силу цього міжнародний договір - головна форма реалізації заходів щодо забезпечення взятих зобов'язань. Іншою формою закріплення вказаних заходів може бути рішення міжурядової організації, що є обов'язковим для виконання згідно з її статутом. Правда, теоретично не виключено, що формою фіксації заходів щодо забезпечення міжнародно-правових зобов'язань може виявитися і міжнародно-правовий звичай. Наприклад, держави, які беруть у багатосторонніх конвенціях, в яких закріплений принцип свободи відкритого моря, можуть розцінювати положення цих конвенцій і заходи, прийняті учасниками конвенції для їх забезпечення, як звичайно-правових.
Таким чином, міжнародно-правовим засобом реалізації договорів і угод є узгоджена державами та закріплена ними за допомогою норм міжнародного права система заходів, спрямована на ефективне виконання міжнародних зобов'язань.
 В даний час будь-якого загального міжнародного договору, в якому були б зафіксовані всі засоби забезпечення міжнародних договорів, не існує. Однак за допомогою практики держав сформувалися міжнародно-правові звичаї, що стосуються забезпечення міжнародних договорів. Така практика підкріплюється окремими договорами, укладеними між державами, а також рішеннями міжнародних міжурядових організацій, зміст яких дозволяє вдатися до певних засобів забезпечення взятих зобов'язань. Отже, засоби, що застосовуються з метою забезпечення міжнародних договорів і рішень міжурядових організацій, можуть бути використані і для забезпечення міжнародно-правових звичаїв, що не виключає можливості звернення до нових, раніше не застосовувався заходам щодо захисту міжнародно-правових норм.
  1. Поняття і видів гарантій виконання міжнародних договорів

В даний час державами використовуються різноманітні міжнародно-правові засоби забезпечення міжнародних зобов'язань: міжнародно-правові гарантії; міжнародно-правовий контроль; утворення і діяльність спеціальних міжнародних органів, що сприяють реалізації договору; прийняття спеціальних зобов'язань відповідно до вимог угод загального характеру з політичних чи інших питань ; укладення додаткових договорів на основі угод зі спеціальних питань; регулярне контактування між учасниками договору з метою проведення консультацій з приводу його реалізації; фінансове забезпечення договору та ін
Особливістю реалізації зазначених коштів є те, що держави мають свободу їх вибору.
 Використання того чи іншого засобу залежить від цілей і змісту договору, що підлягає забезпеченню. Його учасники фіксують в договірному порядку обов'язок застосувати цей засіб, використовують заходи внутрішньодержавного характеру щодо реалізації договору. У першому випадку засіб набуває міжнародно-правовий характер, як і при закріпленні в тих актах органів міжурядової організації, які згідно зі статутом організації обов'язкові для виконання її учасниками. У другому випадку засіб забезпечення міжнародних договорів отримує підтримку з боку органів держав - учасниць відповідної угоди, які беруть у цих цілях відповідні законодавчі заходи. Іншими словами, внутрішньодержавні засоби забезпечення міжнародних зобов'язань мають юридичний характер. Примітно, що в ряді міжнародних договорів Російської Федерації передбачено звернення до цілого комплексу засобів їх забезпечення. Так, заходи контролю, гарантій, фінансового забезпечення та інші засоби визначені Угодою між Урядом РФ і Урядом Республіки Індії про співробітництво у спорудженні додаткових енергоблоків атомної електростанції на майданчику "Куданкулам", а також в спорудженні атомних електростанцій за російськими проектами на нових майданчиках в Республіці Індії від 5 грудня 2008 р. Розвиток системи міжнародно-правових та внутрішньодержавних засобів забезпечення зобов'язань, прийнятих державами, викликано об'єктивними потребами міжнародних відносин. Широке використання зазначених коштів є важливою умовою зміцнення міжнародного правопорядку.
При визначенні поняття і видів засобів забезпечення міжнародних договорів слід встановити співвідношення цих засобів і засобів міжнародно-правової відповідальності.
 Засоби забезпечення міжнародних договорів і засоби міжнародно-правової відповідальності держав застосовують для захисту норм міжнародного права: як з метою попередження, недопущення порушення договору, так і для зміцнення застосовуваних норм. Однак якщо підставою для встановлення міжнародно-правових засобів є міжнародний договір зацікавлених сторін, що створює додаткові умови реалізації взятих зобов'язань і підсилює чинники їх не порушення, то підставою для встановлення міжнародно-правової відповідальності держав слід вважати недотримання учасником міжнародного договору, в тому числі договору про міжнародно-правові гарантії, заходів, визначених розпорядженням, що тягне за собою застосування до держави-порушника заходів примусу.
Таким чином, міжнародна відповідальність виступає як юридична наслідок міжнародно-протиправного діяння.
 Інститут відповідальності держави за міжнародні правопорушення включає ряд міжнародно-правових правил, що регулюють питання про підстави, про принципи, зміст, форми відповідальності за порушення не тільки міжнародних договорів, а й міжнародно-правових звичаїв, тобто будь-яких дійсних норм міжнародного права.
Як вірно зазначив Д.Б.
 Левін, дія норм, що відносяться до відповідальності держави, поширюється на всю сукупність міжнародно-правових відносин: "Можна сказати, що ці норми сприяють здійсненню інших норм міжнародного права і є як би загальної гарантією їх дотримання". Сказане випливає із загальної теорії відповідальності і відноситься також до норм міжнародних договорів, завдання яких полягає в регулюванні спеціальних заходів щодо захисту міжнародних зобов'язань. Якщо учасники договору не здійснюють ці заходи, не виконують приписи договору, вони здійснюють міжнародне правопорушення і повинні нести юридичну відповідальність, підстави якої пов'язані з відмовою держави погоджувати свою поведінку з загальними нормативними цілями міжнародного права, спрямованими на реалізацію принципу pacta sunt servanda. Звідси випливає, що гарантії забезпечення норм міжнародного права як інститут міжнародної відповідальності держав - це гарантії базисного, первинного порядку. У зв'язку з цим П.М. Курис вказує: "Значення міжнародно-правової відповідальності держави обумовлено тим, що цей інститут є необхідним юридичним засобом забезпечення міжнародного права, більш того - найважливішим елементом його суті, одним з його підвалин". У світлі сказаного спеціальні засоби забезпечення слід розглядати в якості особливих заходів щодо захисту договорів. Ці кошти грунтуються на використанні передбачених у договорі заходів, пов'язаних з оцінкою виконання, точністю реалізації, поліпшенням умов дотримання міжнародних зобов'язань. Такі засоби починають застосовуватися після вступу в силу відповідного договору, а кошти відповідальності держави, включаючи застосування проти нього санкцій Радою Безпеки ООН, використовуються після порушення договору. Незважаючи на відмінність зазначених коштів, вони доповнюють один одного, служать інтересам міжнародної законності.
Міжнародно-правові гарантії забезпечення міжнародних договорів також слід відрізняти від гарантій забезпечення договорів, що укладаються в рамках цивільного права держав.
 Гарантії в міжнародному праві - складова частина міжнародно-правових відносин, учасниками яких є суб'єкти міжнародного, а не національного права держав. Істотне розходження гарантій по їх об'єктів, джерел, змісту проявляється не тільки при порівнянні гарантій в міжнародному та національному праві, але й при їх порівнянні в міжнародному публічному і міжнародне право. Цим питанням займалася комісія Генеральної Асамблеї ООН з міжнародного торговельного права, що вивчила, зокрема, питання про забезпечення міжнародних платежів та їх гарантії. Комісія відзначила, що в залежності від сутності і цілей гарантійні угоди, що забезпечують торговельні угоди, пов'язані з поручительством, згідно з яким відповідальність гаранта перед кредитором виникає в тому випадку, якщо встановлена ​​вина боржника за невиконання зобов'язань. Особливу роль у міжнародних комерційних угодах відіграють різного роду банківські гарантії, які не завжди прописані національним законодавством, але часто зустрічаються в діловій практиці.
В юридичній літературі існує безліч суджень, що стосуються окремих сторін міжнародно-правових гарантій.
 Так, Ж. Тоускоц вважає, що в договорах про гарантії територіальної недоторканності гарантують її держави протиставляються тим, кому ця гарантія надана. Останні позбавлені можливості отримати дієву допомогу гарантів в разі нападу агресора. На його думку, подібні гарантійні договори є чисто політичними актами: вони породжують політичне зобов'язання, позбавлене будь-якої можливості захисту за допомогою санкцій і тим самим не має будь-якої юридичної сили. Цей же висновок Ж. Тоускоц робить і щодо тих договорів про гарантії, за якими держава, яка отримує вигоду від неї, не є бере участь в договорі стороною. Проте з думкою ученого не можна погодитися. Обов'язок гарантів в тому і полягає, що вони повинні перешкоджати порушенню гарантованого стану речей і застосовувати заходи примусу проти тих, хто зазіхає на це положення. Гарантійні зобов'язання, регулюючи політичні питання, мають юридичний характер.
Питаннями гарантійного забезпечення договірних зобов'язань займався Н. Хілл.
 З його точки зору, тенденція укладення державами договорів про союз з метою захисту своїх загальних інтересів може бути успішно втілена в життя тільки шляхом укладання великої кількості багатосторонніх гарантійних пактів. Але і це не дасть потрібного результату, якщо не буде враховуватися принцип "Договори повинні дотримуватися". Як вважає Н. Хілл, забезпечення міжнародних зобов'язань повинно мати реальну основу.

Деякі юристи вважали за необхідне заснувати міжнародний суд з примусовою юрисдикцією, наділений повноваженнями розглядати всі види суперечок між державами. Така примусова юрисдикція міжнародного суду неможлива в силу протиріччя міжнародному праву, здатному функціонувати на основі взаємодії суверенних держав, для яких основою обов'язковості міжнародних приписів є угода, яка виступає в якості способу створення норм міжнародного права. Саме шляхом угоди створюються гарантійні зобов'язання; їх зміст за своїм характером має бути строго міжнародним.

Не можна погодитися і з тим, що передача державі-кредитору на тимчасове користування будь-якої території або інших об'єктів охоплюється поняттям "гарантія". Подібні правові відносини в історії міжнародних відносин були відносинами застави і представляли собою, подібно поручительству, самостійний спосіб забезпечення зобов'язань.

Гарантійні відносини можуть бути оформлені і без застосування терміна "гарантія". Наприклад, в Договорі 1942 р. (втратив чинність), укладеному між СРСР, Великобританією та Іраном, вказувалося не лише на те, що СРСР і Великобританія спільно і роздільно зобов'язуються поважати територіальну цілісність, суверенітет і політичну незалежність Ірану, але і на те, що союзні держави як спільно, так і роздільно зобов'язуються захищати Іран усіма наявними в їх розпорядженні засобами проти всякої агресії з боку Німеччини або будь-який інший держави. Договір не містив терміну "гарантія", але регулював гарантійні відносини при настанні певних зобов'язань. Таким чином, міжнародний договір повинен регулювати гарантійні відносини по суті, що зовсім не передбачає обов'язкового застосування терміна "гарантія". Однак такі відносини відповідно до сучасного міжнародного права повинні враховувати суверенітет держави, інтереси якого гарантуються. Це положення, зокрема, було підкреслено в додатку до листа офіційного представника СРСР у Великобританії лідерові лейбористської партії Д.Р.Макдональду від 16 січня 1924 р., в якому говорилося: "Питання про гарантії може виходити з того, що російське Уряд буде готове розглядати лише такі гарантії, які не будуть порушувати політичний чи економічний суверенітет Росії".
З урахуванням сказаного можна дати таке визначення міжнародно-правових гарантій.
 Це особливий юридичний режим, в рамках якого держави-гаранти на основі міжнародно-правового договору (основного або додаткового) беруть на себе зобов'язання і відповідальність за забезпечення дій або утримання від дій певної держави за допомогою прийняття реальних заходів (індивідуально, взаємно або колективно) із захисту встановлених договором прав і зобов'язань держави, якій надана гарантія з метою встановленого правила поведінки або правового статусу, визначеного стану речей з урахуванням принципів поваги суверенітету, невтручання у внутрішні справи та інших основних принципів міжнародного права.
Міжнародно-правові гарантії реалізуються в конкретно-історичних умовах, вони невіддільні від інших елементів міжнародної системи та умов її функціонування.
 По суті, умови функціонування норм міжнародного права створюють необхідні фон і передумови для дії цих норм. Політичні курси держав, що сприяють або, навпаки, перешкоджають реалізації норм міжнародного права, рівень взаємин і співробітництва між ними, міжнародного правосвідомості, ступінь спільного вирішення ними загальнолюдських проблем та впливу міжнародного права, - ось деякі складові частини тих передумов, які забезпечують виконання будь міжнародно-правової норми. Істотну частину цих передумов складають політичні та міжнародно-правові гарантії розвитку співробітництва і зміцнення безпеки. Серед міжнародно-правових гарантій безпеки держав виділяють організаційні (наприклад, організація засобів забезпечення безпеки у зв'язку з міжнародним конфліктом) і матеріальні. До останніх, зокрема, відносять рівну безпеку в обмеженні озброєнь. Ці гарантії найтіснішим чином пов'язані з вирішенням інших загальнолюдських проблем: політичних, екологічних, гуманітарних. Забезпечення високого рівня їх реалізації - основа успішного функціонування міжнародного права і його інститутів, наприклад інституту міжнародно-правової гарантії міжнародних договорів.
Юридичною базою таких заходів, які можна віднести до так званих заходів першого порядку, повинен стати комплекс відповідних міжнародних договорів. У свою чергу, ряд з них буде мати потребу в міжнародно-правові гарантії (гарантії другого порядку), що забезпечують конкретні договори.
 Гарантії першого порядку стосуються всіх міжнародно-правових норм, в той час як гарантії другого порядку пов'язані тільки з окремими договорами. Гарантії першого порядку створюють умови для розвитку і зміцнення гарантій другого порядку, які також мають політичне значення і впливають на загальний процес регулювання міжнародного співробітництва.

  1. Приклади надання та забезпечення міжнародних гарантій

Міжнародно-правові гарантії міжнародних договорів можна розділити на дві категорії гарантій: загальні та спеціальні. Об'єднуючим для них є те, що вони встановлюються в договірному порядку як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. Різниця ж полягає в характері договорів, що регулюють названі гарантії. Загальні міжнародно-правові гарантії, зафіксовані на двосторонній основі, містять взаємні зобов'язання держав щодо збереження певного стану речей, забезпеченню безпеки один одного, дотримання встановлених принципів у стосунках і т.д. Подібні зобов'язання передбачалися Договором між СРСР і Туреччиною про дружбу і нейтралітет від 17 грудня 1925 Крім того, сторони зобов'язалися утримуватися від будь-якого нападу один на одного, від участі в актах, спілках або угодах політичного характеру, спрямованих проти іншої сторони. Загальні гарантії багатостороннього характеру можуть надаватися в рамках міжнародних організацій колективної безпеки (як універсальних, так і регіональних), Міжнародного суду ООН, багатосторонніх договорів, спрямованих на захист і забезпечення корінних інтересів всіх народів. Так, універсальні гарантії забезпечення міжнародних зобов'язань та колективної безпеки передбачені Статутом ООН, відповідно до якого члени ООН повинні створити умови, щоб забезпечити справедливість і повага зобов'язань. Члени ООН повинні вирішувати свої суперечки, в тому числі, що стосуються дотримання договорів, мирними засобами, щоб не піддавати загрозі міжнародний мир і безпеку держав. Статут ООН наділяє Раду Безпеки ООН повноваженнями для вжиття заходів, що дозволяють усунути подібну загрозу. Члени ООН повинні надавати цієї організації всебічну допомогу у вживаних нею діях відповідно до Статуту. Вони зобов'язані підкорятися рішенням Ради Безпеки ООН, що створює сприятливі умови для реалізації як норм Статуту ООН, так і інших міжнародно-правових приписів.
Гарантія виконання державами міжнародних зобов'язань передбачена також статутом Міжнародного суду ООН.
 Рішення Суду обов'язкові для держав, які погодилися передати спір на його розгляд і визнали юрисдикцію Суду з питань, що стосуються: тлумачення договору; змісту міжнародного права; наявності встановленого факту, що представляє собою порушення міжнародного зобов'язання; характеру і розміру відшкодування, що належить за порушення угоди. Сторона, контрагент якої не виконує зобов'язань, покладених на нього рішенням Суду, має право звернутися до Ради Безпеки ООН, який може рекомендувати певні заходи або прийняти постанову про заходи, необхідні для реалізації цього рішення.

Велике значення для встановлення режиму загальних міжнародно-правових гарантій з метою забезпечення миру і рівноправного співробітництва мають документи, пов'язані зі сприянням щодо здійснення норм міжнародного права. До них слід віднести Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р., в якому держави-учасники підтвердили свою мету: "Забезпечення умов, в яких їх народи можуть жити в умовах справжнього і тривалого миру", здійснювати свої відносини з іншими державами в дусі принципів, викладених у складової частини Заключного акта - Декларації принципів, які є подальшою конкретизацією, розвитком основних принципів міжнародного права. В Заключному акті розглянуті питання втілення в життя низки цих принципів. Зокрема, підкреслюється, що його учасники будуть "втілювати в життя і виражати всіма шляхами і у всіх формах, які вони вважатимуть підходящими, обов'язок утримуватися від загрози силою або її застосування у відносинах один до одного".
Зі сказаного випливає, що спеціальна гарантія передбачає захист певних (особливих) прав чи інтересів держав.
 В цьому випадку гарант або гаранти шляхом укладення основного (спеціального) гарантійного договору або додаткового гарантійного угоди беруть на себе зобов'язання вжити необхідних заходів щодо забезпечення гарантованого договору, що включають вплив на його порушника. Тому реалізація гарантійного зобов'язання при порушенні договору може бути пов'язана із застосуванням заходів дипломатичного впливу, наприклад з розривом відносин, перервою в економічних відносинах, наданням допомоги жертві агресії, участю у санкціях, організованих в рамках ООН, і т.п.
Сторона, яка отримала міжнародні гарантії, вправі розраховувати на них і в разі необхідності закликати гаранта на допомогу.
 Проте гарант зобов'язаний надавати допомогу і без спеціальної прохання, якщо держава позбавлене можливості звернутися за допомогою або подібний характер допомоги є змістом гарантійного зобов'язання. Кожен гарант може зажадати від інших гарантів виконання зобов'язань, для якнайкращого здійснення яких гаранти можуть консультуватися як один з одним, так і зі стороною, інтереси якої гарантовані. Сенс спеціальної гарантії полягає в тому, що гаранти повинні не тільки дотримуватися певних міжнародних договорів і примушувати дотримуватися їх ті держави, які намагаються уникнути цього, але і створювати найбільш сприятливий режим для послідовного втілення в життя гарантованих угод.
Гарантії необхідно розглядати і як спосіб забезпечення міжнародних договорів, і як засіб ефективної реалізації міжнародно-правових положень, пов'язаних з основними принципами міжнародного права.
 Тому об'єктом гарантії може бути забезпечення: безпеки держави, її територіальної цілісності і недоторканності; певного статусу держави, наприклад постійного нейтралітету; певного стану речей; певної дії або бездіяльності держави згідно узятим зобов'язанням. Суб'єктами угод, що оформляють міжнародну гарантію, виступають не тільки держави, але й інші суб'єкти міжнародного права, наприклад міжурядові організації.
В даний час актуальні як прості (індивідуальні), так і складні (взаємні, колективні) гарантії.
При індивідуальній гарантії держава-гарант зобов'язана прийти на допомогу державі, інтереси якого гарантовані, в односторонньому порядку незалежно від інших гарантів.
 Індивідуальна гарантія, оформлена багатостороннім договором з державою, якій надається гарантія, пов'язана з юридичним обов'язком захищати права такої держави самостійно, індивідуально, без якої-небудь обов'язки виступати колективно.

Класичним прикладом індивідуальної гарантії на основі багатостороннього договору була гарантія постійного нейтралітету Бельгії, регламентована Договором 1831 між Бельгією та п'ятьма великими державами того часу. Постійний нейтралітет Бельгії проіснував до Першої світової війни і був скасований в 1919 р. Індивідуальні гарантії статусу постійного нейтралітету отримала на Віденського конгресу 1815 р. Швейцарія. Постійний нейтралітет Швейцарії був підтверджений ст. 435 Версальського мирного договору 1919 р., а 30 його учасників визнали гарантії її постійного нейтрального статусу. Вона зберігала свій статус і під час Другої світової війни.
В даний час інститут індивідуальних гарантій отримав розвиток. Про це свідчать документи по врегулюванню обстановки в Афганістані. Урядами Республіки Афганістан та Ісламської Республіки Пакистан 14 квітня 1988 були підписані Угоди "Про засади взаємин і, зокрема, про невтручання та про відмову від інтервенції" і "Про добровільне повернення біженців". На основі цих Угод сторони зобов'язалися поважати суверенітет, політичну незалежність, територіальну цілісність, національну єдність, безпека, статус неприєднання один одного. Вони повинні взаємно утримуватися від збройної інтервенції, сприяння або підтримки повстанської або сепаратистської діяльності один проти одного, від будь-наклепницької кампанії, не допускати будь-якої допомоги чи використання терористичних груп і диверсантів. Всім афганським біженцям, які знаходяться на території Ісламської Республіки Пакистан, надається можливість повернутися на свою батьківщину, вони можуть користуватися тими ж правами і привілеями і мати ті ж обов'язки, що й інші громадяни Республіки Афганістан.

Названі Угоди взаємопов'язані з двома іншими документами, підписаними також 14 квітня 1988: Декларацією СРСР і США про міжнародні гарантії та Угодою про взаємозв'язок для врегулювання становища, що відноситься до Афганістану (підписаним Афганістаном і Пакистаном і посвідчених СРСР і США, які висловили підтримку політичного врегулювання між Афганістаном і Пакистаном).
На основі зазначеної Угоди відповідно до графіка, узгодженого між Афганістаном та Радянським Союзом, здійснено поетапне виведення контингенту радянських військ з Афганістану.
Крім індивідуальних гарантій держави можуть використовувати складні гарантії.
 Наприклад, сторони вправі гарантувати недоторканність існуючих між ними кордонів. У минулі історичні періоди взаємна гарантія нерідко стосувалася державної території. Так, в 1807 р. на основі Тільзітського трактату Росія і Франція взаємно гарантували недоторканність своїх територій. Іншим прикладом взаємної гарантії служить ряд положень Евіанський угод 1962 між Алжиром і Францією. Ці угоди охоплюють питання, що стосуються гарантій особистих і спадково-майнових прав французів і алжирців і практики їх здійснення. Сторони підписали спеціальну Декларацію про гарантії, зміст якої, зокрема, стосується забезпечення дотримання особистих прав і рівності між алжирським і французьким населенням в Алжирі і у Франції.

Висновки

Вступ світового співтовариства в XXI ст. характеризується складними і глибокими змінами у взаєминах між державами. З одного боку, процес глобалізації суспільних відносин потребує впорядкування міжнародних економічних відносин. З іншого боку, все більш загострюються протиріччя з вирішення соціальних і екологічних проблем. В цих умовах особливої ​​актуальності набуває правове врегулювання міжнародних відносин і, перш за все, шляхом укладення багатосторонніх міжнародних угод та подальшого неухильного їх дотримання учасниками.
Досягнення верховенства права в міжнародних відносинах - одна з найголовніших завдань держав на сучасному етапі розвитку міжнародної спільноти.
 У Декларації «Тисячоліття ООН», прийнятої на саміті Генеральної Асамблеєю ООН 8 вересня 2000 р., глави держав та урядів знову одноголосно підтвердили своє зобов'язання підтримувати зусилля, спрямовані на забезпечення цілей і принципів Організації Об'єднаних Націй, які довели свою непідвладність часу та універсальний характер. Таким міжнародним механізмом, який має на меті забезпечення державами дотримання міжнародних зобов'язань, що випливають як з Статуту ООН, так і з міжнародних договорів, є встановлення відповідних засобів щодо забезпечення їх належного виконання. Провідне місце серед таких засобів належить міжнародному контролю, гарантіям, конференцій, ООН і спеціальним установам ООН.

Договірне закріплення і забезпечення міждержавного співробітництва - важлива умова стабільності міжнародних відносин, так як від точності, своєчасності виконання міжнародних договорів залежать і загальний клімат у відносинах між державами, і рівень їхньої співпраці. У реалізації міжнародних договорів засоби їх забезпечення займають одне з центральних місць. В умовах, коли рішення глобальних проблем сучасного світу, досягнення стабільності та міжнародного правопорядку ставиться у пряму залежність від функціонування міжнародного права, проблема забезпечення реалізації його норм набуває особливої ​​значущості. Вона не зводиться до таких традиційних положень, як відсутність централізованого апарату, здатного примушувати держави до дотримання створюваних ними норм, необхідність індивідуальних чи колективних зусиль самих держав в якості умови дієвості міжнародно-правового регулювання. Роль засобів забезпечення виконання міжнародних договорів полягає в тому, що вони виступають в якості додаткових, вторинних заходів захисту містяться в них норм міжнародного права. Вони мають на меті не тільки послідовне, точне і повне виконання запропонованих норм міжнародних договорів, але також попередження, недопущення їх порушення, створення умов для виконання державами їхніх міжнародних зобов'язань, що випливає з принципу сумлінного виконання зобов'язань по міжнародному праву. Отже заходи забезпечення відіграють важливу превентивну роль і тим самим служать зміцненню міжнародної законності.

Список використаної літератури

  1. Левин Д.Б. Ответственность государств в современном международном праве. М., 1966. С. 7.

  2. Перетерский И.С. Понятие гарантии в международном праве // Советское государство и право. 1956. N 9. С. 46 - 47.

  3. Скакунов Э.И. Международно-правовые гарантии безопасности государств. М., 1983. С. 79.

  4. Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире. М., 1973. С. 155.
  5. Статьи по предмету Международное право О.И. ТИУНОВ. Международно-правовые гарантии как средство обеспечения международных договоров.

Каталог: site -> microushi-odessa -> files -> library
library -> 6. Генеза та еволюція поняття «геополітика»
library -> Київ 2011 Зміст «міжнародно-правове регулювання перевезень морськими видами транспорту» вступ
library -> 1. Версії виникнення міжнародного права. Обгрунутвати найбільш прийнятну версію
library -> § Поняття міжнародних перевезень
library -> Предмет і структура курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Зв'язок з правовими дисциплінами
library -> Конспект лекцій з дисципліни «Маркетингова політика комунікацій»
library -> Кодекс законів про працю України (ст. 42, 91, 126), 06. 1971
library -> 1.Історія розвитку міжнародного морського права

Скачати 240.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка