Реферат Пам’ятка «Як підготувати реферат»Скачати 124.88 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір124.88 Kb.
ТипРеферат
ІНФОРМАТИКА

5-А, 5-Б, 5-В клас

Учитель інформатики Сергєєва Т.С.

Вибрати тему та підготувати реферат

Підготувати реферат

Пам’ятка

«Як підготувати реферат»
1. Актуальність теми (проблеми), що висвітлюється

2. Короткий огляд (назва, автор, головні ідеї) робіт, присвячених темі (проблемі) реферату

3. Докладний опис основних підходів, висвітлених у першоджерелах

4. Порівняння (виявлення відмінних та спільних рис) поглядів, розкритих у рефераті

5. Формування власного ставлення до висловлених у першоджерелах думок, мотивування такого ставлення

6. Загальні висновки щодо теми (проблеми) реферату


Реферат – 5-6 сторінок

Теми рефератів:

 1. Алгоритми та виконавці

 2. Алгоритми. Алгоритми серед нас

 3. Алгоритми в нашому житті

 4. Алгоритми рішення текстових завдань

Гончарук Л. В.

Електронна адреса: goncharuk.larisavitalevna@mail.ru

6-В

Інформатика

«Інформатика, 6»

Й. Я.РивкіндВивчити § 3.1

«Поняття про мультимедіа»: • Об’єкти мультимедіа: текст, зображення, аудіо та відео.

 • Галузі використання мультимедіа.

 • Пристрої введення-виведення об’єктів мультимедіа.

 • Копіювання об’єктів мультимедіа з цифрових камер і мобільних пристроїв на комп’ютер

Підготувати усні відповіді на питання

№ 1 – 9, ст. 919-А, 9-Б

Інформатика

«Інформатика, 9»

Й. Я.РивкіндВивчити § 5.1

«Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних мереж»Заповнити таблицю (ст.155, завдання № 2)


6-А, 6-В
Учитель інформатики Сергєєва Т.С.

Підготувати реферат на тему: «Текстовий редактор»
Підготувати реферат

Пам’ятка

«Як підготувати реферат»
1. Актуальність теми (проблеми), що висвітлюється

2. Короткий огляд (назва, автор, головні ідеї) робіт, присвячених темі (проблемі) реферату

3. Докладний опис основних підходів, висвітлених у першоджерелах

4. Порівняння (виявлення відмінних та спільних рис) поглядів, розкритих у рефераті

5. Формування власного ставлення до висловлених у першоджерелах думок, мотивування такого ставлення

6. Загальні висновки щодо теми (проблеми) реферату


Реферат – 5-6 сторінок


7-А, 7-Б, 7-В
Учителя інформатики Сергєєва Т.С., Сергєєв С.В.
Ознайомитися з темою «Табличний процессор» в Інтеренті

Підготувати реферат на тему: «Табличний процессор»
Підготувати реферат

Пам’ятка

«Як підготувати реферат»
1. Актуальність теми (проблеми), що висвітлюється

2. Короткий огляд (назва, автор, головні ідеї) робіт, присвячених темі (проблемі) реферату

3. Докладний опис основних підходів, висвітлених у першоджерелах

4. Порівняння (виявлення відмінних та спільних рис) поглядів, розкритих у рефераті

5. Формування власного ставлення до висловлених у першоджерелах думок, мотивування такого ставлення

6. Загальні висновки щодо теми (проблеми) реферату


Реферат – 5-6 сторінок
10-А, 10-Б клас

Учитель Сергєєв С.В.
Вибрати тему та підготувати реферат

Створити презентацію
Теми рефератів, презентації


 1. Графічний редактор

 2. Вивчення перерізів в стереометрії за допомогою комп'ютера

 3. Використання редакторів векторної графіки для побудови перерізів многогранників

 4. Комп'ютерне моделювання розгорток правильних многогранників


Підготувати реферат

Пам’ятка

«Як підготувати реферат»
1. Актуальність теми (проблеми), що висвітлюється

2. Короткий огляд (назва, автор, головні ідеї) робіт, присвячених темі (проблемі) реферату

3. Докладний опис основних підходів, висвітлених у першоджерелах

4. Порівняння (виявлення відмінних та спільних рис) поглядів, розкритих у рефераті

5. Формування власного ставлення до висловлених у першоджерелах думок, мотивування такого ставлення

6. Загальні висновки щодо теми (проблеми) реферату


Реферат – 5-6 сторінок

11-А, 11-Б клас
Учитель Сергєєв С.В.


 1. Прочитати матеріал

 2. Вибрати тему проекту

 3. Створити проект

Проектна діяльність у старшій школі


Профільна підготовка учнів передує виконанню науково— дослідних проектів. На цьому етапі відбувається остаточне формування тих проектів, які школярі виконують протягом навчального року в класах старшої школи з наступним захистом на науково-практичній конференції школярів.

Мета проектної діяльності у старшій школі

• Набуття досвіду самостійної (індивідуальної або в групах) дослідної діяльності на базі набутих знань.

• Перевірка правильності професійного вибору.

Готуючи роботу, учень повинен продемонструвати не тільки глибокі знання про об’єкт або тему досліджень, але й володіння інформаційними технологіями (використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету, застосування різних комп’ютерних програм, підготовка презентації до захисту). Проектна робота може бути виконана державною або іноземною мовами.
Організація проектної роботи
У школі варто створити методичну службу, яка допоможе вчителеві й школяреві ввійти в простір нових освітніх взаємин.

Яким є план роботи методичної служби щодо проектної діяльності?


• Організувати загальношкільні теоретичні семінари для вчителів щодо ознайомлення з інноваційними освітніми технологіями організації педагогічного процесу (один раз на чверть), з технологіями проектної діяльності. Провести практичні заняття для формування навичок організації проектної діяльності, що враховують специфіку навчальних предметів (двічі на місяць). За підсумками занять підготувати для вчителів документи: «Етапи проведення проекту», «Керівникові (організаторові) проекту»; «Загальні правила для керівника проекту»; «Діагностика учнів (виявлення схильності до дослідної й суспільної діяльності)»; «Аптека для учнів»; «Звіт про поточну роботу проектної групи №».

• Розробити систему вимог до підсумкового захисту проекту, що одночасно допомагає вчителям і учням спланувати свою роботу.

• Виконати моніторинг кваліфікації вчителя-організатора проекту, а також моніторинг кваліфікації вчителя-предметника й методиста (тільки для керівників методичних об’єднань). Результати індивідуального моніторингу дозволять забезпечити цілеспрямовану методичну допомогу кожному вчителеві-предметнику.
Створити систему захисту й експертного оцінювання проектів як підсумок усієї діяльності.
Етапи реалізації проекту
1. Підготовчий, або вступний (занурення в проект).

1.1. Обрання теми та її конкретизація (визначення жанру проекту).

1.2. Визначення мети, формулювання завдань.

1.3. Формування проектних груп, розподіл у них обов’язків.

1.4. Письмові рекомендації учасникам проектних груп (вимоги, строки, графік, консультації тощо).

1.5. Затвердження тематики проекту та індивідуальних планів учасників групи.

1.6. Установлення процедур і критеріїв оцінювання проекту й форми його презентації.
2. Пошуково-дослідний етап.

2.1. Визначення джерел інформації.

2.2. Планування способів збирання й аналізу інформації.

2.3. Підготовка до дослідження і його планування.

2.4. Проведення дослідження. Збирання і систематизація матеріалів (фактів, результатів) відповідно до мети і жанру роботи, добирання ілюстрацій.

2.5. Організаційно-консультаційні заняття. Проміжні звіти учнів, обговорення альтернатив, що виникли під час виконання проекту.


3. Трансляційно-оформлювальний етап.
3.1. Попередній захист проекту.

3.2. Доопрацювання проекту з урахуванням зауважень і пропозицій.

3.3. Підготовка до публічного захисту проекту:

• визначення дати й місця захисту;


• визначення програми й сценарію публічного захисту, розподіл завдань усередині групи (медіапідтримка, підготовка аудиторії, відео- й фотозйомка та ін.);

• стендова інформація про проект.

4. Заключний етап.

4.1. Публічний захист проекту.

Етапи роботи над проектом
1. Обґрунтування актуальності обраної теми.

На цьому етапі учні оглядають літературу, збирають і систематизують інформацію. Чіткіше формулюють тему роботи. Пояснюють особистий інтерес учнів у виборі конкретної теми.


2. Постановка завдань дослідження.

На цьому етапі формулюють мету роботи й висувають гіпотезу. Для досягнення поставленої мети й підтвердження або спростування гіпотез учень повинен провести певні дослідження.


3. Визначення методів дослідження.

Обрана тема потребує правильного добирання методів дослідження.


Метод — це спосіб досягнення поставленої мети (теоретичний, емпіричний, математичний та ін.). На цьому етапі учні вивчають можливі методи дослідження й обирають найприйнятніші для цієї роботи методи.
4. Проведення наукового дослідження.
Пам’ятка керівника проекту
1. Запропонувати теми проектів із різними домінуючими методами (науково-дослідний, соціальний, творчий, інформаційний, практико-орієнтований, ігровий тощо). Обґрунтувати їх актуальність. Зазначити вік школярів, на який розраховане це проектне завдання.

2. Охарактеризувати й доповнити проекти іншими ознаками (характер контактів, характер координації проектів, тривалість, кількість учасників).

3. Зазначити проблему, сформулювати мету й завдання проекту, навчальний матеріал із предмета й міжпредметні зв’язки, що повинні використовуватися під час виконання проекту.

4. Продумати практичну або теоретичну значущість проекту.

5. Зазначити розвивальну мету (інтелектуальний, моральний, культурний розвиток учнів).
6. Назвати творчі методи, що використовуватимуться під час виконання проекту.

7. Зазначити, чи можливий цей проект у межах класно-урочної або позаурочної діяльності.

8. Продумати, як можуть бути оформлені результати проекту.

9. Визначити форми контролю етапів виконання проекту.

10. Запропонувати критерії оцінювання успішності проекту.

11. Продумати, як запропонований проект може впливати на соціальну адаптацію й професійне самовизначення підлітка (тільки для старшокласників).

12. Продумати, який психолого-педагогічний ефект можливий у результаті виконання цього проекту.

Загальні вимоги до керівника проекту

1. Ставитися до роботи творчо.

2. Не стримувати ініціативи учнів.

3. Заохочувати самостійність, уникати прямих інструкцій, учити школярів діяти самостійно.

4. Пам’ятати про головний педагогічний принцип — не виконувати за школяра те, іцо він може зробити (або може навчитися робити) самостійно.

5. Не поспішати робити оцінні судження.

6. Оцінюючи, пам’ятати: краще десять разів похвалити нізащо, ніж один раз розкритикувати нізащо.

7. Звернути увагу на основні складові процесу засвоєння знань: « учити простежувати зв’язки між предметами, подіями та явищами;

• намагатися формувати навички самостійного розв’язання проблем дослідження;

• намагатися навчати школяра вміння аналізувати, синтезувати, класифікувати інформацію.

Документи, що додають до проектних

і навчально-дослідних робіт учнів
1. Паспорт проектної або навчально-дослідної роботи учнів.

2. Відгук керівника на запропоновану проектну або навчально-дослідну роботу.

3. Рецензія на подану проектну або навчально-дослідну роботу.

4. Аналіз проектної або навчально-дослідної роботи щодо виявлення дидактичних одиниць, що використовував учень під час створення проекту.

5. Перелік оснащення (навчального, наукового, виготовленого самостійно), що використовувалось під час реалізації мети і завдань проекту. (Тільки для дослідних проектів.)
6. Перелік педагогічних завдань (мети), поставлених науковим керівником у межах конкретного навчального проекту.

7. Перелік методів, використаних школярами в роботі над проектом.

8. Перелік статей, публікацій, монографій, наукових і науково-популярних книг (із запропонованого бібліографічного списку), на які під час роботи були написані реферати, рецензії, анотації, складені конспекти. (До списку додати по одному прикладу складеного реферату, рецензії, анотації, конспекту.)

9. Коротка анотація змісту проекту (мета проекту, обґрунтування актуальності, гіпотеза проекту, короткий зміст проекту, отримані результати або досягнення планованих результатів).

Паспорт дослідного проекту
Заповнюють автори й науковий керівник проекту. Подають до експертної комісії разом із проектом.

1. Назва проекту.

2. Мета проекту.

3. Автори проекту (школа, клас, кількість учасників).

4. Науковий керівник(и) проекту (спеціальність, педагогічний стаж, звання, учений ступінь).

5. Консультант(и) (спеціальність, звання, учений ступінь).

6. Тип проекту:

• за діяльністю, що домінувала (дослідний, творчий, ігровий, інформаційно-пошуковий, практично-орієнтований),— ураховує соціальні інтереси учасників, чітко орієнтується на результат;

• за предметно-змістовною сферою (культурологічний: літературний, музичний, лінгвістичний; природничо-науковий; екологічний; спортивний; географічний; історичний);

• за характером координації проекту (з відкритою координацією — твердий, з прихованою координацією — гнучкий);

• за кількістю учасників (особистий, парний, груповий);

• за широтою змісту (монопредметний, міжпредметний, позапредметний);

• за часом проведення (нетривалий, тривалий);

• за характером контактів (у межах класу, школи, району, у масштабі міста, регіону, країни).

7. Освітня галузь, у межах якої виконаний навчальний проект.

8. Навчальний предмет, у межах якого виконаний навчальний проект.

9. Методи, використані під час роботи над проектом.

10. Форма подання проекту: альбом, відеофільм, буклет, реферат, макет, інше (вписати).

11. Освітні й інші заклади, на базі яких виконувався проект: база школи, бібліотека(-и), музей(-ї), вищий навчальний заклад (кафедра), науково-дослідний інститут (лабораторія), зоопарк, планетарій, технічний центр, інше (зазначити).
12. Джерела інформації, використані авторами під час виконання проекту: науково-популярні журнали, наукові журнали, бюлетені, підручники й навчальні посібники, науково-популярні книги, наукові видання (монографії, дисертації, автореферати), словники, довідники, енциклопедії, іноземні книги (англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами), Інтернет (сайт).

13. Словник дослідника (понятійний апарат).Теми проектів:
Теми дослідницьких проектів по Microsoft Excel:

 1. Діаграми

 2. Діаграми навколо нас

 3. Діаграми і їх використання в шкільній практиці

 4. Методи рішення систем лінійних рівнянь в додатку Microsoft Excel

 5. Побудова графіків кривих в Microsoft Excel

 6. Рішення систем рівнянь в Microsoft Excel

 7. Рішення завдань за допомогою програми MS Excel

 8. Використання комп'ютера для досліджень функцій і побудови графіків

Каталог: files -> 137
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
137 -> Баштанка, 2013р баштанська республіка
137 -> Види красномовства та сфери його
137 -> Про затвердження технологічних та
137 -> Реферат з дисципліни: "Інформаційні системи в менеджменті"
137 -> Реферат на тему: Напрямк и міжнародного співробітництва в галузі охорони природи Зміст Вступ
137 -> Загальна характеристика Німеччини
137 -> Реферат на тему " Використання фреймів та семантичних мереж для обробки природньої мови"

Скачати 124.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка