Реферат роботи «Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості»Скачати 142.4 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір142.4 Kb.
#12993
ТипРефератРЕФЕРАТ РОБОТИ

«Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості»ЩербаньВ.Ю., Параска Г.Б., Орловський Б.В., Щербань Ю.Ю., Крисько В.П., Червонюк О.К., Чабан В.В., Здоренко В.Г., Чубукова О.Ю.
Актуальність. Відповідно до затвердженої програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачається вихід України на світовий ринок торгівлі сучасними виробами швейної і текстильної промисловості і товарами широкого вжитку, що неможливо без створення наукових основ та сучасних методів дослідження при розробці нових, ресурсоощадних технологій та обладнання швейної та текстильної промисловості, їх проектування та виготовлення. Промисловий випуск конкурентоспроможних виробів з заданими властивостями та створення відповідних технологій та обладнання потребує розробки концепції стратегічних основ організації та функціонування сучасних виробництв. Дослідження ринку виробників швейної та текстильної продукції України, що працюють на умовах давальницької сировини, показало необхідність розробки нових та модернізація існуючих технологій та обладнання, що призведе до покращення роботи підприємств згідно Державної програми розвитку легкої промисловості на перспективу. Для швейників та текстильників України питання ресурсозаощадження при виробництві конкурентоспроможніх виробів швейної і текстильної промисловості та товарів широкого вжитку має першочергове значення, особливо у зв’язку з прагненням та близькою перспективою входження нашої країни в Європейський Союз, тому питання розробки нових та модернізації існуючих, ресурсоощадних технологій та обладнання швейної та текстильної промисловості є вельми актуальним.

Мета досліджень - розробка теоретичних та практичних основ ресурсоощадних технологій та обладнання швейної та текстильної промисловості, призначених для виготовлення виробів швейної і текстильної промисловості та товарів широкого вжитку з використанням вітчизняної сировини на базі створення аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшення простоїв обладнання та підвищення його продуктивності.

Зміст роботи. Робота складається з п’яти основних частин. Перша частина – розробка теоретичних основ взаємодії нитки з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, що дозволило разробити рекомендації щодо організації технологічних процесів швейної та текстильної промисловості з позиції енергоефективності, ресурсозаощадження.Друга частина – теоретичні та експериментальні дослідження, які спрямовані на розробку нового, ресурсоощадного та модернізацію існуючого обладнання швейної промисловості. Третя частина – теоретичні та експериментальні дослідження, які спрямовані на розробку нового, ресурсоощадного та модернізацію існуючого обладнання текстильної промисловості. Четверта частина – теоретичні та експериментальні дослідження, які спрямовані на розробку нових, ресурсоощадних та модернізацію існуючих технологій швейної та текстильної промисловості. П’ята частина – суміжні питання та питання економічної ефективності реалізації процесу впровадження нових, ресурсоощадних технологій та обладнання швейної та текстильної промисловості.
Наукова новизна роботи полягає у створенні аналітичних методів дослідження взаємодії ниток з робочими органами технологічного устаткування та в процесі формування тканин і трикотажу, аналізу та синтезу основних робочих вузлів швейного та текстильного обладнання, їх структурної оптимізації для забезпечення енергоефективності при виконанні технологічних процесів, зменшення простоїв обладнання та підвищення його продуктивності. При цьому:

- визначені головні компоненти кривизни і кручення осі нитки з урахуванням зминання в зоні контакту з направляючою поверхнею довільного профілю;

- визначенно швидкості і прискорення точок осі зминаємої нитки при її русі по направляючій великої кривизни;

- розроблена динаміка процесу взаємодії зминаємих, жорстких на вигин ниток з направляючою великої кривизни з урахуванням і без урахування її деформації;

- отримані вирази для визначення форми осі і натяг нитки у разі подовжнього і поперечного ковзання по напрямній з урахуванням сили тяжіння, коефіцієнта жорсткості на згин;

- у полі сили тяжіння визначена форма рівноваги жорстких на вигин ниток з двома точками закріплення;

- описан процес взаємодії зминаємих, жорстких на вигин ниток з нитконапрямними великої кривизни;

- встановлено вплив форми направляючої поверхні на натяг монониток, комплексних ниток і пряжі;

- здійснений вибір критеріїв оптимізації розмірів ниткоспрямовувачів різних трикотажних машин;

- за наслідками експериментальних досліджень підтверджена прийнятність використання визначених раніше критеріїв по вибору розмірів ниткоспрямовуючих і робочих органів машин легкої і текстильної промисловості з урахуванням зминаємості і жорсткості на вигин, що дозволило понизити відносне натяг в робочій зоні на 10.45%, зменшити обривність на 16.35%, понизити матеріаломісткість направляючих органів на 25-30%, отримати економічний ефект 24,6 млн.грв тільки за рахунок економії сировини при вибраковуванні, який складає до 300 тонн;

- запропоновані принципово нові способи визначення натягу ниток при взаємодії з нитконатяжними приладами, що дозволило розробити рекомендації для їх істотної модернізації;

- вирішено важливе завдання теоретичного та прикладного характеру щодо створення систем базових конструктивно – уніфікованих рядів обладнання швейної промисловості, які побудовані на основі фізико-механічних властивостей напівфабрикатів виробів, що виробляються за ресурсоощадних технологій;

- розроблено нову концепцію побудови швейних машин із регульованою посадкою матеріалу на основі науково обґрунтованих фізичних моделей процесу під адаптованим впливом робочих органів;

- сформульовані і вирішені багатокритеріальні задачі параметричної оптимізації мікроформ із регулярною і нерегулярною структурою на основі узагальненого критерію якості - обробки напівфабрикату виробу для широкої гами матеріалів, застосовуваних у промисловості, що забезпечують підвищення якості та ефективність обробки;

- розроблені оптимальні режими волого-теплової ресурсоощадній технології обробки швейних виробів та створено нове обладнання з використанням пористої металокераміки в робочих органах для міжопераційних і заключних технологічних операцій виготовлення одягу;

- розроблені ресурсоощадні методи синтезу швейних машин загального призначення для стібкі класу 300, 400;

- розроблені наукові основи проектування автоматизованихї швейних машин загального, спеціального призначення, в тому числі вишивальних автоматів і швейно-вишивальних машин з ЧПК;

- розроблені методи проектування комплектів пристроїв формування країв виробів з текстилю на швейних машинах і методика, яка була прийнята відомчою комісією МЛП СРСР з ек. ефектом 1 млн. 200 тис. крб. від впровадження на швейних підприємствах МЛП СРСР (м.Целіноград, м.Уфа, м.Бійськ, м.Львів, м.Вінниця, м.Чернівці);

- розроблені вдосконалені методи проектування швейних машин і напівавтоматів з виправленою структурою просторових механізмів; розроблені і впроваджені в КБ на підприємствах , які розробляють за конверсією швейні машини (м.Саратов, м.Ковров, м.Тула) наукові основи проектування автоматизованих і побутових швейних машин;

- на базі теоретичних та експериментальних досліджень створені принципово нові та удосконалені існуючі механізми в’язальних машин, що забезпечують підвищення продуктивності обладнання, покращення якості та зменшення відходів готової продукції, зокрема це приводи текстильних машин, системи подачі, системи натягу ниток основи та готового полотна;

- розробити нові методи та засоби стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин; їх застосування дозволяє значно знизити відсоток браку готової продукції, поява якого викликана збільшенням обривності ниток та невідповідністю поверхневої густини нормативним значенням, а також дає можливість виготовлення текстильних матеріалів у мінусовому полі допуску по поверхневій густині, що також дозволяє суттєво заощадити сировинні ресурси;

- вперше розробити ультразвукові методи та прилади технологічного контролю натягу ниток та тканин, а також поверхневої густини текстильних матеріалів, застосування яких дозволяє зменшити витрати сировини на виробництво готової продукції;

- визначити фізико-механічні властивості (жорсткість, усадка, незминальність, стійкість кольору до сухого, мокрого тертя та прання) для кулірної гладі з бавовняного, віскозного волокна та двофутерного полотна з суміші бавовни та поліефіру після обробки пом’якшувальними засобами при різних концентраціях: Ultratex Um new, Sapamine FPG, HUNTSMAN та Tubingal RGH, CHT;

- встановити, що стійкості забарвлень до мокрого, сухого тертя та прання трикотажних полотен, оброблених пом’якшувальними препаратами різних концентрацій не впливають на зміну кольору; дані пом’якшувачі доцільно використовувати при опорядженні текстильних матеріалів різного волокнистого складу без втрати яскравості забарвлення та інтенсивності кольору;

- вперше в країні були розроблені економіко – математичні моделі що дозволяють зробити як короткострокові так і довгострокові прогнозні розрахунки балансів сировинних ресурсів різних підгалузей легкої промисловості виходячи з цільових завдань виробництва по легкій промисловості;

- вперше в Україні започатковані дослідження в галузі створення технології зварювання швейних виробів; доведена можливість та економічна ефективність технології зварювання СВЧ та ультразвуком; створено та захищено авторськими свідоцтвами ряд винаходів що забезпечують підвищення якості зварних з’єднань;

- вперше в країні розроблено технологію з’єднання прогумованих матеріалів за допомогою термоеластопластів у полі СВЧ; проведено дослідження основних фізико – механічних характеристик клейозварних з’єднань;

- досліджено міцність з’єднань прогумованих тканин в залежності від товщини адгезиву;

- вперше запропоновано та відпрацьована методика оцінки герметичності зєднань прогумованих матеріалів методом газовох хроматографії; досліджена газопроникність тканин та їх зєднань по відношеню до кисню та водороду; показано, що газопроникність клейозварних зєднань прогумованих тканин нижче, ніж цей показник для для матеріалів що з’єднуються і в залежності від типу досліджених тканин;

- запропонована технологія виконання аналізу, який включає використання існуючих методів техніко-економічного дослідження – ТАС-моделювання, тобто спостереження за процесами якісних змін об’єкта дослідження, спостереження за процесом змін кількісних характеристик об’єкта дослідження, а також реалізації процесу розроблення прогнозно-тенденційних моделей ефективного розвитку об’єкта дослідження;

- визначено, що стратегічною метою розвитку ринку технологій є створення та впровадження таких знанняорієнтованих технологій, які сприяють формуванню підприємств здатних ефективно працювати в умовах невизначеності та ризику, а також визначати рівень енергозбереження та ресурсозаощадження;

- розроблено проблемно-діагностичний механізм моделювання та регулювання ринку технологій, побудований на засадах принципово нового усвідомлення природи складних соціально-економічних об’єктів, які функціонують в просторі граничних ресурсів – часу (гранично невідтворного ресурсу) та знань (гранично невичерпного ресурсу), межах свого розвитку (катастрофи – зникнення ринку ІПП та досконалості – формування ринку чистої конкуренції).

За результатами роботи опубліковано 1398 наукових праць, у т.ч. 20 монографій, 4 підручники, 29 навчальних посібників, 1 Енциклопедія швейного виробництва.

Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищена 294 авторськими свідоцтвами і патентами, з яких 45 впроваджені у промислове виробництво. Про світовий рівень проведених досліджнь свідчать понад 250 технічних рішень на які отримані охоронні документи; h-індекс Хірша  10; за тематикою захищено 14 докторських і 30 кандидатських дисертацій.Практична значимість. При виконанні 42 госпдоговірних та 12 держбюджетних робіт були розроблені та впроваджені 25 галузевих стандартів та технічних умов. Це ДСТУ ISO 8559:2006.Одяг. Конструювання та антропометричне вимірювання. Розміри людського тіла. (ISO 8559:1989,IDT), ДСТУ ISO 4916:2005.Матеріали текстильні. Типи швів. Класифікація і термінологія (ISO 4916-1991, IDT) ,ДСТУ ISO 4915:2005.Текстиль.Типи стібків. Класифікація та термінологія (ISO 4915-1991, IDT), ДСТУ ISO/TR 9240:2004.Вироби текстильні. Проектування одягу для зменшення ризику загорання . (ISO/TR 9240:1992, IDT) та ін.

При виконанні дослідженнь були виконані наступні держбюджетні роботи: № ДР 0193U023554-обєм фінанасування – 20 тис. грн; № ДР 0194U035012-обєм фінансування склав 20 тис. грн.; № ДР 0103U001204-обєм фінансування - 50 тис. грн; № ДР 0107U000956-об’єм фінансування -78,3 тис.грн., економічний ефект від впровадження склав 430 тис грн.; № ДР 0109U000516-обєм фінанасування - 82 тис.грн., економічний ефект склав – 1,069 млн. грн.; № ДР 0111U002298-обєм фінанасування - 168,4 тис. грн., економічний ефект склав - 208 тис. грн.; № ДР 0112U002244-обєм фінанасування - 520 тис. грн., економічний ефект склав- 335 тис. грн.; № ДР 0111U005885-обєм фінансування -5 тис.грн., економічний ефект склав - 100 тис грн.; № ДР 312л-05-економічний ефект склав -230 тис.грн.; № ДР 210л-01(0101U003909), економічний ефект склав - 730 тис. Грн.; № ДР 226л-02(0102U002994), економічний ефект склав-630 тис.грн.; № ДР 256л-04(0104U004468), економічний ефект склав-242 тис.грн.; № ДР 529138(UA01000628Р), економічний ефект склав-230 тис. грн.; № ДР 528612, економічний ефект склав-235 тис грн.; № ДР348503(0185.00.18696), економічний ефект склав-198 тис. грн.; № ДР 0111U000860, економічний ефект склав-210 тис. грн.

У науково-технічному напрямку об’єднані дослідження співробітників семи наукових шкіл. Впровадження нових, ресурсоощадних технологій та обладнання у промислове виробництво дозволило:

- впровадити в практику реального серійного виробництва на базі Миколаївського промислового трикотажного об’єднання «Аура», Мукачівського виробничого торгового трикотажного об’єднання, Київської фабрики технічних тканин, ТОВ Т-Стиль на базі Рівненського льонокомбінату(1985-2014) ресурсоощадних технологій та обладнання по виготовленню широкого асортименту виробів як масового, побутового, так і спеціального призначення; економічний ефект склав більше 24,6 млн.гр. тільки за рахунок заощадження понад 30 тон сировини; економія матеріалів при виготовленні напрямних та робочих органів технологічного обладнання склала 25-30%.;

- розробити ресурсоощадні методи синтезу швейних машин загального призначення для стібкі класу 300, 400; розробити і впровадити на ПO «Ера» м. Донецьк оптимальні режими ВТО швейних виробів з економічним ефектом 15,3 тис. руб.; для швейного об’єднання «Маяк» м. Львів розроблений новий промисловий прес з робочими органами з пористої металокераміки для ВТО жіночих пальто з ек. ефектом 24,5 тис. руб; розробити методи проектування комплектів пристроїв формування країв виробів з текстилю на швейних машинах і методика, яка була прийнята відомчою комісією МЛП СРСР з ек. ефектом 1 млн. 200 тис. крб. від впровадження на швейних підприємствах МЛП СРСР (м.Целіноград, м.Уфа, м.Бійськ, м.Львів, м.Вінниця, м.Чернівці); для КЕМЗ м. Київ виконати НДР № 667 для автоматизації завантаження швейних машин – ек. ефект 26 тис.руб.; для заводу “Блискавка” м. Баришівка виконати НДР № 773 «Удосконалення процесу і обладнання для автоматичного виготовлення на швейній машині застібки - блискітка» - ек. ефект 143 тис.руб;

- впровадити результи роботи і здійснити широкий виробничий іспит в науково - виробничих об'єднаннях НВО «Завод Арсенал» - розробка базового конструктивно - уніфікованого ряду швейних машин із вертикальною віссю обертання човника, НВО “Легпроммеханизація” – розробка нових транспортуючих органів; НВО «Либідь», ЕКТБ УкрНДІшвейпрома Укрпромспецодяг, на об'єднанні «Чернівцілегмаш» (системи автоматизованого розрахунку багатоланкових важільних механізмів); впровадити в практику реального виробництва на підприємствах легкої промисловості України шляхом переобладнання та вдосконалення існуючого обладнання на «Первомайськой швейна фабрика», швейній фабриці «Троттола» м. Львів, Червоноградській швейній фабриці, швейній фабриці «Дана» м. Київ, Броварській трикотажній фабриці «Софія». Загальний економічний ефект склав 129 тис. грн.;

- вперше в Україні започаткувати дослідження в галузі створення технології зварювання швейних виробів, доведена можливість та економічна ефективність технології зварювання СВЧ та ультразвуком; розроблена ресурсоощадна технологія з’єднання прогумованих матеріалів за допомогою термоеластопластів у полі СВЧ дозволила отримати загальний економічний ефект 3,218 млн.грн;

- запропонувати систему моделей, яка є методологічною основою розвитку підприємства, інструментом вибору стратегії, запобігання ризиків, подолання невизначеностей, розроблення заходів щодо використання ресуроощадних технологій тощо, а також розроблення та впровадження організаційно-управлінської структури підприємства;

- за даними дослідження дії пом’якшувальних засобів у різних концентраціях на трикотажні полотна встановити, що властивості пом’якшення покращуються, при застосуванні Ultratex Um new, Tubingal RGH, Sapamine FPG, на 2% при збільшені концентрації без втати якості обробки, що знизить собівартість текстильних виробів і значно підвищить загальну економію виробних витрат, що сприятиме конкурентоспроможності текстильної продукції на вітчизняному ринку;

- впровадити нове, ресурсоощадне обладнання на Мукачівському трикотажному об’єднанні, ЗАТ трикотажна фабрика «РОЗА», ПО «Чернівцілегмаш»: привід рукавичного автомату типу ПА; конструкції приводів основов’язальних машин і пристроїв зниження динамічних навантажень в них; активних нитконатяжних пристроїв, механізму дискретної відтяжки полотна, встановити вплив змащення і металоплакіруючих нанотехнологій на підвищення ефективності роботи механізмів в’язання машин легкої та текстильної промисловості;

- отримати при максимально можливих швидкостях в’язання (3000 петельних рядів за хвилину) ступінь стабілізації натягу у розроблених пристроїв до 80 %, в відомих пристроях – нижче 20 %;

- розробити технології рециклінгу полімерних відходів, що дозволило зменшити кількість відходів, заощадити cировину, енергію, зменшити кількість площ під полігони відходів, кількість токсичних, парникових газів, що викидаються у повітря при термічних процесах рециклінгу; впровадити на ВАТ "Взутекс" у виробництві взуття (клеї-розплави), ПП"Авіст" (пакування);

- розробити склади нових композиційних матеріалів на основі відходів ПЕТФ: плівкові покриття для формування і стабілізації форми деталей одягу, виготовлених із штучних шкір; захисні покриття, фарби для розмітки автошляхів на основі поліуретанів, синтезованих з використанням отриманих рециклатів; теплоізоляційні пінополіуретани, що дозволило вирішити питання оздоровлення навколишнього середовища;

- розробити та впровадити на ТОВ "РЕМО - ремонт енергосистем, модернізація обладнання" методи та обладнання для визначення втрат електричної енергії, локалізації місць втрат та їх зниження, що дозволило знизити: втрати електричної енергії при експлуатації енергетичних установок на 20%; час пошуку несправностей електричних мереж та їх ремонт скоротиться на 50% ;

- на основі теоретичних узагальнень, результатів математичного моделювання та експериментальних досліджень запропонувати нові методи стабілізації натягу пружної системи заправки ткацьких верстатів, які впроваджені на прядильно-ткацькій фабриці № 2 ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” з річним економічним ефектом 34 тис. грн.;

- розробити рекомендації з усунення поперечної смугастості полотна при пуску та зупинці основов’язальних машин, а також конструкції нитконатягувачів одиночних ниток, впроваджені на ЗАТ «Трикотажна фабрика РОЗА» з річним економічним ефектом 43 тис. грн.

Загальний об’єм виробництва швейних та текстильних матеріалів за розробленими інноваційними, ресурсоощадними технологіями тільки за період 2011 – 2015 рр. складає 10,4 млн.кг, 2,9 млн.текстильних виробів, з загальним економічним ефектом 135 млн. грн.

Впроваджені у виробництво запропоновані ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості по виготовленню широкого асортименту виробів як масового, побутового, так і спеціального призначення - багатошарових технічних тканин, які використовуються при прокладанні труб нафто- та газогонів с заводським ізоляційним покриттям, спеціальних фільтровальних технічних тканин для цукрової та вугільної промисловості та обладнання для їх виготовлення, швейного обладнання для роботи працівників з обмежаними фізичними можливостями постійно удосконалюються та сприяють економічному і соціальному прогресу в Україні.


Автори роботи:
Щербань В. Ю., доктор технічних наук, професор

Параска Г. Б., доктор технічних наук, професор

Орловський Б. В., доктор технічних наук, професор

Щербань Ю. Ю., доктор технічних наук, професор

Крисько В. П., кандидат технічних наук, старший
науковий співробітник

Червонюк О.К., голова спостережної ради ТОВ Т-Стиль


на базі Рівненського льонокомбінату

Чабан В. В., доктор технічних наук, професорЗдоренко В. Г., доктор технічних наук, професор

Чубукова О. Ю., доктор економічних наук, професор
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 142.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка