Реферат: «Технології діагностики І лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів»Скачати 412.25 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір412.25 Kb.
#257
ТипРеферат
  1   2   3   4
РЕФЕРАТ:

«Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням

вітчизняних препаратів алергенів»
В останні десятиріччя спостерігається значне збільшення захворюваності на алергічні захворювання, якими, за даними світової літератури, страждає біля 30 відсотків населення. Достовірної статистичної інформації щодо поширеності алергічних захворювань в Україні на сьогодні немає. Виявлення алергічних захворювань є недостатнім, несвоєчасним і проводиться лише за фактом звернення хворого. Так, алергічний риніт своєчасно діагностується лише у 5 хворих із 100, а діагноз бронхіальної астми своєчасно встановлюється лише у 10 відсотках випадків. Сільське населення, внаслідок віддаленості спеціалізованих кабінетів, які зосереджені в обласних центрах, практично не отримує алергологічної допомоги. Фактично відсутній механізм раннього виявлення алергічних проявів та правильного скерування пацієнтів для подальшого обстеження і лікування. Виявленим у стадії розвиненого перебігу захворювання хворим уже неможливо застосувати найбільш ефективні та дешеві методи специфічного лікування (елімінаційну та специфічну імунотерапію). Зростає проблема алергічних реакцій на лікарські препарати, перелік яких щороку помножується.

Найбільш поширеною на сьогодні технологією лікування сезонного і цілорічного алергічного риніту є фармакотерапія, яка застосовується за ступінчастою схемою. Поряд з перевагами такої технології, їй притаманні істотні вади: необхідність постійного, по суті, пожиттєвого лікування та відносно висока вартість. Остання обставина є особливо вагомою для громадян України, яка не має страхової медицини. В зв’язку з цим нашу увагу було сконцентровано на проблемі алерген-специфічної імунотерапії алергічних захворювань органів дихання.

Згідно офіційного документу ВООЗ (WHO Position Paper. Allergen immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases), специфічна імунотерапія – це «єдиний метод, який може вплинути на природний хід розвитку алергічного захворювання».

Специфічна імунотерапія має принципові переваги над медикаментозними методами лікування алергічних захворювань верхніх дихальних шляхів, оскільки дозволяє отримати тривалу ремісію, повну відсутність симптомів хвороби у пацієнтів, запобігає переходу більш легких клінічних проявів у тяжкі форми хвороби, зберігає працездатність пацієнта, а також зменшує потребу в фармакологічних препаратах, підвищуючи якість життя хворих. На відміну від фармакотерапії, ефект від СІТ зберігається декілька років після завершення курсу лікування. СІТ діє не на симптоми алергії, а змінює характер реагування організму на алерген, втручається в патогенез захворювання і тому впливає на всі ланки патогенезу патологічного процесу.

Сучасне удосконалення найважливішого методу лікування АР направлено, з одного боку, на зниження здатності викликати алергічні реакції, а з іншого – на збереження та посилення імуногенних властивостей, що досягається використанням інноваційних препаратів алергенів, а також альтернативних шляхів їх введення. Саме сублінгвальна (пероральна) імунотерапія становить найбільший інтерес завдяки високому рівню безпеки. Така модифікація специфічної імунотерапії підвищує доступність використання її в амбулаторних умовах. Крім того, у порівнянні з підшкірною специфічною імунотерапією сублінгвальна (пероральна) СІТ має більш швидкий ефект, безпечніший профіль, а ефективність сублінгвального шляху призначення імунотерапії пилковими та кліщовими алергенами при алергічних захворюваннях іноді навіть перевищує ін’єкційний.
Мета роботи – забезпечення ефективності, безпечності та доступності діагностики та лікування алергічних захворювань органів дихання на основі розробки та широкого застосування специфічної імунотерапії з використанням вітчизняних ін’єкційних та пероральних препаратів алергенів.

Наукова новизна.

У роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми – підвищення ефективності лікування хворих на алергічні захворювання органів дихання на підставі експериментального обґрунтування та застосування пероральних та ін’єкційних способів специфічної імунотерапії створеними вітчизняними алергенами.

Розроблено спосіб моделювання алергії негайного типу на моноалерген в органах дихання експериментальних тварин, а також cтворено експериментальну модель поєднаної сенсибілізації до пилкових і побутових алергенів. Використовуючи розроблені моделі, визначено локальні і системні реакції гіперчутливості негайного і уповільненого типів під впливом дії одного або декількох антигенів різної природи та доведено можливість та ефективність пероральної та ін’єкційної специфічної імунотерапії.

Створено вітчизняні парентеральні і пероральні форми неінфекційних алергенів для проведення специфічної імунотерапії у хворих з алергічними захворюваннями органів дихання.

Розроблено пероральні алергени у вигляді цукрових драже, створених шляхом холодної барабанної накатки, які дуже повільно розсмоктуються у порожнині рота і тому введений до їх складу алерген має змогу тривало контактувати з дендритними клітинами лімфоглоткового кільця.

На підставі проведених експериментальних та клінічних досліджень вперше розроблено методики проведення специфічної імунотерапії у хворих на алергічні захворювання органів дихання парентеральним і пероральним способами та обґрунтовано тривалість проведення специфічної імунотерапії.

Створено можливість етіологічної діагностики алергічних захворювань в умовах лікарської амбулаторії або дільничної лікарні за рахунок появи вітчизняних наборів для скринінгу алергічних захворювань у вигляді компакт-ланцетів оригінальної конструкції з введеними до їх ковпачку мікстів алергенів.

Вперше в світі було створено набори для раннього виявлення і попередження медикаментозної алергії, які можна застосовувати на будь-якому рівні медичних закладів (від фельдшерсько-акушерського пункту до багатопрофільної лікарні).


Короткий зміст роботи

Розроблено спосіб моделювання алергії негайного типу на моноалерген в органах дихання експериментальних тварин, а також cтворено експериментальну модель поєднаної сенсибілізації до пилкових і побутових алергенів. Використовуючи розроблені моделі, визначено локальні і системні реакції гіперчутливості негайного і уповільненого типів під впливом дії одного або декількох антигенів різної природи та доведено можливість і ефективність пероральної та ін’єкційної СІТ створеними побутовими та пилковими алергенами.

Для визначення можливості зниження рівня реагінів в трахеї та сироватці крові при проведенні десенсибілізації пероральним або парентеральним методом в експерименті на піддослідних тваринах використовували принципи специфічної імунотерапії – введення алергену в зростаючій дозі.

Суміш алергенів при цьому вводили двома способами – перорально або парентерально (підшкірно). Вміст специфічних IgE-антитіл визначали у водно-сольових екстрактах з тканин трахеї та сироватці крові контрольних та піддослідних тварин після проведення сенсибілізації до кожного алергену окремо.

Експериментальна специфічна імунотерапія, проведена на розробленій моделі алергічної реакції в органах дихання сумішшю алергенів, показала, що після проведення СІТ як підшкірним введенням алергенів, так і при пероральному їх надходженні, має місце виражений ефект десенсибілізації у вигляді зниження концентрації IgE-антитіл, при цьому пероральне застосування алергенів для десенсибілізації за показниками рівня реагінів в сироватці крові є більш ефективним, ніж їх підшкірне введення.

На основі наведених вище фундаментальних досліджень створено і апробовано понад 180 найменувань інноваційних препаратів діагностичних і лікувальних алергенів:  • побутових: алергени із домашнього пилу, збагаченого кліщами Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Acarus siro;

  • епідермальних: алерген із шерсті кішки, собаки, вівці, кролика, морської свинки, алерген із волосся людини, алерген із лупи коня;

  • понад 40 видів пилкових алергенів з пилку дерев, лугових трав та бур’янів;

  • понад 60 видів препаратів харчових алергенів;

  • інсектних: алергени таргана, жалючого апарата оси, жалючого апарата бджоли;

  • грибкових: Alternaria alternata, Aspergillus mixt, Botrytis cinerea, Cladosporium, Monilia sitophila, Penicillium

Серед створених інноваційних препаратів є такі, що не мають прямих аналогів у світі:

- набір для скринінгу алергічних захворювань у вигляді компакт-ланцетів оригінальної конструкції (2-х видів з 1 і 5-ма голками) з введеними до їх ковпачку мікстів алергенів, за рахунок застосування цього набору створено можливість етіологічної діагностики алергічних захворювань в умовах лікарської амбулаторії або дільничної лікарні;

- набір для шкірної діагностики медикаментозної алергії;

- алергени для СІТ побутові та пилкові, введені до складу цукрових драже.Суто вітчизняним напрацюванням є розробка пероральних алергенів у вигляді цукрових драже, створених шляхом холодної барабанної накатки (на відміну від водно-глицеринових закордонних), які дуже повільно розсмоктуються у порожнині рота і тому введений до їх складу алерген має змогу тривало контактувати з дендритними клітинами лімфоглоткового кільця.Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 412.25 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка