Реферати Журнал „Реєстрація, зберігання і обробка даних” Т. 6, №3, 2004Скачати 59.03 Kb.
Дата конвертації06.11.2017
Розмір59.03 Kb.
ТипАнализ
Реферати

Журнал „Реєстрація, зберігання і обробка даних”

Т. 6, № 3, 2004
УДК 535.394

Анализ и численное моделирование ППР-спектрометров с механической разверткой по углу: алгоритм определения угловой позиции минимума / Ширшов Ю.М., Самойлов А.В., Христосенко Р.В., Ушенин Ю.В., Мирский В.М.

Аналіз та чисельне моделювання ППР-спектрометрів з механічною розгорткою по куту: алгоритм визначення кутової позиції мінімуму / Ширшов Ю.М., Самойлов А.В., Христосенко Р.B., Ушенін Ю.В., Мирський В.М. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 3–18. — рос.

Проведено аналіз результатів комп’ютерного моделювання вимірювань кутового спектра поверхневого плазмонного резонансу (ППР) в металевих плівках з використанням приладу Biosuplar-2 з паралельним променем і механічною розгорткою по куту падіння променя. Показано, що використання ретровідбиваючої призми і кута повного внутрішнього відбиття (ПВВ) дозволяє отримати кількісні характеристики ППР-спектра. Визначено оптимальні параметри для різних алгоритмів визначення кутового положення ППР. На прикладі вимірювання показників заломлення сухого повітря та гелію проведено експериментальну перевірку оптимального алгоритму визначення φmin. Табл.: 1. Іл.: 8. Бібліогр.: 34 найм.Ключевые слова: поверхностный плазмоны резонанс, компьютерное моделирование, определение угла ППР.

__________________________________________________________________________________________

УДК 004.085.2

Особенности изготовления дисков-оригиналов для систем лазерной записи информации / Атамась В.А., Крючин А.А.

Особливості виготовлення дисків-оригіналів для систем лазерного запису інформації / Атамась В.А., Крючин А.А., Петров В.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 19–24. — рос.

Розглянуто питання нанесення на диски-оригінали тонких плівок позитивного фоторезисту і підготовки дисків-оригіналів до запису інформації. Наведено результати аналізу причин появи дефектів на плівках позитивного фоторезисту, що проявляються в процесі запису інформації. Іл.: 1. Бібліогр.: 8 найм.Ключевые слова: фоторезист, диск-оригинал, центрифуга, полив, дефекты, вязкость.

__________________________________________________________________________________________

УДК 517.5

Идентификация параметров движения объектов по направляючим специальных систем метания / Додонов А.Г., Елизарьев В.И., Путятин В.Г., Валетчик В.О.

Ідентифікація параметрів руху об’єктів по напрямним спеціальних систем метання / Додонов О.Г., Єлізарьєв В.І., Путятін В.Г., Валетчик В.О. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 25–40. — рос.

Розглянуто один із можливих підходів до ідентифікації параметричної моделі руху об’єктів по напрямним спеціальних систем метання по відлікам положення при стендових і натурних випробуваннях таких систем. Бібліогр.: 12 найм.Ключевые слова: оценка, система, модель, носитель, модуль, информация, взаимодействие.

__________________________________________________________________________________________

УДК 621.301

Об оценке многомерных функций распределения вероятностей речевых сигналов / Брягин О.В., Егоров А.К., Розоринов Г.Н.

Щодо оцінки багатомірних функцій розподілу імовірностей мовних сигналів / Розорінов Г.М., Брягін О.В., Єгоров О.К. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 41–49. — рос.

Запропоновано алгоритми оцінювання багатомірних функцій розподілу імовірностей з усередненням за ансамблем реалізацій і за часом. Надано структурні схеми пристроїв, які реалізують такі алгоритми. Показано, що оцінки багатомірних функцій розподілу імовірностей — незміщені та повні. Табл.: 2. Іл.: 3. Бібліогр.: 8 найм.Ключевые слова: случайные процессы, многомерные функции, доверительная вероятность.

__________________________________________________________________________________________

УДК 519.85

Дослідження можливостей генетичного алгоритму в задачах про комівояжера / Білан С.М., Кондратенко Н.Р., Ткачук О.А. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 50–57. — укр.

Розглянуто можливість використання генетичного алгоритму в задачах про комівояжера. Запропоновано методику використання операторів генетичного алгоритму, пристосованого для розв’язання задач великої розмірності. Табл.: 5. Іл.: 5. Бібліогр.: 7 найм.Ключові слова: комівояжер, вхідні матриці, маркер розбиття, генетичний алгоритм.

__________________________________________________________________________________________

УДК 515.171; 681.3

Реализация алгоритма Евклида для задачи разделения секрета / Бояринова Ю.Е., Одарич Я.В., Трубников П.В.

Реалізація алгоритму Евкліда для задачі розділення секрету / Боярінова Ю.Є., Одарич Я.В., Трубніков П.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 58–65. —рос.

Розглянуто реалізацію алгоритму Евкліда для задачі розділення секрету на мові С++ з використанням гіперкомплексних числових систем: комплексних, подвійних та дуальних чисел. Бібліогр.: 4 найм.Ключевые слова: алгоритм Евклида, задача разделения секрета, комплексные числа, двойные числа, дуальные числа.

__________________________________________________________________________________________

УДК 022.4.001.57

Методика ранжування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах бібліотек / Яковлэва Ю.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 66–73. — укр.

Запропоновано методику ранжування результатів пошуку в інформаційно-пошукових системах науково-технічних бібліотек, що ґрунтується на багатокритеріальній оцінці видань за їх інформативністю. Бібліогр.: 13 найм.Ключові слова: інформаційно-пошукові системи, статистичний аналіз, автоматизація бібліотечних процесів.

__________________________________________________________________________________________

УДК 681.3

Жизненный цикл и живучесть корпоративных информационных систем / Флейтман Д.В.

Життєвий цикл і живучість корпоративних інформаційних систем / Флейтман Д.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 74–84. — рос.

Розглянуто комплексну систему заходів підвищення живучості корпоративних інформаційних систем (КІС) протягом всього її життєвого циклу. Описано методи підвищення живучості в прив’язці до структури i стадій життєвого циклу КІС. Наведено загальний опис архітектури програмно-інформа-ційних засобів підвищення живучості в складі КІС. Іл.: 3. Бібліогр.: 7 найм.Ключевые слова: корпоративная информационная система, корпорация, жизненный цикл, живучесть, методы повышения живу чести, архитектура программного обеспечения, структура информационной системы.

__________________________________________________________________________________________

УДК 681.3

К экспериментальной проверке достоверности положений теории выявления следов цифровой обработки фонограмм / Рыбальский О.В.

До експериментальної перевірки достовірності положень теорії виявлення слідів цифрової обробки фонограм / Рибальський О.В. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 85–98. — рос.

Розглянуто методики і схеми проведення експериментальної перевірки положень теорії виявлення слідів цифрової обробки фонограм. Іл.: 13. Бібліогр.: 15 найм.Ключевые слова: цифровая обработка, аналоговая фонограмма, цифровая фонограмма.

__________________________________________________________________________________________

УДК 004.031

Two-tier replication based on Eager Group – Lazy Master model / Włodzimierz Khadzhynov, Dariusz Bernatowicz

Дворівнева реплікація, заснована на моделях Eager GroupLazy Master / Хаджинов В., Бернатович Д. // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2004. — Т. 6, № 3. — С. 99–105. — анг.

Запропоновано дворівневу схему реплікації даних, що заснована на моделях Eager Group і Lazy Master. Нижній рівень (асинхронний) призначений для мобільних клієнтів і реалізує модель Lazy Master. Верхній рівень (синхронний) призначений для узгодження серверів, що містять репліки баз даних і реалізує модель Eager Group. Розглянуто алгоритм оптимізації вхідних транзакцій на цих рівнях. Табл.: 1. Іл.: 2. Бібліогр.: 7 найм.Ключові слова: дворівнева реплікація, модель транзакцій, консолідована база, клієнтський вузол, алгоритм оптимізації транзакцій.

Key words: two-tier replication, initial transaction, base transaction, master node, slave node, algorithm of initial transaction optimization.
Каталог: fileadmin -> XXXX -> 2004
XXXX -> Реферати Журнал "Реєстрація, зберігання і обробка даних"
2004 -> О. Я. Матов, І. О. Храмова
2004 -> Реферати Проблеми та шляхи створення об’ємних оптичних голографічних носіїв
2004 -> Реферати Аналіз та чисельне моделювання ппр-спектрометрів з механічною розгорткою по куту: алгоритм визначення кутової позиції мінімуму
2004 -> Реферати In situ дослідження вирощування нанокластерів золота в полімерних матрицях
2004 -> Проблемы и пути создания объемных оптических голографических носителей информации / Беляк Е. В
2004 -> Реферати Журнал „Реєстрація, зберігання і обробка даних” 2004, Т. 6, №2

Скачати 59.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка