Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело» Хронологічний період з 1998 рСкачати 20.41 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір20.41 Kb.
ТипРеферат

Крючин А.А., Мініна н.М., овсієнко л.м.

Iнститут проблем реєстрації інформації НАН України

вул. М. Шпака, 2, 03113 Київ, Україна

 

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК14 червня 2017 року  VII Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації».

Реферативна база даних «Україніка наукова» та український реферативний журнал «Джерело»


Хронологічний період — з 1998 р.

Кількість записів близько 650тис.

Видовий розподіл публікацій

Статті з журналів та збірників наукових праць

60%

Монографії

22%

Автореферати дисертацій

18%

Галузевий розподіл публікацій

Медицина. Медичні науки

16,5%

Історія. Історичні науки

4%

Економіка. Економічні науки

13%

Філософія. Психологія

3%

Культура. Наука. Освіта

8,5%

Науки про Землю

2,5%

Держава і право. Юридичні науки

7%

Енергетика

2,5%

Електроніка. Комп'ютерна техніка

5,5%

Хім. і харчові технології

2%

Технологія металів. Машинобуд.

5%

Хімічні науки

2%

Сільське та лісове господарство

4,5%

Транспорт

2%

Математика. Механіка

4,5%

Політика. Політичні науки

2%

Філологічні науки

4,5%

Будівництво

1,5%

Фізика. Астрономія

4%

Соціологія. Демографія

1%

Біологічні науки

4%

Інші галузі

0,5%

 

Наповнення РБД «Україніка наукова»


1. Методика проведення досліджень

Реферативна база даних "Україніка наукова" (РБД), яка створюється протягом 18 років Інститутом проблем реєстрації інформації та Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, є сьогодні лідером в Україні за обсягом власних інформаційних ресурсів, що дає змогу проведення аналітичних досліджень поточного стану в науці, техніці та технологіях. Використання методів цитатного аналізу обмежується відсутністю в базі обробки пристатейної бібліографії. Натомість велика ретроспектива та об’єм даних надають можливість застосування методу підрахунку кількості публікацій.

Метод підрахунку кількості публікацій базується на індикаторі «кількість наукового продукту» (тобто статей, книг, монографій). Його застосовують як для оцінки результатів наукової діяльності окремого вченого, установи і держави в цілому, так і для аналізу потоків науково-технічної інформації з метою визначення тенденцій розвитку. Метод містить етапи: виокремлення локальних груп конкретних потоків інформації; визначення на різних часових відрізках інтенсивності та напрямку потоку, побудова мереж фактичного взаємовпливу за допомогою якісного аналізу; отримання висновків щодо реальних тенденцій процесу розвитку певної галузі науки

Проведено дослідження масиву наукових публікацій в галузі технічних наук, накопиченого у РБД "Україніка наукова". Розділ "Техніка і технічні науки" складає в РБД 25 % від усього масиву даних та становить близько 157 тис. рефератів. Він розподілений за підрозділами "Загальні роботи з техніки" (6,5%), «Енергетика» (16,3 %). «Радіоелектроніка» (20,6 %), «Гірнича справа» (4,8 %), «Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування» (20,2 %), "Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" (11,2), «Технологія деревини, легкої промисловості» (1,8 %), "Будівництво" (6,8 %), "Транспорт" (11,8 %). Проаналізовано динаміку публікацій за цими підрозділами (рис. 1.). Протягом 2001–2013 рр. спостерігається поступове збільшення кількості прореферованих щорічно документів. 2014–2015 рр. відзначилися зменшенням надходжень журналів у РБД .


Динаміка публікацій


Графіки динаміки та кумулятивної кількості публікацій (КПП) в розділах "Науково-інформаційна діяльність. Інформатика ": 1 – ККП; 2 – динаміка;

Динаміка публікацій за розділами РБД: 1 – Інформаційна та обчислювальна техніка;2 – Кібернетика

1

2

2

Крючин А.А. Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних «Україніка наукова»/ А.А. Крючин, Н.М. Мініна, Л.М. Овсієнко, Н.В. Солоніна // Зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., НБУ ім. В. І. Вернадського . – у друці.


Динаміка публікаційної активності


Графіки динаміки книжкового масиву за розділами Інформаційна та обчис­лю­вальна техніка і Кібернетика: 1 – автореферати дисертацій; 2монографії

Динаміка публікацій за напрямами:I – системи передачі даних;

II – інформаційні си­стеми і технології; III – системи обробки даних;

IV – комп’ютери і програмування; V – обчислювальна техніка

1

2

II

I

III

IV

V

Проведено дослідження масиву наукових публікацій в галузі технічних наук, накопиченого у РБД "Україніка наукова". Розділ "Техніка і технічні науки" складає в РБД 25 % від усього масиву даних та становить близько 157 тис. рефератів. Він розподілений за підрозділами "Загальні роботи з техніки" (6,5%), «Енергетика» (16,3 %). «Радіоелектроніка» (20,6 %), «Гірнича справа» (4,8 %), «Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування» (20,2 %), "Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва" (11,2), «Технологія деревини, легкої промисловості» (1,8 %), "Будівництво" (6,8 %), "Транспорт" (11,8 %). Проаналізовано динаміку публікацій за цими підрозділами (рис. 1.). Протягом 2001–2013 рр. спостерігається поступове збільшення кількості прореферованих щорічно документів. 2014–2015 рр. відзначилися зменшенням надходжень журналів у РБД .

Рис. 1. Розподіл публікацій в розділі "Техніка і технічні науки" в 2001–2015 рр.

Найстрімкіше зростання публікацій простежується в галузі енергетики. Одним з показників тенденцій розвитку того чи іншого наукового напряму є потік захищених дисертацій. Проведено кількісний аналіз дисертацій, захищених у 2001-2015 рр. в таких напрямах енергетики:

Електроенергетика. Електротехніка

Теплоенергетика. Теплотехніка

Атомна енергетика

Гідроенергетика

Відновлювана енергетика.

Під час кількісного аналізу спостерігається залежність кількості робіт від року написання. Динаміка за роками аналогічна розвитку технічних наук в цілому. Найбільш плідними в контексті захисту дисертацій були 2003, 2009, 2013 рр. (рис. 2). Значну перевагу мають напрями електроенергетика та теплоенергетика. На їхню долю припадає 44 % та 35 % захищених в 2013 р. дисертацій. Також збільшується кількість досліджень, присвячених відновлювальній енергетиці: в 2013 р. вона зросла майже втричі у порівнянні з 2003 р.Рис. 2. Розподіл публікацій в розділі "Техніка і технічні науки" в 2001–2015 рр.

Назва журналу

Кількість статей в РБД

Індексування в Scopus та Web of Science

1303

+
 • Пр. Ін-ту електродинаміки НАН України

943

-
 • Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка"

512

-
 • Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту

479

-
 • Відновлювана енергетика

477

-
 • Електромех. і енергозберігаючі системи

309

-
 • Вост.-Европейский журнал передовых технологий

290

+
 • Промышленная теплотехника

281

-
 • Електротехніка та електроенергетика

194

-
 • Наук. праці Донец. нац. техн. ун-ту

180

-
 • Системи обробки інформації

179

-
 • Праці Тавр. держ. агротехнол. ун-ту

174

-
 • Термоелектрика

166

-
 • Доповіді НАН України

157

-
 • Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Техн. науки

151

-
 • Проблеми загальної енергетики

151

-
 • Сборник науч. трудов ДонГТУ

137

-
 • Праці Одеського політехнічного ун-ту

132

-
 • Електромашинобуд. та електрообладн.

127

-
 • Электротехн. и компьютер. системы

126

-
 • Электронное моделирование

115

-

Кластер журналів в РБД, в яких опубліковано понад 100 статей з питань енергетики

Висновки

В результаті дослідження публікаційної активності вчених і спеціалістів України в галузі технічних наук показано, що протягом 2001–2013 рр. спостерігається поступове збільшення кількості публікацій. Після 2013 р. відзначається зменшення надходжень документів в РБД. Метод підрахунку публікацій дає можливість визначити тенденції розвитку певних галузей технічних наук. Встановлено, що найдинамічніший розвиток серед них має галузь енергетики, зокрема електро- та теплоенергетика. Значна увага приділяється питанням відновлюваних джерел енергії. Аналіз періодичних видань, в яких опубліковано статті з енергетики, засвідчив вкрай низьку їх представленість в міжнародних бібліометричних базах Scopus та Web of Science.
Каталог: sites -> default -> files -> docs -> Conferences -> 2016 -> 2017 -> Conf 2017
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 2016 зміст вступ
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Методичні рекомендації щодо підготовки І захисту дипломних робіт бакалавра Київ 2016 зміст
docs -> Програма вступних випробувань з дисципліни
docs -> 2 організація виконання кваліфікаційної роботи
docs -> Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт Київ 201 3 зміст
Conf 2017 -> Ю. В. Діденко учений секретар Науково-видавничої ради нан україни

Скачати 20.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка