Реферату з дисципліни "культура мовлення науковця"Скачати 46.16 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір46.16 Kb.
ТипРеферат

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ З ДИСЦИПЛІНИ

“КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ НАУКОВЦЯ”Реферат — науково-технічний документ, що містить вичерпну систематизовану інформацію за обраною темою і передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

Загальні вимоги:

 • чіткість та логічна послідовність викладення матеріалу;

 • переконливість аргументації;

 • стислість і точність формулювань, що виключають можливість неоднозначного тлумачення;

 • конкретність викладення результатів дослідження;

 • обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Реферат друкувати на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Параметри сторінки: ліве поле — 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє — по 20 мм.
Шрифт — Times New Roman, його розмір — 14, міжрядковий інтервал — 1,5.

Структура реферату:

 • титульний аркуш;

 • суть реферату (словник термінів — в алфавітному порядку);

 • висновки;

 • список використаних джерел (перелік посилань).

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН

Титульний аркуш

Титульний аркуш — перша сторінка реферату, що містить такі реквізити:

 • найменування організації та структурного підрозділу (кафедри), де виконана робота;

 • назву навчальної дисципліни;

 • назву роботи із вказівкою на сферу дослідження;

 • прізвище, ім’я, по батькові автора та його статус (зазначити форму і рік навчання);

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного наукового керівника;

 • науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові викладача;

 • місто та рік написання роботи.

Увага! Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляють (зразок оформлення титульної сторінки подано нижче).

Основна частина

Суть роботи — укладання словника термінів за темою наукового дослідження (кандидатської роботи) — 30 ключових понять (слів, словосполучень, усталених мовних зворотів, кліше, шаблонів).

Перелік слів подавати в алфавітному пронумерованому порядку, кожну — із нового абзацу, фіксуючи етимологію терміна (походження) і його наукове визначення (тлумачення). Обов’язково робити посилання на використані інформаційні джерела, оформлювати які потрібно за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою номера джерела у списку літератури й сторінки, наприклад: [1], [5;107].

Словник подають безпосередньо після титульного аркуша, з нової сторінки, проставляючи номери в правому верхньому кутку сторінки арабськими цифрами без знака №, крапки і лапок.

Висновки

Висновки розташовують з нової сторінки після викладення суті роботи.

Ця частина містить висновки автора щодо використання в науковій та діловій сферах досліджуваних термінів:


 • зазначити процентне співвідношення питомої та іншомовної лексики, аргументуючи доцільність (недоцільність) 1) уживання в наукових роботах запозичень, 2) розроблення власне української термінології;

 • наголосити на якісних та кількісних показниках отриманих результатів (наскільки точно й змістовно, на думку автора реферату, відтворено лексичне значення використаних термінів у науковій довідниково-інформаційній літературі; які труднощі виникали під час добору фахової лексики; чи вдається з метою стилістичної грамотності й різноманітності добирати синонімічні термінологічні пари під час написання кандидатської роботи);

 • викласти рекомендації (пропозиції) щодо використання наведених термінів;

 • спрогнозувати можливий розвиток української лексики в науковому та офіційно-діловому стилях .

Список використаних джерел

Список використаної літератури — елемент бібліографічного апарату, що містить бібліографічні описи використаних джерел — починають з нової сторінки, він завершує основну частину.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін.

Порядкові номери описів у переліку є посиланнями у тексті (номерні посилання). Список використаної літератури складають із джерел у тому порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті (найбільш зручний для користування).

Увага! Організаційні вимоги

Реферат подавати в електронному вигляді (на дискеті 3,5 дюйма або компакт-диску) в редакторі Word 97-2003, збереженому у форматі *.doc, разом із примірником роздрукованого тексту, вміщеного в папці. Назви файлів (латиною) мають відповідати прізвищу автора, напр.: bober.doc.

Виконані роботи надавати до відділу аспірантури, докторантури та підготовки здобувачів Національної академії державного управління при Президентові України для реєстрації та подальшої передачі на кафедру україністики.

Кінцевий термін здачі реферату — 29 квітня 2011 року.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра україністики


Культура мовлення науковця

Термінологічний словник

за темою кандидатської дисертації

Розвиток політичного менеджменту в Україні” (управлінський аспект)

Уклав аспірант першого року навчання
без відриву від виробництва

кафедри політичної аналітики та прогнозуванняСміливий Валентин Миронович

Науковий керівник —______________________________

Викладач — Плотницька Інна Михайлівна

Київ 2011
Каталог: doc -> aspirant
aspirant -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру
aspirant -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
aspirant -> Картка для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Порядок проведення кандидатського іспиту
aspirant -> Теми рефератів з філософії для аспірантів та здобувачів 2011 – 2012 н р
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту

Скачати 46.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка