Реферату згідно номеру по порядку у журналі академічного навчання. Тема реферату затверджується викладачем науковим керівникомСкачати 47.47 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір47.47 Kb.
ТипРеферат


Методичні вказівки по виконанню рефератів

з дисципліни «Комерційна діяльність»

 1. Вибір теми реферату і її затвердження

Кожний студент обирає тему реферату згідно номеру по порядку у журналі академічного навчання.

Тема реферату затверджується викладачем – науковим керівником.

Студент може запропонувати іншу тему реферату з урахуванням зацікавленості у розробці визначеної проблеми по дисципліні, але при обов’язковому погодженні її з викладачем – науковим керівником.

Виконання реферату кількома (двома чи більше) студентами однієї навчальної групи на одну й ту ж тему не дозволяється.

  1. Структура реферату

Реферат складається з: 1. Змісту

 2. Вступу

 3. Головної частини

 4. Висновків

 5. Літератури

Зміст реферату відбиває всі її складові частини та структурні питання основного тексту. При цьому проти кожної його позиції вказуються відповідні сторінки роботи.

У вступі (0,5 – 1 сторінки тексту) розглядається актуальність теми, її теоретичне і практичне значення, мета наукового дослідження, зв'язок з іншими проблемами економічної теорії і практики.

В головній частині (15-20 сторінок) мотивовано і логічно послідовно розкривається зміст окремо кожного питання теми (3 розділи). При цьому тексти з окремих питань повинні бути частками цілого, якою є тема реферату в цілому.

У висновках (0,5 - 1 сторінки) тезисне викладаються основні підсумки та пропозиції, що резюмують зміст усіх розділів реферату.

У літературі наводяться тільки дійсно використані літературні джерела та інші матеріали.

Оформлення реферату
Титульна сторінка реферату оформлюється за формою, яку наведено у додатку А.

У змісті напроти кожного питання з правого боку зазначаються відповідні сторінки тексту реферату, додаток В.

У кінці реферату наводиться список використаної літератури. Список літератури складається згідно з основними «Правилами бібліографічного опису».

Список складається у такій послідовності: спочатку наводяться державні та урядові документи, міжнародні угоди, потім за алфавітом перших літер прізвищ авторів або за назвами робіт зазначаються монографії, брошури, статистичні довідники, статті з журналів та газет.

Список використаних літературних джерел необхідно робити за загально прийнятою формою. Для книжок це – прізвище та ініціали автора, повна назва книги, місце видання, назва видавництва та рік видання. Для журнальних та газетних статей – прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу або газети, рік видання, місце видання або дата виходу газети.
Додаток А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВІДКРИТИЙ МІЖнародНИЙ університет РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «Україна»


Кафедра товарознавства і комерційної діяльності

Р Е Ф Е Р А Т

з дисципліни

«Комерційна діяльність»
на тему: ______________________________________

______________________________________________

(назва теми)

Виконав студент

групи _________ ________________________

(прізвище та ініціали)


Викладач _______________________________

(П.І.Б., вчений ступінь та звання)


м. Миколаїв

201_
Додаток В

ЗМІСТ
Вступ 2

РОЗДІЛ 1 _______________________________________ 3

1.1. _______________________________________ ___ 5
РОЗДІЛ 2 _______________________________________ 6

2.1. _______________________________________ __ 6

2.2. _______________________________________ __ 10
РОЗДІЛ 3 _______________________________________ 12

3.1. _______________________________________ __ 14

3.2. _________________________________________ 17
Висновки 19

Література 20    1. Теми рефератів з дисципліни

    2. «Комерційна діяльність»

 1. Ринок – економічна основа комерційної діяльності підприємств.

 2. Концепція комерційної діяльності.

 3. Модель підприємства комерційного типу.

 4. Процеси інвестування діяльності комерційного підприємства.

 5. Господарські зв’язки в торгівлі й організація закупівлі товарів.

 6. Договір – нормативно-правова основа комерційних зв’язків.

 7. Міжнародні комерційні операції.

 8. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС.

 9. Комерційна конкуренція в умовах економіки України.

 10. Культура комерційної діяльності.

 11. Цінні папери комерційного підприємства на сучасному ринку.

 12. Організація і планування матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.

 13. Організація і планування збуту на промисловому підприємстві.

 14. Комерційні операції по закупівлі та формуванню товарних запасів.

 15. Організація і планування закупівель.

 16. Державні закупівлі в Україні.

 17. Торговельне підприємство в ринкових умовах господарювання.

 18. Основні показники аналізу ефективності комерційної діяльності торговельного підприємства.

 19. Комерційні ризики.

 20. Нормативно-правове регулювання організаційно-господарської діяльності торговельних підприємств.

 21. Біржова торгівля.

 22. Організація і планування розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства.

 23. Планування роздрібного та оптового товарообігу.

 24. Організація і планування асортименту товарів.

 25. Нормування і планування товарних запасів торговельного підприємства.

 26. Планування персоналу і заробітної плати в комерційній діяльності.

 27. Фінансове планування на комерційному підприємстві.

 28. Бізнес-план комерційного підприємства.

 29. Дилерські і дистриб’юторські фірми в Україні.

 30. Інтернет-технології в комерційній діяльності.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення

Скачати 47.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка