Реферування документів як сфера інформаційної діяльностіСкачати 62.94 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір62.94 Kb.
#12896
ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


РЕФЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ЯК СФЕРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рекомендаційний бібліографічний список літератури

Укладач: О. А. Дікунова, зав. інформаційно-

бібліографічного відділу


Кривий Ріг

2012

ПЕРЕДМОВА
Сьогодні важливим є усвідомлення широкого значення бібліотечно-бібліографічної діяльності як однієї зі сфер інформаційної діяльності.

Знання теоретичних засад аналітико-синтетичного опрацювання документів, умінь та навичок мікроаналітичного згортання інформації, а саме, анотування та реферування документів дає змогу студентам факультету української філології (спеціалізація – шкільне бібліотекознавство та редагування освітніх видань) розширити межі своєї фахової компетентності в інформаційній сфері.

В навчальний план підготовки майбутніх шкільних бібліотекарів та фахівців з редагування освітніх видань включено спеціальну дисципліну «Реферування документів». Саме знання з цього предмета дають студентам можливість стати кваліфікованими фахівцями з опрацювання наукової інформації. Для того, щоб навчитись якісно здійснювати мікроаналітичне згортання інформації, студенти опановують загальну та спеціальну методики реферування, навчаються складати інформативні та індикативні реферати на наукові статті, навчальні посібники, монографії, тези доповідей з використанням методів екстрагування, перефразування, інтерпретації, анкетного та вибіркового реферування тощо. У процесі реферування важливим є оперативно відшукувати у тексті першоджерел марковані речення, вчитися скорочувати оригінальний текст, не змінюючи його семантики та не наводячи власних думок у тексті вторинного документу. При цьому необхідно розуміти інформаційну цінність термінів у науковому тексті. Реферат охоплює основний зміст первинного документа з основними фактичними відомостями та висновками. Причому цей зміст може бути висвітлено настільки детально, що реферат може замінити читання першоджерела. Якісно створений реферат – це інформація, готова до використання.

Отже, в даному рекомендаційному бібліографічному списку представлено інформаційні ресурси з питань реферування документів, наявні у фонді бібліотеки: навчальні посібники, статті з періодичних фахових журналів, наукових фахових збірників та електронні ресурси українською і російською мовами (всього 22 джерела). Хронологічно охоплено період 1999 – 2011 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.

Матеріали, представлені в списку, будуть корисними студентам, аспірантам, викладачам, бібліотечним фахівцям.


  1. Букшина Т. Ф. Відображення галузевої науково-реферативної

інформації в РЖ «Джерело»: кооперативна взаємодія освітянських бібліотек / Т. Ф. Букшина // Вісник книжкової палати. – 2012. – № 12. – С. 11-15.

  1. Букшина Т. Ф. Періодичні і продовжувані видання з питань

педагогіки, психології й освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування [Електронний ресурс] / Т. Ф. Букшина. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011/133.pdf

  1. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації :

навчальний посібник [Електронний ресурс] / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 290 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/379296/

  1. Зайченко Н. Реферативні ресурси - інформаційний продукт сучасної

наукової бібліотеки / Н. Зайченко // Бібліотечний вісник. – 2005. – № 1. –

C. 28-35.  1. Зайченко Н. Український реферативний журнал (методологічні та

практичні засади розробки і створення) / Н. Зайченко, М. Сорока // Бібліотечний вісник. – 1999. – № 1. – С. 10-12.

6. Коваленко І. Й. Шляхи розвитку галузевої реферативної бази даних Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – К., 2010. – Вип. 2. – С. 251-255.

7. Коваленко І. Й. Проблеми формування інформаційно-реферативного ресурсу з питань педагогіки та психології Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського / І. Й. Коваленко // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 129-137.


  1. Коваленко І. Й. Формування галузевої реферативної бази даних

провідними освітянськими бібліотеками: стан і перспективи [Електронний ресурс] / І. Й. Коваленко. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011/125.pdf

  1. Коваленко І. Корпоративна робота освітянських бібліотек України

з формування галузевого реферативного ресурсу [Електронний ресурс] / І. Коваленко, Т. Судіна. – Режим доступу : http://referatu.net.ua/newreferats/7375/182159

  1. Коханова І. Реферування документів як затребувана сфера

інформаційної діяльності / І. Коханова // Вісник книжкової палати. – 2009. – № 2. – С. 31-32.

11. Кушнаренко Н. М. Реферативное издание / Н. М. Кушнаренко // Документоведение : учебник / Н. М. Кушнаренко. – К., 2005. – С. 209-214.

12. Кушнаренко Н. М. Реферування документів / Н. М. Кушнаренко,

В. К. Удалова // Наукова обробка документів : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К., 2006. – С. 241-277.

13. Лутовинова В. І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян / В. І. Лутовинова // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 4. – С. 133-140.

14. Омельчук В.Ю. Національна бібліографія України: тенденції розвитку проблеми розробки / В. Ю. Омельчук // Бібліотечний вісник. – 1995. –

№ 5. – С. 1-13.

15. Реферативні ресурси – інформаційний продукт сучасної наукової бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/new/04_kiev/zaichenko.html

16. Система реферування української наукової літератури. Реферативна база даних «Україніка наукова». Служба реферування української наукової літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/library/ref.htm

17. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури [Електронний ресурс] / М. Б. Сорока; НАН України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2002.  – 212 с. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/02smbunl.htm

18. Сорока М. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) / М. Сорока // Бібліотечний вісник. — 1999. — № 3. — С. 5-7.

19. Сорока М. Б. Загальнодержавна реферативна база даних «Україніка наукова» як ядро Національної системи реферування [Електронний ресурс] / М. Б. Сорока // НТІ. – 2000. — № 3. — С. 58-62. – Режим доступу : http://librar.org.ua/sections_load.php?s=libraries&id=742-

20. Сорока М. Б. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільне використання / М. Б.Сорока // Бібліотечний вісник. – 2002. – № 1. – С. 27-30.

21. Судіна Т. О. Галузевий інформаційно-реферативний ресурс: шляхи створення і використання [Електронний ресурс] / Т. О. Судіна. – Режим доступу : http://www.library.edu-ua.net/datas/upload/files/sudina.pdf22. Судіна Т. О. Досвід становлення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як галузевого центру постачання реферативної інформації / Т. О. Судіна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені

В. О. Сухомлинського. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 137-149.
Каталог: Librarydocument -> Bibl spiski
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
Bibl spiski -> Креативність школярів на уроках математики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Bibl spiski -> Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку дошкільників та молодших школярів
Bibl spiski -> Свобода І різноманіття
Bibl spiski -> Рекомендаційний бібліографічний список літератури Укладач: О. Б. Поліщук, зав сектору інформаційно
Bibl spiski -> Криворізький державний педагогічний університет наукова бібліотека
Bibl spiski -> 39 н.І. за період з 1989 по 2012 рік Укладач: Лебедюк О. О., зав науково-методичного відділу кривий ріг

Скачати 62.94 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка