Рекомендації щодо написання олімпіадних творчих робіт з української мови та літературиДата конвертації15.09.2018
Розмір88.5 Kb.
#49888
Рекомендації

щодо написання олімпіадних творчих робіт

з української мови та літератури

Твір – загальний термін для позначення результату творчої діяльності, того, що зроблене, створене ким-небудь і реально існує: виріб, витвір, творіння, утвір тощо. В юридичному сенсі твір є об'єктом авторського права. В цьому відношенні твір відрізняється від продукту, який здебільшого є результатом масового виробництва (за словником).

У вузькому педагогічному сенсі твір – самостійна шкільна робота у вигляді письмового викладу, есе.

Усі твори поділяються на такі види: твори на так звані «вільні» теми, твори на не літературні теми, твори на літературні теми.

Твори на «вільні» теми вимагають від учня не тільки і не стільки знання конкретного художнього твору, як вміння проникнути в творчу лабораторію декількох авторів, які порушують ту ж саму тему чи проблему, а також вміння оригінально, по-своєму висвітлити певні події, висловити своє ставлення до них, сформувати власний світогляд, свою життєву позицію. Це один із найскладніших видів творів, бо він націлює учня на аналітичний підхід до осмислення дійсності, літературного явища.

Серед творів на не літературні теми найбільш поширені твори про мистецтво і твори на основі особистих спостережень. До творів на не літературні теми належать розповіді, описи, роздуми.

Твір-розповідь – це зв'язний текст, усний чи письмовий, у якому послідовно повідомляється про якісь події. Зміст розповіді складається з трьох частин: початок дії, її розвиток і закінчення.

Твір-опис – це зв'язний текст, який дає словесне зображення основних ознак предмета, явища, особи в усній чи письмовій формі. У творі-описі спочатку висловлюється загальне враження від предмета, а потім характеризуються деталі. Розрізняють описи ділові та художні. У діловому описі суттєві ознаки предмета чи явища передаються у строгій логічній послідовності з використанням лексики ділового стилю мовлення. У художньому описі за допомогою образотворчих засобів (епітетів, метафор, порівнянь) зображуються предмети, явища, події. Він може бути казковим. Обидва описи можуть поєднуватись: в діловому описі припустимі елементи художності і навпаки.

Твір-роздум – це зв'язний текст, у якому в логічній послідовності передано думки, міркування як доказ чи пояснення чогось, робляться відповідні висновки.

Основними ознаками такого твору є: 1) наявність провідної ідеї; 2) наявність тез; 3) достатність аргументації та прикладів; 4) плановість, логічна послідовність розташування матеріалу в роботі; 5) доречний висновок.

Залежно від джерела збирання матеріалу розповіді, описи й роздуми поділяються на твори на матеріалі життєвого досвіду, власних спостережень, навколишнього життя, екскурсій, твори за картинами, кінофільмами тощо. У кожному з цих видів творів певною мірою поєднуються елементи розповіді, опису й роздуму.

За змістом твори-описи поділяють на описи окремих предметів, тварин, природи, приміщення, зовнішності людини, процесу праці, місцевості, пам'яток історії і культури, а твори-роздуми – на морально-етичні та суспільні теми (у публіцистичному стилі), а також на лінгвістичні теми (у науковому стилі).

Твори на літературні теми різноманітні й мають свою специфіку, пов'язану з художнім твором.

Це може бути:

• твір-переказ;

• аналіз окремих епізодів;

• індивідуальна, порівняльна, групова характеристика персонажів;

• аналіз ідейного змісту;

• характеристика одного з компонентів художнього твору, з'ясування творчої майстерності письменника;

• зіставлення і порівняння літературних фактів, явищ;

• проблематика літературного твору;

• аналіз сюжетних ліній у творі;

• письмові роботи узагальнюючого характеру;

• доповідь;

• реферат;

• твори-листи, щоденники, вірші, присвяти, художні етюди, короткі оповідання, новели, казки тощо.

В основі творів на літературні теми лежить глибоке й усвідомлене знання тексту.

Твір – це показник інтелектуального розвитку учня, його естетичного смаку. Це – підсумковий вид роботи, результат всього того, чого він, вивчаючи українську мову і літературу, досяг. Твір свідчить про знання тексту художнього твору, уміння учня аналізувати, зрілості його думок, широті кругозору. Саме тому варто знати, як написати твір.

Одна з головних вимог до твору – логічна структура викладу. Це насамперед означає, що тема повинна бути розкрита чітко, аргументовано, глибоко, окремі частини твору повинні бути пов’язані між собою, переходи від однієї думки до іншої послідовні і переконливі, судження розумні і доказові. Головна думка твору розвивається за планом (хоча сам план писати не обов’язково). Важливо аналізувати не тільки ідейний зміст твору, але і його художню сторону.

Як написати твір

Згідно з вимогами композиція твору повинна складатися із вступу, основної частини, висновку.

Відсутність у творі одного з елементів композиції розглядається як помилка і враховується при виставленні оцінки. Композиція твору повинна бути продуманою і чіткою. Всі основні думки в творі необхідно ретельно обґрунтовувати, аналізуючи текст літературних творів.

Як написати вступ до твору

Вступ уводить у тему, дає попередні, загальні відомості про ту проблему, яка стоїть за запропонованою темою.

У вступі може:


  • міститися відповідь на задане питання з теми;

  • представлена ваша думка, якщо в назві теми є звернення до думки учня («як ви розумієте сенс назви …»);

  • міститися факт з біографії автора або охарактеризовано історичний період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу тексту;

  • сформульовано ваше розуміння літературознавчих термінів, якщо вони використані в назві теми («тема долі …», «образ героя …»);


Як написати основну частину твору

Основна частина твору є результатом аналізу літературного твору відповідно до заданої теми.

В основній частині слід уникати:


  • переказу літературного твору;

  • викладення відомостей, які не мають прямого відношення до теми.

В основній частині необхідно продемонструвати знання літературного матеріалу, вміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно викладати свої думки. Основна частина – це перевірка того, наскільки правильно ви зрозуміли тему.

Як написати висновок до твору

Завдання висновку – підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше.

Заключна частина повинна бути:


  • короткою, але місткою;

  • органічно пов’язана з попереднім викладом.

У висновку може бути виражене особисте ставлення того, хто пише, до твору, його героїв, проблеми. Він повинен бути викладений коректно, без надмірних захоплених оцінок, мати чітко виражений певний сенс і має бути підготовлений матеріалом основної частини. Чіткий, суворо відповідний темі останній абзац твору може знівелювати багато недоліків. Незакінчений твір не більш привабливий, ніж недопечений пиріг.

Деякі секрети як написати твір на «відмінно» під час олімпіади

Не намагайтеся зазубрити напам’ять тексти готових творів, якщо тема виявиться дещо інша, це негативно позначиться на результаті.

Якщо в перший момент вам здалося, що ви не можете написати твір на запропоновану тему, не впадайте в паніку, посидьте, заспокойтеся. Швидше за все, через деякий час ситуація вже не буде здаватися настільки критичною, і ви щось згадаєте.

Якщо ви дуже сильно хвилюєтеся і не можете заспокоїтися, спробуйте зробити наступні дихальні вправи: розслабте руки і ноги, закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на 20-30 секунд, потім повільно видихніть, повторіть 5-6 разів, поки не заспокоїтеся .

Спробуйте написати на чернетці те, що знаєте. Потім спробуйте впорядкувати все, що записали.

Уважно прочитайте тему, постарайтеся визначити точне лексичне значення кожного слова теми, і тільки потім – загальне лексичне значення фрази або висловлювання. Продумайте напрямок розвитку теми, зіставте тему твору зі своїми знаннями і почніть писати.

При написанні твору спирайтеся на свої знання та програмові твори. Не намагайтеся створити літературний шедевр. Зараз вам треба довести, що ви вмієте грамотно писати твір.

Запишіть основні моменти, про які б ви хотіли сказати у своєму творі, вибудуйте їх логічно – це і буде ваш первісний план. Звертайтеся до нього під час написання тексту, він допоможе вам зберегти логічну лінію і, отже, розкрити тему.

Зіставте обсяги вступу, висновку та основної частини. Найбільшою за розмірами повинна бути основна частина, вступ – приблизно в половину меншим, висновок також – найкраще невеликий за обсягом. Пам’ятайте, що будь-які «перекоси» з розмірами твору можуть також негативно вплинути на кінцевий результат.

Не забудьте, що епіграф – прикраса твору, але якщо ви не впевнені, чи підходить він, або неточно знаєте текст і розділові знаки, краще не пишіть його зовсім – за відсутність епіграфа оцінку ніхто не знизить.

І найголовніше, коли ви збираєтеся на олімпіаду, скажіть собі, що ви все можете, що вам усе під силу.

Олімпіада є своєрідною підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання. А тести зовнішнього незалежного оцінювання передбачають створення власного висловлення на запропоновану тему. Випускник має показати уміння аналізувати поставлену в темі проблему, подати власне бачення і розуміння її, аргументуючи висловлені думки; виявити знання з української літератури, історії, мистецтва, суспільного життя; грамотно сформулювати і написати твір певного обсягу, дотримуючись логіки і правил побудови тексту.

Саме твір-роздум доведеться написати випускникам на зовнішньому незалежному оцінюванні.

Що треба знати і вміти, щоб написати власне висловлення логічно, аргументовано, грамотно, оригінально?

По-перше, уважно прочитайте тему майбутнього твору і визначте в ній ключове слово (те, що формує головну думку теми). Ви можете погодитися або не погодитися з висловленням, мати свою думку щодо зазначеної проблеми – це і буде відправним моментом для формулювання власних міркувань за поданою темою.

По-друге, чітко сформулюйте основну думку вашого висловлення, яку точку зору на поставлену проблему ви будете аргументувати, – це буде теза вашого твору. Теза може бути сформульована на самому початку твору або після короткого прологу – цей композиційний рівень стане вступною частиною вашого твору. Теза складається найчастіше з одного речення, вона розміщена перед аргументами, при ній використовуються мовні конструкції: «я вважаю…», «на мою думку…». Актуалізовану в ній проблему треба прокоментувати, власну позицію вдало аргументувати.

По-третє, як випливає з попереднього пояснення, для доведення думки треба дібрати вдалі аргументи: історичні факти, приклади з літературних творів, власний досвід тощо. Аргументи передують прикладам. Треба навести принаймні 2 доречних докази для підтвердження висловленої тези, використовувати мовні конструкції на зразок «тому що», «це доводить», «підтвердженням цього є», «це засвідчує», «доказом цього є», «свідченням цього є».

Наведення доречних історичних прикладів робить ваші міркування переконливими і свідчить про поінформованість автора роздуму, різнобічність його знань. Приклади з творів художньої літератури, виявляють обізнаність зі світовою літературою, мистецтвом слова, збагачують міркування і підсилюють авторську позицію. Якщо поставлена в темі твору проблема дозволяє навести приклади із власного життєвого досвіду, робіть це обмірковано, але тільки після того, як прозвучали аргументи з історії та літератури.

Аргументи з будь-якого джерела мають бути вдалими, доцільними, вагомими, тобто такими, щоб вони сприяли доказові зазначеної в тезі проблеми і демонстрували вашу вікову і громадянську компетентність і рівень освіченості. Крім того, аргументи мають логічно вписатися у текст вашого твору, тоді вони будуть переконливими.

Приклади з художньої літератури або інших видів мистецтва ( не менше двох). У них указана проблема, порушена автором художнього твору, назва твору, художній образ, через який розкрита ця проблема, наведена цитата чи цитати з твору. Ви може посилатися на факти з життя митців, якщо ці факти стосуються їхньої творчості. Використовувати мовні конструкції: «наприклад», «прикладом може слугувати…», «не можна не згадати…».

У творі слід навести принаймні один доречний приклад з історії, суспільно-політичного чи власного життя також з використанням вище указаних мовних конструкцій.

По-четверте, щоб викладення ваших думок було логічним, слідкуйте за послідовністю аргументів, пов’язуйте наступну думку з попередньою, використовуйте доречні факти. Логічно побудований текст буде сприйнятий читачем саме так, як того хотів автор: його позиція буде зрозуміла і переконлива.

Іще один критерій правильної організації тексту – послідовність викладу думок. Щоб цього досягти, наступне речення має розгортати думку, оголошену в попередньому. Висловлення повинно бути побудоване логічно й послідовно, у ньому слід використовувати слова-скріпи, що оформлюють текст: «по-перше», «по-друге», «з цього випливає…», «як було зазначено…», «повертаючись до думки…», «як можна побачити…» тощо. У структурі роботи використовуйте абзаци.

По-п’яте, закінчивши аргументувати зазначену на початку твору тезу, напишіть висновок. Він має бути більш конкретним: ваша позиція тепер чітко визначена, поставлена проблема розв’язана. Вимоги до висновку такі: 1) конкретність, 2) послідовність щодо попередніх міркувань, 3) логічний зв’язок із тезою. Висновок обов’язковий і відповідає тезі, випливає з аргументів та прикладів. Доречно використати мовні конструкції на зразок «отже», «таким чином…», «можна зробити висновок…», «висновком може слугувати…».

Підсумовуючи сказане, складемо план роботи над створенням власного висловлення (твору-роздуму):

1. Уважно читаємо тему і виділяємо в ній ключове слово.

2. Формулюємо основну думку майбутнього твору (тезу).

3. Добираємо аргументи, наводимо приклади.

4. Логічно і послідовно будуємо текст.

5. Робимо логічний висновок.

Працюйте спершу в чернетці: складіть план майбутнього твору-роздуму; запишіть тезу; сформулюйте аргументи; напишіть текст, дотримуючись усіх зазначених вище вимог, не забуваючи про обсяг твору; перевірте написане ще раз і тільки тоді переписуйте у чистовик.

Обсягу твору зазначений в олімпіадних завданнях відповідно до методичних рекомендацій з української мови.

Вимоги до олімпіадного завдання відкритого типу № 13 IV рівня з української мови побудовано відповідно до обсягу творчого завдання до переказу.Клас

Кількість сторінок

7-8-й

0,5-0,75

9-10-й

0,75-1,0

11-й

1,0-1,5

Вимоги до олімпіадного завдання відкритого типу № 13 IV рівня з української літератури побудовано відповідно до обсягу твору.Клас

Кількість сторінок

7-й

1,5-2,0

8-й

2,0-2,5

9-й

2,5-3,0

10-й

3,0-3,5

11-й

3,0-3,5

Якщо всі зазначені умови виконані, а створене вами власне висловлення, крім того, грамотне орфографічно і пунктуаційно, успіх вам гарантований.

Бажаємо вам, шановні учасники олімпіади, перемоги у поточному турі!

Завдання для міської, районної олімпіади

з української мови та літератури

11 клас ( 2012-2013 н.р.)

Українська мова

І. Напишіть твір-роздум, подавши тезу, аргументи та підкріпивши це прикладами з художньої літератури та особистого життя.

«Тільки той досягає мети, хто іде, тільки той, хто горить, не згорає…»(О.Олесь) ( 12 балів)

ІІ. З поданих уривків побудуйте складне речення за даною схемою. Зробіть його повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом назви частин мови, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

На світі небагато поетів, що могли б дорівнятися до Шевченка величчю духовної місії, котру він прийняв як Боже благословення. Його «Кобзар» повністю або частково перекладений багатьма мовами світу, і це свідчить про те, що в усіх куточках земної кулі ідеали свободи й гуманізму, покладені в основу цієї книги, знаходять відгуки в серцях людей. Кожен народ читатиме Шевченка по-своєму. Як зрештою, по-своєму читає його кожне наступне покоління, беручи з невичерпно щедрої спадщини те, що є найближчим для людей сучасності. І багато світових майстрів поетичного слова складають нашому Кобзареві шану ( За О. Міщенко).

[ ], бо ( ), (які), ( яку); [ ], що ( ); [ ], як ( ), ( що) ( 10 балів)

ІІІ. Розподіліть жанри за стилями мовлення: памфлет, бесіда, розписка, оповідання, п’єса, метафора, розмова, монографія, нарис, дискусія, статут, інструкція, промова, рецензія, повість, поема, фейлетон, трагедія. ( 4 бали)

IV. Дайте характеристику особистості, яка асоціюється з поняттям креативу, і може починатися з літери вертикального ряду:

КР

Е

А

Т

И

В ( 5 балів)

V. Зробіть морфемний розбір слів: мова, розмова, мовчки, мовити, мовлення, мовний, мовчати, мовчання, мовчазний, домовленість, замовкати, замовлятися, примовка, мовляв, скоромовка, умовляти. ( 8 балів)

VI. Складіть речення так, щоб слово як належало до різних частин мови (не менше 3). ( 3 бали)

Завдання

ІІ (районного) етапу


Х Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
11 клас

І. За поданим початком напиши міні-твір за темою «Чужа душа – темний ліс».Як гласять езотеричні джерела, справжньої людини не видно, бо справжня людина – це її душа, аура. Все, що робимо, думаємо, відчуваємо, фіксує наше біополе. Відбиваються на ньому вчинки, праведні й неправедні. Це видно з певних візерунків, кольорів. Кожен учинок, почуття – то ціла гама …

12 б.


ІІ. Прочитай речення. Чи можна вжиті в них фразеологізми вважати українськими? Які українські фразеологізми відповідають калькованим тут російським? Запиши їх, поясни значення.

1. Я римую і римую, тільки в розум не візьму я, де знайти потрібне слово? Я його шукаю знову. 2. Стоколос тікав од слави, як міг, але вона ступала за ним по п’ятах, завдаючи багато прикрощів, зайвої метушні, забираючи вільний час. 3. А ти й губи розкатав. Очки тобі Кузя втирає, хіба неясно? На обидва ока. Уже легко не випустить – ти у них на короткому повідку. Оброблений і по руках, по ногах сповитий. 4. Російськомовна газета навчає читачів забувати українську мову. Додам, що лихий приклад – заразний. (З газети.)

8 б.


ІІІ. Від поданих іменників утвори відносні прикметники за допомогою суфікса -ськ(ий) і запиши їх у три колонки: 1) ті, у яких внаслідок злиття двох приголосних виникло звукосполучення -зьк(ий); 2) ті, у яких виникло звукосполучення -цьк(ий); 3) ті, у яких звукосполучення -ськ(ий) стоїть безпосередньо після голосного. Прикметників, у яких -ськ(ий) стоїть після приголосного, не записуй.

Стужиця, Здвиж, Звенигород, печеніг, Бахмач, Свеса, Калуш, Карпати, Смига, Омельник, Скалат, Агадес, Волноваха, Запоріжжя, Клуж, Овруч, П’ятихатки, Авас, Сиваш, Токмак, Вороніж, Устилуг, Камчатка, Атюша, Ялпуг, Гнилиця, Підбуж, Світязь, Вільнюс, дивак.

Ключ. З других букв записаних слів повинен скластися вислів В.Шекспіра, запиши його.

15 б.


ІV. Запиши словосполучення, розподіливши їх за групами: узгодження, керування, прилягання.

Неповторний краєвид, висловлення захоплення, неймовірно гарний, висловилися недвозначно, якнайвища оцінка, нестримно плине, справжнісінька сенсація, стояли завмерши, знамення подія, незабутнє враження, працював захоплено, у центрі полотна, зачаровані колоритом, відгуки про пейзаж, не забулася відразу, на вершині слави, наперекір долі, освітлений яскраво, приїхати пізно, хороша новина.

10 б.


V. Перепиши іменники ІІ відміни чоловічого роду, поставивши їх у родовому відмінку однини. Погрупуй слова за правописними нормами, письмово пояснивши вибране тобою закінчення.

Брат, автобус, відмінок, метр, Київ, ансамбль, біль, стиль, мармур, Крим, ведмідь, стілець, іменник, тиждень, Рим, хор, страх, жанр, азот, Донбас.

10 б.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка