Рекомендації щодо систематизації навчального матеріалу для створення електронного посібника дисципліни на компакт-дискуСкачати 142.83 Kb.
Дата конвертації07.06.2018
Розмір142.83 Kb.
ТипЛекція
Рекомендації

щодо систематизації навчального матеріалу для створення електронного посібника дисципліни на компакт-диску
З метою створення електронних посібників з навчальних дисциплін для студентів пропонується:

 1. на комп’ютері створити папку з повною назвою дисципліни;

 2. в ній розмістити папки з назвами:

 • Лекційні матеріали,

 • ЛПР та семінари,

 • Самостійна робота,

 • Матеріали для самоконтролю,

 • Навчальна практика (за наявності),

 • Нормативні документи та навчальна література,

 • файли в документі Word Графік занять та Критерії оцінювання.

Зміст папок та файлів електронного посібника дисципліни: 1. Лекційні матеріали.

Лекції розміщуються в окремих файлах Word, Pdf або інших форматах. Кожний файл нумерується (номер може доповнюватися назвою теми лекції).

Наприклад.

Лекція 1

Лекція 2


Лекція 3

і т.д.


або

 1. Вступ.

 2. Основні характеристики процесу.

 3. Властивості зразків

і т.д.

Кожна лекція має строго відповідати змісту Робочої програми дисципліни.

Файл з лекцією обов’язково містить назву теми та текстовий матеріал. За побажанням викладача доповнюється планом заняття, списком літератури тощо.

За наявності в Робочій програмі дисципліни значної кількості лекцій доцільно лекції одного розділу (модуля) об’єднати в одним файлом.

Папку Лекційні матеріали за потреб викладач може доповнити презентаціями занять, картинками, відео та аудиофрагментами тощо. 1. ЛПР та семінари.

Папка для лабораторно-практичних робіт та семінарів включає інструкції, методичні вказівки до виконання робіт, тематику та план підготовки семінарів та ін.

 1. Самостійна робота.

Містить тематику матеріалу, що виноситься на самовивчення, теоретичний матеріал для самостійної роботи, контрольні питання, приклади оформлення та захисту самостійної роботи та інше (зміст папки обґрунтовано визначає викладач в залежності від особливостей дисципліни та поставлених цілей).

 1. Матеріали для самоконтролю.

Включає матеріали із задачами та завданнями, питання тестового контролю (можна в електронній програмі), приклади розв’язків завдань та ін.

 1. Навчальна практика (за наявності).

Містить матеріали, що забезпечують якісну підготовку та виконання практики студентами (зміст папки визначає викладач).

 1. Нормативні документи та навчальна література.

Включає законодавчі акти, навчальні підручники та посібники, електронні навчальні програми тощо.

 1. Графік занять (подається файлом Word).

Файл використовується з метою надання студенту інформації про хід навчального процесу та має структуру таблиці:

а) для дисциплін із системою оцінюються за 100 бальною шкалою (витяг з Додатку до робочої навчальної програми).№ ауд. зан.

Зміст модулів та їх елементи

Види поточного контролю

Сума балів (min-max)

МОДУЛЬ 1. Загальна електротехніка
1

Електричне коло постійного і однофазного змінного струму


Загальні відомості про електричне коло

Захист рефератів

2-3

2

Практична робота №1. Розрахунок величин лінійних кіл однофазного змінного струму

Диктант, захист

4-8

3

Трифазний електричний струм

Тестова робота

4-8
Трифазний електричний струм

Захист рефератів

2-3

4

Лабораторна робота №1. Дослідження роботи трифазного кола при з'єднанні споживачів зіркою (трикутником)

Диктант, захист

3-6

5

Трансформатори


Використання трансформаторів

Письм.роб.

3

6

Лабораторна робота №2. Дослідження роботи однофазного трансформатора

Диктант, захист

3-6

7

Електричні машини постійного струму


Схеми пуску електричних двигунів постійного струму, регулю-вання швидкостей їх обертання і зміна напряму обертання8

Лабораторна робота №3. Дослідження роботи електродвигуна постійного струму

Диктант, захист

3-6
Електричні машини постійного струму9

Електричні машини змінного струму

Конт.роб.

6-12
Схеми пуску трифазного двигуна у колі однофазного змінного струму10

Практ. роб. № 2. Трифазний двигун у колі однофазного змінного струму

Диктант, захист

4-8
Синхронні машини

Виступи з презентаціями

6

Разом за модуль
40-69

б) для загальноосвітніх дисциплін, що оцінюються за 12-тибальною шкалою (витяг з Робочої програми дисципліни)№ ауд.зан.

Назва розділу. Тема заняття та короткий зміст

Форми та методи занять

Навчально-методична література та унаочнення

Форми контролю

 

І семестр
 

 

 

Розділ 1. Механіка
 

 

 

Тема 1. Вступ. Кінематика
 

 

1

Механічний рух. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху. Траєк­торія руху. Шлях і переміщення.

лекція

[4]: Гл.3

[8]: §1.1


ср

Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання.

індив.-пошукова, демонстрування презент.

[2]:Гл.1, [4]: Гл.3

[8]: §1.1захист рефератів

2

Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість руху. Закон додавання швидкостей.

комбін.

[4]: § Гл. 4,9 [8]: §1.2

тестова робота

3

Прискорення. Рівноприскорений прямолінійний рух. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Графіки залежності кінематичних величин від часу. Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.

комбін.

[4]: § Гл. 4,8,9 [8]: §1.2

усне опит.

4

Лабораторна робота 1. Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі.

лаб.роб.

в групах


[4]: § Гл. 4,8 [8]: §1.2

диктант, захист робіт

5

Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання. Кутова і лінійна швидкість.

комбін.

[4]: § Гл. 4,8,9 [8]: §1.2

усне опит.

6

Розв’язування задач з розділу. Контрольна робота.

комбін.

[8]: §1.2

кон.роб.


 1. Критерії оцінювання (подається файлом Word для загальноосвітніх дисциплін).

Обсяг всього матеріалу електронного посібника для кожної дисципліни не повинен перевищувати 250 Мб пам’яті на комп’ютері.Структура

електронного посібника


Каталог: metod
metod -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
metod -> Програма навчальної дисципліни «Історія української культури» напряму підготовки 030102 «Психологія»
metod -> Методична розробка Розділ І «Основні способи захисту І загальні правила поведінки в умовах загрози та виникнення нс»
metod -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
metod -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
metod -> Методичні рекомендації для студентів VI курсу Зі спеціальності «загальна практика сімейна медицина»
metod -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
metod -> Методичні рекомендації до практичних занять з оториноларингології для студентів IV курсу медичного факультету
metod -> Методичні вказівки для проведення практичних занять
metod -> Індивідуальний характер перевірки

Скачати 142.83 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка