Рекомендована література з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу та лікарів-інтернів ПідручникиСкачати 150.14 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір150.14 Kb.
Рекомендована література з внутрішніх хвороб для студентів 6 курсу та лікарів-інтернів

Підручники

1. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування. - Віниця: ДП ДФК, 2006. - 704 с.

2. Сєркова В.К., Станіславчук М.А. Монастирський Ю.І. Факультетська терапія В., 2005. 624.

3. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /За редакцією проф.. Ю.М. Мостового/. - Вінниця: ДП ДКФ, 2008.-527 с.

4. Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. та ін. Госпітальна терапія / За ред. академіка України Є.М. Нейка — К.: Здоров'я, 2003.

5. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапія. Харьков: Факт-2001: 1032 с.

6. Окороков А.Н. Лечение внутренних болезней. - Минск. - „Беларусь". - 1997. (5 томов)

7. Окороков А.Н. Диагностика внутренних болезней. - Минск. - „Беларусь". - 1997. (6 томов)

8. Сімейна медицина /т.1 Внутрішні хвороби /за ред. В.Г. Передерія Є.Х., Заремби. - К., 2006.-568 с.

9. Шелутко Б.И., Макаренко СВ. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. СПб.: Элби.СПб 2004.800 с.Діагностика та диференційна діагностика

1. Шкляр Б.С. Диагностика внутренних болезней.-К.-1972.

2. Василенко В.Х. и соавт. Пропедевтика внутренних болезней. - М. - 1989.

3. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими./Під ред. A.B. Єпішина. - Тернопіль „Укрмедкнига". - 2001.

4. Виноградов A.B. Диагностика внутренних болезней. - М. - 1989.

5. Тейлор Р.Б. Трудный диагноз. - м. - 1988 (2 тома).Кардіологія

1. Амосова E.H. Клиническая кардиология. - Т - 1 , Київ «Здоров'я» , 2002.- 989 с.

2. Амосова E.H. Клиническая кардиология. - Т - 2 , Київ «Здоров'я» , 2002.- 989 с.

3. Амосова E.H. Клиническая кардиология. - Т - 3 , Київ «Здоров'я» , 2002.- 989 с.

4. Диагностика и лечение в кардиологии /Под ред. X. Майкла, X. Кроуфорда. М.: 2007 - 800 с.

5. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. - М, 2005. - 972 с.

6. Секреты кардиологии ,Под ред. B.H.B. Оливия, В. Эйдф., М., 2004. - 456 с.

7. Гриффин Б., Тополь Э. Кардиология. - М., 2008. - 1248 с.

8. Амосова E.H. Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению

стабильной стенокардии: что нового? //Terapia 2006; 11:5-12 та 2006; 12: 5-10.

9. Антикоагулянтна терапія гострого коронарного синдрому на сучасному етапі згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів та Американської колегії кардіологів. 2007 року /В.З. Нетяженко, A.M. Гонтар. Внутрішня медицина - 2008; 2: 42-47.

10. Воронков Л.Г. Современные рекомендации по лечению хронической сердечной недостаточности: коментарии в свете доказательной медицины. Киев 2003.

11. Денисюк В.І, Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Теємниці, стандарта діагностики та лікування. Вінниця ДП ДКФ 2006:704.

12. Діагностика та лікування хронічної серцевої недостатності. Головні положення рекомендацій Європейського кардіологічного товариства 2005 р. Частина I. II. Підготували K.M. Амосова, Л.О. Ткаченко. Серце та судини 2006; №2: 24-35; 2006; 1: 12-19

13. Диагностика и лечение клапанных пороков сердца. Основные положения Европейского общества кардиологов „Серце і судини" 2007; 3: 8-21. 2007; 4:30-32; 1:9-22.

14. Долженко М.Н. Гипертонические кризы: современные принципы терапии. Острые неотложные состояния в практике врача 2007; 5: 19-21.

15. Жарінов О.И. Принципи діагностики аритмій серця. Мистетство лікування 2008; 1 (47): 19-24.

16. Кардиология. Национальное руководство /Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова М: ГЭОТАР -Медиа 2007:1232.

17. Кухарчук В. Современ. подходы к терапии и профилактике атеросклероза. Врач 2005; 4: 15-17.

18. Лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Основные положения рекомендаций Американского кардиологического колледжа и Американской ассоциации кардиологов. Часть 1. Часть 2. Серце і судини 2005; 2: 19-26. 2005; 4: 15-28.

19. Лишневская В.Ю. Антиагреганты в терапии пациентов с ишемической болезнью сердца. Кровообіг та гемостаз. 2003; 1: 98-102.

20. Нетяженко В.З., Гострий коронарний синдром. Діагностичні заходи та алгоритм лікування К. 2005:153.

21. Никонов В.В., Нудьга А.Н., Ковалева Е.А., Сидоренко O.A. Инфекционный эндокардит: особенности течения, клиники и лечение. Острые и неотложные состояния в практике 2008; 1:

: 11-15.

22. Оганов Р.Г., Поздняков Ю.М., Волков B.C. Ишемическая болезнь сердца М. 2002: 305.

23. Пархоменко А.Н., Иркин О.И., Брыль Ж.В. Диагностикика и лечение острой сердечной не­достаточности. Часть I. Диагностика. Медицина неотложных состояний 2007; 3(10) : 33-38.

24. Перкутантные коронарные вмешательства: основные положения рекомендаций Европейского общества кардиологов. Часть 1. Подгот. А.И. Осадчий, В.М. Селюк, Н.Д. Ислясова Сердце і судини 2005; 3: 27-32.

25. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Рекомендации Европейского общества кардиологов. Часть 1 /Подгот. E.H. Амосова и соавт. серце і судини 2008; 2: 12-23.

26. Рекомендации Американской коллегии кардиологов /Американской ассоциации сердце 2007 г. по ведению пациентов с нестабильной стенокардией / инфарктом миокарда без подъема сегмента ST Кардиология 2008; 4: 77-91. Часть II Кардиология 2008; 5: 74-86.

27. Рекомендації Європейського товариства кардіологів щодо ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (2007) /М. Бертран, М. Сімонс, К. Фокс та ін. Внутрішня медицина 2007; 6: 42-48.

28. Российские рекомендации по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии (второй пересмотр) Всеросийского научного общества кардиологов М. 2004.

29. Руководство по доказательной медицине /Под ред. Ю.Л. Шевченко, И.Н. Денисова, В.И. Кулакова М ГЭОТАР-МЕД 2002.

30. Руксин В.В. Современные принципы сердечно-сосудистой реанимации и профилактики внезапной сердечной смерти Кардиология 2008; 5: 92-96.

31. Согласованное лечение инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST. Основные положения рекомендаций Американского кардиологического колледжа и Американской ассоциации кардиологов 2004 г. Часть 1 и Часть II Серце і судини 2005; 2: 19-26. 2005; 4: 15-28.

32. Целуйко В.И., Яковлева Л.М. Атеросклероз. Частина І. Ліки України 2008; 2: 13-20.

33. Шумаков В.А., Талаева Г.В., Пархоменко А.Н., Братусь B.B. Острый коронарный синдром: патогенез, диагностика, лечение. К. Четверта хвиля 2006: 607.

Пульмонологія

1. Амосова E.H., Коноплева Л.Ф. Хроническое легочное сердце: сущность понятия и гетерогенность патогенеза морфофункционального состояния сердца и сосудов, клинического течения различных форм. Укр пульмонол журнал 2002; 1: 29-33.

2. Артеріальні, венозні тромбози та тромбоемболії. Профілактика та лікування. Кровообіг та гемостаз 2005; 1: 5-22.

3. Багрій А.Э., Дядык А.И., Моногарова Н.Е., Вишнивецкий И.И. Легочная гипертензия и хро­ническое легочное сердце (Cor pulmonale). Новости медицины и фармации 2008; 241: 55-62.

4. Внутрішні хвороби. /За ред. Л.В. Глушка. Івано-Франківськ: Медакадемія 2004; 1: 400.

5. Гаврисюк B.K. Лечение больных хроническим легочным сердцем. Доктор 2004; 2: 43-45.

6. Лещенко И.В. Медикаментозная терапия стабильного течения хронической обструктивной болезни легких. Пульмонология 2008; 3: 73-83.

7. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапия- Харьков: Факт 2001: 1032.

8. МОЗ України. Наказ №128 від 19.03.2007 р. Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія» К., 2007.

10. Новые рекомендации по лечению и профилактике бронхиальной астмы. Global initiative for Asthma. ОША.Здоровєя України 2007; 3, 4, 6.

11. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. М.: Мед литература 2001; 3: 464.

12. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Минск: Высш Школа; Витебск: Белмедкнига 1997; 1: 552.

13. Петровский Ф.И., Огорова Л.М. Выбор фармакотерапии тяжелой бронхиальной астмы. Пульмонология 2008; 3: 84-88.

14. Савула М.М, Сливка Ю.І. Саркоїдоз органів дихання. Мистецтво лікування 2005; 1; 42-47.

15. Середюк Н.М. Госпітальна терапія. К: Здоров'я. 2003: 1176.

16. Середюк Н.М. Діагностика та лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань. Вінниця: Нова книга 2003: 496.

17. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /За ред. Ю.М. Мостового. Вінниця ДП ДКФ 2008: 527 с.

18. Фещенко Ю.И., Яшина Л.А. Хронические обструктивные заболевания легких.Доктор 2004; 2: 27-30.

19. Фещенко Ю.И., Яшина Л.А. Бронхиальная астма. Доктор 2004; 2: 31-34.

20. Чучалин А.Г. Хронические обструктивные болезни легких. М.: ЗАО из-во Бином 1999: 512.

21. Шулутко Б.И., Макаренко СВ. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней: 2-е изд. СПб.: Элби-СПб 2004: 800.

22. Яковлев СВ., Яковлев В.П. Современ. антимикробная терапия. Consilium medicum 2005;1:50-70.

23. Кемпл H.A., Феннерти А., Миллер А. Руководство Британского торакального общества по ведению больных с предполагаемой тромбоэмболией легочной артерии. Пульмонологія 2005; 4: 19-41.

24. Kohler Н-Р. Тромбоемболія легеневої артерії. Внутрішня медицина 2007; 4:82-90.

25. Milenevic В. Современные принциы диагностики и лечения негоспитальной пневмонии. Внутрішня медицина 2007; 2: 70-76.

Гастроентерологія

1. Гастроентерология: Національное руковоство., - М., 2008. - 704 с.

2. Арутюнов А.Г., Бурков С.Г. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у пациентов пожилого и старческого возраста. Клин, перспективы гастроэнт., гепатологии 2005; 1: 31-38.

3. Бабак О.Я. Хронические гепатиты. К.: Блиц-Информ, 1999: 208.

4. Бабак О.Я. Колесникова Е.Ж. Желудочно-кишечные кровотечения: современное состояние проблемы. Внутрішня медицина 2007; 4:7-11.

5. Бабак О.Я., Фадеенко Г.Д. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь К: Интерфарма 2000: 175.

6. Болезни печени и желчевыводящих путей / Под ред. В.Т. Ивашкина. М.: М-Вести 2002: 59-92.

7. Внутрішні хвороби/ за ред. Глушка Л.В. Івано-Франківськ: мед академія: 2004; 1: 400.

8. Гастроентерология: национальное руководство (под ред В.Т. Ивашкина, Т.Л.Лапиной. М:ГЕОТАР Медиа 2008: 704.

9. Григорьев П.Я., Яковенко A.B. Справочное руководство по гастроентерологии. 2-е изд. М.: ООО мед. Инф. а-во. 2003: 480

10. Губергриц Н.Б. Хронические гепатиты и циррозы печени. Современные классификация, диагностика и лечение. Донецк: ООО «Лебедь» 2002: 166.

11. Губергриц Н.Б. Хронический панкреатит: Лечение. Лікування та діагностика 2003; 1: 47-58.

12. Диагностика и лечение хеликобактерной инфекции. Рекомендации третьей конференции Европейской группы по изученю Н. Pylori, 2005 г. Клин, фармакология и терапия 2006; 1: 32-35.

13. Звягинцева Т.Д., Шаргород И.И. и др. Хронический пенкреатит. Харьков 2004: 112.

14. Катеренчук І.П. Діагностика і принципи лікування гастроентерологічних захворювань: Посібник для студентів і лікарів. Вид. 2-е, випр. і доп. Полтава 2005: 152.

15. Кушнир И.З. Воспалительные заболевания кишечника: диагностика и лечение. Мистецтво лікування 2005; 3: 51-55.

16. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапия. X.: Факт. 2001: 1032.

17. Малечич В.Н., Шуляренко В.А. Портальная гипертензия. Лікування та діагностика 2003; 21-24.

18. Наказ МОЗ України від 13 червня 2005р. №271 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія».

19. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук. в 3 т. Т. 1. Мн.: Выш. шк.; Витебск: Белмедкнига 1997: 552.

20. Передерій В.Г., Ткач СМ. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб в 2-х т. Т. 2. К 1999: 448 .

21. Передерни В.Г., Ткач СМ. Болезни поджелудочной железы: Современные подходы к диагностике и лечению, алгоритмы ведения больных. К: УФЦ 2001: 239.

22. Передерни В.Г., Ткач СМ., Скопиченко СВ. Язвенная болезнь: прошлое, настоящее, будущее. Киев 2005: 256.

23. Полунина Т.Е. Желчнокаменная болезнь. Лечащий врач 2005; 2: 34-38.

24. Полуэктова Е.А., Курбатова A.A. Синдром раздраженного кишечника с запорами: Клиника, диагностика, подходы к лечению. Клинические перспективы гастроентерологищгепатологии 2008;3:34-37.

25. Середюк Н.М. Госпітальна терапія /За ред. Нейка СМ. Івано-Франківськ: Мед академія 2003: 1176.

26. Наказ МОЗ України від 13 червня 2005р. №271 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Гастроентерологія».

27. Ткач СМ. Современные подходы к лечению и вылечиванию язвенной болезни. Therapia 2006;4:56-58.

28. Томків Я.В. Синдром подразненої кишки.Consilium medicum Ukraina 2008;5:36-37.

29. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький B.C. Вірусні гепатити. К: Фенікс 2002: 296.

30. Шелутко Б.И., Макаренко СВ. Стандарти диагностики и лечения внутренних болезней. 2-е изд. - СПб.: Элби-СПб 2004: 800.

31. Яковенко A.B., Яковенко Е.П. Цирроз печени:вопросы терапии. Consilium medicum 2006;7:13-17

32. Яковлев СВ., Яковлев В.П. Современ. антимикробная терапия. Consilium medicum 2005; 1:50-70.

33. Braumgart D.C, Sandborn \УЛ.Неинфекционные воспалительные заболевания кишечника: Клинические аспекты, стандартные и новые методы лечения. Therapia 2008; 1:9-26.Ревматологія

1. Ревматология: Национальное руковоство., под ред Е.Л. Насонова, В.А. Насоновой- М., 2008.

2. Бенца Т. Острая ревматическая лихорадка и ревматическая болезнь сердца: современное состояние проблемы. Ліки України 2004; 10: 14-18.

3. Біловіл О.М., Князькова I.I. Системна склеродермія: клініка, діагностика, лікування. Внутрішня медицина 2008; 1 (7) : 19-24.

4. Бочкова А.Г. Лечение анкилозирующего спондилита. Consilium medicum - 2006; 2: 5-10.

5. Внутрішні хвороби / За ред. Л.В. Глушка. Івано-Франківськ 2004; II: 352.

6. Денисюк В.І., Денисюк О.В. Доказова внутрішня медицина: Таємниці, стандарти діагностики та лікування. Вінниця ДП ДКФ 2006: 704.

7. Дзяк Г.В. Проблемы острой ревматической лихорадки. Мистецтво лікування 2004; 3: 6-11.

8. Дядык А.И. Системная красная волчанка: современное состояние проблемы .Ревматологічний журнал 2002;1(7):23-29.

9. Класифікація ревматичних захворювань суглобів (Рекомендовано Асоціацією ревматологів України). Ревматологічний журнал 2005; 1: 37-44.

10. Класифікація ревматичних захворювань. Ревматологічний журнал 2005; 2 : 33-44.

11. Клин, рекомендации. Ревматология / под ред.. Е.Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа 2006; 288.

12. Клиническая ревматология / Под ред. Х.Л.Ф. Каррея. М.: Медицина 1990:448.

13. Коваленко В. Ревматоидный артрит: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. Ліки України 2005; 1: 24-26.

14. Комбіноване лікування остеоартрозу: Методичні рекомендації, складені В.М. Коваленко, О.П. Борткевич, Г.О. Проценко, І.В. Лисенко. К 2007:28

15. Лікування системного червоного вовчака і його життєво небезпечних ускладнень. Керівництво з діагностики та лікування системного червоного вовчака у дорослих. Американська колегія ревматологів. 2000 р. Частина III. Лікування. Мистецтво лікування 2004; 9: 25-28.

16. Наказ МОЗ України від 12.10.2006 р №676 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „ревматологія".

18. Насонова В.А., Насонов Е.Л. (ред) Рациональная фармакотерапія ревматических заболеваний. Москва Литерра 2003.

19. Насонова В.А., Остапенко М.Г. Клин, ревматология: Руководство. М.: Медицина 1989: 592 .

20. Номенклатура, классифікація, критерії діагностики та програми лікування ревматичних хвороб /Під ред. В.М. Коваленка, Н.М. Шуби. Київ 2004: 156.

21. Поворознюк В.В. Остеоартроз . Мистецтво лікування 2004;3: 16-23.

22. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний / Под ред. Насонова Е.Л., Насоновой.В.А.: Литерра 2003 : 507 .

23. Свінціцкий А.С., Яремченко О.Г. Пузанова О.Г., Хомченкова Н.Т. Ревматичні хвороби та синдроми К: Книга Плюс. 2006: 686. 2004; 3: 30-37.

24. Синяченко О.В. Подагрическая нефропатия и ее лечение. Мистецтво лікування 2004; 3: 24-29

25. Шуба Н.М. Ранній ревматоїдний артрит. Клініко-патофізіологічні аспекти. Мистецтво лікування 2004;3:12-15.

26. Шуба Н.М., Дубкова А.Г., Воронова Т.Д. Сучасні підходи до лікування невідкладних станів у хворих на ревматичні хвороби. Острые и неотложные состояния в практике врача 2007; 4: 50-55.

27. Шелутко Б. И., Макаренко СВ. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. СПб.: Элби-СПб 2004: 800 .

28. Ревматологія /Под ред Е.Л. Насонова - М., 2006.- 288 сНефрологія

1. Пиріг Л., Дідур I., Таран О., та ін. Лікування хворих на гломерулонефрит з нирковою недостатністю. „Ліки України", 2004, 5; 17-20.

2. Таран О.І. Лікування хронічної ниркової недостатності на додіалізному етапі. Мистецтво лікування. 2004, 2: 20-25.

3. Окороков А.Н. Лікування хвороб внутрішніх органів" 1997 Т.2 М.: 596 С.

4. Сєркова В.К., Станіславчук М.А. Монастирський Ю.І.Факультетська терапія 2005. 624.

5. Внутрішні хвороби / за ред Глушка Л.В. Івано - Франківськ: Медакадемія 2004; 1: 400.

6. Дудар О.І. Лікування різних морфологічних форм гломерулонефриту з урахуванням ступеня та рівня доказовості. Внутрішня медицина 2007; 5: 33-41.

7. Іванов Д. Інфекції сечових шляхів у практиці сім. лікаря: Лекція. Ліки України 2005; 2:10-14.

8. Малая Л.Т., Хворостинка В.Н. Терапія. X.: Факт 2001: 1032 .

9. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 5. М.: Мед. лит. 2001: 512 .

10. Оспанова Т.С. Острый гломерулонефрит в практике семейного врача. Медицина неотложных состояний 2006; 2(3): 113-122.

11. Пиріг Л., Дідур I., Таран О., Валецька Р. Лікування хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом. Ліки України 2004; 5: 17-20.

12. Середюк Н.М. Госпітальна терапія /За ред. Нейка СМ. Івано - Франківськ: Медакадемія 2003: 1176.

13. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів /За ред. Мостового Ю.М. Вінниця ДП ДКФ 2008: 527 с.

14. Филипенко П.С, Моисеенкова Н.Н. Консервативная терапия хронической почечной недостаточности. Клин медицина 2004; 12: 9-15.

15. Шулутко Б. И., Макаренко СВ. Стандарты диагностики и лечения внутренних болезней. 2-е изд. СПб.: Элби-СПб 2004: 800.16. Яковлев СВ., Яковлев В.П. Современная антимикробная терапия . Consilium medicum 2005; 1: 50-70.
Каталог: downloads -> intmed3
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
intmed3 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
intmed3 -> Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова «Затверджую»
intmed3 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
intmed3 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
intmed3 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
intmed3 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття

Скачати 150.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка