Резюме Тарасевич Наталія РостиславівнаСторінка8/9
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Червень


1.

Підготовка звітної документації за підсумками роботи 2015-2016 н.р.

Протягом місяця

Адміністрація школи2.

Підсумкове засідання методичної ради. Визначення напрямків роботи з педагогічними кадрами у 2016 -2017 н.р.

ІІІ тиждень місяця

Ярмушко В.В.

Протокол
3.

Консультація для вчителів-предметників щодо програмного забезпечення викладання шкільних дисциплін згідно з робочим навчальним планом на 2016-2017 н.р.

Протягом місяця

Заступники

Інформація
4.

Ознайомлення членів педагогічного колективу з проектом плану роботи школи на 2016-2017 н.р.

12.06.2016р.

Адміністрація школи

Нарада при директору
5.

Засідання педагогічної ради:

-Про випуск учнів 9-го класу.09.06.2016р.

Адміністрація школи

Протокол
V. Система внутрішкільного контролю
Серпень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий
Готовність школи до нового навчального року
Тематичний

Фронтальний


Напрямки діяльності колективу школи-інтернату у 2015-2016 н.р. (педрада)

ПопереджувальнийПідготовка вчителів до участі в засіданнях методичних об’єднань
Персональний


Організація роботи щодо проведення свята Першого дзвоника і Першого уроку (наказ)Вересень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий
Порядок оформлення шкільної документації: заповнення класних журналів
Перевірка планування роботи шкільних методичних об’єднань (співбесіди)Перевірка календарно-тематичних планів, планів виховної роботи (співбесіди)

Тематичний
Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним навантаженням учнів (наказ)

Проведення тематичного тижня безпеки руху дітей «Увага! Діти на дорозі» (наказ)

Проведення тематичного тижня протипожежної безпеки «Сірничок малий, а біда велика» (наказ)

ФронтальнийОрганізація роботи шкільної атестаційної комісії (наказ)

Структура методичної роботи з педагогічними кадрами у 2015-2016 н.р. (наказ)

Попереджу-

вальний


Контроль за здійсненням харчування учнів, методичне обслугову-ванням (нарада).

Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм під час організації

навчально-виховного процесу (оперативка)


Контроль за організацією роботи по складанню графіків чергування вчителів, вихователів (наказ)

Організація роботи з попередже-ння дитячого травматиз-му (нарада)

Організація курсової перепідготовки педпраців-ників (нарада)

Класно-урочний
Стан відвідування учнями школи самопідгото-вок (нарада)Повторний

Персональний

Організація позакласної роботи, роботи гуртків, факультати-вів (графіки)
Жовтень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий

Систематиза-ція та узагальнення дидактичних матеріалів наочності у кабінетах (співбесіди)

Ведення класних журналів (наказ)

Контроль за підготовкою закладу до осінньо-зимового періоду

(нарада)


Стан ведення зошитів з української мови в 9-11 класах (наказ)

ТематичнийТиждень трудового та профорієн-таційного виховання «Ми обираємо стежку життя» (наказ)

Тиждень військово-патріотич-ного виховання (наказ)

Фронтальний

Робота шкільної бібліотеки (нарада)

Інвентари-зація матеріаль-них цінностей (нарада)

Засідання атестаційної комісії школи (протокол)

1)Організація та проведення осінніх канікул (нарада)

2)Психолого-педагогічний семінар (рекомендації)Попереджу-вальний

Контроль за здійсненням харчування, медичним обслуговува-нням учнів (оперативка)

Контроль за викона-нням законодав-чих, норматив-них документів про освіту (оператив-ка)
1)Контроль за збереженням шкільного майна (оперативка)

2)Система роботи вчителів, які атестуються (нарада)Класноурочний
Контроль за веденням щоденни-ків учнями 9-11 класів (наказ)Персональний

Поурочне планування та планування виховної роботи педпрацівниками, які атестуються

Вивчення стану викладання фізкультури (наказ)

ПовторнийЛистопад

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий

Аналіз проведення шкільних предметних олімпіад

Проведення Дня української мови та писемності (наказ)
Про результати внутрішньошкіль-ного контролю (нарада)

Тематичний
Декада правового виховання «Закон для тебе і про тебе » (наказ)
Тиждень антиалкогольної та антинаркотичної пропаганди «Про здоров’я дбаємо – біди не знаємо!» (наказ)

Індивідуальний диференційований підхід як основний чинник особистісно зорієнтованої системи навчання на уроках української мови, літератури, англійської мови (підготовка до педради)


Фронтальний

Виконання планів роботи шкільних методичних об’єднань (співбесіди)
Органі-зація виховної роботи в школі (нарада)

Стан ведення зошитів з математики у 9-11 класах (інформація на засіданні методичних об’єднань )

Попереджу-вальний
Контроль за виконанням законодав-чих,

норматив-них документів про освіту (оперативка)Перевірка дотрима-ння санітарно-гігієнічних норм під час навчально-виховного процесу (опера-тивка)
Класноурочний

Стан відвідування учнями занять із самопідго-товки (нарада)Стан відвідування учнями гуртків (нарада)

Персональний
Система роботи вчителя Каленик Т.М. (укр. мова та література)

Грудень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий

Контроль за станом ведення шкільної документації виховате-лями (нарада)

Контроль за проведенням виховних годин у 9-11 класах (співбесіди)

Аналіз поурочного планування вчителів (оперативка)

Закінчення І семестру (нарада)

Тематичний
Тиждень національного виховання (наказ)

Декада народознавства «Неосяжна моя, Україна» (наказ)
Контроль за підготовкою і проведенням засідання педагогічної ради (протокол)

Фронтальний
Перевірка класних журналів, журналів гурткової роботи, факультативів (наказ)

Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчального плану за І семестр (наказ)
Попереджу-вальний

Контроль за здійсненням харчування, медичним обслуговува-нням учнів (оперативка)Організація та проведення гурткової роботи (нарада)

Класноурочний
Контроль за відвідуванням учнями школи, занять із самопідго-товки (нарада)Персональний

Система роботи виховання Щербука В.М. (довідка)
Січень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий

Перевірка календарно-тематичних планів, планів виховної роботи вихователів, класних керівників 9-11 класів (співбесіди)

Перевірка стану ведення зошитів з англійської мови (співбесіда)

Ведення класних журналів (наказ)

Тематичний
Декада української символіки «Державні символи України» (наказ)
Декада громадянського виховання «Ми – громадяни України» (наказ)

Фронтальний
Виконання навчальних програм (наказ)
Стан викладання основ здоров’я (наказ)

Попереджу-вальний

Контроль за здійснення харчування учнів (оперативка)
Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу (нарада)

Забезпечення медико-педагогічного контролю за уроками фізкультури (оперативка)

Класно-урочний

Організація роботи з учнями початкового рівня (співбесіди)Стан навчально-виховної роботи в 9 класі (довідка)

Повторний


Календарно-тематичне планування на ІІ семестр (оперативка)

Персональний
Оформлення складу «Методична робота школи-інтернату»

Заняття психолого-педагогіч-ного семінару (рекомендації)
Вивчення системи роботи Мирончук О.В., соціального педагогаЛютий


Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий
Контроль за проведенням занять з самопідготовки (аналіз)

Робота соціально-психологічної служби (довідка)
Тематичний

Проведення місячника художньо-естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино» (наказ)

Контроль за проведенням педагогічної ради:

1. Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій (педрада)Фронталь-ний


Стан збереження підручників (нарада)

Попереджу-вальний

Контроль за здійсненням харчування (оперативка)

Контроль за виконанням нормативних документів про освіту (оперативка)

Дотримання режиму дня у виховній групі (оперативка)

Контроль за збереженням шкільного майна (оперативка)

Класно-урочний
Рівень навченості учнів з української мови та якості підготовки до ДПА та ЗНО учнів 11 класу (довідка)

Класно-узагальнюю-чий контроль у 9 класі
Персональ-ний

Вивчення викладання фізики та астрономії (наказ)

Методичний тиждень педпраців-ників, які атестуються (довідка)
Повторний


Проведення уроків, виховних годин педпрацівни-ками, які атестуютьсяБерезень

Вид контролю

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІV тиждень

Оглядовий
Перевірка стану ведення особових справ (наказ)
Підсумкове засідання атестаційної комісії (протокол)

Тематичний

Місячник морального виховання «Людина починається з добра» (наказ)
Презентація досвіду роботи педагогів з проблемної теми школи (презентація)Фронтальний

Проведення поглибленого медичного огляду учнів

Засідання шкільних методичних об’єднань (пропозиції)
Шкільний конкурс «Сучасні технології з превентивного виховання» (конкурс)

Попереджу-вальний
Контроль за здійсненням харчування дітей (оперативка)
Контроль за збереженням підручників, шкільного майна (оперативка)

Класно-урочний
Стан відвідування учнями гуртків (9-11 класи)Персональ-ний


Анкетування медпрацівників з питань впровадження сучасних технологій в навчально-виховний процес (анкета)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка