Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)Сторінка9/13
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.07 Mb.
#403
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2013 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

63 917

95 565

Повернення податків і зборів

3005

0

400

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

400

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

34 179

17 152

Надходження від повернення авансів

3020

2 443

17 843

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1 594

1 025

Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

3100

( 39 067 )

( 40 384 )

Праці

3105

( 5 437 )

( 7 462 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3 053 )

( 3 691 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 2 002 )

( 1 950 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 419 )

( 400 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 1 583 )

( 1 550 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 38 734 )

( 77 094 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 50 )

( 91 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 2 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 1 688 )

( 3 044 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

12 103

-1 728

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:


відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:


фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 249 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

-249

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

35 000

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:


Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 1 000 )

( 24 192 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 11 153 )

( 8 918 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-12 153

1 890

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-50

-87

Залишок коштів на початок року

3405

144

231

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

94

144

Примітки: Примiтки: Чистий рух коштiв за звiтнiй перiод становить (р3400) - -50 тис. грн., в т.ч. чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi (р3195) 12103 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi (р3205) - -249 тис.грн.
Керівник Зайчук Сергiй Васильович
Головний бухгалтер Бонякевич Галина Володимирiвна

КОДИ

Дата

31.12.2013

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00373965

Каталог: files -> builders
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя
builders -> Пт «Ломбард «Криниця та компанія» Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року. Примітки до Звіту про фінансовий стан (форма №1)
builders -> Титульний аркуш
builders -> Фінансова звітність згідно мсфз за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року разом зі Звітом незалежних аудиторів публічного акціонерного товариства
builders -> Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка