Річний план роботи Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівСторінка1/18
Дата конвертації11.09.2018
Розмір0.56 Mb.
#49754
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
СТАРОВОДОЛАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

від протокол №

Голова педагогічної ради

Т.О. Федоренко

РІЧНИЙ ПЛАН

роботи

Староводолазької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Нововодолазької районної ради

на 2014/2015 навчальний рік


Затверджено

на засіданні ради школи

від р

протокол №

Голова ради школи

­­­­­­­­­­­­­­________ Федоренко


с. Стара Водолага

ЗМІСТз/п

ЗМІСТ


Сторінки
ВСТУП

4 -
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
1

РОЗДІЛ І.

Розподіл обов’язків


2

РОЗДІЛ ІІ.

Організація навчально-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі


2.1

Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» (охоплення навчанням двомовність)...

2.2

Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів

2.3

Організація роботи по підготовці дітей п’ятирічного віку до школи.

2.4

Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про мови», програми розвитку та функціонування української мови в м. Харкові на 2006/2012 рр
Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу: ..

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • наради з обслуговуючим персоналом

 • план засідань ради закладу
3

РОЗДІЛ ІІІ.

Виховна, позакласна та позашкільна робота


3.1

Основні завдання виховної роботи
3.2

План проведення форм виховної діяльності
3.3

Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання

3.4

Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності
3.5

Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД
3.6

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
3.7

Проофрієнтаційна робота робота
3.8

План ради профілактики
3.9

Організація спільної діяльності сім’ї та школи
3.10

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування
3.11

Робота з батьківською громадськістю
3.12

Заходи щодо формування основ здорового способу життя
3.13

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів
3.14

Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки
3.15

Заходи щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи
4

РОЗДІЛ IV.

Організація науково-методичної роботи. Робота по підвищенню професійної майстерності педагогічних працівників. Робота з обдарованими дітьми


4.1

. Організаційна робота: • атестація педагогічних працівників; • курсова перепідготовка педагогічних працівників; • план засідань методичної ради; • план методичної роботи;
4.2

Організація роботи по реалізації методичної теми
4.3

Організація роботи з обдарованими дітьми 1. – заходи щодо реалізації роботи з обдарованими дітьми • предметні тижні


5

РОЗДІЛ V.

Контрольно-аналітична діяльність закладу. Моніторингові дослідження. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану


6

РОЗДІЛ VІ.

6.1. Охорона здоров’я та життя дітей

6.2. Охорона праці6.3. Цивільний захист
7

РОЗДІЛ VІІ.

7.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів

7.2. Оздоровлення. Соціальний захист
8

РОЗДІЛ VІІІ.

Матеріально-технічне забезпечення. План розвитку навчально-матеріальної бази. Фінансово-господарська діяльність


9

РОЗДІЛ ІХ.

Інформатизація та комп’ютеризація закладу


10

РОЗДІЛ Х.

Спільна робота закладу, сім’ї та громадськості з формування особистості дитини


11

РОЗДІЛ ХІ.

Організація роботи шкільної бібліотеки


12

ДОДАТКИ

ВСТУП

Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік.
Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу

У 2013/2014 навчальному році педагогічний колектив Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововодолазької районної ради Харківської області забезпечував реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти. Робота учнівського та педагогічного колективу здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і положень Конституції України, указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», законів України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», «Про засади державної мовної політики» (зі змінами), «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», «Про затвердження Концепції літературної освіти», до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732 (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Державного стандарту початкової загальної освіти затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 №996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, методичних рекомендацій програмового змісту «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції профільного навчання у старшій школі, Концепції громадянського виховання, Конвенції про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, державних і регіональних програм розвитку освіти, документів вищестоящих органів, районних програм «Молодь Нововодолажчини» на 2009-2015, «Шкільний автобус» на 2011-2015 роки, роботи з обдарованою молоддю в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-2015 роки, розвитку профільного навчання в закладах освіти Нововодолазького району на 2011-2015 роки, розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю «Здорові діти – здорова нація» на 2011-2015 роки, комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2016 роки.

Аналіз шкільної мережі.

З 1 вересня 2013 року в навчальному закладі розпочато навчально-виховний процес для 100 учнів. Кількість дітей шкільного віку порівняно з минулим навчальним роком збільшилась на 10 учнів. До 1-го класу прийнято 7 учнів.

Станом на 03.09.2013 року в школі навчалося 100 учнів

Школа І ступеня – 4 класи:

Школа ІІ ступеня – 5 класів:

Школа ІІІ ступеня – 2 класи
Клас

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1

8

5

7

6

2

5

7

6

8

3

8+(1 індив.)

5

7

7

4

7

10

6

8

5

6

5

7

7

6

4

5

7

11

7

8

4

5

8

8

6

8

9

10

9

12

7

15

10

10

12

10

10

16

11

6

13

11

9

Всього

83

79

90

100Аналіз мережі школи протягом чотирьох років свідчить про значне збільшення кількості учнів по школі, за рахунок дітей з с. Одринка с. Федорівка та с. Знам'янка

Всі класи в школі з українською мовою навчання

На виконання Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 , з метою забезпечення здобуття учнями школи повної загальної середньої освіти, разом з сільською радою проведено облік дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону. З боку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах.

Щоденно перевіряється та обліковується стан відвідування учнями школи. Питання про відвідування учнями школи щотижня розглядається на загальношкільній лінійці, а також на класних батьківських зборах. Зв’язок з батьками постійно підтримується через учнівські щоденники, індивідуальні бесіди та під час проведення класних батьківських зборів. Підсумки відвідування аналізуються адміністрацією школи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорові, педрадах. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Таким чином, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2014 / 2015 навчальному році буде продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Як результат якісно проведеної роботи педагогічним колективом з даного питання, учнів, які б систематично не відвідували школу, немає. Відвідування школи учнями знаходиться під постійним контролем адміністрації школи та вчителів. Ведеться журнал щоденного обліку відвідування учнями школи, пропуски занять фіксуються в класних журналах. Причини відсутності учнів у школі підтверджуються довідками.

Клопітку роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, проводили  класні керівники Литвиненко О.М., Прасова М.В., Васильєва І.І.

На батьківських зборах заслуховувалось питання щодо відвідування учнями школи з метою профілактики бродяжництва

Адміністрації школи у 2014/2015 навчальному році потрібно тримати під контролем роботу класних керівників з цього питання, спрямувати роботу класних керівників на проведення індивідуальної роботи з батьками та налагодити постійний зв’язок з комісією у справах неповнолітніх, громадськістю.

Під постійним контролем адміністрації школи знаходиться питання щодо продовження здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-го класу і працевлаштування випускників 11-го класу.З 9 випускників 11 класу 2014 року – 3 учнів планують продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації,2 - навчання у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 4 – ПТУ. Дев'ятий клас закінчили 10 учнів з них 8 учнів написали заяви до 10 класу, а 2 учнів планують продовжити навчання в навчання ПТУ.

Працевлаштування 11 клас


Рік

Кількість випускників 11 класу

Продовжують навчання

2010

12

10

2011

6

6

2012

12

10

2013

10

10

2014

9

9


Працевлаштування 9 клас

Рік

К-сть випускників 9 кл.

Продовжують навчання

Всього навчаються

10 кл.

Вечірня школа

ПТНЗ

ВНЗ І-ІІ рівня акр.

2010

3

3

2

-

1

-

2011

12

12

6

-

3

3

2012

8

8

9

-

-

-

2013

15

15

15

-

-

-

2014

10

10

8

-

1

1

Основними заходами зі збереження контингенту учнів в 2014/2015 навчальному році були: • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;

 • «День відкритих дверей».

У 2013/2014 навчального році у школі згідно з Положенням про індивідуальну форму навчання загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 року №732, наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2004 року № 797 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», листів Головного управління освіти і науки України від 31.12.2004 року № 5755, від 21.01.2005 року № 211, від 24.01.2005 року № 219, довідки Нововодолазької лікарсько – консультативної комісії, довідки обласної психо-медико-педагогічної консультація, та заяви батьків, наказу відділу освіти Нововодолазької райдержадміністрації № 349 від 10.09.2013 року «Про організацію індивідуального навчання Ігонькіної Діани Олександрівни, 2000 року народження учениці 6 класу Староводолазької ЗОШ І-ІІІ ст..Нововодолазької районної ради Харківської області у 2013/2014 навчальному році», та з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учня, з 11 вересня 2013 року було організовано індивідуальне навчання з Ігонькіною Діаною був розроблений робочий навчальний план із загальним навантаженням 14 годин. Уроки записуються в окремий журнал.

Під час перевірки класного журналу індивідуальної форми навчання було встановлено, що програму за змістом та кількістю годин виконано в повному обсязі.

Згідно річного оцінювання учениця навчається на достатньому рівні.


 1. Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

Виконуючи ст.10 Конституції України, Закону України «Про засади державної мовної політики», в школі було проведено відповідну роботу з даного питання:

 • складено папку з номенклатурою справ;

 • систематизовано наявні матеріали з даного питання;

 • сплановано відповідний розділ до річного плану на наступний навчальний рік

 • внесено на розгляд питання до планів роботи ШМО;

 • розглянуто на засіданні педагогічної ради дані питання.

Протягом року працював семінар по вивченню педагогами української мови, семінар по проблемі школи, проводились наради при директорові та заступнику директора, діяли ШМО, вивчався стан викладання української мови в 5- 11 класах протягом року та видано відповідний наказ.

Ділова документація в навчальному закладі велася державною мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учені закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, ім.. Петра Яцика, турнірі журналістів олімпіадах з української мови та літератури 2014рік присвячений 200 – річчю з Дня народження Т. Г.Шевченка у зв’язку з цим були розроблені та проведені загальношкільні та класні форми виховної діяльності згідно плану заходів (конкурс малюнків до творів Т.Г. Шевченка, відкрите засідання читців-декламаторів «Конкурс на краще виконання творів Великого Кобзаря», виховна година «Пам'ятаємо тебе, Тарасе!», Шевченківський тиждень «Слава Шевченкові – слава Україні»,літературний журнал Тарас Шевченко жити буде, поки на землі житимуть люди», віртуальна подорож до Національного музею Тараса Шевченка, конкурс малюнків «Шевченків світ у буянні фарб, сплетіння ліній»).

В 2013/2014 навчальному році школа працювала в одну зміну. У школі 11 кабінетів, кімната для заняття фізичною культурою, кабінет директора, учительська, бібліотека художньої літератури та підручників, кімната для прийому їжі. Усі кабінети відповідають нормативним вимогам.


 1. Аналіз кадрового забезпечення

На початок 2013/2014 навчального року школа була забезпечена педагогічними кадрами. У закладі працювало:

 • вчителів – 17;

 • обслуговуючий персонал – 6;

Якісний склад педагогічного колективу Староводолазької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на кінець навчального року становив:


Педагогічне звання, кваліфікаційна категорія

Кількість

%


І категорія

8

47

ІІ категорія

5

29.4

Спеціаліст

4

23.6

Усього

17Кількісний склад педагогічних працівників школи за віком
Кількісний склад педагогічних працівників школи за педагогічним стажем роботи

Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх років. Рівень педагогічної майстерності вчителів в порівнянні з минулим навчальним роком збільшився. Вчителі, які атестувалися в 2013/2014 н. р., пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Староводолазька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є юридичною особою, здійснює свою діяльність згідно довідки № про включення до Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України та Статуту школи.

Керування школою здійснює Федоренко Тетяна Василівна – директор школи, вчитель І категорії. Педагогічний стаж – 17 років, на посаді директора – 1рік .

До складу адміністрації входить:


 • Дігтяр Галина Павлівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Стаж роботи 12 років, вчитель ІІ категорії, на посаді – 1 рік.

У навчальному закладі проводиться робота щодо створення кадрового резерву. До кадрового резерву Староводолазької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів входять:
з/п

Посада, на яку

формується резерв

Резерв

ПІБ

Посада, яку обіймає

1.

Директор

Дігтяр

ЗДНВР

2.

Заступник директора з навчально - виховної роботи.

Прасова М.В.

Вчитель української мови та літератури

Ділова документація з кадрових питань ведеться згідно з нормативними вимогами. У наявності Правила внутрішнього трудового розпорядку. Педагогічне навантаження розподілено оптимально. Середнє тижневе навантаження по школі 18 годин. Встановлено методичні дні для самоосвіти педпрацівників.

У школі є книга особового складу педпрацівників, накази про розподіл навантаження, штатний розпис. Наявний план перспективної потреби в кадрах. Атестація вчителів здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі змінами). Є перспективний план атестації педпрацівників до 2019 року. Забезпечена безперервна освіта вчителів шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації. У школі є перспективний графік проходження курсів до 2019 року.


 1. Аналіз виховної роботи школи

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання …» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна тема над якою працює наш колектив: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Відповідно до заданої теми робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

1. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог.

2. Виховання поваги до Конституції, законодавства України, держаної символіки.

3. Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

4. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб'єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.  1. Посилення ролі сім'ї у вихованні дитини, зміцнення її взаємодії з закладом.

  2. Формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою.

  3. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

  4. Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

  5. Посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів.

  6. Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці.

  7. Розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху.

  8. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

  9. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

В основу виховної системи школи покладений принцип системного підходу, модель виховної системи охоплює всі сфери процесу виховання, а в центрі – було поставлено формування особистості учня з її інтелектуальним, фізичним і духовним потенціалом. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2013/2014 навчальному році працювало 11 класних керівників, педагог-організатор, заступник директора знавчально- виховної роботи, вчителі предметники. Згідно з річним планом школи заплановано і проведено комплекс виховних заходів. Треба відзначити високу якість і результативність таких заходів:

-Свято першого дзвоника

- свято села «День села» (до дня визволення с. Стара Водолага від німецьких загарбників)

-свято до дня вчителя «Вчителю вклоняюсь за його доброту»

- свято «Новий рік крокує по планеті»

- конкурс «Юна принцеса»

- конкурс – змагання День Захисника Вітчизни «Нумо, хлопці»

- концерт «Жінка- одвічне диво»

- урочиста лінійка до Дня Перемоги

- свято «Прощання з букварем»

- свято «Прощавай початкова школа»

- свято «Школо, прощавай!»

Одним з важливих напрямів виховання учнів є громадянське виховання, формування національної свідомості та самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати заради розквіту своєї держави, готовності її захищати. Розв'язання цього завдання має на меті прищеплення й розвиток в учнів цілого ряду якостей, що є складниками громадянської культури людини. Серед них провідне місце посідає національна свідомість. З метою виховання у майбутніх громадян України патріотизму, критичного мислення, активної життєвої позиції у школі було проведено:

-форми виховної діяльності щодо відзначення Дня партизанської слави

- форми виховної діяльності щодо відзначення дня пам’яті жертв голодоморів

-у зв'язку з 70-ми роковинами початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи в роки Великої Вітчизняної війни

-про увічнення пам'яті подій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників

- щодо 70 – ти річчя визволення України від фашистських загарбників

- загальношкільне свято «Моє село – село моїх батьків»

- форми виховної діяльності пам’яті Героїв бою під Крутами • святковий мітинг до 9 травня.

2014рік присвячений 200 – річчю з Дня народження Т. Г.Шевченка та Року учасників бойових дій на території інших держав. У кожного класного керівника наявні розробки заходів відповідної тематики (година спілкування «Афганська війна – як це було?», бесіда «Що таке інтернаціональний обов'язок?», « Локальні конфлікти, причини їх виникнення», демонстрація документальних та художніх фільмів, музична скарбничка «Про що співає афганська пісня?», урок пам'яті «Про доблесть і слава»; конкурс малюнків до творів Т.Г. Шевченка, відкрите засідання читців-декламаторів «Конкурс на краще виконання творів Великого Кобзаря», виховна година «Пам'ятаємо тебе, Тарасе!», Шевченківський тиждень «Слава Шевченкові – слава Україні»,літературний журнал Тарас Шевченко жити буде, поки на землі житимуть люди», віртуальна подорож до Національного музею Тараса Шевченка, конкурс малюнків «Шевченків світ у буянні фарб, сплетіння ліній»).

Учні нашої школи приділили багато уваги благоустрою рідного села. З величезним задоволенням організували та провели двомісячник «Зелена весна».

Актуальним напрямком виховної роботи залишається формування в учнів навичок культури здоров’я, безпечної поведінки, уміння робити єдино правильний вибір на користь здорового способу життя, підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

Ефективність процесу формування позитивної мотивації на учнів нашої школи залежить від відповідної спрямованості й виховної роботи. Працюючи в цьому напрямі педагогічний колектив надавав перевагу активним формам і методам виховної роботи з учнями, що ґрунтувалися на демократичному стилі взаємодії, сприяли формуванню критичного мислення, ініціативності й творчості в учнів.

Робота у вересні місяці була спрямована на виховання національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу. І пройшов під гаслом «Ми юний цвіт нової України, у наші очі дивиться народ».Проведено протягом місяця : Свято «Здрастуй, школо!» , лінійка «Ми господарі в школі» , класні години «Уроки безпеки» , тиждень здоров’я, лінійка «За мир у всьому світі», «Збережемо наш скарб, рідну мову», класні години «Держава, в якій я живу» , «Уроки мужності до Дня партизанської слави».

Метою нашої роботи в жовтні стало формування в учнів високих моральних якостей, правової свідомості, переконань, почуттів, підвищення правової культури; формування здорового способу життя. Місячник профілактики правопорушень пройшов за такими формами виховної діяльностями: Тиждень правової освіти, свято – зустріч «Любов до ближнього- джерело величі людини», свято «Вчителю вклоняюсь за його доброту», День самоврядування, години спілкування «Світ професій», змагання до дня українського козацтва, Міжнародний День ООН (бесіди, години спілкування), лінійка «Книга в житті людини», тиждень протидії торгівлі людьми, години спілкування «Уроки безпеки».

В листопаді колектив нашої школи виховували в учнів почуття патріотизму, національної свідомості, розуміння важливості української мови як основи духовної культури. І пройшов місяць під гаслом: «Моя Батьківщина – Україна». Організовано і проведено: лінійка «День української писемності і мови», конкурс читців «Українська мова – солов’їна», лінійка «Міжнародний день толерантності», години спілкування «В людині все має бути прекрасним», тиждень правових знань, лінійка «Україна – моя країна», свято «Моє село – село моїх батьків».

Грудень пройшов під назвою – «Моральність – основа моїх знань». Поставивши перед собою мету ми досягли готовності до моральних вчинків на засадах гуманного ставлення до людей та доброчинної діяльності, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції. Проведено: лінійка «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», класні години «СНІД – чума ХХІ ст..», лінійка «День Збройних сил України», змагання «Козацькі забави», класні години «Без добрих справ немає доброго імені», свято «Новий рік крокує по планеті».

Січень був спрямований на громадянське виховання. Вчителі та класні керівники працювали над формуванням культури громадянськості, прищепленням поваги до прав, свободи людини, любові до рідної землі, свого народу: День соборності України: Загальношкільна лінійка до Дня Соборності України - фестиваль учнівських плакатів «Країна, в якій я живу», урок державності «Ми діти твої, Україно», Лінійка «Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту», виховні години, бесіди, круглі столи, тематичні уроки на теми: «Символи України» «Видатні постаті України» «Україна і Європа».

Сильним та мужнім показав себе – лютий. Він був присвячений військово-патріотичній і спортивній роботи. Аналізуючи проведені форми виховної діяльності вчителі досягли: зформованості патріотичних почуттів, виховання високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигів в ім’я процвітання української державності. Було проведено: «День вшанування учасників бойових дій на території інших держав», конкурс читців до Міжнародного дня рідної мови, конкурс – змагання День Захисника Вітчизни «Нумо, хлопці».

Березень пройшов під назвою «Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я». Мета, якої ми прагнули досягти реалізувалась в повній мірі. Власним прикладом та прикладом славетних земляків виховували гордості за свої витоки, своє коріння; вивчення свого родоводу; розвиток колективної творчості учнів, вчителів, батьків.( конкурс малюнків «Рідна природа», конкурс«Поезія - чисте джерело»)

Квітень став місячником екологічних знань. Вчителі нашої школи майстерно поєднали проведення уроків та виховання любові до природи рідного краю, до навколишнього середовища, усвідомлення себе як невід’ємної частини природи; активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля. Екскурсії та проведення уроків на свіжому повітрі, особливо коли тепло і діти під час перерви прагнуть більше часу проводити на подвір'ї, стали залогом успіху в плавному переході від перерв до уроків.

У травні педагогічний колектив переймався питаннями: забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охороні і зміцненню їх фізичного, психічного і духовного здоров’я, ставлення людини до власної безпеки, здійснення превентивного виховання.

Робота класних керівників, адміністрації школи та батьків була спрямована на профілактику шкідливих звичок серед учнівської молоді.

Формування особистості, її громадянськості,правої культури,готовності жити в демократичній правовій державі, брати на себе соціальну та громадянську відповідальність,розвиток інших соціальних компетентностей вимагає великої уваги з боку суспільства,школи,батьків.

Саме з цією метою створена в школі система учнівського самоврядування,яка охопила всі сфери навчально-виховної діяльності.

В процесі діяльності в органах самоврядування діти набувають досвіду пізнання демократії,можуть брати участь у прийнятті адміністративних рішень і представляти при цьому інтереси всього учнівського колективу. В 2013/2014 навчальному році два рази на місяць проводилися оперативні наради з різних напрямків діяльності учнівського самоврядування, на яких заслуховувалися звіти представників класів та визначалися завдання на наступний тиждень. Розробивши план роботи на 2013/2014н.р. члени секторів учнівського самоврядування працювало над:


 • рейд-перевірки зошитів, щоденників, виконання домашнього завдання;

 • проведенням інтелектуальні ігор, лінійок. Співпраця з учителями – предметниками у підготовці та проведенні предметних тижнів;

 • контролюванням дотримання дисципліни і порядку учнями в позаурочний час;

 • проведенням рейд-перевірок дотриманням учнями правил поведінки в школі, позаурочний час;

 • проведенням загального оцінювання генерального прибирання класів;

 • надаванням допомогу в оформленні виставок малюнків;

 • залученням учнів до різних виховних заходів, шкільних, міських, районних;

 • організували в класі майстерню ялинкових прикрас;

 • допомагали у підготовці і проведенні свят, оформленні зали та прибиранні ялинки;

 • оформляли та випускали шкільну газету «Погляд учнів».

Виховний процес постійного пошуку і вдосконалення триває безперервно, тому в наступному році необхідно звернути увагу на недоліки і виправити їх.

Основні завдання виховної роботи на на 2014/2015 н.р.

-формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної цивілізації;

- створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

- турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

- естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

-забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- розвиток творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей.


 1. Аналіз гурткової роботи

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позаурочний час. Таку роботу виконують наші керівники гуртків. Виховна цінність участі учнів у їх роботі гуртків полягає в тому, що мистецтво естетично розвиває їх, пробуджує почуття відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач. Учні мали змогу виявити свою творчість. Учасники художньої самодіяльності краще розуміли і відчували красу мистецтва і природи, людських стосунків.

При школі працюють гуртки: 

- «Читці-декламатори»

- « Юний художник»

- «Юні квітникарі- аранжувальники»

- «Юний натураліст»

- «Спортивний»

З вересня 2013 року в нашій школі працює гурток «Читці-декламатори».

Основним змістом роботи гуртка було – вчити учнів ораторському мистецтву, наслідувати майстерність риторів стародавньої Греції та Риму.

Заняття велись згідно програми гуртка. До розгляду гуртківців були запропоновані різні теми, а саме: роль мовлення в житті людини, відгадувати загадки, вчити скоромовки, приказки.

В жовтні проводився шкільний конкурс ораторського мистецтва, де перемогу здобула учениця 10 класу Столяренко Лілія, а в лютому пройшов районний конкурс на краще виконання віршів Т.Г.Шевченка, де в старшій віковій категорії перше місце посіла учениця 9 класу, активна учасниця нашого гуртка – Устименко Ірина.

Найбільш вдалим були заняття присвячені аналізу структури та сюжету текстів, складання діалогів за малюнками та опорними словами. Свою майстерність учні вдосконалювали на практичних заняттях.

Менш вдалою склалася робота по збору матеріалів на кращу розповідь про членів своеї родини, свого рідного села.

Одним з найулюбленіших гуртків був « Юний художник». Річний курс гурткових занять – два рази на тиждень,представлених сімнадцятьма мандрівками. Кожна з них – мініатюрний тематичний блок,який складався з чотирьох занять,що присвячені повному виду художньої діяльності : малюванню, ліпленню, конструюванню. Органічною складовою частиною кожного заняття була казка, що допомагала підвести дитину до теми, несла в собі необхідну інформацію в доступній і цікавій формі,сприяла досягненню успішного кінцевого результату творчої діяльності. Згідно з гуманістичними тенденціями виховання на заняттях діти виступали « на рівних», у діалозі зі старшим другом – « Художником». Разом із Художником відбувались «мандрівки» дітей Королівством Творчості,разом з ними вони «знайомились» з мешканцями казкових міст, разом готувались до свята.

Отже,в кінці року в процесі спільної діяльності створено умови, які спонукають дітей до вияву людяності, гуманного ставлення до навколишнього світу, вмінь емоційно на нього відгукуватись, разом радіти, співчувати.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка