Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту і пропозиціїСкачати 101.16 Kb.
Дата конвертації09.06.2017
Розмір101.16 Kb.
#22136
ТипПовідомлення
Тема: Ринковий попит. Ринкова пропозиція. Нецінові чинники попиту і пропозиції.

Мета:

-сформувати поняття про ринковий попит і пропозицію, розглянути криві індивідуального попиту і пропозиції; показати вплив різних чинників на величину попиту і пропозиції;

показати як і для чого використовують показник еластичності попиту;

-розвивати логічне мислення, вміння аналізувати факти і показники, робити економічні висновки;

-формувати навички графічного аналізу величини попиту і пропозиції, розв язувати задачі та аналізувати події, що відбуваються на ринку;

-спонукати до формування економічних компетенцій, виховувати творчу ініціативу.

Обладнання:

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття та терміни: попит, обсяг попиту, закон попиту, функція попиту;

пропозиція, обсяг пропозиції, закон пропозиції, функція пропозиції, криві індивідуального попиту і пропозиції, еластичність за ціною, нецінові чинники, Ефект заміщення, ефект доходу, ефект перерозподілу ресурсів, «товари Гіффена», «ефект Веблена», ажіотажний попит.Хід уроку:

І Організаційний етап.

Повідомлення вчителем теми і мети уроку.ІІ Мотивація навчальної діяльності.

Учитель.


Шановні старшокласники, кожен з вас щодня стає суб єктом економічних відносин, поведінку споживача ми з вами розглянули на попередні заняттях. Тому ви вже можете уявити собі і подумати над питанням, яким чином взаємодіють на ринку продавець і покупець(учні висловлюють свої думки).

Проблемне питання (слайд 3):


Як здійснюється угода покупця з продавцем на ринку?Що впливає на їх рішення?

Над ним ми працюватимемо на протязі уроку і повернемося після вивчення теми.ІІІ Вивчення нового матеріалу

Учитель.

Отже, ринкова угода, що передбачає домовленість про ціну, відбувається за умови, коли бажання покупців придбати товар збіглося з бажанням продавців його продати.
 • Рішення покупців придбати товар і є попитом.

 • Рішення продавців продати товар називається

пропозицією.

Робота в зошитах ( учні складають опорний конспект-схему)

Попит (англ. – demand)-кількість товару і послуг, яку споживачі бажають і можуть придбати за певну ціну у певний період часу в конкретному місці.


Величина попиту( Q D ) – кількість товару, яку бажають і можуть придбати покупці у певний час за певною ціною.
- Від чого залежить бажання придбати товар?( учні дають довільні відповіді).

Учитель:

Спираючись на власний досвід, кожен із нас може засвідчити:

чим вища ціна на товар, тим менше його купують і навпаки. Цю залежність називають законом попиту

Запис в зошитах.

Закон попиту: чим вищою є ціна на товар за незмінних інших чинників,тим менше є попит на нього.


У теорії обернену залежність між ціною та попитом пояснюють :

     • ефектом доходу

( нижча ціна на певний товар дозволяє людині придбати його у більшій кількості)

     • ефектом заміщення

( заміна відносно дорожчих товарів на ті, ціни яких знижуються або залишаються незмінними).
Учитель.

Розглянемо криву попиту на слайді і на плакаті.( слайд 7).

Функція попиту показує залежність величини попиту від ціни.
Q D = f (P) – функція попиту.

P

D


Q
На графіку показники ринкової ціни зображені на вертикальній осі, а величина попиту( бажання придбати товар) на горизонтальній осі.

Dце крива індивідуального попиту.

Вона спускається вниз і вправо у зв язку з тим, що виявляє обернену залежність між величиною попиту та ціною.

Прямуючи кривою вниз чи вгору ми отримуємо різні варіанти зміни величини попиту залежно від ціни.

Учні роблять запис в зошитах.

Пропозиція (англ. – supply) – бажання продавця продати певну кількість товару за певний період за певною ціною.


Величина пропозиції (Q s) – конкретна кількість товару, що запропонований на ринку за певною ціною.

Учитель.

Досвід господарювання засвідчує, якщо ціна буде вищою, то виробник готовий запропонувати більшу кількість товару. Цю залежність називають законом пропозиції ( слайд 9).Запис в зошитах.

Закон пропозиції: із підвищенням ціни величина пропозиції зростає і навпаки.


Пряму залежність між ціною та величиною пропозиції теоретично можна пояснити двома ефектами:
-ефект перерозподілу ресурсів на користь виробництва товару з вищою ціною (вища ціна – це більша виручка і більший прибуток);

- ефект залучення до використання гірших ресурсів ( зростання кількості ресурсів зумовлює збільшення обсягів виробництва).Учитель.
Розглянемо криву індивідуальної пропозиції ( слайд 10).

Якщо зафіксувати на незмінному рівні всі чинники, крім ціни, то матимемо функцію пропозиції від ціни.

Qs = f (P) – функція пропозиції.
P

S


Q

На графіку рівень ринкової ціни зображений на вертикальній осі, а величина пропозиції – на горизонтальній.Крива S –крива індивідуальної пропозиції. Вона піднімається вгору і праворуч, що означає пряму залежність між обсягом пропозиції та рівнем цін.

Прямуючи кривою ми отримуємо різні варіанти зміни величини пропозиції від зміни ціни.Учні роблять записи в зошитах.

Учитель:

Звернемося тепер до інших чинників попиту та пропозиції. Уже зазначалося, що попит, крім ціни певного товару, визначається цінами інших товарів, доходами покупців, їхніми смаками та уподобаннями, очікуваннями покупців тощо. Все це розглядається за умови незмінного рівня цін нашого товару.

Нецінові чинники попиту:


 • Зміна грошових доходів

 • Зміна споживацьких смаків

 • Кількість споживачів

 • Очікування споживачів

 • Зміна цін на взаємопов`язані товари.

Нецінові чинники пропозиції:

 • Зміна цін на виробничі ресурси

 • Рівень технологій у виробництві

 • Ставки податків і розміри дотацій

 • Ступінь конкуренції на ринку

 • Зміна цін на інші товари і послуги

 • Природні, техногенні катастрофи, війни.

Робота в парах ( групах).

Проаналізуйте слідуючі події на ринку і їх вплив на зміни попиту і пропозиції( слайд 13)

 • 1.Впровадження нових технологій виробництва кондиціонерів ( ринок кондиціонерів).

 • 2. Мода на бейсболки поступово відходить (ринок бейсболок).

 • 3. Уряд субсидує продукти дитячого харчування.

 • 4. Відбулась успішна компанія рекламування зубної пасти “ Жемчуг”.

 • 5.Знизились ціни на ноутбуки(ринок комп`ютерів).

 • 6. Внаслідок посухи зібрано низький урожай кукурудзи (ринок кукурудзяного борошна).

Взаємоперевірка

Проміжні висновки:

1.Споживач і виробник з`являються на ринку із власним уявленням про ціну і кількість товару,що його один має продати, а інший – купити.

2.Обсяг попиту і пропозиції певним чином залежить від ціни даного товару.

3.Є ряд чинників, крім ціни, шо формують уявлення і поведінку на ринку покупця і продавця.

Учитель.

Іще один економічний показник використовується при аналізі ринку – це еластичність товарів за ціною (слайд 15)

Еластичність показує, якою мірою зі зміною ціни змінюється обсяг попиту чи пропозиції товару.


 • Еластичність попиту за ціною:

E D =∆Q% ÷∆P%

 • Еластичність пропозиції за ціною:

E s = ∆Q% ÷ ∆P%

Докладніше розглянемо еластичність попиту.Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

Від яких товарів ми можемо легко відмовитись зі зростанням цін, а від яких – ні?( висловлюються і фіксуються вчителем будь-які думки).

Розглянемо, як коефіцієнт еластичності допомагає проаналізувати ситуацію на ринку ( слайд 16). Наведіть приклади до кожної групи товарів.

 • [E]=1 Нормальні товари

 • [E]<1 Товари низькоеластичного попиту

 • [E]>1 Товари високоеластичного попиту

 • [E]=0 Товари стабільного попиту

 • [EP]=∞ Товари абсолютно еластичного попиту.

Робота в парах(групах)

Практичні завдання на аналіз еластичності

1.При підвищенні ціни на 10% обсяг попиту знизився на 30%.

Розрахуйте коефіцієнт еластичності.

Наведіть приклади таких товарів.

Охарактеризуйте еластичність попиту за ціною товарів і послуг:


 • найулюбленіший сорт морозива;

 • зубна паста;

 • напій “Живчик”;

 • вершкове масло;

 • послуги таксі;

 • хутряний жіночий одяг;

 • дитяче харчування.

Обговорення результатів.

Висновок:

Знаючи величину еластичності можна прогнозувати доход підприємця:

- за еластичного попиту за ціною збільшення ціни не спричинить збільшення доходу;

-за нееластичного попиту за ціною збільшення ціни може призвести до збільшення доходу.

Інформація для допитливих

( можна використовувати в залежності від наявності часу і підготовленості учнів) слайди 19-21.

Усі товари, які ми споживаємо, можна розділити на 3 групи:

- низької якості,

- нормальної якості,

- високої якості.

Трапляються ситуації, коли закон попиту порушується.

 • “Товари Гіффена”, так звані товари для бідних або товари низької якості (ка Ефект Веблена та ефект “ снобізму”

 • Особливо престижні товари: золото, коштовності, твори мистецтва, есклюзивні автомобілі, антикваріат тощо.

 • Товари ажіотажного попиту:

в очікуванні підвищення цін попит на ці товари зростає, незважаючи на підвищення цін.

ІІІ Узагальнення та систематизація знань.

 1. Тести

1.Укажіть, що ілюструє графік попиту:

А обернену залежність між ціною та обсягом попиту;

Б пряму залежність між ціною та обсягом попиту

В залежність між попитом і пропозицією;Г залежність між ціною та пропозицією товару.

2.Укажіть,до чого приведе удосконалення технології виробництва:

А зростання рівноважної ціни;

Б зміщення кривої пропозиції вліво;

В зміщення кривої пропозиції вправо;

Г зміщення кривої попиту вліво.3.Укажіть, який з наведених нижче факторів призведе до збільшення пропозиції яблук:

А несприятливі погодні умови в районах вирощування яблук;

Б зниження цін на груші та банани;

В підвищення врожаю яблук;

Г підвищення попиту на банани.
4.Укажіть, який з наведених нижче значень коефіцієнта еластичності має відношення до товарів підвищеної якості:

А дорівнює 1;

Б менше 0;

В більше 0;

Г більше 1.
5.Укажіть, що ілюструє графік пропозиції:

А обернену залежність між ціною та величиною пропозиції;

Б пряму залежність між попитом і пропозицією;

В пряму залежність між обсягом пропозиції і ціною;

Г бажання і можливості споживачів.
6.Укажіть,під впливом чого може змінюватися попит:

А зміни технології виробництва;

Б реклами;

В величини пропозиції;

Г зміни ціни на цей товар.
Перевірка тестів ( слайд 28)


 1. Рефлексія. Обговорення проблемного питання

Що новогоі цікавого для себе ви дізналися на уроці?
Учитель: Дякую всім за співпрацю!
ІV Домашнє завдання.

Вивчити нові поняття( за зошитом і підручником).Придумати тести до завдання з вивченої теми, подібні застосованим на уроці.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 101.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка