Рішення сесії обласної ради VІІ скликання № затверджено рішенням сесії VІІ скликання Херсонської обласної ради № від 20 р. СтатутСторінка1/40
Дата конвертації05.02.2017
Розмір9.15 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Додаток 1

до рішення ______сесії

обласної ради VІІ скликання

_____________ № ________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ___ сесії VІІ скликання Херсонської обласної ради

№ ___ від «___» ________ 20___ р.


СТАТУТ
Херсонська загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка

Херсонської обласної ради

(нова редакція)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

освіти, науки та молоді
Херсонської обласної

державної адміністрації

______________Є. А. Криницький

«_____»____________20___р.

СХВАЛЕНО

Загальними зборами

трудового колективу

Херсонської загальноосвітньої

школи-інтернату І-ІІІ ступенів

ім. Т.Г. Шевченка

Херсонської обласної ради

від «____»___________20____

протокол № _____

м. Херсон

2016

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут визначає основні засади діяльності ХЕРСОНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ – ІНТЕРНАТУ І – ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

2. ХЕРСОНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА – ІНТЕРНАТ І – ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – школа – інтернат ) є загальноосвітнім навчальним закладом І – ІІІ ступенів, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги, дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та дітей, котрі вимушено переміщені з зони АТО та Автономної Республіки Крим на загальну середню освіту. До складу школи – інтернату входять:

- загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів із класами, в яких навчаються діти з інтелектом, що відповідає вікові, спеціальними класами, класами з інклюзивною формою навчання та класами з поглибленим вивченням деяких предметів;

- дошкільні групи.

Головним завданням школи – інтернату є утримання, виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги (не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї), розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої особистості.

3. У цьому Статуті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про загальну середню освіту».

4. Школа – інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН Про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

5. Школа – інтернат належить до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області і є правонаступником комунального закладу «Навчально-виховний комплекс ім. Т. Г. Шевченка Херсонської обласної ради».

Засновником школи-інтернату є Херсонська обласна рада.

Органом управління школою-інтернатом у галузі освіти є управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

6. Школа – інтернат є юридичною особою, має рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Херсонській області, самостійний баланс, штамп, печатку, власну атрибутику, ідентифікаційний код. Місцезнаходження школи – інтернату: 73013 м. Херсон, вул. Пугачова, 101.

7. Створення, реорганізація та ліквідація школи – інтернату здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8. Школа - інтернат діє на підставі Статуту, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778, Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2012 р. № 995/557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941, Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2003 р. № 363, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2003 р. за № 525/7846, Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2010 р. № 1224, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707.

9. Класи у школі – інтернаті формуються за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації відповідно до нормативів наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв від батьків або осіб, що їх замінюють, про зарахування до школи – інтернату.

10. Школа – інтернат приймає рішення про створення класів з поглибленим вивченням предметів, класів для навчання дітей з особливими потребами за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

11. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази школа - інтернат організує профільне навчання. Профілі та їх кількість може змінюватися.

12. Екстернатна форма навчання у школі – інтернаті організується відповідно до Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 червня 2008 року за № 498/15189.

13. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі – інтернаті здійснюється згідно з нормативами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

14. Для задоволення потреб населення дошкільні групи школи-інтернату можуть функціонувати протягом року чи сезонно (неповний календарний рік, але не менш як три місяці на рік).

Режим роботи дошкільних груп школи-інтернату встановлюється його засновником (власником за погодженням з відповідним органом управління освітою та Херсонським міськрайонним Управлінням Державної санітарно-епідеміологічної служби).
ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) ДО ШКОЛИ - ІНТЕРНАТУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

15. За школою – інтернатом не закріплюється відповідна територія обслуговування. До школи – інтернату приймаються учні, які проживають в межах Херсонської області.

16. Зарахування учнів до школи - інтернату здійснюється за заявами батьків або осіб, які їх замінюють.

17. Директор школи – інтернату вживає заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

18. Для зарахування учнів до школи – інтернату батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до старшої школи – документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, розлучені із сім’єю, зараховуються на підставі путівки (направлення) служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини.

Зарахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється протягом календарного року і проводиться наказом директора закладу на підставі таких документів:

- направлення (путівки) служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації на підставі рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування за місцем проживання (перебування) дитини;

- свідоцтва про народження;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);

- відомостей про батьків та близьких родичів дитини;

- довідки про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;

- документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);

- опису майна дитини;

- копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);

- довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності у дитини житла);

- висновку про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини;

- відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);

- дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунку в установі банку (у разі наявності).

- рішення районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

19. Переведення учнів (вихованців) школи – інтернату до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з школи – інтернату батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини вибуття, довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу видаються:

- довідка про перебування в інтернатному закладі;

- документи про освіту (для дітей шкільного віку);

- матеріальна допомога відповідно до законодавства;

- свідоцтво про народження, тим, хто досяг 16-річного віку, – паспорт;

- відомості про батьків або близьких родичів;

- документи, які підтверджують права вихованців на майно, житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадна книжка, цінні папери, пенсійна книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інші документи, тощо.

20. Відрахування дитини з дошкільної групи зі школи – інтернату здійснюється:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільній групі навчального закладу. Такий висновок одночасно повинен містити рекомендації щодо типу закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

21. Навчально-виховний процес у школі – інтернаті здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

У робочому навчальному плані конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі – інтернаті забезпечується шляхом реалізації інваріантної та варіативної частин.

22. Робочі навчальні плани затверджуються управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани школи - інтернату погоджуються з Міністерством освіти і науки України за поданням управління освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

23. Школа – інтернат забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

24. Школа – інтернат працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

25. Школа – інтернат обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

26. Навчально-виховний процес у школі – інтернаті здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

27. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв школа – інтернат за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

28. Навчально-виховна робота у школі – інтернаті поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною роботою.

29. Школа – інтернат може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Порядок надання платних освітніх послуг затверджується наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України від 23 липня 2010 року № 736/902/758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

30. Навчальний рік у школі – інтернаті починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

31. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.

В разі виникнення екологічного лиха та епідемій місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи школи – інтернату, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

32. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

33. Тривалість уроків у школі – інтернаті становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації та державної санітарно-епідеміологічної служби.

34. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 5-11-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини і профільних дисциплін.

35. Школа – інтернат може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

36. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 5 хвилин, великої перерви – не менше 20 хвилин.

37. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану школи – інтернату з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором.

38. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

39. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи – інтернату, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

40. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

41. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно програмою (програмами) розвитку дітей та навчально – методичними посібниками, затвердженими в установчому порядку Міністерства освіти і науки України.

Дошкільним групам школи-інтернату для здійснення навчально – виховного процесу надається право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку Міністерства освіти і науки України.

42. Діяльність дошкільних груп закладу регламентуються планом роботи, який складається на навчальний рік, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.
ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

43. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) школи – інтернату визначаються Міністерством освіти і науки України.

44. Облік навчальних досягнень учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах, відповідно до інструкції про ведення класних журналів, яка затверджується Міністерством освіти і науки України.

Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

45. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради школи – інтернату може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

46. Школа – інтернат може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) за погодженням з управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

47. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах школи – інтернату завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що

встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

48. Учні 1-4-х класів, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків та осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків та осіб, які їх замінюють.

49. Учні 1-4 класів, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків та осіб, які їх замінюють.

50. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову загальну та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

51. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

52. Учням (вихованцям), які закінчили старшу школу (11-й клас), видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

53. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

54. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники старшої школи - похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною - «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам основної школи видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

55. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації.


ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ – ІНТЕРНАТІ

56. Виховання учнів (вихованців) у школі – інтернаті здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

57. Цілі виховного процесу у школі – інтернаті визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

58. У школі – інтернаті забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів (вихованців) школи – інтернату до вступу в будь-які громадські об’єднання, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

59. Дисципліна у школі – інтернаті забезпечується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ)

60. Під час канікул адміністрація школи – інтернату сприяє організації відпочинку та оздоровлення вихованців на базі відпочинку «Білі крила», яка є структурним підрозділом школи – інтернату, та інших оздоровчих таборах, дитячих санаторіях області, за межами країни.

61. За заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, вихованці школи – інтернату на період канікул, у вихідні та святкові дні, а з поважних причин – і в інші дні, можуть виїжджати додому у супроводі батьків або осіб, що їх замінюють.

62. За заявою батьків або осіб, що їх замінюють, адміністрація школи – інтернату може приймати вихованців, які не перебуватимуть цілодобово у школі – інтернаті і відвідуватимуть лише навчальні та гурткові заняття.

63. Вихованці школи – інтернату відповідно до встановлених норм та фактичного матеріально-фінансового забезпечення закладу забезпечується м’яким інвентарем, а також підручниками, технічним та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи.

Вихованці школи – інтернату з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідно до встановлених норм забезпечуються одягом і взуттям.

Директор школи – інтернату може вносити обґрунтовані корективи до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.

64. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають у школі – інтернаті на повному державному утриманні відповідно до встановлених норм. Мають право на медичну та соціальну допомогу згідно чинного законодавства. За перебування в школі-інтернаті дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей дошкільного віку, стягується оплата відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 р. № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» та наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 р. № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 грудня 2002 року за № 953/7241.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України від 10 вересня 2012 року № 995/557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1629/21941 «Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» видається єдиний квиток, який дає право на безоплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті (крім таксі), безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.

65. По закінченню школи – інтернату вихованцям з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, видається одяг, взуття, грошова допомога, в розмірах, передбачених чинним законодавством.

66. Вихованці школи – інтернату забезпечуються харчуванням згідно встановлених норм.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка