Рішення Вищої ради юстиції від 18 жовтня 2011 року № /0/15-11 перелік тем для написання рефератів кандидатами на посаду суддіСкачати 183.47 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір183.47 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради юстиції

від 18 жовтня 2011 року № /0/15-11

ПЕРЕЛІК ТЕМ

ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ

КАНДИДАТАМИ НА ПОСАДУ СУДДІ
Кандидат на посаду судді обирає тему для написання реферату, виходячи із спеціалізації суду, до якого його рекомендовано Вищою кваліфікаційною комісією суддів України

Спеціалізація суду: цивільна та кримінальна

Цивільне, трудове, земельне, сімейне право та цивільний процес
Спадкування за заповітом та законом.

Підготовка цивільної справи до судового розгляду.

Право власності на нерухоме майно і його правове регулювання.

Провадження за нововиявленими обставинами.

Захист права власності.

Виникнення права власності на землю.

Недоговорні зобов'язання за ЦК України.

Договір зберігання: порядок його укладення, виконання і розірвання.

Способи захисту прав землекористувачів.

Майнові права в цивільному праві.

Нерухомі речі та проблеми їх обороту.

Предмет цивільно-правового регулювання.

Правове регулювання припинення юридичних осіб.

Поняття зобов'язання, його зміст та підстави виникнення.

Поняття та види правочинів, спори про визнання правочинів недійсними.

Забезпечення позову в цивільному процесі.

Виконання судових рішень та поворот виконання.

Право пред’явлення позову. Умови і процесуальний порядок його реалізації.

Позовна давність у цивільному праві України.

Касаційне провадження як стадія перегляду рішення суду.

Цивільне судочинство та його стадії.

Підстави визнання правочинів недійсними.

Види забезпечення зобов’язання, особливості їх виконання.

Принцип змагальності в цивільному судочинстві.

Договір дарування.

Позовне провадження.

Особливості розгляду судами справ щодо вирішення земельних спорів.

Апеляційне провадження як стадія перегляду рішення суду.

Визнання та виконання рішень іноземних судів.

Провадження у справі до судового розгляду.

Заочне рішення у цивільному процесі.

Поняття сторін у цивільному процесі. Цивільно-процесуальна правоздатність і дієздатність. Процесуальні права і обов’язки сторін.

Особливості розгляду справ про стягнення заробітної плати.

Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.

Загальні положення про відшкодування шкоди.

Розгляд цивільних справ про захист честі, гідності та ділової репутації.

Судове рішення в цивільному процесі.

Судовий захист права інтелектуальної власності.

Особливості спадкування нерухомого майна.

Спадковий договір, поняття, форми, забезпечення.

Порядок розгляду справ окремого провадження.

Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі.

Види забезпечення виконання зобов’язання.

Моральна шкода: поняття та особливості застосування.

Перегляд судових рішень, що не набрали законної сили.

Принципи цивільного судочинства.

Учасники цивільного процесу, їх права і обов’язки.

Види договірних зобов’язань.

Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позовної заяви без розгляду.

Ухвали суду першої інстанції у цивільних справах.

Правове регулювання відносин власності в Україні.

Компетенція суду загальної юрисдикції щодо розгляду цивільних справ.

Припинення права власності.

Заочний розгляд справ.

Спадкування за заповітом, тлумачення і недійсність заповіту.

Підсудність цивільних справ загальним судам. Передача справ з одного суду до іншого.

Судові рішення: види, порядок ухвалення, форма оголошення та роз’яснення.

Право інтелектуальної власності в Україні.

Захист прав та інтересів відповідача у цивільному процесі.

Доказування та докази в цивільному процесі. Належність і допустимість доказів.

Наказне провадження, скасування судового наказу.

Договір довічного утримання.

Сторони та треті особи в цивільному процесі, їх права та обов’язки.

Немайнові права фізичної особи.

Представництво. Поняття та підстави представництва у цивільному процесі.

Проблеми практики по виконанню і забезпеченню зобов’язань.

Порядок визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Строки і судові витрати в цивільному процесі.

Судові дебати – як стадія судового розгляду справи.

Виникнення права на спадщину, виконання заповіту.

Договір купівлі-продажу.

Правове регулювання договору ренти.

Цивільно-правова відповідальність.

Експертиза як спосіб забезпечення доказів у цивільному процесі.

Цивільно-правовий захист авторського права та суміжних прав.

Судові способи захисту цивільних прав.

Трудовий договір. Підстави припинення трудового договору.

Земельний сервітут і особливості правового регулювання.

Розгляд трудових спорів у судовому порядку.

Правове регулювання, зміна та припинення трудових правовідносин.Договір будівельного підряду та сфера його укладення.

Договір найму (оренди).

Право громадян на житло та форми його здійснення.Житлові права та обов’язки громадян.

Приватизація державного житлового фонду.

Договір страхування.

Юридична особа як суб’єкт цивільного права.

Види юридичних осіб за Цивільним кодексом України.

Порядок вирішення спорів між батьками з питань виховання дітей.

Право особистої приватної власності дружини та чоловіка.

Права та обов'язки подружжя по утриманню неповнолітньої дитини.

Права батьків та дітей на майно один одного.

Органи опіки та піклування та їх роль у захисті прав неповнолітніх.

Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання.

Захист майнових та немайнових прав малолітніх та неповнолітніх дітей.

Шлюб. Права та обов’язки подружжя.

Особливості розгляду справ про усиновлення (удочеріння).

Вирішення судами спорів про розподіл майна подружжя.

Порядок та розмір стягнення аліментів на утримання дитини.

Право спільної сумісної власності подружжя.
Кримінальне право та кримінальний процес
Закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

Процесуальний статус свідка у кримінальному процесі.

Застосування запобіжних заходів.

Злочини проти правосуддя.

Конкуренція кримінально-правових норм і кваліфікація злочинів.

Поняття необхідної оборони.

Застосування примусових заходів медичного характеру.

Злочини проти волі, честі та гідності.

Призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом.

Процесуальні особливості попереднього розгляду кримінальної справи.

Звільнення від кримінальної відповідальності.

Експертиза як доказ у кримінальному процесі.

Вина і її форми.

Застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства.

Злочини проти життя та здоров'я особи.

Стадії кримінального процесу.

Виправдувальний вирок у кримінальному процесі.

Кримінальна відповідальність за ухилення від військової служби.

Кримінальна відповідальність за розбій.

Процесуальні особливості апеляційного провадження з перевірки вироків, постанов та ухвал суду.

Докази у кримінальному процесі.

Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб’єкт злочину).

Учасники кримінального процесу, їх права та обов’язки.

Протокол судового засідання у кримінальній справі і його значення в кримінальному судочинстві.

Осудність та неосудність. Обмежена осудність.

Вирок суду та основні вимоги до його складання.

Особливості розгляду кримінальних справ щодо неповнолітніх та застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Функція захисту в кримінальному судочинстві України.

Взяття під варту.

Запобіжні заходи. Судовий контроль при обранні запобіжних заходів.

Система покарань. Шляхи подальшого удосконалення.

Потерпілий у кримінальному процесі.

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі.

Злочин, його види та стадії.

Поняття та ознаки злочину.

Апеляційне оскарження вироку суду, призначення справи до апеляційного розгляду.

Необхідна оборона та крайня необхідність.

Співучасники злочину. Добровільна відмова співучасників злочину від вчинення злочину.

Цивільний позов у кримінальній справі.

Підготовка справи до судового розгляду як основна умова своєчасного і правильного її вирішення.

Постановлення вироку. Проблеми, що виникають при постановлені вироку.

Проголошення вироку.

Шахрайство з фінансовими ресурсами.

Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття і його відмінність від виправдання особи.

Призначення покарання за скоєний злочин.

Провадження в справах про злочини неповнолітніх.

Поняття про співучасть у злочині, її форма та види.

Загальні положення судового розгляду кримінальної справи.

Право на справедливий суд у кримінальних справах в аспекті Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Бандитизм.

Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання.

Врахування пом’якшуючих обставин при призначенні покарання.

Кримінально-правова характеристика крадіжки майна, як найбільш поширеного злочину проти власності.

Особливості провадження у справах приватного обвинувачення.

Рецидивна злочинність як особливо небезпечний вид злочинності.

Деякі проблеми відмежування від інших злочинів проти життя та здоров’я особи.

Недопустимість змін обвинувачення на більш тяжке як процесуальна гарантія та її реалізація при розгляді справи в суді першої інстанції.

Осудність та неосудність особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, застосування до неосудних осіб примусових заходів медичного характеру.

Права потерпілого в судовому розгляді кримінальних справ.

Попередній розгляд справи суддею, як стадія кримінального процесу.

Принципи кримінального процесу в Україні – гарантія захисту прав і свобод людини.

Основні засади призначення покарання.

Проблеми захисту законних прав та інтересів осіб, які потерпіли від злочинів.

Хабарництво: кримінально-правовий аспект.

Суб’єкти корупції. Механізми боротьби с корупцією.

Особливості предмета доказування та притягнення неповнолітніх осіб як обвинувачених у кримінальній справі.

Оскарження дій слідчого і прокурора в кримінальному судочинстві.

Поняття, мета і види покарання за кримінальних законодавством України.

Розгляд кримінальної справи у суді першої інстанції.

Судове слідство у кримінальному процесі.

Процесуальні особливості попереднього розгляду кримінальної справи.

Види вироків. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку.

Призначення та проведення експертизи в кримінальному судочинстві.

Судимість, як кримінально-правовий інститут: форми та реалізація.

Проблеми та особливості захисту у кримінальному судочинстві.

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу.

Поняття і ознаки викрадення чужого майна, його види. Відмінність між крадіжкою, пограбуванням і розбоєм.

Звільнення від покарання.

Відшкодування моральної шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, прокуратури і суду.

Допит підсудного, потерпілого, свідків та дослідження письмових доказів судом.

Співучасть при незакінченому злочині та при вчиненні злочину зі спеціальним суб’єктом.

Проблемні питання застосування інституту необхідної оборони.

Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

Процесуальний порядок допиту підозрюваного і обвинуваченого.

Проблемні питання оцінки доказів на різних стадіях процесу.

Покарання та його види. Призначення покарання.

Апеляційне провадження в кримінальному процесі.

Провадження справ в апеляційній інстанції.

Судовий вирок як акт застосування норм кримінального права.

Права потерпілого на досудовому слідстві.

Галузеві принципи кримінального судочинства.

Кримінально-процесуальні гарантії прав підсудного та механізм їх реалізації.

Завдання апеляційного провадження як форми судового контролю за законністю та обґрунтованістю досудового розслідування.

Захисник у кримінальному процесі.

Необережність як форма вини.

Обставини, що виключають злочинність діяння.

Крадіжка, грабіж та розбій: проблеми кваліфікації.

Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому і підсудному права на захист у кримінальному процесі.

Кримінально-процесуальні докази – як основа для з’ясування обставин у кримінальному процесі.

Учасники процесу за Кримінально-процесуальним кодексом України, їх права та обов'язки.

Поняття співучасті. Види співучасників. Кримінальна відповідальність співучасників.

Система принципів кримінального процесу.

Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

Зловживання владою або службовим становищем – проблеми кримінально-правової кваліфікації та призначення покарання.

Умисел та його види в теорії й практиці кримінального законодавства.

Галузеві принципи кримінального судочинства.

Форми співучасті в кримінальному праві України.

Особливості предмета доказування та притягнення неповнолітніх осіб як обвинувачених у кримінальній справі.

Поняття, підстави і мета застосування запобіжних заходів.

Система і види покарань. Загальні засади призначення покарання.

Докази: поняття, властивості та класифікація.

Звільнення від кримінальної відповідальності: поняття, види і його відмінність від виправдання особи.

Проблеми відмежування складів умисного вбивства від тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого наступила смерть потерпілого.

Стадія судового розгляду кримінальної справи, її основні риси та характеристики.

Відшкодування шкоди, спричиненої джерелом підвищеної небезпеки.

Речові докази.

Злочини, пов’язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу.

Принцип змагальності в кримінальному судочинстві.

Доказування у кримінальному судочинстві як інформаційно-пізнавальний процес.

Контрабанда в умовах встановлення митних кордонів.

Порядок пред’явлення та розв’язання цивільного позову в кримінальній справі.

Провадження про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

Злочини проти власності.

Поняття і класифікація суб’єктів кримінального судочинства.

Проблемні питання інституту додаткового розслідування.

Правовий статус підозрюваного в кримінальному процесі.

Підстави для скасування або зміни вироку апеляційним судом.

Особливості обрання запобіжних заходів на стадії досудового розслідування.

Судове слідство в кримінальному процесі.Спеціалізація суду: адміністративна

Адміністративне право та адміністративний процес

Публічно-правові відносини та їх види.

Суб'єкти адміністративно-правових відносин.

Суб'єкти адміністративного права.

Реалізація норм адміністративного права.

Місцеві органи самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

Особливості правового статусу об'єднань громадян.

Права громадян у сфері державного управління.

Публічна служба за Кодексом адміністративного судочинства України.

Правовий статус державних службовців.

Акти державного управління.

Вимоги до рішень, дій та бездіяльності суб'єктів владних повноважень.

Види та стадії адміністративних проваджень.

Завдання адміністративного судочинства.

Основні інститути адміністративного судочинства.

Юрисдикція адміністративних судів.

Адміністративне право та адміністративний судовий процес.

Особливості застосування принципів адміністративного судочинства.

Конституційні засади адміністративного судочинства в Україні.

Верховенство права – визначальний принцип адміністративного судочинства.

Змагальність сторін і диспозитивність при вирішенні адміністративної справи.

Адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ.

Правові аспекти розмежування адміністративної та господарської юрисдикції.

Предмет адміністративної юрисдикції та його співвідношення з предметами конституційної, кримінальної, цивільної та господарської юрисдикції.

Підсудність адміністративних справ та її різновиди.


Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України.

Зміна підсудності та відвід судді як гарантії об’єктивності адміністративного судочинства.

Суб’єкти публічно-правового спору.

Учасники адміністративного процесу.

Особи, які беруть участь в адміністративній справі.

Сторони в адміністративному процесі.

Третя особа як учасник адміністративного процесу.

Представник в адміністративному процесі.

Права та обов’язки осіб, які беруть участь в адміністративній справі.

Права та обов’язки третіх осіб в адміністративному процесі.

Свідок в адміністративній справі.

Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.

Процесуальне правонаступництво в адміністративному процесі.

Етапи проходження адміністративної справи згідно з Кодексом адміністративного судочинства України.

Провадження в суді першої інстанції при розгляді адміністративних справ.

Докази і доказування в адміністративному судочинстві.

Письмові докази в адміністративному судочинстві.

Експертиза в адміністративному судочинстві.

Комісійна та комплексна експертизи в адміністративному судочинстві.

Додаткова і повторна експертизи в адміністративному судочинстві.

Строки в адміністративному судочинстві.

Стадії адміністративного провадження.

Відкриття провадження в адміністративній справі.

Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі.

Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви.

Судове доручення в адміністративному процесі.

Забезпечення адміністративного позову.

Відмова від адміністративного позову, визнання адміністративного позову, примирення сторін під час судового розгляду.

Залишення позовної заяви без розгляду.

Зупинення та поновлення провадження в адміністративній справі.

Закриття провадження в адміністративній справі.

Законність і обґрунтованість судового рішення в адміністративній справі.

Ухвалення судових рішень в адміністративних справах, їх форма.

Повноваження суду при вирішенні адміністративної справи.

Додаткове судове рішення в адміністративній справі.

Роз’яснення судового рішення в адміністративній справі.

Ухвала, окрема ухвала суду в адміністративній справі.

Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

Особливості провадження у справах, пов’язаних з виборчим процесом.

Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень.

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій.

Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України.

Особливості судових рішень за наслідками розгляду справ, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та їх оскарження.

Особливості здійснення представництва у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.

Особливості обчислення строків у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, та наслідки їх порушення.

Особливості провадження у справах про дострокове припинення повноважень народного депутата України в разі невиконання ним вимог щодо несумісності.

Оскарження юридичними особами дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами суб'єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності.

Скорочене провадження в адміністративних справах.

Особливості провадження у справах за зверненням органів державної податкової служби.

Особливості провадження у справах за зверненням Служби безпеки України.

Провадження адміністративних справ в апеляційній інстанції.

Судові рішення суду апеляційної інстанції.

Провадження справ в касаційній інстанції.

Судові рішення суду касаційної інстанції.

Провадження за винятковими обставинами.

Провадження за нововиявленими обставинами.

Судові рішення в адміністративних справах.

Особливості виконання cудових рішень в адміністративних справах.

Порядок виконання судових рішень в адміністративних справах.

Обов’язковість судових рішень – одне з конституційних засад судочинства України.

Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

Відстрочення, розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання судового рішення в адміністративних справах.

Поворот виконання судових рішень в адміністративних справах.

Судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах.

Заходи процесуального примусу в адміністративному судочинстві України.Спеціалізація суду: господарська

Господарське право та господарський процес
Підвідомчість господарських справ та компетенція господарських судів щодо їх розгляду.

Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду.

Порядок прийняття та зміст судового рішення.

Сторони господарського процесу у справах про банкрутство, їх права та обов’язки.

Способи захисту у господарському процесі.

Підстави відмови у прийняті позовної заяви та повернення позовної заяви за ГПК України.

Провадження в апеляційній інстанції.

Провадження у касаційній інстанції.

Перегляд рішень господарських судів за нововиявленими обставинами.

Правове регулювання банкрутства юридичних осіб в Україні.

Правове регулювання банкрутства фізичних осіб-підприємців в Україні. Стадії процедури банкрутства.

Особливості апеляційного та касаційного провадження у справах про банкрутство.

Банкрутство: соціально-економічне призначення та юридичний зміст.

Судові способи відновлення платоспроможності боржника.

Забезпечення позову в господарському процесі.

Поняття та підстави відповідальності в господарському праві.

Правоздатність та дієздатність господарюючих суб’єктів.

Підстави припинення господарських зобов’язань.

Види господарсько-правової відповідальності.

Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в договірних відносинах.

Види господарсько-правових санкцій, що застосовуються в позадоговірних відносинах.

Поняття та види доказів за ГПК України.

Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів згідно з ГПК України.

Провадження у судах за участю іноземних суб'єктів господарювання за ГПК України.

Правове регулювання відносин власності.

Правове регулювання орендних відносин.

Правові засади приватизації.

Правові засади захисту економічної конкуренції.

Способи захисту права власності у господарських судах.

Правове регулювання укладення та виконання кредитних договорів.

Договір про сумісну діяльність.

Правове регулювання договору іпотеки.

Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

Господарські відносини з контрактації сільськогосподарської продукції.

Правове регулювання інвестиційної діяльності.

Правовий режим іноземних інвестицій.

Правове регулювання перевезення вантажів.

Особливості укладення договорів на поставку товарів для державних потреб.

Підстави та наслідки визнання правочинів недійсними.

Загальні положення про господарські товариства.

Основні засади господарської діяльності за ГК України.

Правове регулювання розрахунків векселями.

Особливості розгляду корпоративних спорів у господарських судах.

Правове регулювання заміни особи у зобов’язанні.

Захист права на недоторканність ділової репутації суб’єктів господарювання.

Правове регулювання оренди державного та комунального майна.

Підстави та порядок припинення юридичних осіб.

Правове регулювання постачання електричної енергії.

Правове регулювання водопостачання та водовідведення.

Правове регулювання підряду на будівництво.

Захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

Корпоративні відносини та проблеми захисту корпоративних прав.
Каталог: Docs
Docs -> Основні вимоги до реферату
Docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
Docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Docs -> Соціологія – наука про суспільство
Docs -> Міністерство охорони навколишнього
Docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ

Скачати 183.47 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка