Рівненська державна обласна бібліотекаСторінка1/11
Дата конвертації08.11.2016
Розмір1.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ:

ІННОВАЦІЇ,

ДОСВІД РОБОТИМІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА

БІБЛІОТЕКИ РІВНЕНЩИНИ:

ІННОВАЦІЇ,

ДОСВІД РОБОТИ
Збірник статей

Рівне - 2004

ББК 78.38 (4Укр-4Ров)

Б-594
Бібліотеки Рівненщини: Інновації, досвід роботи: Збірник статей. – Рівне:,2004. – с.

Видання приурочене до Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних бібліотек „Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки” 26-28 жовтня 2004 року у м. Рівному.

Автори розкривають зміст та головні тенденції розвитку діяльності бібліотеки на сучасному етапі. Статті містять інформацію про інновації в практиці роботи з новітніми технологіми у Рівненській державній обласній бібліотеці. Включено також матеріали з досвіду роботи деяких районних централізованих систем публічно-шкільних бібліотек.

Збірник буде корисним для бібліотечних працівників, викладачів та студентів бібліотечних спеціальностей.Видання підтримано Міністерством культури і мистецтв України


Науковий рецензент:

В.П.Ярощук, директор

Рівненської державної обласної бібліотеки
Рецензент:

Р.М.Щербан, заступник директора

Рівненської державної обласної бібліотеки

з наукової роботи

Редактор Л.Г.Сахнюк

ISBN © Рівненська державна обласна бібліотека

ПЕРЕДМОВА
Сучасні обласні універсальні наукові бібліотеки характеризуються як заклади, що екстенсивно розвиваються. Причиною є вплив навколишнього середовища і комп’ютеризація бібліотечних технологій, з впровадженням яких відбулися кардинальні зміни у діяльності бібліотек. Це торкнулося процесів і операцій створення і використання власного ресурсу і ресурсів Інтернет. Знайшли відображення у оновленних формах бібліотечні послуги , розширився їх асортимент, покращився сервіс.

Рівненська державна обласна бібліотека в процесі реалізації своїх основних функцій спрямовує діяльність на ефективну взаємодію бібліотеки і суспільства у системі наукових і інформаційних комунікацій. Такі засади сприяють застосуванню інновацій.

Інноваційні процеси торкаються насамперед управління бібліотекою. З розвитком комп’ютерної техніки і програмного забезпечення удосконалюється автоматизована бібліотечна технологія. У зв’язку з розширенням демократичних засад українського суспільства зростає соціалізуюча функція в організації бібліотечно-інформаційного обслуговування різних громадян.

У збірнику зібрані статті бібліотечних фахівців і науковців Рівненського державного університету, які узагальнюють практичний досвід діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки за останні два роки. Подаються також матеріали з досвіду роботи бібліотек Рівненської області.

Метою створення даного збірника є висвітлення інноваційних процесів у діяльності Рівненської державної обласної бібліотеки на сучасному етапі.

Дане видання виходить за підтримки Міністерства культури і мистецтв України з нагоди проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних бібліотек „Використання нових технологій – зростання іміджу сучасної бібліотеки” 26-28 жовтня 2004 року у м. Рівному.

Матеріали збірника можна застосовувати практикам бібліотечної справи, викладачам вищих навчальних закладах для підготовки фахівців та в системі підвищення кваліфікації працівників бібліотечної сфери.
Директор Рівненської державної обласної бібліотеки Ярощук В.П.

РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА –

ГОЛОВНА БІБЛІОТЕКА РЕГІОНУ
Ярощук В.П.
Рівненська державна обласна бібліотека (РДОБ), головна бібліотека регіону, в останні роки стрімко трансформує основні напрямки діяльності у відповідності до потреб основних категорій користувачів та потреб, що виникли у результаті розвитку суспільства в цілому.

Бібліотека розташована у центрі міста в парковій зоні. Це чотирьохповерхове сучасне, спеціально збудоване приміщення. Бібліотека має розгорнуту структуру обслуговування з абонементом, читальними залами, Регіональним інформаційним центром, Інтернет-центром, лекційною залою, залою для роботи читацьких об’єднань, сектором ксерокопіювання, кафе.

Впродовж останніх п’яти років кількість читачів збільшилася від 37 тис. до 40 тис. у 2003 році. Це майже на 10 тис. більше ніж у 1990 році, коли бібліотека обслуговувала щорічно 28 тис. читачів. Удвічі збільшилась кількість книговидач, яка складає 748.75 тис. документів. Відвідування становить 148.0 тис. разів на рік. У період навчального року щоденно книгозбірню відвідують від 800 до 900 чоловік.

Основною категорією користувачів є студентська і учнівська молодь, яка становить більше 20 тис. користувачів, фахівці різного профілю та науковці складають 9,7 тис., робітники – 1,0 тис., службовці – 6, 1 тис., інші користувачі (а це в основному безробітні, інваліди, пенсіонери) - 4,5 тис.

Рівненська державна обласна бібліотека на теренах області – єдина велика багатогалузева публічна бібліотека. Це означає, що вона доступна різним верствам населення для ознайомлення з вітчизняними і зарубіжними документами, які представлені на різних носіях. Тому формування повноцінного ресурсного потенціалу для задоволення широких потреб користувачів є її головним завданням.

Бібліотечний фонд складає близько 600 тис. одиниць зберігання. За останні чотири роки спостерігається тенденція збільшення кількості надходжень документів (майже у 1,5-2 рази), стабілізувалось надходження кількості назв і становить близько 4 тисяч щорічно. Сприяє цьому дія обласної Програми комплектування бібліотечних фондів, відповідно до якої у 4 рази збільшено обсяги бюджетних коштів на придбання книг та періодичних видань.

Доповнює джерельну базу електронна база повнотекстових законодавчих документів "Ліга. Закон", яка представляє поряд з документами Верховної ради, Уряду, Кабінету Міністрів документи обласних рад та облдержадміністрації, що відображають діяльність усіх регіонів країни.

Бібліотека приділяє значну увагу комплектуванню фонду обов’язковим примірником краєзнавчих документів, що підтримується Розпорядженням голови облдержадміністрації. Певні зрушення у цьому питанні вже є. Як обов’язковий примірник бібліотека щорічно отримує більше 40 періодичних видань. Кількість книжкових надходжень збільшилась з 286 у 1999 р. до 500 у 2003 році. Всі видання, що надійшли в бібліотеку протягом 2003 року, відображені в анотованому каталозі “Книга Рівненщини – 2003”. На території області функціонує близько 18 видавництв різної форми власності. Бібліотека співпрацює із 14 видавництвами. Це, зокрема, "Азалія", "Вертекс", "Перспектива", "Ліста", "Волинські обереги", редакційно-видавничі структури Рівненського державного гуманітарного університету, Українського державного університету водного господарства та природокористування. Враховуючи те, що бібліотека досить обмежено комплектується науковою літературою, збірки наукових праць цих вузів, зокрема "Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти", "Актуальні проблеми сучасної філології", "Літературознавство", окремі випуски „Вісника Українського державного університету водного господарства та природокористування” ("Економіка", "Право", "Технічні науки", "Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво", "Сільськогосподарські науки") - частково вирішують проблему забезпечення науковими доробками користувачів книгозбірні.

Бібліотека постійно ініціює дарування книг від установ, організацій та приватних осіб, серед яких - Українсько-американський фонд "Сейбр-світло", Інститут соціології НАН України, Український незалежний Центр політичних досліджень, Києво-Могилянська Академія, Бібліотека Будинку Америки, Товариство українсько-польської дружби. Тільки у минулому році подаровано більше 2 тис. примірників,.

Є тенденція фізичного старіння бібліотечного фонду. Помітно, що поряд із звичайною фізичною зношуваністю книг різко потерпають від зношеності книги, видані у 1990-1997 роках, тобто у період, коли бібліотека придбавала книги малою кількістю примірників і вони посилено використовувались читачами. Тепер ці книги підлягають списанню. Щорічно бібліотека вилучає близько 2 тис. примірників документів.

У новому інформаційному середовищі РДОБ інтегрує з соціальними структурами. Інтеграційна технологія, яка складає базу інформатизації суспільства, й розпочала трансформаційні стимулюючі процеси у бібліотеці. Впровадження нової автоматизованої технології розпочалося у 1990 році, з 1991 року розпочато створення електронного каталогу.

Освоюючи інформаційні технології, ми переслідуємо глобальну мету загальної доступності інформації, забезпечення пошуку інформації і миттєвої доступності в електронній формі. У сучасному динамічному технологічному оточенні читачі вже більше не можуть задовольнятися лише інформацією, яка міститься на паперових носіях. Необхідно надати можливість здійснення доступу до всіх типів інформації: тексту, зображення, кіно, звуку.

Відповідно до Розпорядження Голови облдержадміністрації у РДОБ створено на базі інформаційно-бібліографічного і краєзнавчого відділів Регіональний інформаційний центр (РІЦ). У РІЦ підтримується і надається користувачам інформація з електронного каталогу. Електронний каталог на даний час відображає бібліографічні відомості про 42,7 тис. записів книг та 129,6 тис. аналітичних описів з періодичних видань. У 2003 році придбано нове програмне забезпечення ІРБІС, розпочато перехід на формування ЕК в новому програмному забезпеченні. У ІРБІС конвертовані “старі” бази даних. ІРБІС дозволяє виставити ЕК бібліотеки в Інтернет.

У секторі акумуляції та створення інформаційних ресурсів “Регіонального інформаційного центру” формується частина електронного каталогу, а саме: аналітичний розпис з періодичних видань, створюється база даних бібліографічних описів краєзнавчих документів, регіональна БД рішень обласної та міської рад та розпоряджень обласної адміністрації.

Підготовлено 36 тематичних списків вебліосторінок. Найбільш популярними серед користувачів залишаються теми "Екологія", "Працевлаштування", "Спорт", "Молодіжна культура", "Історія", "Медична інформація", "Шоу-бізнес", "Новини" тощо.

Сектором краєзнавчої літератури та бібліографії щорічно готуються традиційні покажчики "Новини краєзнавчої літератури", "Література до знаменних і пам’ятних дат Рівненщини на ... рік". Створені фундаментальні науково-допоміжні покажчики: "Одвічні джерела: Острогу – 900”, "340 років Берестецькій битві". Розпочато серію "Дослідники Рівненського краю" покажчиками "Історіограф Волинської землі", який присвячений 70-річчю від дня народження історика, краєзнавця, дослідника історії Рівненщини Г.В.Бухала, та “Вибір на все життя” – до 65-річчя І.Г. Пащука, журналіста, педагога, краєзнавця. Започатковано серію "Славетні земляки" покажчиком "Володимир Галактіонович Короленко та Рівненщина".

На базі згаданих секторів розпочато роботу по створенню корпоративного каталогу за участю бібліотек різних систем і відомств, які працюють на програмному забезпеченні ІРБІС.

У секторі інформаційних послуг і консультування (РІЦ) користувач може отримати відомості про інформаційний ресурс бібліотеки як через традиційні каталоги і картотеки, так і використовуючи електронний каталог, де відомості видруковуються на принтері. У секторі діє два безплатних Інтернет-місця для користувачів, представлена законодавча база "Ліга. Закон" та бази даних "Регіональне законодавство" "Фінанси", "Краєзнавство", які поповнюються працівниками РІЦ. Тільки у 2003 році з використанням інформаційно-бібліографічних ресурсів бібліотеки в режимі "запит - відповідь" було надано 24,0 тис. різних довідок, в т.ч. 3,2 тис. – з використанням ЕБД. Біля каталогів і картотек проведено понад 5,0 тис. консультацій і бесід, 44 екскурсії по бібліотеці.

За допомогою мережі Інтернет бібліотекою надано 1,8 тис. послуг за вимогами користувачів. 112 користувачів бібліографи індивідуально навчили самостійно працювали в світовій мережі.

На замовлення виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, науковців та спеціалістів було виконано 12 письмових довідок, а саме: “Діяльність України в ООН”, “Міжнародний тероризм”, “Порушення прав людини”, “Голодомор в Україні (1932-33рр.)”, “Колегіум – осередок освіти та культури України”, “Корпоративна культура”, “Міжнародне публічне право” та ін.

Відповідно до Угод, які уклала бібліотека з Українським університетом водного господарства та природокористування, Європейським університетом фінансів, інформаційних систем менеджменту та бізнесу, Рівненським інститутом Слов’янознавства, аграрним та текстильним технікумами, ВАТ "Рівненський завод тракторних агрегатів" та ін. готуються щоквартальні інформаційні списки літератури з екології, економіки, програмування, впровадження новітніх технологій.

Бібліотека збирає та узагальнює інформацію з питань культурно-мистецького життя області. Двічі на місяць інформація представляється на Веб-сторінці облдержадміністрації та розширено - на Веб-сайті бібліотеки.

У РІЦ, у секторі створення Регіонального інформаційного порталу та Web-сайту бібліотеки реалізується проект за підтримки МФ “Відродження”: формується контент порталу, проводяться маркетингові дослідження віртуального середовища, пошук інформаційних партнерів (http://libr.rv.ua/)

На сайті бібліотеки (http://libr.rv.ua/) представлені інформаційні ресурси бібліотеки, новини діяльності бібліотеки, інформація для бібліотекарів і для читачів, інформація про партнерів та діяльність за Програмами. На сайті бібліотеки діє служба віртуальної довідки, до якої може звернутись будь-яка особа через мережу Інтернет і отримати відповідь бібліографа. Розпочато надання послуги електронної доставки документів.

Бібліотека є і дозвіллєвим закладом культури. Ми прагнемо, щоб дозвілля було змістовним і розширювало знання про книгу. Дієвими формами залучення користувачів до книги, інтелектуальної та духовної спадщини стали літературні тематичні вечори, творчі зустрічі, презентації місцевих видань, засідання клубів, мистецькі вітальні. Заходи сприяли кращому ознайомленню з життєвим і творчим шляхом письменників, надавали можливість зустрічі з авторами книг. Серед них варта відзначити презентації книг за участю авторів: доктора філософських наук П. Сауха “ХХ століття. Підсумки” та “Україна на межі тисячоліть”, книг М. Жулинського “То твій, сину, батько” та “Високий світоч віри”, “Поминаймо в скорботі, але не в гніві”, С. Робітницького “Серед неправди на землі”, Є. Шморгуна “Шість століть Велигорських”, Б. Столярчука “Снилась осінь в батьківськім саду”, А. Пастушенка “Моя родина, Україна”. Річниці Берестецької битви була приурочена презентація поеми журналіста, поета В. Басараби “Калинова кров”. Уривки твору, прочитаного заслуженим артистом Олексієм Заворотнім, не залишили у залі нікого байдужим. В обговоренні брали участь письменники-краєзнавці С. Бабій, Є. Шморгун, І. Пащук, професор Рівненського державного гуманітарного університету М. Гон. Особливо хотілося б відзначити презентації книг (факсимільні видання) В. Барки “Правда Кобзаря” та М. Вовчка “Маруся”, виданих за сприянням Товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка.

Неабиякою популярністю користуються серед читачів бібліотеки клуби “Співрозмовник” та “У світі прекрасного”. Члени клубів постійно дбають про сталість і розвиток традицій, прагнуть урізноманітнити спектр тематичних заходів. Незмінні ведучі клубів Н.О. Нікітіна, Н.В. Корнійчук, О.І. Сисюк та педагог С.В. Русіна пропонували ознайомитись із “Славнозвісним Віктором Гюго”, “Нашим співрозмовником - Веніаміном Каверіним”, “Культурою і традиціями європейських країн”, французьким письменником, вченим і громадським діячем Проспером Меріме, творчим колективом Народного молодіжного театру, театром пластики “Яблуко”.

Окрасою відділу мистецтв залишаються демонстрації виставок образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва: Р.Хвеся (живопис), Р.Сябро (живопис), Н.Хасевича (графіка - копії ), М.Пашковського (живопис), персональної виставки вишиванок А.Чайковської та Л.Пристопчук. Особливого піднесення та пафосного сприйняття здобула виставка заслуженого художника України А.Єлсукової, яка співпала з її 70-річним ювілеєм. В експозиції виставки були представлені живопис, графіка, гобелени, сувенірно-подарункові вироби, батік. Презентація виставки вилилася у маленьке свято міста, на якому були присутні працівники владних структур, мистецтвознавці, студенти, солісти обласної філармонії та викладачі диригентсько-хорової кафедри Рівненського державного гуманітарного університету. Крім того у відділі обслуговування документами з мистецтва щорічно проходить відкритий захист дипломних робіт студентів інституту мистецтв Державного гуманітарного університету.

Для обласної книгозбірні залишається актуальними питання роботи галузевих відділів, які спрямовуються в основному на тісну співпрацю з фахівцями аграрної та промислової галузі, науковцями вищих та середньоспеціальних закладів. Так на ділових зустрічах обговорювалися проблеми формування і розвитку аграрного ринку в Україні, наукових основ ведення землеробства в умовах ринкової економіки, виробництва якісних продуктів харчування, розвиток орендних відносин у сільському господарстві, екології в системі пріоритетів незалежної України. Незмінною формою роботи з фахівцями виробничої сфери залишаються Дні спеціаліста, Дні інформації, перегляди літератури, а для студентів навчальних закладів - відкриті тематичні уроки. Тематичний спектр їх різноплановий: від економічних питань до суто виробничих технологій. Зокрема, “Управління персоналом”; “Фінансова діяльність підприємств”; “Комерційна діяльність у сфері товарних послуг”; “Фінансово-кредитна політика у виробництві”, “Адреси ефективного господарювання” тощо.

Впродовж останніх років ми підтримуємо такий тематичний напрям, як популяризація екологічних знань. З 2002 року діє проект "Екологічний резонанс", який був схвалений обласним управлінням екології та природних ресурсів і фінансово підтриманий обласним фондом охорони навколишнього середовища. Завдяки цій підтримці значна частина екологічної інформації представлена у Інтернеті, спеціалісти управління та спеціалісти, що працюють з проблемами екології, отримували щомісячно дайджести, які готувалися бібліотекою. Працює школа молодого еколога "Живи, природо". Слухачі школи ознайомились із заповідними місцями України та Рівненщини, відвідали місцевий ентомологічний заказник "Бармаківський", провели фенологічні спостереження, взяли участь в екологічних вікторинах, конкурсах на кращий прозовий та поетичний твір природничої тематики. До Дня навколишнього середовища відділами виробничої літератури спільно з обласним управлінням екології та природних ресурсів підготовлено тематичний вечір "Світ сучасних екологічних проблем" та презентацію видання "Звіт про стан навколишнього середовища в Рівненській області". Впродовж трьох років тема "Екологічно чистим продуктам - широку рекламу" виносилася на ділові зустрічі. Учасники проведених заходів мали можливість поспілкуватися з виробниками продуктів, експертами, санітарними лікарями, представниками управління захисту прав споживача, ознайомитись з асортиментом виробів, отримати інформацію з технології виготовлення, а також дати оцінку смаковим якостям представленої продукції.

Важливим чинником забезпечення повноцінного навчання та виховання молоді залишається робота на допомогу навчально-виховному процесу в школі. Бібліотека продовжує підтримувати тісні зв’язки з міським та обласним управліннями освіти, Інститутом післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніми навчальними закладами міста. Працівники книгозбірні традиційно беруть участь у серпневих нарадах вчителів. Планомірно проводяться заходи у школах, коледжах, ліцеях на такі основні теми, як от: “Українська мова в системі світових мов” (круглий стіл), “Технологія навчання в сучасній школі” (перегляд літератури), “Формування християнських ідеалів на уроках загальноосвітньої школи” (бібліографічний огляд), “Письменники української діаспори” (круглий стіл), “Наркоманія - дорога в безодню” (вечір-зустріч: питання - відповідь). Серед заходів, проведених за шкільними абонементами, слід відмітити “Барви живого слова” (до дня рідної мови), “Вони вмирали - їм сурми не грали” (до 60-річчя УПА), “Художники українського авангарду”, “Музеї західного та східного мистецтва” та інші. На замовлення вчителів окремих шкіл були підготовлені літературні вечори, приурочені до Дня української писемності і мови, присвячені письменникам І.Франку, Л.Українці, Л.Костенко, О.Богачуку. Цілий комплекс заходів вчителям та викладачам іноземних мов організовує відділ обслуговування документами іноземними мовами. Лише за останній рік на базі Ресурсного центру з вивчення англійської мови було організовано науково-практичну конференцію “Шляхи формування соціокультурної компенсації в навчально-виховному процесі”, семінари з методики викладання англійської мови в середній школі згідно нової програми, а також семінар для методистів, керівників методоб’єднань та вчителів англійської мови – “Телекомунікаційні технології в діяльності вчителя англійської мови”.

У відділі діє Ресурсний центр “Вікно в Америку” за підтримки Посольства США в Україні. В рамках Ресурсного центру працює “English Club”, в засіданнях якого беруть участь волонтери корпусу миру, студенти та викладачі рівненських вузів, шкіл та ліцеїв.

Незмінною формою популяризації літератури залишаються книжкові виставки, перегляди літератури, бібліографічні та інформаційні огляди. Серед них можна відзначити: “Українські імена у світовій науці”, “Українська повстанська армія: сторінки історії”, “Конституція - основа правової держави”, “Князь К. Острозький - гуманіст, реформатор, державотворець”, “Скарби музеїв України”, “Рівненській Просвіті - 85”, “Мистецька Британія” та інші.

Стратегія розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки як науково-дослідного центру будується на принципах маркетингової концепції. Соціологічні дослідження, які проводяться щороку, сприяють визначенню нових соціальних орієнтирів, освоєнню належного місця бібліотеки в системі інформаційних інституцій, підвищенню якості обслуговування користувачів, розширенню зв’язків з громадскістю. За результатами досліджень 1995 та 2001 рр. РДОБ отримувала двічі дипломи другого ступеня на Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-дослідну роботу обласних універсальних наукових бібліотек, що проводився Міністерством культури і мистецтв України.

РДОБ співпрацює з факультетом документальних комунікацій Рівненського гуманітарного університету і є базою дослідницької і практичної роботи викладачів і студентів. Працівники бібліотеки беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі і Міжнародних, які проходять у НБУ ім. Вернадського, та у щорічній Міжнародній Кримській конференції.

РДОБ як методичний центр бібліотек області здійснює у складі методичної Ради трьох обласних бібліотек (для юнацтва і дітей) експеримент по об’єднанню публічних і шкільних бібліотек у сільській місцевості відповідно до Розпорядження голови облдержадміністрації.

Головним напрямком розвитку бібліотек області є запровадження новітніх технологій, розширення інформаційного сервісу. На новий рівень розвитку вийшли Березнівська, Радивилівська, Сарненська, Здолбунівська ЦРБ та ЦМБ м. Рівне, у яких розгорнули діяльність Інтернет-центри. Вони розширили можливість і якість обслуговування користувачів, створили власні електронні продукти – веб-сайти та виставили їх в мережу Інтернет. 70% ЦРБ області підключено до мережі Інтернет.

Придбано комп’ютерне обладнання у Здолбунівській ЦРБ, Костопільській ЦРБ та ЦМБ м. Кузнецовська, У ці бібліотеки (як бази практики) Рівненський гуманітарний університет передав програмне забезпечення ІРБІС для впровадження нових бібліотечних технологій. Розпочато комп’ютеризацію сільських бібліотек.

Набуває системного характеру діяльність центрів регіональної інформації на базі районних і сільських бібліотек, де акцентується увага на задоволенні інформаційних потреб представників місцевої громади.

В Костопільській, Радивилівській, Острозькій ЦРБ з метою доведення рішень владних структур до громади на спеціальних стендах представлено офіційні документи районної та міської рад, райдержадміністрації. Формуються прес-досьє законодавчих, розпорядчих документів державного та місцевого рівнів. Для представників окремих груп оформлено тематичні стелажі "Вам, майбутні пенсіонери", "Пільги... інвалідам..., ветеранам..., чорнобильцям...", "Податковий вісник інформує", "Пропонує біржа праці" тощо. Користується популярністю зібрана бібліотеками рекламна продукція місцевих підприємств та організацій.

Динамічно розвивається сфера платних послуг у районних та сільських бібліотеках. Коли у 2002 р. залучено 95,8 тис. грн., то у 2003 р. - 167,3 тис. грн. Кошти, отримані від платної діяльності, здебільшого використовуються для придбання нової літератури та поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек.

Соціально-політичні зміни породили нові господарські умови для діяльності бібліотек. Перше, з чим стикнулися бібліотека в умовах ринку, було жорстке бюджетне обмеження у фінансуванні на прямі і обов’язкові витрати. Одночасно потреби користувачів в отриманні інформації та інформаційних продуктів і сервісних послуг, що, як правило, були пов’язані з комп’ютерною технікою, були високими. Бібліотеці було необхідно пристосовуватись і виконувати свої функції в умовах, які створились. Тому РДОБ однією з перших в Україні широко впровадила весь асортимент платних послуг, які може надавати бібліотека, встановивши якомога меншу плату за них, оскільки бібліотека не є прибутковою організацією.

За останні десять років надходження від платних послуг збільшилися від 2 тис. до 76 тис. гривень (у 2003 р.), щорічно 5 тис. грн. надходить від здачі в оренду окремих приміщень. Кошти від платних послуг використовуються на фінансові потреби, які не забезпечені достатньо з бюджету: це придбання літератури, господарські витрати, закупівля канцтоварів, підтримка і ремонт комп’ютерного парку (23 ЕОМ), ксерокопіювальної та розмножувальної апаратури, оплата відряджень, видавничої діяльності, косметичних ремонтів та інших потреб бібліотеки.

За госпрозрахункові кошти в минулі роки придбавалася комп’ютерна техніка і ксерокс, підтримувалася робота автотранспорту, проводилася оплата за послуги, як от: пожежна охорона, охорона пультом, оплата за обслуговування ліфту, вивіз сміття, проводилась доплата за використання води та електроенергії. У роки заборгованостей по заробітній платі проводились виплати заробітної плати.

Бібліотека має близько сорока партнерів у своїй діяльності, але ніколи не використовує їх як спонсорів. Здебільшого це спільна діяльність над проектом, де обидві сторони і бібліотека, і партнер мають і свій інтерес, і спільну зацікавленість.

Так спільно з партнерами готуються проекти, які потім подаються на конкурс різних донорських організацій. За останні десять років РДОБ виграно 13 конкурсів, завдяки чому отримано 400 тис. гривень, які було вкладено у матеріальне та інтелектуальне забезпечення бібліотеки. Значне розширення комп’ютерного парку, підтримка Інтернет зв’язку, придбання програмних продуктів – все це сприяло інтелектуальному, фаховому росту колективу, розширенню сервісу та інформаційного потенціалу книгозбірні.

У цьому році бібліотека працює у проекті Міжнародного фонду Відродження "Створення регіональних порталів на базі публічних бібліотек", Посольства США в Україні - у проекті "Вікно в Америку" та LEAP, LEAP-plus, LEAP-Delta.

Відповідно до проекту на базі трьох центральних районних бібліотек Рівненської області (Березнівської, Радивилівської, Сарненської) створено Інтернет-центри, які діють два роки на безоплатній основі. Головними напрямками діяльності Інтернет-центрів є навчання консультантів, користувачів Інтернет-центрів, забезпечення безкоштовного доступу різних категорій користувачів без вікових обмежень до мережі Інтернет, використання всесвітньої мережі як важливого джерела для задоволення запитів читачі бібліотеки.

Проект LEAP-plus надав можливість поширення інформації з мережі Інтернет серед населення області за допомогою інформаційного бюлетеня “Інва.net” (за фінансовим сприянням Обласного Фонду соціального захисту інвалідів). Бібліотекарі РДОБ у всесвітній мережі Інтернет оглядають спеціальні сайти, українські електронні періодичні видання, відбирають необхідні матеріали, роблять оцінку інформації на предмет доцільності розміщення у бюлетені “Інва.net”. У результаті аналізу заповнених та надісланих читачами анкет бюлетень доповнюється інформацією, що запитується, новими рубриками, психологи та юристи відповідають на запитання, надають консультації тощо.

До створення "Інва.net" бібліотекою залучено головне управління праці та соціального захисту населення, обласний центр соціальної служби для молоді, територіальний центр медико-соціального обслуговування інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату, Рівненська обласна громадська організація “Комітет виборців України”, обласний центр практичної психології і соціальної роботи, обласне психотерапевтичне товариство, які стали хорошими партнерами в підготовці інформаційного бюлетеня.

Електронна версія кожного випуску виставлена на WEB-сайті РДОБ (http:libr.rv.uа), інформація про нього надсилається партнерам.

Інформація про життєдіяльність інвалідів, державні та громадські організації, які працюють з цією категорією людей, висвітлюється на Web-сторінках в розділі “Інва.net” lib.sowa.com.ua - Сарненська ЦРБ, rad.rv.ua- Радивилівська ЦРБ, library.berezne.com - Березнівська ЦРБ . libr.rv.ua -. РДОБ.

Цілеспрямована і поглиблена діяльність установи була б неможливою без кваліфікованого колективу працівників. У РДОБ працює 68 спеціалістів, усі вони бібліотекарі-бібліографи з вищою освітою і стажем роботи у середньому 10 – 15 років. У бібліотеці майже відсутня плинність кадрів. 60% працівників зайняті в роботі із застосуванням комп’ютерної технології. 1% спеціалістів зайнятий за сумісництвом на викладацькій роботі у вузі по викладанню фахових дисциплін. У бібліотеці постійно проводиться навчання кадрів з актуальних проблем організації і впровадження сервісу бібліотечного обслуговування.

Колектив бібліотечних працівників підтримує політику розвитку установи, створює привабливий імідж, про що свідчать численні публікації: тільки у 2003 р. про бібліотеку було опубліковано 75 статей та заміток в регіональній та республіканській пресі, прозвучало 28 теле-, радіорепортажів, підготовлено 32 повідомлення про заходи, послуги, ресурси бібліотеки, які були вміщені на сторінках рекламних газет.

Сьогодні РДОБ займає вагоме місце у інформаційному просторі регіону. Її ресурсний потенціал є конкурентоспроможним у задоволенні основних категорій користувачів. Одночасно є необхідність реалізації комплексу заходів для узгодження інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних і сервісних потреб користувачів. Серед нагальних проблем є інтеграція ресурсів регіону, створення єдиної паритетної системи для використання і залучення ресурсу, в т.ч. через сучасні технології.


РЕОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ ОБЛАСТІ:

ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВА
Ступницька С.П.

Розглядається досвід об’єднання публічних і шкільних бібілотек в єдину централізовану систему публічно-шкільних бібліотек.
Впродовж двох років бібліотеки Рівненщини працюють в умовах експерименту, який передбачає об'єднання публічних і шкільних бібліотек в сільській місцевості.

Його основними завданнями є:- поліпшення матеріально-технічної бази бібліотек за рахунок переміщення об’єднаної публічно-шкільної бібліотеки в краще приміщення;

- об'єднання інформаційно-документальних ресурсів книгозбірень.

Процес реорганізації знайшов розуміння і підтримку в органах місцевої влади: головами обласної та райдержадміністрацій прийняті відповідні розпорядження. Затверджено Статут Централізованої системи публічно-шкільних бібліотек (ЦСПШБ), у якому враховано інтереси як навчального закладу, так і публічної бібліотеки.

Інформація про хід реорганізації щомісячно заслуховується на засіданнях обласної державної адміністрації, ключові питання виносяться на розгляд сесій обласної та районних рад, спільно долаються проблеми.

Процес становлення ЦСПШБ був нелегким і в кожному районі мав свої особливості. Керуючись вищезазначеними розпорядженнями, начальники відділів культури та освіти райдержадміністрації попередили всіх працівників бібліотек про можливе звільнення, визначались терміни передачі фонду.

За цей період необхідно було вирішити чимало складних організаційних питань. З метою виявлення кращих приміщень в стислі строки проведено аналіз стану матеріально-технічної бази книгозбірень обох галузей і подано голові райдержадміністрації пропозиції щодо можливості переведення бібліотек в одне приміщення, необхідності функціонування у двох приміщеннях та організацію обслуговування пунктами видачі.

В ході реорганізації збільшилась мережа бібліотечних закладів. У 67 населених пунктах відкрито нові бібліотеки. Відповідно до Статуту ЦСПШБ передбачено їх створення в населених пунктах, де проживає 500 і більше мешканців, або діє загальноосвітній навчальний заклад (ЗНЗ) не менше як з 8 класокомплектами. Це сприяло розширенню обслуговуванню користувачів різних вікових категорій, адже раніше в цих селах публічні бібліотеки були відсутні.

В цілому ж на селі створено нову модель книгозбірні з розгорнутою структурою: публічно-шкільну бібліотеку, до складу якої входить шкільний відділ, а в окремих випадках - пункти видачі літератури. Останні функціонують здебільшого на базі загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня або публічної бібілотеки в сусідніх селах. Жодна шкільна бібліотека не припинила свого існування, а стала структурним підрозділом ПШБ.

Паралельно під час виїздів проводився моніторинг кадрового складу. В ході співбесіди зверталася увага, в першу чергу, на рівень фахової освіти бібліотекаря, стаж роботи та готовність працювати в нових умовах. Слід зазначити, що на організаційному етапі, процес ротації кадрів був найскладнішим і найвідповідальнішим. Зважаючи на людський фактор, він вимагав зваженості та неабиякої юридичної компетентності у прийнятті рішень. Грамотно діяти в правовому полі керівникам галузі допомагали юристи, провідні спеціалісти профспілок. Про можливе звільнення всі бібліотечні працівники обох галузей, як зазначалося вище, були повідомлені за два місяці.

На основі результатів моніторингу, а також згідно Структури та штатного розпису ЦСПШБ було визначено склад кадрів новоствореної ЦСПШБ. При цьому перевага надавалась бібліотекарям з фаховою освітою. Звільнені працівники, а це здебільшого педагоги, які працювали на 0.5 ставки посадового окладу в школі, працевлаштовані за фахом, про що попередньо було узгоджено з директорами ЗНЗ та управлінням освіти. Погоджена і затверджена в райдержадміністрації кандидатура директора ЦСПШБ.

В цей період розпочалася копітка робота по передачі фонду. Директором ЦСПШБ складено, узгоджено у відділі освіти і затверджено графіки передачі фонду шкільними бібліотеками, які мали увійти до складу централізованої системи. Фонд шкільної бібліотеки був звільнений від застарілої та зношеної літератури, проіндексований та у визначені терміни переданий управлінням освіти до ЦСПШБ за зведеним актом.

В ряді районів інформаційно-документальний масив шкільних бібліотек був оформлений тільки за обліковими документами, що в подальшому призвело до проблем з його очисткою, виведенням балансової вартості. На організаційному етапі, а особливо при передачі фонду, виникало безліч питань. Тому в цей період особливі функції покладались на обласну бібліотеку як методичний центр. Саме тому було створено координаційну науково-методичну раду. За обласними бібліотеками закріплено напрямки методичного впливу, затверджено план організаційно-методичних заходів.

На допомогу бібліотекам розроблено пакет примірних документів, зокрема: Статут ЦСПШБ, Положення про публічно-шкільну бібліотеку, Положення про формування фонду ЦСПШБ, Посадова інструкція завідуючої (бібліотекаря) ПШБ.

3 актуальних питань реорганізації підготовлено ряд методичних листів та інструктивних рекомендацій. Директорам ЦСПШБ, завідуючим відділами культури та освіти райдержадміністрацій постійно надається необхідна консультативна допомога.

Цей процес - початок реорганізації, продовженням якого стала поглиблена реалізація практичних завдань експерименту. В кожному районі розроблений перспективний план заходів на період реорганізації. Ним передбачено: подальше переселення бібліотек в кращі приміщення, переведення працівників на вищі ставки посадових окладів, здобуття освіти неспеціалістами. При цьому визначені села та обумовлені терміни проведення цих заходів. В цей період особливої значимості набула система навчання кадрів, адже до ЦСПШБ влилися нові працівники освітянських бібліотек.

З метою підвищення кваліфікації бібліотекарів на обласному і на районному рівнях розроблено комплекс заходів, які включали школи керівника, семінари та семінари-практикуми, стажування новопризначених працівників. До участі в них залучались провідні спеціалісти галузей освіти та культури, юристи, фахівці профспілок, що дало можливість професійно вирішувати питання, що виникали в ході реорганізації.

Варіанти організації бібліотечного обслуговування користувачів ПШБ різні і залежать від умов конкретного населеного пункту, як от: чисельності жителів, ступеня навчального закладу, матеріально-технічної бази, територіальної відстані між бібліотечними закладами. В більшості публічно-шкільних бібліотек один працівник надає послуги користувачам у двох приміщеннях: у першій половині дня в школі, у другій – у публічній бібліотеці. У інших населених пунктах обслуговування здійснюється в школі, де бібліотеки здебільшого облаштовані на першому поверсі і мають окремий вхід, що забезпечує їх доступність для мешканців територіальної громади. Облік читачів ПШБ ведеться за єдиною реєстрацією.

Діяльність публічно-шкільної бібліотеки регламентується Положенням, затвердженим директором ЦСПШБ. План роботи, графік відпусток працівників, режим роботи установ, зручний для усіх категорій користувачів, погоджується з сільським головою, директором школи, опісля затверджується директором ЦСПШБ.

Позитивні наслідки експерименту сьогодні очевидні.

Збільшилась кількість працюючих на повну ставку і складає 72,3% проти 31,3 % в 2002 р., а в Дубровицькому, Демидівському, Костопільському, Рівненському районах цей показник сягає 100 %. Повністю припинено практику роботи бібліотекарів на 0,25 % посадового окладу, в той час, як до реорганізації на чверть ставки працювала одна четверта частина бібліотекарів.


Показники оплати праці бібліотекарів


0,25 ставки 0,5 ставки 0,75 ставки 1,0 ставки
Забезпечення комфортних умов праці є складовою високого рівня обслуговування користувачів. За період реорганізації поліпшили умови функціонування майже 100 бібліотек. У Володимирецькому, Гощанському, Костопільському районах вони складають третину всіх бібліотечних закладів.

В ході реорганізації п’ять централізованих систем набули статусу юридичної особи, відкрили банківські рахунки та створили власні бухгалтерії. Це сприяло раціональному і цілеспрямованому використанню коштів, перерозподілених з галузі освіти на потреби бібліотек, зокрема на придбання книг, сучасного технічного оснащення, передплату періодики. У Костопільському та Сарненському районах набула поширення практика стимулювання праці бібліотекарів через надання надбавки до заробітної плати працівникам централізованої системи.

Динамічно розвивається сфера платної діяльності книгозбірень. Її активізації сприяла реалізація Плану залучення коштів, яким передбачено реальну суму на кожну бібліотеку з урахуванням якісного складу читачів та розширення асортименту сервісних послуг. Запровадження платних послуг шкільними відділами ПШБ викликало невдоволення у педагогів ЗНЗ. Однак, завдяки притаманній бібліотекарям наполегливості, роз'яснювальній роботі серед різних категорій користувачів і підвищенню якості обслуговування, опір педагогів вдалося подолати. В 2003 р. сума залучених коштів в порівнянні з попереднім роком збільшилась на 81 тис. і склала 253,8 тис. грн.


Динаміка залучення коштів від платних послуг

Об'єднання інформаційно-документальних ресурсів бібліотек, зкоординована передплата періодики підвищили якість обслуговування користувачів. Спостерігаючи навчальні та дозвіллєві запити школярів, професійні потреби педагогів бібліотекарі зосередили оперативну частину фонду у шкільних відділах.


Динаміка росту документально-інформаційних ресурсів

2002 р. 2004 р.

Інформаційна підтримка освіти, освіченості мешканців територіальної громади є сьогодні пріоритетним напрямком діяльності книгозбірень області.

Широкі можливості для оперативного обслуговування користувачів, підвищення якості інформаційного обслуговування відкрила комп'ютеризація сільських бібліотек, розпочата в 2003 р.

На часі об'єднання ресурсів на електронних носіях і створення єдиної медіа-системи навчального закладу.

Робота в умовах об’єднання підвищила авторитет бібліотечних працівників. Результати опитування педагогів свідчать, що вони оцінили переваги обслуговування фахівцем: його різнобічну компетентність, оперативність пошуку інформації, якість надання послуг і інше. В свою чергу це стимулює працю бібліотекаря. Однак, як і за старих часів, гасло "Кадри вирішують все" актуальне і сьогодні.

В умовах, коли з'явилась нова галузь — інформаційна індустрія: нові джерела інформації, пошукові засоби і системи, можливості доступу до інформації, - посилюється роль бібліотекарів як інформаційних провайдерів, одночасно підвищуються і вимоги до них. А тому збереження професійної компетентності спеціалістів, адаптація їх до роботи в нових умовах, з новими носіяни інформації були і залишаються першочерговим завданням.

Досягнення реорганізації - плід щоденної, наполегливої і злагодженої співпраці представників органів місцевої влади, бібліотечних фахівців, освітян. Примноженню позитивного результату до деякої міри заважають непередбачені проблеми міжвідомчого характеру, невизначеність, зумовлена експериментом.

І все ж орієнтація на користувача, його потреби і задоволення запитів - головний критерій успішності книгозбірень. На це спрямовані і завдання експерименту.
Література:


 1. Бібліотеки на порозі великих змін // Ого. – 2002. – 2 серп.

 2. Вербець М. Публічно-шкільні бібліотеки Рівненщини в умовах становлення // Бібліотечний форум України. – 2003. - № 1. – С. 29-30.

 3. Експеримент зі шкільними бібліотеками Рівненщини: чи можливо передбачити наслідки? // Шкільна бібліотека plus. – 2003. - № 3-4. – С. 10-11.

 4. Реорганізація бібліотечної мережі: Збірник матеріалів / Упоряд. С. Ступницька. – Рівне: ДЦНТЕІ. – 2003. – 48 с. – (Сер. “Бібліотечна практика).

 5. Реорганізація бібліотечної мережі // Вільне слово. – 2002. – 2 серп.

 6. Ступницька С. Експеримент на часі // Культура і життя. – 2003. – 29 жовт. – С.2.РЕГІОНАЛЬНА КОРПОРАТИВНА БІБЛІОТЕЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

(З досвіду роботи бібліотек Рівненської області)
Щербан Р.М.
Розглядаються питання організації корпоративної бібліотечної системи Рівненської області, взаємодія бібліотек в межах корпорації, шляхи створення зведених БД, досягнення та проблеми РКБІС.
Початок нового тисячоліття ознаменувався для бібліотек Рівненщини активізацією впровадження в практику роботи комп’ютерних технологій. Поштовхом до автоматизації бібліотек стало розпорядження голови обласної державної адміністрації від 5.03.2001 р. № 134 „Про інформатизацію бібліотек області”. За рахунок коштів місцевих бюджетів в 10-ти центральних районних бібліотеках (50 % від загальної кількості) придбано по 2 комп’ютери, в ЦРБ, ЦМБ (4 %) - по 1 комп’ютеру. 15 бібліотек підключені ло мережі Інтернет, в тому числі 6 сільських (с. Антонівка, Каноничі, Городець Володимирецького району, Кам’янка, Балашівка, Городище Березнівського району). У 5-ти центральних районних бібліотеках (Здолбунів, Сарни, Радивилів, Березне, м. Рівне) за підтримки Посольства США в Україні працюють Інтернет – центри з необмеженим, безкоштовним доступом до мережі Інтернет.

Досягнуте сьогодні – лише початок, до кінця року передбачається придбання в усі центральні районні бібліотеки по 2 комп’ютери та підключення їх до мережі Інтернет, комп’ютеризація сільських бібліотек-філіалів.

Таким чином на початку 2004 р. в області були створені передумови для формування Регіональної корпоративної бібліотечної системи.

Головні цілі РКБІС: • об’єднання інформаційних ресурсів бібліотек і створення регіонального корпоративного інформаційного простору;

 • підвищення повноти, оперативності бібліотечного інформаційного обслуговування всіх категорій користувачів за рахунок надання їм об’єднаних інформаційних ресурсів корпорації і засобів пошуку в них з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • скорочення фінансових затрат, трудових і матеріальних ресурсів бібліотек-учасників корпорації на створення і підтримку електронних каталогів, інших видів бібліотечно-інформаційних ресурсів.

Необхідною умовою для включення бібліотек в РКБІС є:

 • наявність автоматизованого робочого місця (АРМ) в бібліотеці;

 • підключення до мережі Інтернет;

 • наявність єдиного програмного забезпечення автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (АБІС) „ІРБІС”.

Для співпраці в корпорації об’єднались бібліотеки:

 1. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека.

 2. Здолбунівська центральна районна бібліотека.

 3. Костопільська центральна районна бібліотека.

 4. Кузнецовська міська центральна бібліотека.

 5. Бібліотека Острозького університету.

 6. Бібліотека аграрного коледжу.

 7. Рокитнівська центральна районна бібліотека.

 8. Сарненська центральна районна бібліотека.

 9. Березнівська центральна районна бібліотека.

 10. Радивилівська центральна районна бібліотека.

 11. Володимирецька центральна районна бібліотека.

 12. Рівненська центральна міська бібліотека.

На першому етапі об’єднання передбачалося вирішення таких завдань:

  • впровадження системи організаційної, технічної і технологічної взаємодії бібліотек-учасниць;

  • створення інформаційної мережі бібліотек регіону;

  • формування кожною бібліотекою-учасницею локальних електронних каталогів на базі АБІС „ІРБІС”;

  • корпоративна обробка періодичних видань;

  • створення зведених електронних бібліотечних ресурсів і забезпечення доступу до них через мережу Інтернет;

  • забезпечення електронної доставки документів,

  • ретроспективна конверсія БД.

Розроблено структуру РКБІС з чітко визначеними функціями як для головної бібліотеки, так і для бібліотек середнього і нижнього рівня: бібліотек, що створюють ресурси і бібліотек-клієнтів (бібліотеки-філіали), що використовують створені інформаційні ресурси в своїй внутрішній роботі і в роботі з читачами.

Головною в РКБІС визнано РОУНБ, яка має сучасні технічні засоби, високий кадровий потенціал, нагромаджений досвід створення електронних ресурсів, з 2003 р. працює в РКБІС „ІРБІС”. На сьогоднішній день в РОУНБ сформовано БД - 160 тис. бібліографічних описів газетних та журнальних статей, БД книг – 35 тис. описів. В 2004 р. проведено конвертацію БД статей за 1993-2002 рр. з програми „Електронний каталог” на основі СУБД (Система управління базами даних), „Карт-плюс” в програму ІРБІС. Створено робочу групу, в складі якої редактори, систематизатори, каталогизатори, працівники, які здійснюють програмно-технічну і технологічну підтримку функціонування і розвиток РКБІС. Координаційну роботу здійснює керівний орган – Координаційна рада, в яку ввійшли представники бібліотек-партнерів. Очолює раду директор РОУНБ Ярощук В.П.

Розроблено Договір про співпрацю, в якому визначено права та обов’язки всіх сторін, процедуру прийняття нових членів і виходу із проекту, терміни бібліографічної обробки кожного номера періодичного видання, а саме: здійснення розпису періодичних видань протягом 7-днів після їх надходження. Одним з принципів побудови і розвитку корпоративної бібліотечної системи є те, що вона відкрита для всіх зацікавлених бібліотек незалежно від відомчого підпорядкування.

Складено список періодичних видань, які обробляються. В межах корпорації розподілено 100 періодичних видань, які розписуються досить детально, виключаються лише реклами і оголошення.Участь кожної бібліотеки в корпорації визначається кількістю періодичних видань, які вона передплачує та обробляє, їх тематикою.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка