Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівнеСторінка11/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
#421
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
КАФЕДРА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Підвищення кваліфікації керівників ДНЗ та вихователів-методистів ДНЗ

     1. Впровадження Базової програми розвитку дитини " Я у Світі" в практику дошкільної установи.

     2. Базові стандарти фізичного виховання в системі дошкільної освіти.

     3. Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.

     4. Формування особистості дитини в умовах оновленої дошкільної освіти.

     5. Демократизація та гуманізація навчально-виховного процесу.

     6. Особистісно-орієнтований підхід до виховання і розвитку дитини.

     7. Диференційований підхід до навчання і виховання у дошкільному закладі.

     8. Організація діяльності завідувача ДНЗ.

     9. Соціалізація особистості дошкільника в умовах суспільного виховання.

     10. Сучасні підходи до організації предметного середовища в дошкільному закладі.

     11. Забезпечення перспективності та наступності в роботі ДНЗ та початкової школи.

     12. Шляхи відродження українського дитячого садка.

     13. Інноваційні технології у практиці дошкільного виховання.

     14. Ігрове середовище як засіб всебічного розвитку дитини.

     15. Основні концепції і нові тенденції управління в передових країнах світу.

     16. Науковий підхід до планування роботи дошкільного закладу.

     17. Принцип моделювання та методика впровадження нових технологій у керівництві дошкільним закладом.

     18. Перспективні напрямки розвитку дошкільної корекційної педагогіки.

      1. Система корекційної допомоги дітям з відхиленнями в розвитку в умовах ДНЗ.

      2. Корекційна спрямованість виховання та освіти дітей із затримкою психічного розвитку.

      3. Зміст корекційно-педагогічної роботи в інтегрованих групах.

      4. Проектування діяльності щодо створення умов для розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку.

      5. Розвиток творчої активності педагогічних працівників у системі методичної роботи.

      6. Педагогічний аналіз занять у системі методичної роботи.

      7. Соціалізація дитини в процесі педагогічної взаємодії: мотиваційний аспект .

 1. Механізм адаптації дітей дошкільного віку до сукупності соціальних впливів дитячого садка.

 2. Модернізація управлінської діяльності методиста методичного кабінету ДНЗ в умовах переходу на новий зміст і структуру виховання у дошкільному навчальному закладі.

 3. Досвід та практика реалізації дослідницьких технологій у навчально-виховному процесі.

 4. Сучасні педагогічні технології та новації в навчально-виховному процесі.

 5. Особливості організації педагогічного процесу в сільському мапокомплектному дошкільному закладі.

Підвищення кваліфікації учителів 1-4 класів, які працюють з дітьми з особливими потребами за індивідуальними планами

  1. Формування інтересу до математики в розумово відсталих учнів початкових класів школи.

  2. Формування естетичних смаків молодших школярів на уроках в початковій школі.

  3. Розвиток пізнавальної активності учнів із затримкою психічного розвитку на уроках читання.

  4. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу на уроках української мови та читання.

  5. Використання корекційно-розвиваючих вправ на уроках математики в навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

  6. Використання ігрових технологій на уроках навчання грамоти.

  7. Ігротерапія як засіб подолання порушень у дітей з особливостями психофізичного розвитку.

  8. Формування вміння аналізувати у дітей із затримкою психічного розвитку на уроках природознавства.

  9. Формування орфографічної грамотності в учнів із важкими вадами мовлення.

  10. Проблеми формування образного сприймання та відтворення у процесі навчання читання глухих дітей.

  11. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках математики в початкових класах для глухих.

  12. Використання інноваційних корекційних методик під час здійснення індивідуального навчання дитини з особливими освітніми потребами.

  13. Формування у молодших школярів мотивації щодо пізнавальної діяльності.

  14. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей молодшого шкільного віку в позаурочний час.

  15. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань.

  16. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики.

  17. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання під час самостійної роботи.

  18. Роль та місце творчих завдань у формуванні пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках рідної мови та математики.

  19. Формування екологічної культури учнів початкових класів на уроках природознавства.

  20. Шляхи оптимізації взаємодії школи та сім'ї у навчанні і вихованні молодших школярів.

  21. Формування образного мислення молодших школярів засобами уроків художньої культури.

  22. Розвиток творчої особистості учня засобами уроків музики.

  23. Розвиток засобів комунікації молодших школярів на уроках рідної мови та читання.

  24. Формування здорового способу життя молодших школярів.

  25. Способи формування творчого мислення у дітей з особливими потребами.

  26. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами.

  27. Виховання учнів засобами християнської етики.

  28. Особливості навчання дітей із сенсорними вадами.

  29. Формування ціннісного ставлення дітей з особливими потребами до звичаїв і традицій українського народу.

  30. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів методами розвивального навчання.

Підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Планування та організація роботи шкільного методичного об'єднання вихователів.

   2. Робота з обдарованими дітьми в умовах ГПД, загальноосвітньої школи-інтернату.

   3. Сутність превентивного виховання школярів.

   4. Використання дидактичних ігор у навчально-виховному процесі ГПД, школи-інтернату.

   5. Педагогічна співдія вихователя і сім'ї у формуванні особистості школяра.

   6. Форми і методи превентивної роботи із школярами.

   7. Методика проведення самопідготовки.

   8. Діяльність вихователів по забезпеченню фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі ГПД і школи-інтернату.

   9. Сучасні підходи до планування виховної роботи.

   10. Організація ігрової діяльності учнів в умовах ГПД, школи-інтернату.

   11. Індивідуальна виховна робота з учнями, що мають девіантну поведінку.

    1. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вихованців школи-інтернату, ГПД.

    2. Індивідуалізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у режимі ГПД

    3. Проектна діяльність школярів в умовах групи продовженого дня.

    4. Формування соціально-психологічного клімату в різновіковій групі продовженого дня.

    5. Організація спортивно-оздоровчої роботи з молодшими школярами в режимі групи продовженого дня.

    6. Організація та проведення самопідготовки в режимі групи продовженого дня.

    7. Організація та проведення занять за інтересами в режимі групи продовженого дня.

     1. Особливості організації та проведення виховних годин в режимі групи продовженого дня.

     2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах групи продовженого дня. 21. Музичне виховання молодших школярів у процесі організації позакласної роботи.

      1. Специфіка організації та проведення екскурсій у режимі групи продовженого дня.

      2. Особливості складання щоденного плану роботи вихователя різновікової групи продовженого дня.

      3. Врахування вікових особливостей у процесі організації групи продовженого дня для першокласників.

      4. Особливості планування роботи вихователя групи продовженого дня.

      5. Виконання диференційованих домашніх завдань в режимі групи продовженого дня.

      6. Організація та проведення прогулянок у режимі групи продовженого дня.

      7. Способи диференціації домашніх завдань в умовах самопідготовки.

      8. Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності в умовах групи продовженого дня.

      9. Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в умовах групи продовженого дня.

Підвищення кваліфікації учителів початкових класів

загальноосвітніх навчальних закладів

       1. Особливості роботи вчителя початкової ланки освіти в світлі завдань Державного стандарту базової освіти.

       2. Реалізація національної програми «Освіта» в роботі з учнями початкових класів.

       3. Реалізація концепції національного виховання в початковій ланці освіти.

       4. Особливості проведення ефективного уроку.

       5. Диференційований підхід до навчання молодших школярів.

       6. Організація самостійної роботи на уроках в початкових класах.

       7. Інтегровані уроки в початковій школі.

       8. Розвивальні можливості уроку в початкових класах.

       9. Формування загально навчальних умінь і навичок молодших школярів.

       10. Нетрадиційні форми навчання як засіб створення здоров'язберігаючого середовища в класі.

       11. Колективні та індивідуальні форми роботи у процесі навчання учнів початкової школи.

       12. Формування здорового способу життя у молодших школярів.

       13. Особистісно орієнтовані технології початкової школи (на прикладі навчального предмету).

       14. Навчання учнів початкової школи умінню вчитись.

       15. Роль активних та інтерактивних форм і методів навчання в початкових класах.

       16. Формування у молодших школярів пізнавальної мотивації.

       17. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей молодшого шкільного віку.

       18. Формування навчально-пізнавальної активності молодших школярів.

       19. Реалізація диференційованого навчання молодших школярів.

       20. Навчальна співпраця в групах як форма роботи на уроках в початкових класах.

       21. Шляхи розвитку творчих здібностей молодших школярів в процесі формування природничих знань.

       22. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики.

       23. Психолого-педагогічні основи контролю, оцінки та самооцінки діяльності учнів в початкових класах.

       24. Диференціація на уроках в початкових класах як умова розвитку обдарованих дітей.

       25. Розвиток продуктивного мислення молодших школярів на уроках математики.

       26. Особливості організації інклюзивного навчання учнів початкової школи.

       27. Екологічне виховання учнів початкових класів на уроках природознавства.

       28. Компетентнісний підхід до засвоєння знань учнів початкових класів.

       29. Психолого-педагогічні умови формування у молодших школярів розумових здібностей.

       30. Інтеграція навчального процесу в початкових класах.

Підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою (медсестер дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів)

 1. Особливості формування здорової дитини у загальноосвітньому навчальному закладі.

 2. Вплив родини на формування здоров'я дитини.

 1. Удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.

 2. Значення рухового режиму в розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.

 3. Співпраця ДНЗ (ЗНЗ) та сім'ї у вихованні здорової дитини.

 4. Організація оптимальної рухової активності в ДНЗ (ЗНЗ) та в сім ї.

 5. Основи безпеки життєдіяльності дітей дошкільного та шкільного віку.

 6. Значення профілактичної роботи в ДНЗ та ЗНЗ в розвитку особистості дошкільника та школяра.

 7. Завдання, зміст та значення профілактичної роботи в ДНЗ та ЗНЗ.

 8. Зміст та умови організації санітарно-гігієнічної роботи в ДНЗ та ЗНЗ.

 9. Організація санітарно-просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного та шкільного віку.

 10. Взаємодія педагогічного та медичного персоналу з батьками дітей дошкільного та шкільного віку.

 11. Впровадження оздоровчих заходів з метою запобігання захворюваності дошкільників та молодших школярів.

 12. Зміст, умови та значення організації фізкультурно-оздоровчих заходів на повітрі.

 13. Фізичний розвиток - важлива складова шкільної зрілості дитини.

 14. Функціональна готовність дітей 6-го року життя до шкільного навчання.

 15. Підвищення фізичної та розумової працездатності дітей та учнів в умовах ДНЗ та ЗНЗ.

 16. Основні вимоги до збереження, зміцнення та примноження фізичного, психічного, духовного та соціального здоров'я дітей та підлітків.

 17. Корекція відхилень у розвитку дитини як одне з головних завдань становлення фізично розвиненої дитини.

 18. Значення ранньої діагностики та корекції фізичного та психічного розвитку дитини.

 19. Формування системи валеологічних знань щодо усвідомленого ставлення до здоров'я.

 20. Зміст та умови організації просвітницької роботи серед дітей та підлітків щодо здорового способу життя.

 21. Організація спільної роботи ДНЗ та ЗНЗ із сім'єю у вихованні здорової дитини.

 22. Сучасні вимоги до організації медичного обслуговування в ДНЗ та ЗНЗ.

 23. Гігієна харчування та профілактика харчових отруєнь в ДНЗ та ЗНЗ.

 24. Організація профілактичних заходів щодо виникнення інфекційних хвороб у дитячому колективі.

 25. Організація просвітницької роботи медсестри щодо уникнення захворювання крові у дітей.

 26. Організація медичного контролю за фізичним навантаженням у дітей в умовах ДНЗ та ЗНЗ.

 27. Профілактика йододефіцитних захворювань в ДНЗ та ЗНЗ.

 28. Організація першої медичної допомоги в ДНЗ та ЗНЗ.

Підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх шкіл-інтернатів

  1. Формування в учнів умінь і навичок самостійної навчальної праці і пізнавальних інтересів у позаурочний час.

  2. Формування в учнів політичної, економічної і правової культури.

  3. Зміст діяльності вихователя з підготовки учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

  4. Формування світоглядної культури учнівської молоді.

  5. Формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та громадською відповідальністю.

  6. Взаємодія педагога та батьків у системі виховання та навчання дітей з особливими потребами.

  7. Розвиток творчого мислення у дітей з особливими потребами.

  8. Формування комунікативного мовлення у дітей з особливими потребами.

  9. Інноваційні підходи до організації виховного процесу дітей з особливими потребами в умовах сучасного реабілітаційного простору.

  10. Формування почуття громадянської гідності, національної свідомості і самосвідомості особистості засобами національного фольклору.

  11. Формування значущості для особистості цінності моральних чеснот засобами виховання в позаурочний час.

  12. Формування ціннісного ставлення дітей з особливими потребами до звичаїв і традицій українського народу.

  13. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання під час самопідготовки.

  14. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей шкільного віку в позаурочний час.

  15. Формування естетичних смаків учнів засобами художньої культури.

  16. Формування здорового способу життя молодших школярів.

  17. Розвиток особистості молодшого школяра з особливими потребами засобами мистецтва.

  18. Організація навчального процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції.

  19. Естетичне виховання молодших школярів спеціальних шкіл-інтернатів на уроках образотворчого мистецтва.

   1. Види роботи з розвитку зв'язного мовлення в учнів із розумовими вадами.

   2. формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу на уроках української мови та читання.

   3. Розвиток компенсаторних можливостей дітей з особливими потребами в процесі пізнання довкілля.

   4. Використання методів ігротерапії як засобу подолання порушень у дітей з особливостями

психофізичного розвитку.

24. Формування у молодших школярів пізнавальної мотивації.    1. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей молодшого шкільного віку.

    2. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів методами розвивального навчання.

    3. Розвиток творчих здібностей учнів в умовах спецзакладу.

    4. Виховання ціннісного ставлення до природи в учнів з особливими освітніми потребами.

    5. Формування комунікативної компетентності учнів за допомогою дидактичних ігор.

    6. Формування громадянськості засобами правого виховання учнівської молоді.

Підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів

     1. Вплив розвивально-ігрового середовища на становлення дитини перших 3-х років.

     2. Забезпечення гуманно-особистісного виміру в ДНЗ.

     3. Комплексний підхід до формування мовленнєвої компетентності.

     4. Використання новітніх педагогічних технологій у навчально-виховному процесі

     5. Розвиток зв'язного мовлення та його роль у формуванні словесної творчості дітей.

     6. Формування граматично правильної мови дошкільників в умовах ДНЗ.

     7. Основні аспекти вирішення проблеми підготовки дитини дошкільного віку до навчання грамоти.

     8. Формування уявлень про явища суспільного життя у дітей дошкільного віку засобами методу проектів.

     9. Творчі ігри як фактор розумового виховання дітей дошкільного віку.

     10. Освітньо-виховна роль навчання в дошкільному закладі відповідно Базового компоненту дошкільної освіти.

     11. Особливості організації та проведення занять у різновіковій групі.

     12. Організація пошуково-дослідницької роботи з дітьми старшого дошкільного віку.

     13. Взаємодія дошкільного закладу і сім'ї з виховання дітей дошкільників.

     14. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку.

     15. Значення народної гри в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу.

     16. Організація сюжетно-рольової гри дітей дошкільного віку.

     17. Особливості організації театралізованої діяльності дошкільників.

     18. Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку.

     19. Вплив трудової діяльності дітей на формування особистості дошкільника.

     20. Інтегровані заняття як засіб розвитку особистості.

     21. Забезпечення нерозривної єдності фізичного та психічного розвитку дітей.

     22. Моделі фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та їх вплив на зміцнення здоров'я дошкільника.

     23. Рухливі ігри як засіб формування морально-вольових якостей особистості дошкільника.

     24. Роль спортивних ігор і вправ у вихованні фізичних якостей старших дошкільників.

     25. Специфіка роботи з валеологічного виховання з дітьми різних вікових груп.

     26. Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою.

     27. Формування екологічної культури дітей дошкільного віку.

     28. Розвиток активності та творчості в процесі навчальної діяльності дітей дошкільного віку.

     29. Виховання дошкільників на основі цінностей українського народу.

     30. Формування громадянськості у дітей дошкільного віку.

Підвищення кваліфікації вчителів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

 1. Формування інтересу до математики в учнів початкових класів спеціальної школи засобами дидактичних ігор.

 2. Організація навчального процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції.

 3. Естетичне виховання молодших школярів спеціальних шкіл-інтернатів на уроках образотворчого мистецтва.

 4. Види роботи з розвитку зв'язного мовлення в учнів із розумовими вадами.

 5. Формування громадянськості молодших школярів спецшкіл на уроках української мови та читання.

 1. Розвиток компенсаторних можливостей дітей з особливими потребами в процесі пізнання довкілля.

 2. Організація корекційно-розвивальної роботи на заняттях трудового навчання в 1-3 кл. допоміжної школи.

 3. Використання методів ігротерапії як засобу подолання порушень у дітей з особливостями психофізичного розвитку.

 4. Формування вміння аналізувати в дітей із затримкою психічного розвитку на уроках природознавства.

 5. Формування орфографічної грамотності в учнів із важкими вадами мовлення.

 6. Проблеми формування образного сприймання та відтворення у процесі навчання читання дітей з вадами слуху.

 7. Розвиток пізнавальних інтересів на уроках математики в початкових класах для дітей із вадами слуху.

 8. Формування у молодших школярів пізнавальної мотивації.

 9. Розвиток творчих здібностей та гнучкості мислення у дітей молодшого шкільного віку.

 10. Психолого-педагогічні основи контролю, оцінки та самооцінки діяльності учнів на уроках української мови.

 11. Розвиток математичних здібностей у молодших школярів.

 12. Розвиток пізнавальних процесів в навчанні дітей молодшого шкільного віку з використанням комп'ютера.

 13. Формування в учнів відповідального ставлення до навчання під час самостійної роботи.

 14. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках рідної мови та математики засобом використання творчих завдань.

 15. Розвиток емоційної сфери молодших школярів засобами художньої літератури.

 16. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів методами розвивального навчання.

 17. Організація проблемного навчання та його використання в початкових класах спецшколи.

 18. Формування здорового способу життя молодших школярів.

 19. Вплив мистецтва на розвиток особистості молодшого школяра з особливими потребами.

 20. Розвиток монологічного та діалогічного мовлення молодших школярів.

 21. Застосування прийомів стимулювання розумової діяльності учнів початкових класів.

 22. Розвиток логічного мислення учнів при складанні та розв'язуванні задач.

 23. Особливості планування та проведення інтегрованих уроків у спецшколі.

 24. Застосування методів випереджуючого навчання в початкових класах спеціальної школи-інтернату.

 25. Формування ціннісного ставлення дітей з особливими потребами до звичаїв і традицій українського народу.


Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка