Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне


Підвищення кваліфікації керівників гуртків, хореографів, балетмейстерівСторінка5/12
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.12 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Підвищення кваліфікації керівників гуртків, хореографів, балетмейстерів,

художніх керівників, концертмейстерів та акомпаніаторів, які працюють з хореографічними колективами


 1. Шляхи реформування освіти в Україні.

 2. Сучасні парадигми освітнього процесу.

 3. Особистісні цінності як духовні надбання людини.

 4. Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

 5. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації та демократизації системи освіти.

 6. Мовна норма, мовленнєва культура особистості.

 7. Розвиток соціального партнерства в системі освіти.

 8. Теоретико-методологічні засади діяльності ПНЗ.

 9. Розвиток творчих здібностей дітей у гуртках хореографічного профілю.

 10. Особливості організації роботи творчих об’єднань хореографічного профілю.

 11. Розробка та реалізація мистецьких проектів вихованцями хореографічних гуртків, студій тощо.

 12. Методика роботи керівника гуртка хореографічного профілю з дітьми молодшого шкільного віку.

 13. Професійне самовизначення вихованців в умовах роботи гуртка хореографічного профілю.

 14. Інтерактивні технології у роботі педагога позашкільного навчального закладу.

 15. Український народний танець як основа національно-патріотичного виховання.

 16. Зміст, методи і форми роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах.

 17. Створення та реалізація програм дозвілля гуртківців під час канікул.

 18. Система роботи керівника гуртка щодо формування інтересів і духовних потреб підлітків.

 19. Проектні методики в системі діяльності керівника гуртка.

 20. Новітні підходи до організації навчально-виховного процесу в системі позашкільної освіти.

 21. Система роботи керівника гуртка над підвищенням рівня професійної майстерності.

 22. Модернізація змісту, методів і форм проведення гурткових занять.

 23. Шляхи співпраці гуртківців, батьківської громадськості та керівника гуртка в навчально-виховному процесі ПНЗ.

 24. Особистісно орієнтоване навчання і виховання в системі позашкільної освіти.

 25. Формування творчої особистості дитини на заняттях гуртків хореографічного профілю.

 26. Організаційно-педагогічна діяльність керівника гуртка.

 27. Інноваційна діяльність керівника гуртка.

 28. Особливості музичного супроводу роботи гуртка хореографічного профілю.

 29. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів.

 30. Формування пластики на заняттях з хореографії.

 31. Врахування регіональної специфіки танцювальної культури в роботі з хореографічним колективом.

 32. Танцювальна мова як засіб художнього мовлення.

 33. Специфіка роботи з різновіковою категорією дітей на заняттях у хореографічному колективі.

 34. Хореографія у системі мистецької та педагогічної освіти.

 35. Сучасна танцювальна культура народів світу.

 36. Змістово-діяльнісна основа занять з хореографічним колективом.

 37. Методика організації і проведення показових виступів.

 38. Особливості організації індивідуальної роботи з дітьми у хореографічному колективі.Підвищення кваліфікації керівників гуртків,

студій інших форм гурткової роботи художньо-естетичного профілю


 1. Шляхи реформування освіти в Україні.

 2. Сучасні парадигми освітнього процесу.

 3. Особистісні цінності як духовні надбання людини.

 4. Гуманістичні цінності нової філософії освіти.

 5. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації та демократизації системи освіти.

 6. Мовна норма, мовленнєва культура особистості.

 7. Розвиток соціального партнерства в системі освіти.

 8. Теоретико-методологічні засади діяльності ПНЗ.

 9. Розвиток творчих здібностей дітей в гуртках художнього профілю.

 10. Особливості організації роботи творчих об’єднань художнього профілю.

 11. Розробка та реалізація проектів вихованцями на заняттях гуртків художнього профілю.

 12. Методика роботи керівника художнього профілю з дітьми молодшого шкільного віку

 13. Професійне самовизначення вихованців в умовах роботи гуртків художнього профілю.

 14. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка художнього профілю.

 15. Інтерактивні технології у роботі педагога позашкільного навчального закладу.

 16. Українська народна іграшка як засіб національно-патріотичного виховання.

 17. Зміст, методи і форми роботи з обдарованими дітьми в позашкільних закладах.

 18. Створення та реалізація програм дозвілля гуртківців під час канікул.

 19. Система роботи керівника гуртка щодо формування інтересів і духовних потреб підлітків.

 20. Методи наукового дослідження на заняттях гуртків художнього профілю.

 21. Проектні методики в системі діяльності керівника гуртка.

 22. Новітні підходи до організації навчально-виховного процесу в системі позашкільної освіти.

 23. Система роботи керівника гуртка з підвищення рівня професійної майстерності.

 24. Модернізація змісту, методів і форм проведення гурткових занять.

 25. Шляхи співпраці гуртківців, батьківської громадськості та керівника гуртка в навчально-виховному процесі ПНЗ.

 26. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання в системі позашкільної освіти.

 27. Формування творчої особистості дитини на заняттях гуртків художнього профілю.

 28. Організаційно-педагогічна діяльність керівника гуртка.

 29. Критерії оцінювання дитячих робіт на гуртках художнього профілю.

 30. Інноваційна діяльність керівника гуртка.

 31. Розвиток естетичних смаків вихованців засобами мистецтва.

 32. Формування національної самосвідомості та духовного світу дітей засобами мистецтва.

 33. Методичний супровід діяльності гуртків художнього профілю.

 34. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів з художнього профілю.

 35. Особливості роботи з інструментами та матеріалами на гуртках художнього профілю.

 36. Зображувальні засоби й прийоми в роботі над малюнком.

 37. Спілкування з природою в процесі роботи на пленері.

 38. Декоративно-прикладне мистецтво та народні традиції рідного краю.

 39. Формування культури сприймання навколишнього світу й творів образотворчого мистецтва.

 40. Методика проведення занять за видами художньої діяльності: сприймання, зображення на площині, ліпка, декоративно-прикладне мистецтво, дизайн.

 41. Художні техніки як засіб розвитку художніх здібностей, можливість самовираження особистості.

 42. Сучасний дизайн і декоративно-прикладне мистецтво.

 43. Розв’язання творчих завдань вихованцями гуртків художнього профілю.


Підвищення кваліфікації заступників директорів

з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Система роботи школи з формування національної свідомості і самосвідомості учнівської молоді.

 2. Виховання школярів на ідеях української державності.

 3. Гуманізація відносин учителів та учнів у навчально-виховній роботі.

 4. Система національного виховання учнівської молоді.

 5. Виховна система школи та шляхи її модернізації.

 6. Співпраця школи та сім’ї у вихованні школярів на засадах національних та загальнолюдських цінностей.

 7. Співпраця педагогічного, учнівського та батьківського колективів в організації виховного процесу в школі.

 8. Використання традицій народної педагогіки, фольклору та етнографії у виховному процесі школи.

 9. З досвіду організації художньо-естетичної освіти і виховання школярів у позанавчальній діяльності.

 10. Український календар. Свята і звичаї та їх використання в навчально-виховному процесі.

 11. Національні особливості виховання в українській родині.

 12. Зміст і форми діяльності класного керівника з естетичного виховання школярів.

 13. Система роботи школи у формуванні культури поведінки школярів.

 14. Моніторингова діяльність заступника директора з виховної роботи.

 15. Система роботи школи щодо формування у підлітків позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

 16. Козацька педагогіка та шляхи її впровадження в школі.

 17. Система роботи школи щодо виховання культури міжособистісного спілкування школярів.

 18. Формування в школярів поваги до рідної мови, національної культури.

 19. Система роботи школи з підготовки учнівської молоді до життя в умовах ринкової економіки.

 20. Діяльність класного керівника по створенню умов для життєвого вибору та процесу самовизначення особистості.

 21. Індивідуалізація виховання на основі інноваційних психолого-педагогічних діагностик вивчення особистості школярів.

 22. Інноваційні психологічні методи соціально активного виховання.

 23. Теоретико-методологічні засади функціонування дитячих громадських організацій.

 24. Система робота школи з дітьми з нестандартною поведінкою.

 25. Профілактика девіантної поведінки школярів.

 26. Засади родинної педагогіки, форми та засоби родинного виховання.

 27. Шляхи впровадження народної педагогіки в національній школі.

 28. Психологічні основи управлінського спілкування заступника директора (психологія ділового спілкування).

 29. Формування соціально активної особистості засобами учнівського самоврядування.

 30. Формування національної самосвідомості школярів засобами народознавства.

 31. З досвіду планування виховної роботи школи.

 32. Система роботи заступника директора щодо координації життєдіяльності учнівських колективів.

 33. Вивчення рівнів вихованості школярів.

 34. Шляхи підвищення ефективності і результативності контролю за станом виховної роботи школи.

 35. Система внутрішкільної методичної роботи з класними керівниками.

 36. Активні форми внутрішкільної методичної роботи з класними керівниками.

 37. Формування соціально активної особистості засобами учнівського самоврядування.

 38. Вивчення, узагальнення і впровадження перспективного досвіду в педагогічну практику.

 39. Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з виховної роботи.

 40. Формування виховної системи школи.

 41. Методичне забезпечення виховного процесу в сучасній школі.

 42. Новітні підходи до виховання школярів.

 43. Проектування виховного процесу.

 44. Організаційно-педагогічні форми та методи позаурочної роботи.

 45. Виховна діяльність школи як цілісна педагогічна система.

 46. Управління діяльністю класних керівників.

 47. Особистісно орієнтовані технології у виховному процесі.

 48. Освітньо-виховний процес як соціокультурне явище.

 49. Формування екологічного світогляду та культури особистості.

 50. Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка в позаурочний час.

Інтерактивні методики виховання в системі роботи класних керівників

за програмою «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному»

серед молоді України щодо здорового способу життя

  1. Особливості виховання підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

  2. Сутність, принципи, мета і завдання виховної роботи в класі.

  3. Типологія форм виховної діяльності.

  4. Психолого-педагогічні умови побудови виховного процесу на діагностичній основі.

  5. Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів в організацію виховної роботи з учнями.

  6. Майстерність класного керівника: творча ініціатива, пошук нових форм і методів роботи з учнями.

  7. Виховна система класу, побудована на засадах педагогіки життєтворчості.

  8. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні школярів.

  9. Виховання духовної культури особистості.

  10. Вільний розвиток особистості школярів засобами залучення їх до різноманітних видів творчої діяльності.

  11. Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді.

  12. Формування екологічної культури особистості.

  13. Формування соціальної активності особистості засобами учнівського самоврядування.

  14. Культура поведінки та спілкування, способи розв'язання конфліктів у класному колективі.

  15. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в класі.

  16. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховного процесу в сучасній школі.

  17. Психолого-педагогічні проблеми морального розвитку учнів.

  18. Інтерактивні форми роботи в діяльності класного керівника, вихователя.

  19. Національно-патріотичне виховання школярів у системі роботи класного керівника, вихователя.

  20. Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків.

  21. Методика колективних творчих справ.

  22. Роль класного керівника у превентивному вихованні учнівської молоді.

  23. Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів.

  24. Роль дитячих та громадських організацій у формуванні лідерських якостей особистості.

  25. Виховання особистості дитини на засадах народних звичаїв і традицій.

  26. Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.

  27. Художньо-естетичне виховання школярів у позаурочній діяльності.

  28. Краєзнавчо-пошукова діяльність учнів.

  29. Традиції класного колективу.

  30. Роль класного керівника, вихователя в сімейно-родинному вихованні школярів.

  31. Організація і проведення педагогічного консиліуму.

  32. Особливості виховання дітей різних вікових категорій.

  33. Ігрова діяльність школярів у позакласній роботі.

  34. Демократизація та гуманізація виховного процесу - основа національного виховання.

  35. Виховання творчої особистості в системі роботи класного керівника, вихователя.

  36. Система роботи класного керівника, вихователя з формування громадянської зрілості школярів.

  37. Вивчення рівнів вихованості школярів.

  38. Діагностика та аналіз виховної роботи.

  39. Формування комунікативної компетентності школярів.

  40. Технологія морального самоформування особистості.

  41. Технологія проектування роботи класного керівника.

  42. Організація клубної та гурткової роботи з учнівською молоддю в позаурочній діяльності.

  43. Діяльність дитячого театру як виховна технологія.

  44. Інноваційні технології у виховному процесі.

  45. Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у виховному процесі.

  46. Соціалізація та формування життєвої компетентності школярів.

  47. Тендерне виховання учнівської молоді.

  48. Інтелектуальний розвиток особистості.

  49. Програмно-цільове забезпечення виховного процесу класу.

  50. Виховання лідерських якостей особистості.

Підвищення кваліфікації учителів українознавства, українського

народознавства загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Упровадження ідей українознавства в практику сучасної школи.

   2. Виховання особистості та розвиток творчих здібностей на уроках українознавства.

   3. Українські народні звичаї - основа проведення нетрадиційних уроків та виховних заходів.

   4. Через українську культуру - до зацікавлення предметом.

   5. Формування та розвиток художнього мислення молодших школярів на уроках українознавства.

   6. Узагальнення й систематизація знань у процесі викладання українознавства.

   7. Українознавство у змісті та структурі національної освіти

   8. Проектні методики в практичній діяльності вчителя українського народознавства.

   9. Форми, методи та прийоми позаурочної роботи з українського народознавства.

   10. Інноваційні методи викладання українського народознавства.

   11. Роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій на уроках українознавства.

   12. Державні освітні стандарти і українознавство.

   13. Моральне виховання молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках українознавства.

   14. Джерело нашої духовності - українська родина.

   15. «Ізборнік 1076 року» - визначна пам'ятка духовної культури Київської Русі в контексті українознавства.

   16. Шевченко і Україна.

   17. Регіональні проблеми відродження українознавства як державної програми у сфері освіти України.

   18. Українська земля і люди. Україна в світовій цивілізації і культурі.

   19. Міжнародні відносини України - взаємопроникнення культур.

   20. Українська мова - головний чинник існування українця.

   21. Роль жінки у розвитку української освіти

   22. Взаємодія природи і людини - ключова проблема історичного буття українців.

   23. Школа й освіта України в історичному минулому. Відомі просвітителі.

   24. Роль релігії і церкви в житті українського суспільства.

   25. Роль міжнародних відносин у розвитку українського мистецтва і популяризації його у світі.

   26. Культура та побут українського Полісся.

   27. Методики викладання окремих тем курсу українського народознавства.

   28. Виховання учнівської молоді засобами українського фольклору.

   29. Розвиток пізнавальної діяльності школярів засобами українського народознавства.

   30. Інтелектуальний розвиток учнівської молоді засобами українського народознавства.

   31. Організація народознавчої діяльності школярів у позаурочний час.

   32. Зміст діяльності кімнати українського народознавства в школі.

   33. Народні традиції: культурно-історичні, духовні, трудові, родинно-побутові.

   34. Співпраця вчителя українознавства, українського народознавства з шкільною бібліотекою у формуванні системи народознавчих знань школярів.

   35. Теоретико-методологічні засади викладання українського народознавства в сучасній школі.

   36. Українське національне вбрання.


Підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів

  1. Завдання, зміст та пріоритетні напрями функціонування бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

  2. Роль і місце бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в системі національного виховання учнівської молоді.

  3. Роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у формуванні в учнівської молоді загальнолюдських та національних вартостей.

  4. Проблеми соціалізації особистості і роль бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в цьому процесі.

  5. Система роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у формуванні особистості засобами народознавства.

  6. Перспективи розвитку бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу в сучасних умовах.

  7. Шляхи співпраці бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу з учителями-предметниками, вихователями, батьківською громадськістю у формуванні читацької грамотності та культури школярів.

  8. Пріоритетність інформаційної функції бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу та її технологічне наповнення.

  9. Система роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу із залучення читачів-школярів до життя бібліотеки.

  10. Соціалізуючий вплив бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу на особистість школяра-читача.

  11. Система роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу з бібліографічного інформування педагогів школи.

  12. Діяльність бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу з навчання учнів методиці ефективного використання бібліотечного апарату.

  13. Інформаційний маркетинг бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

  14. Система роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у популяризації краєзнавчої літератури.

  15. Освітні функції бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу та їх технологічне наповнення.

  16. Основні напрями роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу з формування, збереження і зміцнення книжкових фондів.

  17. Робота бібліотекаря з фондом шкільних підручників.

  18. Система роботи бібліотеки зі збереження навчальної книги.

  19. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу в сучасному бібліотечно-інформаційному просторі.

  20. Можливості бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу у формуванні ринку традиційних і нетрадиційних бібліотечних послуг.

  21. Діяльність бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу з формування каналу інформаційного пошуку з проблем освіти, досягнень психолого-педагогічної науки, культури, передового педагогічного досвіду.

  22. Наукова організація праці бібліотекаря.

  23. Місія бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу та бібліотекаря в демократичному суспільстві.

  24. Самоосвіта шкільного бібліотекаря - важливий засіб підвищення його професійної майстерності.

  25. Система самоосвітньої роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу як засіб удосконалення фахових, психолого-педагогічних і методичних знань, їх творчого використання в процесі практичної діяльності.

  26. Технології формування системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів, ліцеїстів та гімназистів як важливого компонента їх інформаційної культури.

  27. Морально-етичні норми спілкування шкільного бібліотекаря з книгокористувачами.

  28. Самоосвітні функції шкільного бібліотекаря та їх технологічне наповнення.

  29. Досвід функціонування ради бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

  30. Досвід залучення новітніх технологій і методів обслуговування користувачів бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу.

  31. Перспективи розвитку шкільної бібліотеки.

  32. Етика бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу.

  33. Співпраця шкільної бібліотеки з бібліотеками інших відомств.

  34. Система роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу у прилученні школярів-читачів до книги.

  35. Планування роботи бібліотекаря загальноосвітнього навчального закладу.

  36. Методика проведення бібліотечно-бібліографічних уроків.

  37. Діяльність шкільного бібліотекаря із забезпечення психологічного комфорту при отриманні та опрацюванні інформації користувачем.

  38. Інтелектуальні функції шкільної бібліотеки та їх технологічне наповнення.

  39. Принципи організації бібліотечного обслуговування користувачів.

  40. Новітні підходи до бібліотечно-інформаційного обслуговування школярів.

  41. Роль шкільної бібліотеки у формуванні соціального досвіду учнівської молоді.

  42. Технологічний підхід до діяльності шкільної бібліотеки.

  43. Новітні технології масової роботи шкільної бібліотеки.

  44. Впровадження сучасних інформаційних технологій в практику роботи шкільного бібліотекаря.

  45. Досвід функціонування бібліотечних гуртків, факультативів, клубів.

  46. Формування цирілізаційних компетентностей особистості бібліотечними засобами.

  47. Формування правового світогляду та культури учнівської молоді в системі роботи шкільної бібліотеки.

  48. Роль шкільної бібліотеки у професійному самовизначенні старшокласників.

  49. Організація книжкових виставок у системі роботи шкільної бібліотеки.

  50. Система каталогів шкільної бібліотеки.

  51. Технології інформаційної роботи шкільної бібліотеки.

  52. Робота шкільної бібліотеки з організації і проведення конкурсу "Живи, книго!".

  53. Робота шкільного бібліотекаря з бібліотечним активом.


Підвищення кваліфікації класних керівників, вихователів

загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Особливості виховання підростаючого покоління в сучасному суспільстві.

   2. Сутність, принципи, мета і завдання виховної роботи в класі.

   3. Типологія форм виховної діяльності.

   4. Психолого-педагогічні умови побудови виховного процесу на діагностичній основі.

   5. Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій, моделей, оптимальних форм і методів в організацію виховної роботи з учнями.

   6. Майстерність класного керівника: творча ініціатива, пошук нових форм і методів роботи з учнями.

   7. Виховна система класу, побудована на засадах педагогіки життєтворчості.

   8. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні школярів.

   9. Виховання духовної культури особистості.

   10. Вільний розвиток особистості школярів засобами залучення їх до різноманітних видів творчої діяльності.

   11. Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді.

   12. Формування екологічної культури особистості.

   13. Формування соціальної активності особистості засобами учнівського самоврядування.

   14. Культура поведінки та спілкування, способи розв'язання конфліктів у класному колективі.

   15. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в класі.

   16. Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховного процесу в сучасній школі.

   17. Психолого-педагогічні проблеми морального розвитку учнів.

   18. Інтерактивні форми роботи в діяльності класного керівника, вихователя.

   19. Національно-патріотичне виховання школярів у системі роботи класного керівника, вихователя.

   20. Формування навичок здорового способу життя в дітей та підлітків.

   21. Методика колективних творчих справ.

   22. Роль класного керівника у превентивному вихованні учнівської молоді.

   23. Години спілкування як форма організації ціннісно-орієнтованої діяльності учнів.

   24. Роль дитячих та громадських організацій у формуванні лідерських якостей особистості.

   25. Виховання особистості дитини на засадах народних звичаїв і традицій.

   26. Виховання учнівської молоді на засадах козацької педагогіки.

   27. Художньо-естетичне виховання школярів у позаурочній діяльності.

   28. Краєзнавчо-пошукова діяльність учнів.

   29. Традиції класного колективу.

   30. Роль класного керівника, вихователя в сімейно-родинному вихованні школярів.

   31. Організація і проведення педагогічного консиліуму.

   32. Особливості виховання дітей різних вікових категорій.

   33. Ігрова діяльність школярів у позакласній роботі.

   34. Демократизація та гуманізація виховного процесу - основа національного виховання.

   35. Виховання творчої особистості в системі роботи класного керівника, вихователя.

   36. Система роботи класного керівника, вихователя з формування громадянської зрілості школярів.

   37. Вивчення рівнів вихованості школярів.

   38. Діагностика та аналіз виховної роботи.

   39. Формування комунікативної компетентності школярів.

   40. Технологія морального самоформування особистості.

   41. Технологія проектування роботи класного керівника.

   42. Організація клубної та гурткової роботи з учнівською молоддю в позаурочній діяльності.

   43. Діяльність дитячого театру як виховна технологія.

   44. Інноваційні технології у виховному процесі.

   45. Застосування Інтернет і мультимедійних технологій у виховному процесі.

   46. Соціалізація та формування життєвої компетентності школярів.

   47. Тендерне виховання учнівської молоді.

   48. Інтелектуальний розвиток особистості.

   49. Програмно-цільове забезпечення виховного процесу класу.

   50. Виховання лідерських якостей особистості.

Підвищення кваліфікації педагогів-організаторів

загальноосвітніх навчальних закладів

  1. Система національного виховання учнівської молоді: теоретико-методологічний аспект.

  2. Теоретико-методологічні і практичні засади створення та функціонування дитячих громадських організацій та об'єднань.

  3. Шляхи співпраці педагога-організатора з Пластом.

  4. Шляхи співпраці педагога-організатора з дитячим козацьким товариством.

  5. Шляхи співпраці педагога-організатора з Спілкою піонерів Рівненщини.

  6. Співпраця педагога-організатора з батьківською громадськістю.

  7. Система роботи педагога-організатора з естетичного виховання учнівської молоді.

  8. Організація ігрової діяльності школярів.

  9. Наукова організація праці педагога-організатора.

  10. Технологія проектування діяльності педагога-організатора.

  11. Система роботи педагога-організатора з дітьми з девіантною поведінкою.

  12. Система роботи педагога-організатора щодо формування національної свідомості учнівської молоді, виховання їх громадянських якостей.

  13. Методика організації творчої діяльності школярів у позаурочний час.

  14. Особистість учня, психологічні закономірності її розвитку.

  15. Актуальні проблеми психогігієни дітей та підлітків.

  16. Психологічні аспекти здійснення педагогом-організатором індивідуального підходу до учнів.

  17. Культура міжособистісного спілкування.

  18. Впровадження сучасних технологій виховання в практичну діяльність педагога-організатора.

  19. Інноваційні моделі виховних систем загальноосвітніх шкіл.

  20. З досвіду організації учнівського самоврядування в школі.

  21. З досвіду проведення свят народного календаря.

  22. Виховні технології і системи особистісно орієнтованого виховання.

  23. Організація життєдіяльності школярів у позаурочний час.

  24. Формування життєвих орієнтирів та розвиток соціальної активності школярів в системі роботи педагога-організатора.

  25. Сутність національного виховання як цілісної системи.

  26. Методи формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді.

  27. Діяльність педагога-організатора по формуванню позитивного досвіду суспільної поведінки школяра.

  28. Сутність громадянського виховання учнівської молоді.

  29. Психолого-педагогічні й народознавчі основи формування громадянськості у школярів.

  30. Загальнопедагогічні чинники громадянського виховання.

  31. Громадянська освіта та виховання школярів у змісті, формах і методах позаурочної роботи.

  32. Форми і методи позаурочної правовиховної роботи.

  33. Зміст правової освіти і правового виховання школярів.

  34. Залучення школярів до правоохоронної та природоохоронної діяльності.

  35. Наукові засади створення особистісно орієнтованих виховних технологій.

  36. Технології морального самоформування особистості.

  37. Система роботи педагога-організатора з підвищення рівня професійної майстерності.

  38. Сутність і особливості козацької педагогіки та шляхи її впровадження.

  39. Основні сфери діяльності педагога-організатора.

  40. Організація дозвіллєвої діяльності школярів.

  41. Методика колективної творчої діяльності школярів.

  42. Система роботи педагога-організатора щодо формування в учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

  43. Проектні методики в практичній діяльності педагога-організатора.

  44. Педагогічне керівництво дитячою громадською організацією.

  45. Засади родинної педагогіки.

  46. Імідж праці педагога-організатора.

  47. Система роботи педагога-організатора щодо прилучення учнівської молоді до народних традицій, звичаїв та обрядів.

  48. Педагогічна підтримка підлітків, які постраждали від насильства.

  49. Виховання у школярів поваги до рідної мови в системі роботи педагога-організатора.

  50. Сучасні підходи до виховання в українській національній школі.

  51. Особистісно-діяльнісні ігри в системі роботи педагога-організатора.

  52. Організація роботи кімнати школяра.

  53. Виховання в учнівської молоді поваги до державної символіки в системі роботи педагога-організатора.

  54. Система роботи педагога-організатора щодо формування ціннісних ставлень особистості.

  55. Орієнтація педагога-організатора на базові цінності педагогічної діяльності як чинник створення сприятливих умов для формування ціннісних ставлень особистості.

  56. Формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді, її громадянської зрілості в світлі обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 2020 роки.

  57. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основи її життєвої позиції.

  58. Виховання системи цінностей особистості, грунтованих на пріоритетах духовності.

  59. Сформованість ціннісно-мотиваційної сфери педагога-організатора як передумова ефективності формування ціннісних ставлень особистості.

  60. Ціннісне ставлення особистості до себе як передумова самовиховання.

Підвищення кваліфікації керівників шкільних музеїв

загальноосвітніх навчальних закладів

   1. Розвиток творчих здібностей дітей за допомогою музейної педагогіки.

   2. Особливості організації роботи ради музею.

   3. Розробка та виконання художніх проектів вихованцями під час пошуково-краєзнавчої роботи.

   4. Методика роботи керівника шкільного музею з дітьми молодшого шкільного віку.

   5. Професійне самовизначення вихованців в умовах роботи шкільного музею.

   6. Використання комп'ютерних технологій у роботі керівника шкільного музею.

   7. Інтерактивні технології у роботі керівника шкільного музею.

   8. Менеджмент та маркетинг музейної справи.

   9. Зміст, методи і форми роботи з дітьми-екскурсоводами.

   10. Створення та реалізація музейних проектів.

   11. Система роботи керівника шкільного музею щодо формування інтересів і духовних потреб підлітків.

   12. Методи наукового дослідження на заняттях з учнями-музеєзнавцями.

   13. Проектні методики в системі діяльності керівника шкільного музею.

   14. Система роботи керівника шкільного музею над підвищенням рівня професійної майстерності.

   15. Модернізація змісту, методів і форм проведення занять в музеї.

   16. Шляхи співпраці музею, батьківської громадськості та керівника шкільного музею в навчально-виховному процесі школи.

   17. Формування творчої особистості дитини під час занять в шкільному музеї.

   18. Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи в системі діяльності шкільного музею.

   19. Методика пошуково-дослідницької діяльності музеєзнавців.

   20. Інноваційна діяльність керівника шкільного музею.

   21. Методичний супровід діяльності шкільного музею.

   22. Культурно-освітня та просвітницька діяльність шкільного музею.

   23. Шкільний музей у системі роботи навчального закладу та громадської діяльності населеного пункту.

   24. Співпраця шкільного музею з державними установами та громадськими організаціями.

   25. Музейна діяльність відомих учених-краєзнавців.

   26. Історія музейної справи в Україні.

   27. Музей - скарбниця історичної пам'яті українського народу.

   28. Шкільне музейництво України.

 1. Організація роботи музеїв закладу освіти як форма узагальнення науково-дослідницької та масової роботи вихованців.

 2. Історія музейної справи на Рівненщині. Відомі пам'ятки краю.Каталог: documents -> oippo.php
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник
oippo.php -> Програма спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня для дітей із затримкою психічного розвитку
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом
oippo.php -> Напн україни навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей глухих
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
oippo.php -> План роботи роіппо на вересень 2012 р
oippo.php -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
oippo.php -> Навчальні програми для підготовчого, 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітейсліпих та зі зниженим зором


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка